WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

Enzo501: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 6:29 pm)

Feitelijke definities en omschrijvingen zijn redelijk zinloos in dit soort onderbuiktopics.

Het bestaan van sentimenten doet afbreuk aan de idee van de kiezer als rationeel wezen, die inhoudelijke argumenten zorgvuldig afweegt en daardoor tot een gedegen besluit komt. Maar elk mens van vlees en bloed heeft nu eenmaal een beperkte ratio en wordt in zekere mate gedreven door emoties. Dit geldt voor de zogenoemde hogeropgeleide Grachtengordel-elite niet anders.

Het is de taak van degenen die daartoe in staat of gezien hun maatschappelijke positie verplicht zijn, om van sentimenten kennis te nemen en met mensen in gesprek te gaan én te blijven, opdat het één en ander kan worden uitgelegd. Vanzelfsprekend vereist dit ook dat men staat voor zijn zaak. Dit kenmerkt goed leiderschap; gezagsdragers hebben burgers mee te nemen in hun verhaal, waarbij zij duidelijk maken wat hun overtuigingen en drijfveren zijn. Helaas verzaken veel gezagsdragers hun plichten dienaangaande. Het uitblijven van een volwaardige campagne van de te onderscheiden partijen in de aanloop van het raadgevend referendum ter zake de ratificatie van het associatieverdrag met Oekraïne sprak in deze boekdelen.

Dit is typisch het diskwalificeren van personen die het niet met jou eens zijn.
Net zoals Rutte denkt de redenen denkt te mogen invullen van de NEE-stemmers bij het onlangs gehouden referendum.
Dat komt door het raadgevende karakter. Ik heb al vaak aangegeven dat dit een gedrocht van een wet is, ik denk dat degenen die vonden dat 'iets beter dan niets' is daar inmiddels ook hun vraagtekens bij zetten.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 6:36 pm)


Het bestaan van sentimenten doet afbreuk aan de idee van de kiezer als rationeel wezen, die inhoudelijke argumenten zorgvuldig afweegt en daardoor tot een gedegen besluit komt. Maar elk mens van vlees en bloed heeft nu eenmaal een beperkte ratio en wordt in zekere mate gedreven door emoties. Dit geldt voor de zogenoemde hogeropgeleide Grachtengordel-elite niet anders.

Het is de taak van degenen die daartoe in staat of gezien hun maatschappelijke positie verplicht zijn, om van sentimenten kennis te nemen en met mensen in gesprek te gaan én te blijven, opdat het één en ander kan worden uitgelegd. Vanzelfsprekend vereist dit ook dat men staat voor zijn zaak. Dit kenmerkt goed leiderschap; gezagsdragers hebben burgers mee te nemen in hun verhaal, waarbij zij duidelijk maken wat hun overtuigingen en drijfveren zijn. Helaas verzaken veel gezagsdragers hun plichten dienaangaande. Het uitblijven van een volwaardige campagne van de te onderscheiden partijen in de aanloop van het raadgevend referendum ter zake de ratificatie van het associatieverdrag met Oekraïne sprak in deze boekdelen.

Dit is typisch het diskwalificeren van personen die het niet met jou eens zijn.
Net zoals Rutte denkt de redenen denkt te mogen invullen van de NEE-stemmers bij het onlangs gehouden referendum.

Met feitenvrij debatteren word jij louter door jouzelf gediskwalificeerd, Raya.


Het bestaan van sentimenten doet afbreuk aan de idee van de kiezer als rationeel wezen, die inhoudelijke argumenten zorgvuldig afweegt en daardoor tot een gedegen besluit komt. Maar elk mens van vlees en bloed heeft nu eenmaal een beperkte ratio en wordt in zekere mate gedreven door emoties. Dit geldt voor de zogenoemde hogeropgeleide Grachtengordel-elite niet anders.


Ik denk dat jij nog zo'n beetje de enige bent, die ontkent dat soevereiniteit aan de EU is overgedragen.

Een staat is de binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking, die deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 7:17 pm)


Dit is typisch het diskwalificeren van personen die het niet met jou eens zijn.
Net zoals Rutte denkt de redenen denkt te mogen invullen van de NEE-stemmers bij het onlangs gehouden referendum.

Met feitenvrij debatteren word jij louter door jouzelf gediskwalificeerd, Raya.


Het bestaan van sentimenten doet afbreuk aan de idee van de kiezer als rationeel wezen, die inhoudelijke argumenten zorgvuldig afweegt en daardoor tot een gedegen besluit komt. Maar elk mens van vlees en bloed heeft nu eenmaal een beperkte ratio en wordt in zekere mate gedreven door emoties. Dit geldt voor de zogenoemde hogeropgeleide Grachtengordel-elite niet anders.


Ik denk dat jij nog zo'n beetje de enige bent, die ontkent dat soevereiniteit aan de EU is overgedragen.

Een staat is de binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking, die deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt

Nergens heb ik ontkent dat de Europese Unie niet samengegaan is met een verlies van soevereiniteit. Wel stel ik dat geen sprake is van een Europese federatie. Ga vooral door met feitenvrij debatteren.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 8:17 pm)


Met feitenvrij debatteren word jij louter door jouzelf gediskwalificeerd, Raya.Ik denk dat jij nog zo'n beetje de enige bent, die ontkent dat soevereiniteit aan de EU is overgedragen.

Een staat is de binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking, die deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt

Nergens heb ik ontkent dat de Europese Unie niet samengegaan is met een verlies van soevereiniteit. Wel stel ik dat geen sprake is van een Europese federatie. Ga vooral door met feitenvrij debatteren.

Ik zeg ook nergens dat het een federatie is. Ik zeg dat het een land is, dat stiekem de lidstaten aan het opvreten is.

Enzo501: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 8:37 pm)


Ik denk dat jij nog zo'n beetje de enige bent, die ontkent dat soevereiniteit aan de EU is overgedragen.

Een staat is de binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking, die deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt

Nergens heb ik ontkent dat de Europese Unie niet samengegaan is met een verlies van soevereiniteit. Wel stel ik dat geen sprake is van een Europese federatie. Ga vooral door met feitenvrij debatteren.

Ik zeg ook nergens dat het een federatie is. Ik zeg dat het een land is, dat stiekem de lidstaten aan het opvreten is.
Ik denk dat je in de war bent met Rusland. Geen enkel land in de EU zit tegen haar wil in de EU. De souvereniteit van landen is in tact. Als GB in juni kiest om eruit te stappen is er geen wet die ze kan tegenhouden, als Hongarije geen vluchtelingen wil opnemen wordt er wat gesputterd, maar dan gaan er geen vluchtelingen naar Hongarije. Elke vorm van souvereniteit die naar Europa gaat wordt vrijwillig door de leden opgegeven.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 9:01 pm)


Ik denk dat jij nog zo'n beetje de enige bent, die ontkent dat soevereiniteit aan de EU is overgedragen.

Een staat is de binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking, die deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt

Nergens heb ik ontkent dat de Europese Unie niet samengegaan is met een verlies van soevereiniteit. Wel stel ik dat geen sprake is van een Europese federatie. Ga vooral door met feitenvrij debatteren.

Ik zeg ook nergens dat het een federatie is. Ik zeg dat het een land is, dat stiekem de lidstaten aan het opvreten is.

De Europese Unie is geen eenheidsstaat en naar jouw zeggen ook geen federatie. Wanneer de Europese Unie een land is, dan laat het zich afvragen wat zijn staatsvorm is.

Opgemerkt zij overigens dat de Europese Unie eigenlijk geen uitvoerende instanties heeft, hetgeen voor het bestaan van een staat noodzakelijk is.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 9:04 pm)


Nergens heb ik ontkent dat de Europese Unie niet samengegaan is met een verlies van soevereiniteit. Wel stel ik dat geen sprake is van een Europese federatie. Ga vooral door met feitenvrij debatteren.

Ik zeg ook nergens dat het een federatie is. Ik zeg dat het een land is, dat stiekem de lidstaten aan het opvreten is.

De Europese Unie is geen eenheidsstaat en naar jouw zeggen ook geen federatie. Wanneer de Europese Unie een land is, dan laat het zich afvragen wat zijn staatsvorm is.

Opgemerkt zij overigens dat de Europese Unie eigenlijk geen uitvoerende instanties heeft, hetgeen voor het bestaan van een staat noodzakelijk is.

De eurofielen zien het als een land. Ze geven het steeds meer soevereiniteit gestolen uit de lidstaten. Er is wel degelijk sprake van een streven en straks vormen van een Europees leger en zelfs een Europese CIA. Het gaat stapje voor stapje, op ondemocratische wijze doorgedrukt. Iedereen die niet blind is, kan het zien.

Einstein: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 9:14 pm)


Ik denk dat jij nog zo'n beetje de enige bent, die ontkent dat soevereiniteit aan de EU is overgedragen.

Woo woo woord. Soevereiniteit ? of DE soevereiniteit ?

Als je er geen lidwoord bij noemt, is het wel een beetje waar: over sommige dingen heeft Europa gezamenlijk besloten, dat ze in Brussel worden gedaan. Landbouwsubsidies bijvoorbeeld en veel technologie- en industrie-subsidies komen tegenwoordig uit Brussel. Ook de kartel-waakhond zit daar, en er is een instantie met opsporingsbevoegdheid (Europol). Er zijn rationele overwegingen geweest, die daarvoor hebben gezorgd. Een nationale kartel-waakhond heeft bijvoorbeeld geen macht over grenzen heen, een gezamenlijke instantie heeft dat wel.

Maar het meeste van "onze soevereiniteit" hebben we gewoon in Nederland gehouden. Europa mag bijvoorbeeld geen belastingen heffen en geen leger hebben, geen vlag en geen volkslied. Het is niet één staat, laat staan dat het DE soevereiniteit zou bedreigen. Nederland kan er net als Engeland ten alle tijde uitstappen. Dat wordt dan soeverein beslist door ons parlement.


Ik zeg dat het een land is, dat stiekem de lidstaten aan het opvreten is.

Conspiracy. Lidstaten zullen dat nooit zomaar toelaten. Als dat werkelijk zo zou zijn, dan hadden we meer gedonder in de glazen dan een beetje geneuzel over een Oekraine-verdrag. Ik voel me niet zo bedreigd door Brussel. Wanneer het praktischer is om dingen samen daar te doen, dan doe je ze daar. Blijkt iets niet te werken, dan is er altijd nog een raad van ministers.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 9:26 pm)


Ik zeg ook nergens dat het een federatie is. Ik zeg dat het een land is, dat stiekem de lidstaten aan het opvreten is.

De Europese Unie is geen eenheidsstaat en naar jouw zeggen ook geen federatie. Wanneer de Europese Unie een land is, dan laat het zich afvragen wat zijn staatsvorm is.

Opgemerkt zij overigens dat de Europese Unie eigenlijk geen uitvoerende instanties heeft, hetgeen voor het bestaan van een staat noodzakelijk is.

De eurofielen zien het als een land. Ze geven het steeds meer soevereiniteit gestolen uit de lidstaten. Er is wel degelijk sprake van een streven en straks vormen van een Europees leger en zelfs een Europese CIA. Het gaat stapje voor stapje, op ondemocratische wijze doorgedrukt. Iedereen die niet blind is, kan het zien.

Elke soevereiniteitsoverdracht vindt op democratische wijze plaats. Jouw schreeuwen getuigt van dwaling of erger.

Einstein: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 9:46 pm)

Mwa ik mag mezelf wel Eurofiel noemen, voor praktische zaken dan :)

Ben er bijvoorbeeld wel voor, om Europa een bepaald minimum-loon vast te laten stellen.

Voor bepaalde (internationaal operende) branches zou je jaarlijkse loon-rondes kunnen organiseren, in Brussel.

Scheelt ook problemen met (veel te !!) goedkope Poolse en Roemeense vrachtwagenchauffeurs.

Europees Sociaal Handvest maar dan echt . Mèt controlerende instantie, die boetes kan uitdelen.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]