WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13] 

Ga naar: "Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers."

Enzo501: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 12:26 pm)

Er zijn wereldwijd veel kerncentrales en ze vormen een stabiel onderdeel van de energievoorziening. Maar een kerncentrale is een bijzonder duur project. Daar waar sommige partijen in hun programma beloven dat er een nieuwe kerncentrale in Nederland komt heeft de energiesector al aangegeven dat die op een redelijke termijn (en dan moet je bij een kerncentrale aan een jaar of 25 denken) niet rendabel te maken is. De discussie is dus nogal overbodig.
Trouwens als er in Zeeland een ongeluk plaatsvindt als in Tsjernobyl wordt een groot deel van de Randstad onbewoonbaar. Vergelijkingen zijn natuurlijk ook vaak nogal scheef. En denk ook even aan het geval Iran, verspreiding van kerntechnologie brengt ook andere gevaren met zich mee.

Wisp: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 1:11 pm)

Het aantal doden bij Tsjernobiel is dan ook absoluut geen belangrijk argument voor de meeste tegenstanders van kernenergie.

Als iemand mij vorige week zou hebben gevraagd om zoveel mogelijk argumenten tegen kernenergie op te noemen, dan had ik heel Tsjernobiel niet eens genoemd!

Martin59: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 1:20 pm)

Tja ... rendabel. Dat is en blijft een probleem.

Zo'n beetje alle vormen van energieopwekking zijn moeilijk rendabel te maken. De paar die wél rendabel zijn, die willen we liever niet.

- Kolencentrales zijn bijvoorbeeld redelijk rendabel, maar vanwege CO2 niet gewenst.
- Windmolens zijn uiterst schoon, maar zeker niet rendabel.
- Ook zonne-energie heeft zo z'n beperkingen (opslag nodig, maar is te duur, want energy returned < energy invested ... en dus niet rendabel)

De hamvraag is en blijft dus: wélke factor gebruiken we als kantelpunt vóór of tégen een bepaalde vorm van energieopwekking? Rendabiliteit? Risico (gevaar)? Milieu?

Lancelot: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 1:29 pm)

Bedrijfsmatig gezien is het onverstandig activiteiten te ontplooien waarbij het risico op faillissement aanwezig is en dit risico niet te mitigeren of te voorkomen is, ondanks alle maatregelen die je kunt nemen, tenzij het noodzakelijk is dit risico te lopen, omdat anders de bedrijfscontinuïteit ook gevaar loopt. Een zeer ernstig ongeval met een kerncentrale is zo'n risico. Hoe goed je een kerncentrale ook is (beveiligd), het risico blijft aanwezig dat er een catastrofe ontstaat en ons land is verder niet afhankelijk van kernenergie. Bedrijfsmatig gezien is het dus onverstandig om kerncentrales in ons land te hebben.

Marcel: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 1:37 pm)

En dan hebben we het nog niet gehad over het probleem van het kernafval dat nog vele duizenden jaren radioactief blijft.
Toen men met kernenergie begon was de gedachte dat er wel een oplossing voor gevonden zou worden. maar we zijn zestig jaar verder en die oplossing is er nog steeds niet.

Martin59: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 2:47 pm)


Bedrijfsmatig gezien is het onverstandig activiteiten te ontplooien waarbij het risico op faillissement aanwezig is en dit risico niet te mitigeren of te voorkomen is, ondanks alle maatregelen die je kunt nemen, tenzij het noodzakelijk is dit risico te lopen, omdat anders de bedrijfscontinuïteit ook gevaar loopt. Een zeer ernstig ongeval met een kerncentrale is zo'n risico. Hoe goed je een kerncentrale ook is (beveiligd), het risico blijft aanwezig dat er een catastrofe ontstaat en ons land is verder niet afhankelijk van kernenergie. Bedrijfsmatig gezien is het dus onverstandig om kerncentrales in ons land te hebben.
En dat is dus het hele punt ... die "zeer ernstige ongevallen", die blijven feitelijk zeer laag.

Het is gewoon bedrieglijk, omdat ALS er een ongeluk is, het direct 'groot' is en het daarom veel aandacht krijgt. Maar statistisch gezien valt het aantal slachtoffers in het niet bij (bijvoorbeeld) het reguliere wegverkeer.

Het is als met vliegen. Een vliegtuigongeluk geeft betrekkelijk veel slachtoffers en geeft daarom meer 'drama' dan een auto-ongeluk. Alleen zijn er per jaar, per reiziger of per km, véél minder vliegtuigongelukken dan in het reguliere wegverkeer en daarom is het feitelijk nogal hypocriet om véél aandacht te geven aan veiligheid in het vliegverkeer en aanzienlijk minder aandacht aan de veiligheid rondom het reguliere wegverkeer. Vraag maar aan iemand of het een goed plan is dat piloten hun kennis en vaardigheden regelmatig op peil moeten houden en zelfs moeten bewijzen. Nagenoeg iedereen ziet daar de redelijkheid wel van in. Vraag vervolgens of het dan ook geen goed plan zou zijn dat automobilisten aan een vergelijkbaar regime zouden moeten onderworpen (elke vijf jaar een theorietest en rijtest afleggen, bijvoorbeeld) en verdomd, dát vindt men dan weer niet redelijk.

Martin59: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 2:49 pm)


En dan hebben we het nog niet gehad over het probleem van het kernafval dat nog vele duizenden jaren radioactief blijft.
Toen men met kernenergie begon was de gedachte dat er wel een oplossing voor gevonden zou worden. maar we zijn zestig jaar verder en die oplossing is er nog steeds niet.
Kernafval is inderdaad het enige valide argument om (zeer) terughoudend te zijn met kernenergie.

Martin59: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 3:00 pm)


Veiligheid moet altijd nummer 1 zijn en ik heb steeds meer het idee dat steeds meer ongevallen zijn ontstaan doordat veiligheid niet de hoogste prioriteit krijgt. In dat geval vraag ik mij af of we verder moeten met kernenergie.
Vreemd genoeg blijkt veiligheid niet altijd nummer 1 te zijn.

Ik geef momenteel wat trainingen omtrent werkvergunningen en LOTOTO . Je wilt niet weten hoeveel mensen dat toch 'overdreven' (tot ronduit 'belachelijk') vinden, ondanks dat het over hun eigen veiligheid gaat. Het gaat me te ver om te peilen hoeveel van hen tegen kernenergie zouden zijn, maar dat zou wel een interessant beeld opleveren, vermoed ik.

Kijk ook eens naar het gedrag van (te)veel automobilisten. Veiligheid lijkt voor velen geen enkele prioriteit te hebben.

Lancelot: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 3:06 pm)Bedrijfsmatig gezien is het onverstandig activiteiten te ontplooien waarbij het risico op faillissement aanwezig is en dit risico niet te mitigeren of te voorkomen is, ondanks alle maatregelen die je kunt nemen, tenzij het noodzakelijk is dit risico te lopen, omdat anders de bedrijfscontinuïteit ook gevaar loopt. Een zeer ernstig ongeval met een kerncentrale is zo'n risico. Hoe goed je een kerncentrale ook is (beveiligd), het risico blijft aanwezig dat er een catastrofe ontstaat en ons land is verder niet afhankelijk van kernenergie. Bedrijfsmatig gezien is het dus onverstandig om kerncentrales in ons land te hebben.
En dat is dus het hele punt ... die "zeer ernstige ongevallen", die blijven feitelijk zeer laag.

Het is gewoon bedrieglijk, omdat ALS er een ongeluk is, het direct 'groot' is en het daarom veel aandacht krijgt. Maar statistisch gezien valt het aantal slachtoffers in het niet bij (bijvoorbeeld) het reguliere wegverkeer.

Het is als met vliegen. Een vliegtuigongeluk geeft betrekkelijk veel slachtoffers en geeft daarom meer 'drama' dan een auto-ongeluk. Alleen zijn er per jaar, per reiziger of per km, véél minder vliegtuigongelukken dan in het reguliere wegverkeer en daarom is het feitelijk nogal hypocriet om véél aandacht te geven aan veiligheid in het vliegverkeer en aanzienlijk minder aandacht aan de veiligheid rondom het reguliere wegverkeer. Vraag maar aan iemand of het een goed plan is dat piloten hun kennis en vaardigheden regelmatig op peil moeten houden en zelfs moeten bewijzen. Nagenoeg iedereen ziet daar de redelijkheid wel van in. Vraag vervolgens of het dan ook geen goed plan zou zijn dat automobilisten aan een vergelijkbaar regime zouden moeten onderworpen (elke vijf jaar een theorietest en rijtest afleggen, bijvoorbeeld) en verdomd, dát vindt men dan weer niet redelijk. Jij mist het punt. Eenvoudig gezegd: risico = kans dat een gebeurtenis kan voorvallen x het effect. De kans dat een autoongeluk zich voordoet is vele male groter dan van een kerncentrale explosie, maar het effect van een Borsele explosie kan theoretisch het aantal inwoners van de randstad zijn. Het risico van een Borsele ramp kan dus groter zijn dan van het auto ongeluk risico. En een risico moet je alleen nemen als je de gevolgen zelf kunt dragen, kunt voorkomen of kunt mitigeren. De Nederlandse maatschappij kan zonder problemen de gevolgen van een paar honderd verkeersdoden per jaar dragen, maar niet van een Borsele explosie. Waarom zou je dit risico dan willen lopen als je niet afhankelijk bent van kernenergie en er prima alternatieven voorhanden zijn? Je argument: het is veilig genoeg, gebeurt toch niet, vind ik onvoldoende voor de grootte van de mogelijke consequenties.

Martin59: Re: Tsjernobyl 30 jaar na dato zeer veel minder slachtoffers (di jun 28, 2016 4:06 pm)
Bedrijfsmatig gezien is het onverstandig activiteiten te ontplooien waarbij het risico op faillissement aanwezig is en dit risico niet te mitigeren of te voorkomen is, ondanks alle maatregelen die je kunt nemen, tenzij het noodzakelijk is dit risico te lopen, omdat anders de bedrijfscontinuïteit ook gevaar loopt. Een zeer ernstig ongeval met een kerncentrale is zo'n risico. Hoe goed je een kerncentrale ook is (beveiligd), het risico blijft aanwezig dat er een catastrofe ontstaat en ons land is verder niet afhankelijk van kernenergie. Bedrijfsmatig gezien is het dus onverstandig om kerncentrales in ons land te hebben.
En dat is dus het hele punt ... die "zeer ernstige ongevallen", die blijven feitelijk zeer laag.

Het is gewoon bedrieglijk, omdat ALS er een ongeluk is, het direct 'groot' is en het daarom veel aandacht krijgt. Maar statistisch gezien valt het aantal slachtoffers in het niet bij (bijvoorbeeld) het reguliere wegverkeer.

Het is als met vliegen. Een vliegtuigongeluk geeft betrekkelijk veel slachtoffers en geeft daarom meer 'drama' dan een auto-ongeluk. Alleen zijn er per jaar, per reiziger of per km, véél minder vliegtuigongelukken dan in het reguliere wegverkeer en daarom is het feitelijk nogal hypocriet om véél aandacht te geven aan veiligheid in het vliegverkeer en aanzienlijk minder aandacht aan de veiligheid rondom het reguliere wegverkeer. Vraag maar aan iemand of het een goed plan is dat piloten hun kennis en vaardigheden regelmatig op peil moeten houden en zelfs moeten bewijzen. Nagenoeg iedereen ziet daar de redelijkheid wel van in. Vraag vervolgens of het dan ook geen goed plan zou zijn dat automobilisten aan een vergelijkbaar regime zouden moeten onderworpen (elke vijf jaar een theorietest en rijtest afleggen, bijvoorbeeld) en verdomd, dát vindt men dan weer niet redelijk. Jij mist het punt. Eenvoudig gezegd: risico = kans dat een gebeurtenis kan voorvallen x het effect. De kans dat een autoongeluk zich voordoet is vele male groter dan van een kerncentrale explosie, maar het effect van een Borsele explosie kan theoretisch het aantal inwoners van de randstad zijn. Het risico van een Borsele ramp kan dus groter zijn dan van het auto ongeluk risico. En een risico moet je alleen nemen als je de gevolgen zelf kunt dragen, kunt voorkomen of kunt mitigeren. De Nederlandse maatschappij kan zonder problemen de gevolgen van een paar honderd verkeersdoden per jaar dragen, maar niet van een Borsele explosie. Waarom zou je dit risico dan willen lopen als je niet afhankelijk bent van kernenergie en er prima alternatieven voorhanden zijn? Je argument: het is veilig genoeg, gebeurt toch niet, vind ik onvoldoende voor de grootte van de mogelijke consequenties. Nee, NIETS is 100% veilig en er gebeurt altijd wel wat. Dát is het punt. In huis, in de auto, in de trein, in het vliegtuig, naast een (chemie)industriegebied of naast een kerncentrale, overal bestaat risico.

Zoals gezegd, er VALLEN slachtoffers, óók vanwege ongelukken (of liever rampen) met kerncentrales. Maar er vallen méér slachtoffers in het verkeer, terwijl we daar betrekkelijk luchtig over doen.

Ik ben overigens niet speciaal vóór of tégen kernenergie ... ik vind het in essentie gewoon vreemd dat er zo krom wordt geredeneerd. Alsof het aanzienlijk minder erg is dat er iemand om het leven komt door een auto-ongeluk dan door een kernramp. Ik vind het van weinig realiteitszin getuigen dat we allerlei dramatische beelden schetsen rondom kernenergie, die in de praktijk dus nagenoeg niet blijken te bestaan (zowel bij Three Mile Island, bij Tsjernobyl als bij Fukushima bleven alle doemscenario's uit), maar tegelijkertijd weinig willen doen tegen gevaren die zéér reëel zijn.

Zoals ik heb geïllustreerd met het testen van piloten, maar niet van automobilisten. Terwijl er bij het testen van automobilisten zeer veel te winnen valt, willen 'we' het toch niet.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]