WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47] 

Ga naar: "Wat te denken van DENK"

Raya: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 10:15 am)
Een beweging als DENK past bij een maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen de redelijkheid verliezen, zich compromisloos opstellen en weigeren met elkaar een dialoog te voeren. Deze ontwikkeling laat zich bovenal voelen in maatschappelijke en politieke debatten met een onderwerp dat betrekking heeft op de godsdienst, de etniciteit of de afstamming van burgers. Het maatschappelijke debat omtrent 'Zwarte Piet' is daarvan het schoolvoorbeeld.


De burgers zijn hopeloos verdeeld en worden op allerlei terreinen tegen elkaar opgezet. Dat heeft alles te maken met het optreden van de huidige coalitie en haar gedogers. Mensen worden volop gediscrimineerd, omdat ze oud zijn, werkloos, ziek, gehandicapt, geen vluchteling, tot de lage inkomensgroep behoren, tot de middeninkomensgroep behoren, etc.

Daarbij vind ik het zelfs verdacht, dat op dit moment de zwarte pietendiscussie zo hoog opspeelt. Het leidt de aandacht van steeds meer echte (politieke) problemen kunstig af.

Er is nooit een eenheid geweest of iets wat een 'multiculturele samenleving' kan genoemd worden. Wat we nu beleven is gewoon de vrucht van een OPGELEGDE eenheid door een socialistisch denken. Er is nooit echt gevraagd of mensen daar wel behoefte aan hebben.

Een samenleving is altijd verdeeld in groepen die langs sociale ,raciale en culturele verdeeld zijn. Dat was eeuwen geleden zo en is anno 2016 precies hetzelfde. En volgens mij ook niet nodig. In landen als VS maar ook Canada zie je gewoon dat groepen wonen in bepaalde wijken, wat wij segregatie noemen, met behoud van eigen identiteit. En dat loopt gewoon goed. Ieder heeft zijn eigen stekje. Hier moet iedereen zo nodig bij elkaar gepropt worden om een 'eenheid' te vormen.

Hoe je het went of keert. Moslims willen het liefst bij elkaar wonen en niet moslims hebben geen behoefte aan moslims in hun buurt. Blanken hebben het liefst ook hun eigen soort om zich heen net als zwart Afrikanen dat ook hebben. Mensen die het leuk vinden om met elkaar om te gaan doen dat wel en de rest houd het op zijn eigen 'ding'. Ik zie niet echt in wat daar nou 1-2-3 verkeerd aan is.

Wat er nog sociaal aan regeringen was, is met het laatste kabinet Den Uyl verdwenen. De ideologische veren van de PvdA werden afgeschud waarmee het pad van het neoliberalisme werd opgezet. De SP heeft nooit mee mogen doen. De maatschappij welke werd gecreëerd en nu verder vorm gegeven heeft niets met enig socialisme van doen, wel met tweespalt, mensen bewust tegen elkaar opzetten. Alles in het kader van Verdeel en Heers.

Dat heeft veel te maken met de veel grotere samenwerking van zgn. neoliberalen in de wereld. Die hebben per definitie schijt aan wat het volk wil. Zij drijven hun eigen zin door, en zadelen de gewone burgers met de rotzooi op. Of het nu gaat om goedkope arbeidskrachten of meer afzetgebied, er worden altijd afspraken gemaakt welke gunstig zijn voor het bedrijfsleven, nimmer voor de burger.
Daardoor ontstaat onvrede, wrijving en zoeken groepen een aanleiding en slachtoffer om zich af te reageren. Deden ze dat maar tegen de verantwoordelijke politici en ons-kent-ons-kwiebussen. Maar helaas, die zijn moeilijk grijpbaar, en vooral onbetrouwbaar, zij kunnen je terugpakken. Dus richten getroffen groepen uit de samenleving zich vooral op elkaar.
Sterker nog, door het discrimineren van achtereenvolgens ouderen, zieken, gehandicapten, werklozen, huurders, huurwoningzoekenden, arbeiders, lage inkomensgroepen en midden-inkomensgroepen, heeft dit kabinet een valse en verderfelijke toon gezet. Je vind het overigens ook in steeds meer buitenlanden terug. De stakingen in Frankrijk en België zijn ook niet zomaar.

Ik ontken niet dat er veel mis is. Er is heel veel mis. Het heeft echter allemaal te maken met wetten,verdragen en graaien. En wie sloten die wetten en verdragen? En wat voor invloed hebben jij en ik daar ooit op uit kunnen oefenen? Recente voorbeelden zijn o.a. de Europese Grondwet, het verdrag met Turkije, het Oekraine-verdrag en zelfs TTIP zal er -ondanks alle protesten- door worden gedrukt, zonder dat ook maar één elite-pief zich iets van jou of mij of welk ander lid van de gewone burgerij, aan zal trekken.

De vluchtelingenproblematiek komt goed uit in de EU en zeker ook in Nederland.
Er moet nu weer bezuinigd worden. Dat gebeurt uiteraard niet op de € 1000,- kinderopvangtoeslag voor de rijken, welke zij erbij krijgen, maar dat zal gebeuren op de huurtoeslag, de bijstand en bijzondere bijstand, o.a. "nodig" door extra uitgaven voor vluchtelingen. En zo worden weer groepen tegen elkaar opgezet. De woede van de gewone burger, afhankelijk van huurtoeslag en uitkering, zal zich richten op de vluchteling, niet op de veroorzakers van de problemen en de graaiers.

Frankly: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 12:55 pm)
Ik vind het raar dat jij je dat afvraagt. Denk jij dat Van der List en ik van mening zijn dat de PVV in tegenstelling tot DENK niet een deel van de bevolking vertegenwoordigt en inzicht biedt voor wat kiezers het zwaarst telt? Welke van de argumenten die Van der List aandraagt is niet van toepassing op de PVV en wel op Denk?

Uiteraard geen. Maar waarom vond jij het dan nodig om de evidentie te posten dat partijen die voldoende kiezers weten te trekken "plek hebben in ons democratisch bestel" ? soortgelijks hebben we je over bijv. de pvv nooit zien melden.
Zo evident is het nou ook weer niet. De stelling in deze draad is immers dat Denk de democratie beschadigt. Ik ben het niet eens met deze stelling, dus kwam ik met argumenten waarom ik het er niet eens mee ben. Beantwoord dit een beetje je waarom vraag?

Over je aanname dat jullie soortgelijks hebben zien melden over de PVV, ik zie geen draad op dit forum waarin er een soortgelijke stelling is over de PVV. Misschien zie ik iets over het hoofd, dus als jij zo vriendelijk wilt zijn mij te laten weten waar je aanname op is gebaseerd, bijvoorbaat dank !

Zo evident en open deur intrappen is het natuurlijk wel : een partij met voldoende electorale steun; zoals jij dat stelt "mag plek hebben in ons democratische besteld". Dat geldt voor Denk en dat geldt voor alle politiek partijen met voldoende electorale aanhang.

Prima dat je dit principe blijkbaar dus wel voor alle onwelgevallige partijen/meningen laat opgaan; en dus ook voor een partij als de pvv die net als Denk op basis van electorale aanhang "plek mag hebben in ons democratische bestel".

P-G: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 1:31 pm)Zelfs de politie begint links te worden en zegt dat ze discrimineert. Daar is geen sprake van.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25898587/__Typhoon_aan_de_kant_gezet__.html


Jonge bestuurders in dure auto's worden vaker staande gehouden dan oudere bestuurders. Dan is er 0,0 ophef.

Probeer je nu werkelijk het etnisch profileren te rechtvaardigen middels een jij-bak?

Frankly: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 2:45 pm)
Zelfs de politie begint links te worden en zegt dat ze discrimineert. Daar is geen sprake van.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25898587/__Typhoon_aan_de_kant_gezet__.html


Jonge bestuurders in dure auto's worden vaker staande gehouden dan oudere bestuurders. Dan is er 0,0 ophef.

Probeer je nu werkelijk het etnisch profileren te rechtvaardigen middels een jij-bak?

Volgens de verklaring van de politie, die excuus heeft aangeboden, is hij aangehouden om de combinatie leeftijd - prijs auto - huidskleur.
Laatste is ethnisch profileren waar de politie excuus voor heeft aangeboden; maar de andere combinatie (leeftijd-auto) is blijkbaar staand politiebeleid waarbij het feitelijk om leeftijdsdiscriminatie gaat.
Wettelijk zal het lastig liggen; maar zo heel erg vreemd is het niet dat de politie vragen heeft hoe iemand van rond de twintig een patserbak van een paar ton kan betalen, waar dat geld dan vandaag komt en of dat wel helemaal legaal is verkregen.

Agamemnon: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 2:56 pm)
Zelfs de politie begint links te worden en zegt dat ze discrimineert. Daar is geen sprake van.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25898587/__Typhoon_aan_de_kant_gezet__.html


Jonge bestuurders in dure auto's worden vaker staande gehouden dan oudere bestuurders. Dan is er 0,0 ophef.

Ja, het is schandalig dat de politie iemand niet eens meer mag aanhouden op basis van de huidskleur.
Dat is geen racisme, maar gezond verstand.
Een vijftiger in een maatpak en een aktetas in een dure Mercedes is nu eenmaal minder verdacht dan een snotneus met een pet op z'n hoofd in dezelfde Mercedes.

Agamemnon: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 3:01 pm)


Jonge bestuurders in dure auto's worden vaker staande gehouden dan oudere bestuurders. Dan is er 0,0 ophef.

Probeer je nu werkelijk het etnisch profileren te rechtvaardigen middels een jij-bak?

Volgens de verklaring van de politie, die excuus heeft aangeboden, is hij aangehouden om de combinatie leeftijd - prijs auto - huidskleur.
Laatste is ethnisch profileren waar de politie excuus voor heeft aangeboden; maar de andere combinatie (leeftijd-auto) is blijkbaar staand politiebeleid waarbij het feitelijk om leeftijdsdiscriminatie gaat.
Wettelijk zal het lastig liggen; maar zo heel erg vreemd is het niet dat de politie vragen heeft hoe iemand van rond de twintig een patserbak van een paar ton kan betalen, waar dat geld dan vandaag komt en of dat wel helemaal legaal is verkregen.
Zo is dat. En wat is er überhaupt mis met etnisch profileren? Moeten die politie-agenten hun tijd verdoen met het aanhouden van mensen, waarvan je bij voorbaat al met grote zekerheid kunt zeggen dat hun papieren in orde zijn?

Marcel: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 3:01 pm)


Jonge bestuurders in dure auto's worden vaker staande gehouden dan oudere bestuurders. Dan is er 0,0 ophef.

Ja, het is schandalig dat de politie iemand niet eens meer mag aanhouden op basis van de huidskleur.
Dat is geen racisme, maar gezond verstand.
Een vijftiger in een maatpak en een aktetas in een dure Mercedes is nu eenmaal minder verdacht dan een snotneus met een pet op z'n hoofd in dezelfde Mercedes.

Iemand aanhouden op basis van huidskleur is racisme.
En iemand van 31 is een snotneus?

Marcel: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 3:04 pm)


Jonge bestuurders in dure auto's worden vaker staande gehouden dan oudere bestuurders. Dan is er 0,0 ophef.

Probeer je nu werkelijk het etnisch profileren te rechtvaardigen middels een jij-bak?

Volgens de verklaring van de politie, die excuus heeft aangeboden, is hij aangehouden om de combinatie leeftijd - prijs auto - huidskleur.
Laatste is ethnisch profileren waar de politie excuus voor heeft aangeboden; maar de andere combinatie (leeftijd-auto) is blijkbaar staand politiebeleid waarbij het feitelijk om leeftijdsdiscriminatie gaat.
Wettelijk zal het lastig liggen; maar zo heel erg vreemd is het niet dat de politie vragen heeft hoe iemand van rond de twintig een patserbak van een paar ton kan betalen, waar dat geld dan vandaag komt en of dat wel helemaal legaal is verkregen.

Typhoon is 31.

portman: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 3:05 pm)


Jonge bestuurders in dure auto's worden vaker staande gehouden dan oudere bestuurders. Dan is er 0,0 ophef.

Ja, het is schandalig dat de politie iemand niet eens meer mag aanhouden op basis van de huidskleur.
Dat is geen racisme, maar gezond verstand.
Een vijftiger in een maatpak en een aktetas in een dure Mercedes is nu eenmaal minder verdacht dan een snotneus met een pet op z'n hoofd in dezelfde Mercedes.
Doe je dit om te provoceren of ben je een kloon van osker? Waarom zou een vent in een dikke mercedes met een maatpak geen crimineel kunnen zijn? Valt me enorm van je tegen...
Het bevestigt wel mijn beeld hoe bekrompen de politie denkt over kleurlingen met een pet en een dure auto onder hun kont.

Marcel: Re: Wat te denken van DENK (di mei 31, 2016 3:06 pm)


Probeer je nu werkelijk het etnisch profileren te rechtvaardigen middels een jij-bak?

Volgens de verklaring van de politie, die excuus heeft aangeboden, is hij aangehouden om de combinatie leeftijd - prijs auto - huidskleur.
Laatste is ethnisch profileren waar de politie excuus voor heeft aangeboden; maar de andere combinatie (leeftijd-auto) is blijkbaar staand politiebeleid waarbij het feitelijk om leeftijdsdiscriminatie gaat.
Wettelijk zal het lastig liggen; maar zo heel erg vreemd is het niet dat de politie vragen heeft hoe iemand van rond de twintig een patserbak van een paar ton kan betalen, waar dat geld dan vandaag komt en of dat wel helemaal legaal is verkregen.
Zo is dat. En wat is er überhaupt mis met etnisch profileren? Moeten die politie-agenten hun tijd verdoen met het aanhouden van mensen, waarvan je bij voorbaat al met grote zekerheid kunt zeggen dat hun papieren in orde zijn?

En van een zwarte man van 31 kun je met grote zekerheid zeggen dat zijn papieren niet in orde zijn?


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]