WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47] 

Ga naar: "Wat te denken van DENK"

Raya: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 3:37 pm)

Er vind hoe dan ook profilering plaats. En dat is niet altijd onterecht.
Als een groepje hangjongeren, van welke komaf dan ook, regelmatig rotzooi trapt, dan zal de politie terecht een praatje met die jongeren maken als er zojuist een het glas van een boshokje bij hen in de buurt is ingekegeld.

Het wordt anders als er een verdenking is, zonder dat er iets te verdenken valt.
Iemand die met een mooie auto rijdt doet op zich niets verkeerd, hoe hij er ook uitziet.
Pas als de bestuurder of de auto bekend staat als persoon of object welke vaker bij criminaliteit betrokken was, EN er is iets gebeurd waar de persoon van verdacht zou kunnen worden, kan een aanhouding en praatje op zijn plaats zijn.
Ik geloof niet, dat dat hier het geval was.

Frankly: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 5:42 pm)


Je vergeet voor het gemak huidskleur te noemen.

niet waar, ik stelde juist bovenstaand : "hij aangehouden om de combinatie leeftijd - prijs auto - huidskleur "
Jij "vergeet" daarentegen wel de faktoren leeftijd en prijs auto.

Ik stel expliciet "los van dit incident"....maar ook daar lees je over heen. Blijkbaar wil je zo graag een racistische fouterik aanwijzen (mij in dit geval) dat iedere weglating en verdraaiing geloorloofd is. Suc6 daarmee !

Je zou eens wat meer gewoon lezen wat er geschreven wordt in plaats van je eigen invulling te geven aan wat jij meent dat andere mensen denken.

....jij stelt volstrekt ten onrechte dat ik "huidskleur" niet zou hebben genoemd als faktor voor de aanhouding van typhoon; ik wijs je op je abuis....en dan zou ik niet goed lezen !?

In plaats van spijkers op laag water zoeken; zou ik het wel interessant vinden wat jij van het (door politiek zelfverklaarde) staand beleid is om bij "vreemde combinatie" leeftijd - dure auto; aan te houden en bevragen. Leeftijdsdiscriminatie dus; ik begrijp wel lang niet zo "sexy" als racial profiling/racisme....maar toch ook discrimatie, of zo je wilt "age-profiling". Wat vind jij er van ?

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 6:05 pm)


Het is een feit van algemene bekendheid dat allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Zulks rechtvaardigt etnisch profileren echter geenszins. Waarom niet? Mijn familielid heeft 3 islamitische stagiairs gehad, allemaal vonden ze blanke vrouwen hoeren, waren niet assertief, wilde 5x bidden en vonden dat ze recht hadden op een voldoende voor hun stageverslag. Dan ben je toch helemaal klaar met dat soort stagiairs?

Het bovenstaande laat goed zien waarom etnisch profileren vanuit een normatief oogpunt onaanvaardbaar is: mensen worden niet beoordeeld als individu en op grond van hun eigen handelen doch hun geërfd verleden en (verondersteld) lidmaatschap van een bevolkingsgroep. De discriminatie op de arbeidsmarkt die jij tracht te rechtvaardigen, heeft inmiddels geleid tot een maatschappij waarbij iemands afstamming in verregaande mate bepalend is voor zijn kansen op een baan. De afstamming zoals die blijkt uit de achternaam (!), kan iemands kans op een bij gelijke geschiktheid doen verdubbelen of halveren. Het is jou kennelijk ontschoten dat als die school - Jet Bussemaker is daar nog steeds rector - een eerlijke selectie had gemaakt waarbij enkel leerlingen met goede cijfers voor exacte vakken die opleiding had kunnen mijn familielid niet met hen in aanraking zou zijn geweest. Kennelijk mag discriminatie op leeftijd en geslacht wel want volgens jouw worden de jonkies achtergesteld maar je mag niet kiezen voor roomblanke mensen als je zeer vervelende ervaringen hebben allochtone 'Nederlanders' die weigeren te integreren en opvattingen hebben die dwars tegen de rechtsstaat ingaan. Jij als jurist heb makkelijk praten.

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 6:11 pm)


Er vind hoe dan ook profilering plaats. En dat is niet altijd onterecht.
Als een groepje hangjongeren, van welke komaf dan ook, regelmatig rotzooi trapt, dan zal de politie terecht een praatje met die jongeren maken als er zojuist een het glas van een boshokje bij hen in de buurt is ingekegeld.

Het wordt anders als er een verdenking is, zonder dat er iets te verdenken valt.
Iemand die met een mooie auto rijdt doet op zich niets verkeerd, hoe hij er ook uitziet.
Pas als de bestuurder of de auto bekend staat als persoon of object welke vaker bij criminaliteit betrokken was, EN er is iets gebeurd waar de persoon van verdacht zou kunnen worden, kan een aanhouding en praatje op zijn plaats zijn.
Ik geloof niet, dat dat hier het geval was.
Hij was zee jong en reed in een peperdure auto. Dat kan verdacht zijn. Als de politie een lijntje had met de belastingdienst was het probleem zo opgelost. Dat mag niet want privacy, terwijl onze privacy inzake onze privacy qua gezondheid al bij de verzekeraars ligt.


https://www.ftm.nl/artikelen/de-onstilbare-datahonger-van-edith-schippers

P-G: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 6:51 pm)
Waarom niet? Mijn familielid heeft 3 islamitische stagiairs gehad, allemaal vonden ze blanke vrouwen hoeren, waren niet assertief, wilde 5x bidden en vonden dat ze recht hadden op een voldoende voor hun stageverslag. Dan ben je toch helemaal klaar met dat soort stagiairs?

Het bovenstaande laat goed zien waarom etnisch profileren vanuit een normatief oogpunt onaanvaardbaar is: mensen worden niet beoordeeld als individu en op grond van hun eigen handelen doch hun geërfd verleden en (verondersteld) lidmaatschap van een bevolkingsgroep. De discriminatie op de arbeidsmarkt die jij tracht te rechtvaardigen, heeft inmiddels geleid tot een maatschappij waarbij iemands afstamming in verregaande mate bepalend is voor zijn kansen op een baan. De afstamming zoals die blijkt uit de achternaam (!), kan iemands kans op een bij gelijke geschiktheid doen verdubbelen of halveren. Het is jou kennelijk ontschoten dat als die school - Jet Bussemaker is daar nog steeds rector - een eerlijke selectie had gemaakt waarbij enkel leerlingen met goede cijfers voor exacte vakken die opleiding had kunnen mijn familielid niet met hen in aanraking zou zijn geweest. Kennelijk mag discriminatie op leeftijd en geslacht wel want volgens jouw worden de jonkies achtergesteld maar je mag niet kiezen voor roomblanke mensen als je zeer vervelende ervaringen hebben allochtone 'Nederlanders' die weigeren te integreren en opvattingen hebben die dwars tegen de rechtsstaat ingaan. Jij als jurist heb makkelijk praten.

Persoonlijke aanvallen kunnen etnisch profileren geenszins rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor vermeend falen van betrokken opleidingsinstellingen of inadequate sollicitatieprocedures.

Daarnaast is jouw beklag over opvattingen die onverenigbaar zijn met de rechtsstaat - waarvan niet is gesteld, laat staan bewezen dat zulks een goed functioneren onmogelijk maken - nogal opmerkelijk, aangezien je alhier verdedigt een praktijk die evenmin met de rechtsstatelijke beginselen kan worden verenigd. Ook blijft onweersproken dat een aanmerkelijke kansenongelijkheid een integratie allesbehalve bevordert.

portman: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 7:02 pm)


Overigens heeft Simons zelf racistische uitspraken gedaan over Surinaamse mannen. Ze zouden onbetrouwbaar en gewelddadiger zijn volgens haar.

http://media.tpo.nl/2016/05/21/bonusquote-sylvana-simons-in-2001-zwarte-mannen-zijn-gewelddadiger/

Zeer betrouwbare bron natuurlijk. Ook daar kunnen ze haar bloed wel drinken.

c-more: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 7:14 pm)Overigens heeft Simons zelf racistische uitspraken gedaan over Surinaamse mannen. Ze zouden onbetrouwbaar en gewelddadiger zijn volgens haar.

http://media.tpo.nl/2016/05/21/bonusquote-sylvana-simons-in-2001-zwarte-mannen-zijn-gewelddadiger/

Zeer betrouwbare bron natuurlijk. Ook daar kunnen ze haar bloed wel drinken.

Is de Volkskrant wel betrouwbaar genoeg voor je ? Hoe vaak blijf je nog voor löl staan door dit soort opmerkingen ? :foei2: :hardlachen: :hardlachen:

http://www.volkskrant.nl/archief/sylvana-simons~a594283/

portman: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 7:23 pm)
Overigens heeft Simons zelf racistische uitspraken gedaan over Surinaamse mannen. Ze zouden onbetrouwbaar en gewelddadiger zijn volgens haar.

http://media.tpo.nl/2016/05/21/bonusquote-sylvana-simons-in-2001-zwarte-mannen-zijn-gewelddadiger/

Zeer betrouwbare bron natuurlijk. Ook daar kunnen ze haar bloed wel drinken.

Is de Volkskrant wel betrouwbaar genoeg voor je ? Hoe vaak blijf je nog voor löl staan door dit soort opmerkingen ? :foei2: :hardlachen: :hardlachen:

http://www.volkskrant.nl/archief/sylvana-simons~a594283/
Het is gewoon lul hoor.

portman: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 7:23 pm)
Overigens heeft Simons zelf racistische uitspraken gedaan over Surinaamse mannen. Ze zouden onbetrouwbaar en gewelddadiger zijn volgens haar.

http://media.tpo.nl/2016/05/21/bonusquote-sylvana-simons-in-2001-zwarte-mannen-zijn-gewelddadiger/

Zeer betrouwbare bron natuurlijk. Ook daar kunnen ze haar bloed wel drinken.

Is de Volkskrant wel betrouwbaar genoeg voor je ? Hoe vaak blijf je nog voor löl staan door dit soort opmerkingen ? :foei2: :hardlachen: :hardlachen:

http://www.volkskrant.nl/archief/sylvana-simons~a594283/
Het is gewoon lul hoor.

portman: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 7:23 pm)
Overigens heeft Simons zelf racistische uitspraken gedaan over Surinaamse mannen. Ze zouden onbetrouwbaar en gewelddadiger zijn volgens haar.

http://media.tpo.nl/2016/05/21/bonusquote-sylvana-simons-in-2001-zwarte-mannen-zijn-gewelddadiger/

Zeer betrouwbare bron natuurlijk. Ook daar kunnen ze haar bloed wel drinken.

Is de Volkskrant wel betrouwbaar genoeg voor je ? Hoe vaak blijf je nog voor löl staan door dit soort opmerkingen ? :foei2: :hardlachen: :hardlachen:

http://www.volkskrant.nl/archief/sylvana-simons~a594283/
Het is gewoon lul hoor.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]