WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47] 

Ga naar: "Wat te denken van DENK"

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 01, 2016 9:21 pm)


Het bovenstaande laat goed zien waarom etnisch profileren vanuit een normatief oogpunt onaanvaardbaar is: mensen worden niet beoordeeld als individu en op grond van hun eigen handelen doch hun geërfd verleden en (verondersteld) lidmaatschap van een bevolkingsgroep. De discriminatie op de arbeidsmarkt die jij tracht te rechtvaardigen, heeft inmiddels geleid tot een maatschappij waarbij iemands afstamming in verregaande mate bepalend is voor zijn kansen op een baan. De afstamming zoals die blijkt uit de achternaam (!), kan iemands kans op een bij gelijke geschiktheid doen verdubbelen of halveren. Het is jou kennelijk ontschoten dat als die school - Jet Bussemaker is daar nog steeds rector - een eerlijke selectie had gemaakt waarbij enkel leerlingen met goede cijfers voor exacte vakken die opleiding had kunnen mijn familielid niet met hen in aanraking zou zijn geweest. Kennelijk mag discriminatie op leeftijd en geslacht wel want volgens jouw worden de jonkies achtergesteld maar je mag niet kiezen voor roomblanke mensen als je zeer vervelende ervaringen hebben allochtone 'Nederlanders' die weigeren te integreren en opvattingen hebben die dwars tegen de rechtsstaat ingaan. Jij als jurist heb makkelijk praten.

Persoonlijke aanvallen kunnen etnisch profileren geenszins rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor vermeend falen van betrokken opleidingsinstellingen of inadequate sollicitatieprocedures.

Daarnaast is jouw beklag over opvattingen die onverenigbaar zijn met de rechtsstaat - waarvan niet is gesteld, laat staan bewezen dat zulks een goed functioneren onmogelijk maken - nogal opmerkelijk, aangezien je alhier verdedigt een praktijk die evenmin met de rechtsstatelijke beginselen kan worden verenigd. Ook blijft onweersproken dat een aanmerkelijke kansenongelijkheid een integratie allesbehalve bevordert. Er is geen sprake van een persoonlijke aanval, want het gaat niet over P-G maar over jurist P-G die maatschappelijke problemen en dan met name de oorzaken wegkijkt maar gevolgen wel wil benoemen. Daarnaast heeft die school gefaald want HTS-kandidaten zonder wiskunde in hun pakket worden afgewezen door het bedrijfsleven. Erger, er werd door eenstagebegeleider zuinigjes opgemerkt dat mijn familielid nogal lage cijfers gaf en het vreemd werd gevonden dat hij de enkel de beste wil hebben. P-G, met zo'n instelling voor een instituut dat kennelijk nog steeds makkelijk aan geld komt is het niet zo verwonderlijk dat het onderwijs alsmaar slechter wordt. Op een gegeven ogenblik gaat de wal toch het schip keren. Dat is ook wat er gebeurt.

P-G, veel moslims omarmen Nederland niet of voor een deel. Ze vinden het fijn dat er vrijheid van religie is maar ik heb niet idee dat zij vinden dat dit in hun land van herkomst mogelijk moet zijn. Over de vvm wil het niet eens hebben.

Die kansenongelijkheid schep je overigens ook met het leenstelsel

P-G: Re: Wat te denken van DENK (do jun 02, 2016 6:49 pm)
Het is jou kennelijk ontschoten dat als die school - Jet Bussemaker is daar nog steeds rector - een eerlijke selectie had gemaakt waarbij enkel leerlingen met goede cijfers voor exacte vakken die opleiding had kunnen mijn familielid niet met hen in aanraking zou zijn geweest. Kennelijk mag discriminatie op leeftijd en geslacht wel want volgens jouw worden de jonkies achtergesteld maar je mag niet kiezen voor roomblanke mensen als je zeer vervelende ervaringen hebben allochtone 'Nederlanders' die weigeren te integreren en opvattingen hebben die dwars tegen de rechtsstaat ingaan. Jij als jurist heb makkelijk praten.


Persoonlijke aanvallen kunnen etnisch profileren geenszins rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor vermeend falen van betrokken opleidingsinstellingen of inadequate sollicitatieprocedures.

Daarnaast is jouw beklag over opvattingen die onverenigbaar zijn met de rechtsstaat - waarvan niet is gesteld, laat staan bewezen dat zulks een goed functioneren onmogelijk maken - nogal opmerkelijk, aangezien je alhier verdedigt een praktijk die evenmin met de rechtsstatelijke beginselen kan worden verenigd. Ook blijft onweersproken dat een aanmerkelijke kansenongelijkheid een integratie allesbehalve bevordert. Er is geen sprake van een persoonlijke aanval, want het gaat niet over P-G maar over jurist P-G die maatschappelijke problemen en dan met name de oorzaken wegkijkt maar gevolgen wel wil benoemen.

Mijn studieachtergrond en werkzame leven is volstrekt irrelevant in onderhavige debat over de toelaatbaarheid van etnisch profileren en - inmiddels - discriminatie op de arbeidsmarkt. Toch vond je het nodig mijn persoonlijke staat in het debat te trekken en wel middels een persoonlijke aanval.
Daarnaast zij opgemerkt dat jouw uitlating over mijn zogenaamd wegkijken feitelijk onjuist is. Eerder in deze draad schreef ik onderstaande berichten.

Doe je dit om te provoceren of ben je een kloon van osker? Waarom zou een vent in een dikke mercedes met een maatpak geen crimineel kunnen zijn? Valt me enorm van je tegen...
Het bevestigt wel mijn beeld hoe bekrompen de politie denkt over kleurlingen met een pet en een dure auto onder hun kont.

Nee hoor, geen provocatie.
Natuurlijk kan een vent in een maatpak in een Mercedes een crimineel zijn, maar de politie zou een stuk effectiever kunnen opereren door de focus te leggen op twintigers die in dezelfde auto rijden. Moeten ze het anders doen om de schijn op te houden? Dat zou wel heel sympathiek zijn, maar het wordt er allemaal niet efficiënter op. Dit was nu toevallig een rapper, maar de kans was groter dat er stront aan de knikker zat. Zoveel succesvolle jonge jongens met een "etnische" achtergrond zijn er nu ook weer niet. Dat is toch logisch?

Met de attitude dat succesvolle mensen met een donkere huidskleur inherent verdacht dienen te worden, wordt natuurlijk ook in de hand gewekt dat mensen met een bepaalde afstamming geringere kansen hebben.


Met de attitude dat succesvolle mensen met een donkere huidskleur inherent verdacht dienen te worden, wordt natuurlijk ook in de hand gewekt dat mensen met een bepaalde afstamming geringere kansen hebben.

Tja, maar waarom geldt dat inderdaad alleen voor mensen met een bepaalde afstamming ? Chinezen doen het prima bijvoorbeeld. Misschien omdat die wat minder vaak in de slechte statistieken voorbij komen ?

Voor bovenvermeld feit kunnen meerdere oorzaken worden aangewezen, waar etnisch profileren er nota bene één van is.


Voor bovenvermeld feit kunnen meerdere oorzaken worden aangewezen, waar etnisch profileren er nota bene één van is.


Als bepaalde bevolkingsgroepen minder crimineel, beter integreren en hoger opgeleid zijn, dan zal je inderdaad zien dat ze minder vaak door ome agent aangehouden worden en eerder aangenomen worden.

Zolang de politie maar genoeg etnisch profileert, zullen bepaalde bevolkingsgroepen te allen tijde zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Het één en ander is een wiskundig gegeven.

Daarnaast doet het zich afvragen wat integratie daadwerkelijk inhoudt en deze kan worden bevorderd in een samenleving waarin iemands geërfd verleden aan belang toeneemt en iemands burgerschap mede in verband met zijn etniciteit, afstamming of godsdienst steeds vaker als voorwaardelijk wordt beschouwd?

Het laatste bericht werd door jou echter beantwoord met een irrelevante uitlating terzake mijn persoonlijkheid.
Het bovenstaande laat bovendien onverlet dat etnisch profileren nog steeds niet is gerechtvaardigd.


Erger, er werd door eenstagebegeleider zuinigjes opgemerkt dat mijn familielid nogal lage cijfers gaf en het vreemd werd gevonden dat hij de enkel de beste wil hebben. P-G, met zo'n instelling voor een instituut dat kennelijk nog steeds makkelijk aan geld komt is het niet zo verwonderlijk dat het onderwijs alsmaar slechter wordt. Op een gegeven ogenblik gaat de wal toch het schip keren. Dat is ook wat er gebeurt.


Het is ronduit een gotspe dat een (vermeend) falen van betrokken onderwijsinstellingen wordt aangevoerd ter rechtvaardiging van discriminatie op de arbeidsmarkt. Buiten het feit dat discriminatie geen oplossing van welk probleem dan ook is, komt het bovenstaande neer op het tegenwerpen van het hiervoor bedoeld falen aan individuen met een specifieke godsdienst, etniciteit of afstamming. Wanneer onderwijsinstellingen stelselmatig incapabele stagiairs aanlevert, noopt zulks hooguit om geen stagiairs van betrokken onderwijsinstellingen meer aan te nemen doch niet om stagiairs met een specifieke godsdienst, etniciteit of afstamming te weren.


P-G, veel moslims omarmen Nederland niet of voor een deel. Ze vinden het fijn dat er vrijheid van religie is maar ik heb niet idee dat zij vinden dat dit in hun land van herkomst mogelijk moet zijn. Over de vvm wil het niet eens hebben.


Het bovenstaande bevat louter generalisaties, het toeschrijvingen van bepaalde opvattingen - waarvan niet is gesteld, laat staan bewezen dat zulks een goed functioneren onmogelijk maken - en getuigt van de onwil om individuen te beoordelen op hun eigen doen en laten.


Die kansenongelijkheid schep je overigens ook met het leenstelsel


Terzake een debat over de aard en de gevolgen van discriminatie op de arbeidsmarkt is het leenstelsel volstrekt irrelevant. Daarbij zij opgemerkt dat het leenstelsel geen invloed heeft op het feit dat bij gelijke geschiktheid iemands afstamming zoals die blijkt uit zijn achternaam, de kans op een baan kan doen halveren of juist doen verdubbelen.

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (do jun 02, 2016 7:38 pm)


Het bovenstaande laat bovendien onverlet dat etnisch profileren nog steeds niet is gerechtvaardigd.
Je kunt wel de brave hendrik blijven spelen maar daar los je niet mee op als linkse mensen problemen met integratie blijven wegkijken


Het is ronduit een gotspe dat een (vermeend) falen van betrokken onderwijsinstellingen wordt aangevoerd ter rechtvaardiging van discriminatie op de arbeidsmarkt. Buiten het feit dat discriminatie geen oplossing van welk probleem dan ook is, komt het bovenstaande neer op het tegenwerpen van het hiervoor bedoeld falen aan individuen met een specifieke godsdienst, etniciteit of afstamming. Wanneer onderwijsinstellingen stelselmatig incapabele stagiairs aanlevert, noopt zulks hooguit om geen stagiairs van betrokken onderwijsinstellingen meer aan te nemen doch niet om stagiairs met een specifieke godsdienst, etniciteit of afstamming te weren.
Dan zou jij met mijn familielid moet praten. Die wil eigenlijk geen stagiairs meer aannemen van die betreffende 'hogeschool' want knudde.

Het bovenstaande bevat louter generalisaties, het toeschrijvingen van bepaalde opvattingen - waarvan niet is gesteld, laat staan bewezen dat zulks een goed functioneren onmogelijk maken - en getuigt van de onwil om individuen te beoordelen op hun eigen doen en laten
Dat tweederde van de Nederturken op Erdogan stemt zegt mij genoeg. Daarnaast zou jij je eens moeten verdiepen in Nederlandse spreekwoorden zoals 3 x - scheepsrecht. De vierde keer dus niet meer. Zo simpel
Kennelijk is het makkelijk om te spreken van een wij-zij cultuur i.p.v. je af te vragen of je culturen zo maar kunt mixen. Daar is al die tijd nog nooit gepraat.


Terzake een debat over de aard en de gevolgen van discriminatie op de arbeidsmarkt is het leenstelsel volstrekt irrelevant. Daarbij zij opgemerkt dat het leenstelsel geen invloed heeft op het feit dat bij gelijke geschiktheid iemands afstamming zoals die blijkt uit zijn achternaam, de kans op een baan kan doen halveren of juist doen verdubbelen.
Jij kunt dat irrelevant vinden. Ik kijk naar praktijk, niet naar theoretische modellen. Jongeren zullen al moeite hebben om een baan te vinden, een betaalbaar huis en dan moeten zich ook nog in de schulden steken voor een studie. De cijfers laten het zien dat steeds meer studenten afhaken. Jij blijft de problemen maar wegkijken. Succes ermee.
http://www.nu.nl/geldzaken/3737397/studenten-haken-af-leenstelsel.html

Lies: Re: Wat te denken van DENK (do jun 02, 2016 11:05 pm)

Komt het door twitter en Facebook dat een aanhouding zoveel ophef geeft, waarbij je de indruk krijgt alsof de hele bevolking opgewonden is? Gelukkig hebben we nog Sylvain Ephimenco:

Etnisch profileren is 'volstrekt logisch'

Inderdaad, je kunt soms moedeloos worden als je regelmatig in je mooie auto wordt doorgelicht, omdat je tot een groep behoort die vaker en ruimer dan anderen de prioriteit van de politie verdient. Je kunt dan altijd de politie vervloeken. Of degenen die het voor je groep verpesten. Ik kies voor reactie nummer twee. Dat voorkomt onnodige uitvergrotingen van incidenten en mediahypes. .

http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4312262/2016/06/02/Etnisch-profileren-is-volstrekt-logisch.dhtml

Ik kies ook voor reactie nummer twee!!

Rightnow: Re: Wat te denken van DENK (do jun 02, 2016 11:12 pm)

Tel mij ook maar mee; soms moet je wel eens lijden omdat je boven de rest uitsteekt en ook dan weer wat meer controlerende aandacht dan je eigenlijk verdient.

Het is lastig en overkomt menigeen - er valt zo weinig aan te doen dan af en toe toch even mopperen.

P-G: Re: Wat te denken van DENK (do jun 02, 2016 11:35 pm)


Je kunt wel de brave hendrik blijven spelen maar daar los je niet mee op als linkse mensen problemen met integratie blijven wegkijken.


Persoonlijke aanvallen blijven plaatsen, is ook allesbehalve constructief.


Dan zou jij met mijn familielid moet praten. Die wil eigenlijk geen stagiairs meer aannemen van die betreffende 'hogeschool' want knudde.


Maar naar jij hebt verklaard en alhier wenst te reageren, is het (vermeend) falen van de betrokken onderwijsinstelling een rechtvaardiging om mensen te beoordelen op hun godsdienst, etniciteit en afstamming.


Dat tweederde van de Nederturken op Erdogan stemt zegt mij genoeg. Daarnaast zou jij je eens moeten verdiepen in Nederlandse spreekwoorden zoals 3 x - scheepsrecht. De vierde keer dus niet meer. Zo simpel
Kennelijk is het makkelijk om te spreken van een wij-zij cultuur i.p.v. je af te vragen of je culturen zo maar kunt mixen. Daar is al die tijd nog nooit gepraat.


De vraag hoe culturen samen kunnen gaan, is louter in relatieve zin van belang. Het belangrijkste is dat individuen op grond van hun eigen handelen worden beoordeeld.


Jongeren zullen al moeite hebben om een baan te vinden, een betaalbaar huis en dan moeten zich ook nog in de schulden steken voor een studie. De cijfers laten het zien dat steeds meer studenten afhaken. Jij blijft de problemen maar wegkijken. Succes ermee.


Wellicht komt het door een onvermogen om inhoudelijk te reageren, maar andermaal beperk je bovenal tot een persoonlijke aanval. Daarnaast is schrijf je mij ten onrechte een bepaald standpunt.

Hoe het ook zij, wanneer Achmed en Henk met exact dezelfde studieschuld zijn afgestudeerd en bij gelijke geschiktheid solliciteren, dan heeft Achmed aanmerkelijk geringere kansen. De oorzaak hiervan ligt niet in het leenstelsel doch het door discriminatie op de arbeidsmarkt, welke praktijk jij alhier tracht te rechtvaardigen.

c-more: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 03, 2016 12:29 am)


Komt het door twitter en Facebook dat een aanhouding zoveel ophef geeft, waarbij je de indruk krijgt alsof de hele bevolking opgewonden is? Gelukkig hebben we nog Sylvain Ephimenco:

Etnisch profileren is 'volstrekt logisch'

Inderdaad, je kunt soms moedeloos worden als je regelmatig in je mooie auto wordt doorgelicht, omdat je tot een groep behoort die vaker en ruimer dan anderen de prioriteit van de politie verdient. Je kunt dan altijd de politie vervloeken. Of degenen die het voor je groep verpesten. Ik kies voor reactie nummer twee. Dat voorkomt onnodige uitvergrotingen van incidenten en mediahypes. .

http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4312262/2016/06/02/Etnisch-profileren-is-volstrekt-logisch.dhtml

Ik kies ook voor reactie nummer twee!!


Elk normaal, realistisch en nuchter mens kiest voor nummer twee. Het zijn de hysterische populistische factfree onderbuikers die daar niet voor kiezen.

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 03, 2016 5:28 am)


Persoonlijke aanvallen blijven plaatsen, is ook allesbehalve constructief.
Dat ik jou links noem noem jij een persoonlijke aanval?


Maar naar jij hebt verklaard en alhier wenst te reageren, is het (vermeend) falen van de betrokken onderwijsinstelling een rechtvaardiging om mensen te beoordelen op hun godsdienst, etniciteit en afstamming.
Wees eerlijk tegen jezelf, het gros van de wereldbevolking doet dat, trouwen met iemand vanwege hetzelfde geloof.


De vraag hoe culturen samen kunnen gaan, is louter in relatieve zin van belang. Het belangrijkste is dat individuen op grond van hun eigen handelen worden beoordeeld.
De meeste culturen kunnen zomaar even gemixed worden. Kijk maar eens hoe bijvoorbeeld de meeste zuid- en oost-Europese staten denken over bij homo's. Maar denk ook eens aan nationalisme.


Wellicht komt het door een onvermogen om inhoudelijk te reageren, maar andermaal beperk je bovenal tot een persoonlijke aanval. Daarnaast is schrijf je mij ten onrechte een bepaald standpunt
Ik val jou manier van denken aan en dat is dan een persoonlijke aanval? Nou moe?Hoe het ook zij, wanneer Achmed en Henk met exact dezelfde studieschuld zijn afgestudeerd en bij gelijke geschiktheid solliciteren, dan heeft Achmed aanmerkelijk geringere kansen. De oorzaak hiervan ligt niet in het leenstelsel doch het door discriminatie op de arbeidsmarkt, welke praktijk jij alhier tracht te rechtvaardigen.
De goede moeten lijden onder de kwaden, maar dat is al eeuwen het geval. En als iemand drie maal zeer slechte ervaringen heeft met islamitische studenten die meer bezig zijn met Allah dan met hun toekomst en een aparte ruimte eisen om 5x te kunnen bidden, dan is het aannemelijk dat je de volgende keer bij het aannemen van stagiaires een selectie gaat uitvoeren.

Daarnaast is er veel meer discriminatie op de arbeidsmarkt maar daar hoor ik je niet over. Zoals zwangere vrouwen die de deur uit worden gewerkt omdat ze een kind krijgen, mensen die de deur uit worden gewerkt omdat ze te oud zijn, mensen die niet aangenomen worden omdat ze in de bijstand hebben gezeten, of omdat ze een vlekje hebben, of naar de mening van de nieuwe werkgever terecht ontslagen zijn bij de vorige, ze klokkenluider zijn etc etc.

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 03, 2016 6:00 am)Komt het door twitter en Facebook dat een aanhouding zoveel ophef geeft, waarbij je de indruk krijgt alsof de hele bevolking opgewonden is? Gelukkig hebben we nog Sylvain Ephimenco:

Etnisch profileren is 'volstrekt logisch'

Inderdaad, je kunt soms moedeloos worden als je regelmatig in je mooie auto wordt doorgelicht, omdat je tot een groep behoort die vaker en ruimer dan anderen de prioriteit van de politie verdient. Je kunt dan altijd de politie vervloeken. Of degenen die het voor je groep verpesten. Ik kies voor reactie nummer twee. Dat voorkomt onnodige uitvergrotingen van incidenten en mediahypes. .

http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4312262/2016/06/02/Etnisch-profileren-is-volstrekt-logisch.dhtml

Ik kies ook voor reactie nummer twee!!


Elk normaal, realistisch en nuchter mens kiest voor nummer twee. Het zijn de hysterische populistische factfree onderbuikers die daar niet voor kiezen. Ik kies ook voor twee.

Toen wij nog geen apk hadden werd de politie belast met het aanhouden van auto's die ze te oud vonden. Zo'n dikke 40 jaar kende ik een taxichauffeur uit Alkmaar die een oude Mercedes Benz had die meer dan 6-7 ton op de klokken had, glom alsof hij zo uit de showroom kwam en een motor die liep als een trein maar dan wel zachtjes. Hij was regelmatig de klos. Nu is het geen probleem meer vanwege dossiervorming en controle.

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 03, 2016 6:06 am)


Daarnaast doet het zich afvragen wat integratie daadwerkelijk inhoudt en deze kan worden bevorderd in een samenleving waarin iemands geërfd verleden aan belang toeneemt en iemands burgerschap mede in verband met zijn etniciteit, afstamming of godsdienst steeds vaker als voorwaardelijk wordt beschouwd?
Dit noem ik geen integratie.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/25921138/__Plopsaland___shariazwemmen___.html


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]