WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47] 

Ga naar: "Wat te denken van DENK"

portman: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 03, 2016 10:03 am)Daarnaast doet het zich afvragen wat integratie daadwerkelijk inhoudt en deze kan worden bevorderd in een samenleving waarin iemands geërfd verleden aan belang toeneemt en iemands burgerschap mede in verband met zijn etniciteit, afstamming of godsdienst steeds vaker als voorwaardelijk wordt beschouwd?
Dit noem ik geen integratie.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/25921138/__Plopsaland___shariazwemmen___.html
Daar heeft het dan ook niks mee te maken denk ik. Elke groepering kan een een gebouw of gelegenheid afhuren om wat voor reden dan ook waar geen pottekijkers gewenst zijn.

P-G: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 03, 2016 4:54 pm)


Dat ik jou links noem noem jij een persoonlijke aanval?


De inhoudelijke aanval bestond eruit dat je als reactie op een inhoudelijk bericht mij ervan beticht weg te kijken voor het één en ander, welke beschuldiging tevens feitelijk onjuist is.


Wees eerlijk tegen jezelf, het gros van de wereldbevolking doet dat, trouwen met iemand vanwege hetzelfde geloof.


Het bovenstaande is een eersteklas tu quoque . Daarnaast laat het zich laten leiden door bepaalde motieven bij het kiezen van een huwelijkspartner zich moeilijk vergelijken met discriminatie op de arbeidsmarkt.


Ik val jou manier van denken aan en dat is dan een persoonlijke aanval? Nou moe?
.

De inhoudelijke aanval bestond eruit dat je als reactie op een inhoudelijk bericht mij ervan beticht weg te kijken voor het één en ander, welke beschuldiging tevens feitelijk onjuist is. Daarnaast schrijf je mij een inhoudelijk standpunt toe, welk standpunt ik in deze draad geenszins heb ingenomen. Elders op dit forum heb ik mij bij herhaling juist uitgesproken tegen het leenstelsel.


De goede moeten lijden onder de kwaden, maar dat is al eeuwen het geval.


Het bovenstaande is wederom een tu quoque .


En als iemand drie maal zeer slechte ervaringen heeft met islamitische studenten die meer bezig zijn met Allah dan met hun toekomst en een aparte ruimte eisen om 5x te kunnen bidden, dan is het aannemelijk dat je de volgende keer bij het aannemen van stagiaires een selectie gaat uitvoeren.


Het bovenstaande plaatst jij eerdere beklag over zogenaamd 'onrechtsstatelijk' denken door bepaalde lieden andermaal in een opmerkelijk daglicht. Klaarblijkelijk ga jij uit van een geschiktheid by association , een arbeidsorganisatorische equivalent van de guilty by association . Het impliceert een collectief denken dat vanuit normatief oogpunt verwerpelijk is en contrair is aan hetgeen onze samenleving voor pleegt te staan.

Bovendien kan worden afgevraagd welke gevolgen zulks heeft voor de sociale cohesie in de samenleving. Wanneer iemands (vermeende) groepslidmaatschap met toegeschreven opvattingen, motivaties en attituden doch niet zijn eigen daadwerkelijk handelen bepalend is voor zijn positie in de maatschappij, dan worden individuen uiteindelijk als groepen naar elkaar en als groepen uit elkaar gedreven.


Daarnaast is er veel meer discriminatie op de arbeidsmarkt maar daar hoor ik je niet over. Zoals zwangere vrouwen die de deur uit worden gewerkt omdat ze een kind krijgen, mensen die de deur uit worden gewerkt omdat ze te oud zijn, mensen die niet aangenomen worden omdat ze in de bijstand hebben gezeten, of omdat ze een vlekje hebben, of naar de mening van de nieuwe werkgever terecht ontslagen zijn bij de vorige, ze klokkenluider zijn etc etc.


Onderhavig debat heeft als onderwerp discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van godsdienst, etniciteit en afstamming. De logica vereist dan ook dat ik mij daartoe beperk. Daarnaast lijk jij vorenbedoelde discriminatie te willen rechtvaardigen casu quo te billijken omdat op de arbeidsmarkt mensen ook op andere gronden worden gediscrimineerd. Dit is andermaal een tu quoque . Ook lijk je mij andermaal ten onrechte een bepaald standpunt toe te willen schrijven.

P-G: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 03, 2016 4:56 pm)
Daarnaast doet het zich afvragen wat integratie daadwerkelijk inhoudt en deze kan worden bevorderd in een samenleving waarin iemands geërfd verleden aan belang toeneemt en iemands burgerschap mede in verband met zijn etniciteit, afstamming of godsdienst steeds vaker als voorwaardelijk wordt beschouwd?
Dit noem ik geen integratie.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/25921138/__Plopsaland___shariazwemmen___.html
Daar heeft het dan ook niks mee te maken denk ik. Elke groepering kan een een gebouw of gelegenheid afhuren om wat voor reden dan ook waar geen pottekijkers gewenst zijn.

Klaarblijkelijk impliceert integratie het moeten opgeven van fundamentele rechten die juist ten grondslag liggen aan de maatschappelijke organisatie van onze samenleving.

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 03, 2016 10:35 pm)


Het bovenstaande is wederom een tu quoque.
De goeden moeten lijden onder de kwaden, dat is altijd al zo geweest.


De inhoudelijke aanval bestond eruit dat je als reactie op een inhoudelijk bericht mij ervan beticht weg te kijken voor het één en ander, welke beschuldiging tevens feitelijk onjuist is. Daarnaast schrijf je mij een inhoudelijk standpunt toe, welk standpunt ik in deze draad geenszins heb ingenomen. Elders op dit forum heb ik mij bij herhaling juist uitgesproken tegen het leenstelsel.
Ik zeg dat het leenstelsel studenten afschrikt om een studie te volgen, ik kom met een hard bewijs en vervolgens klopt het niet.


Het bovenstaande plaatst jij eerdere beklag over zogenaamd 'onrechtsstatelijk' denken door bepaalde lieden andermaal in een opmerkelijk daglicht. Klaarblijkelijk ga jij uit van een geschiktheid by association, een arbeidsorganisatorische equivalent van de guilty by association. Het impliceert een collectief denken dat vanuit normatief oogpunt verwerpelijk is en contrair is aan hetgeen onze samenleving voor pleegt te staan.
En nu Jip en janneke taal


Bovendien kan worden afgevraagd welke gevolgen zulks heeft voor de sociale cohesie in de samenleving. Wanneer iemands (vermeende) groepslidmaatschap met toegeschreven opvattingen, motivaties en attituden doch niet zijn eigen daadwerkelijk handelen bepalend is voor zijn positie in de maatschappij, dan worden individuen uiteindelijk als groepen naar elkaar en als groepen uit elkaar gedreven.
Dat gebeurt al lang.


Onderhavig debat heeft als onderwerp discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van godsdienst, etniciteit en afstamming. De logica vereist dan ook dat ik mij daartoe beperk. Daarnaast lijk jij vorenbedoelde discriminatie te willen rechtvaardigen casu quo te billijken omdat op de arbeidsmarkt mensen ook op andere gronden worden gediscrimineerd. Dit is andermaal een tu quoque. Ook lijk je mij andermaal ten onrechte een bepaald standpunt toe te willen schrijven.
Eigenlijk zeg je mag overal discrimineren maar niet op die drie punten. We zijn klaar :bye:

c-more: Re: Wat te denken van DENK (zo jun 05, 2016 11:58 pm)

Kom er maar in Sylvana Simons.


Vermanende woorden deze dag afkomstig van Recep Erdogan aan het adres van het vrouwelijke deel van de wereldbevolking: een vrouw die haar werk verkiest boven kinderen krijgen, is "gemankeerd". Volgens de Turkse president is het daarbij irrelevant hoe succesvol ze is.


"Een vrouw die afziet van het moederschap, door te zeggen 'ik werk', ontkent daarmee in feite haar eigen vrouwelijkheid, dat is mijn oprechte gedachte", verklaarde Erdogan. "Als een vrouw het moederschap weigert en ophoudt met het huishouden, loopt ze risico haar vrijheid te verliezen. Ze is gemankeerd en slechts een half mens, ongeacht haar successen in het zakenleven."

Volgens de Turkse nieuwssite Hürriyet deed de islamistische leider zijn uitspraken tijdens de openingsceremonie van de Vrouwenassociatie voor Democratie (KADEM) in Istanbul. Hij zei daar dat een arbeidzaam bestaan best valt te combineren met kinderen opvoeden maar, zo besloot hij, "ik accepteer niet dat het zakenleven een alternatief voor het moederschap wordt".

De Turk riep enkele dagen geleden moslims nog op tot het krijgen van meer kinderen. Zaken als geboortebeperking ziet hij als onwenselijk want dat is in zijn optiek "inmenging in het werk van God".

http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2016/06/erdogan_geen_kind_halve_vrouw.html

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (ma jun 06, 2016 5:48 am)

Kortom ,er moeten heel veel kinderen gebaard worden voor het Ottomaanse rijk. Het liefst natuurlijk eerst meisjes en daarna alleen maar jongens.

Wisp: Re: Wat te denken van DENK (ma jun 06, 2016 3:22 pm)


Kom er maar in Sylvana Simons.
<knip>


DENK jij dat Sylvana Simons DENKt dat DENK iets met Erdogan te maken heeft?
DENK jij dat iedereen net zo DENKt als jij?
Of DENK jij helemaal niet?

c-more: Re: Wat te denken van DENK (ma jun 06, 2016 3:33 pm)Kom er maar in Sylvana Simons.
<knip>


DENK jij dat Sylvana Simons DENKt dat DENK iets met Erdogan te maken heeft?
DENK jij dat iedereen net zo DENKt als jij?
Of DENK jij helemaal niet?

Als zij DENKT dat die twee géén Erdogan-adepten zijn, dan is ze nog dommer dan ik al vreesde.

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (ma jun 06, 2016 6:29 pm)Kom er maar in Sylvana Simons.
<knip>


DENK jij dat Sylvana Simons DENKt dat DENK iets met Erdogan te maken heeft?
DENK jij dat iedereen net zo DENKt als jij?
Of DENK jij helemaal niet? IK denk dat Silvana het volgende DENKT: de vijand van mijn vijand is mijn vriend.

Wisp: Re: Wat te denken van DENK (ma jun 06, 2016 9:13 pm)
Kom er maar in Sylvana Simons.
<knip>


DENK jij dat Sylvana Simons DENKt dat DENK iets met Erdogan te maken heeft?
DENK jij dat iedereen net zo DENKt als jij?
Of DENK jij helemaal niet? IK denk dat Silvana het volgende DENKT: de vijand van mijn vijand is mijn vriend.

Merkwaardige DENK wijze :P
Wie zou er dan haar vijand zijn?


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]