WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47] 

Ga naar: "Wat te denken van DENK"

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 08, 2016 9:00 pm)
Het bovenstaande is wederom een tu quoque.
De goeden moeten lijden onder de kwaden, dat is altijd al zo geweest.


De inhoudelijke aanval bestond eruit dat je als reactie op een inhoudelijk bericht mij ervan beticht weg te kijken voor het één en ander, welke beschuldiging tevens feitelijk onjuist is. Daarnaast schrijf je mij een inhoudelijk standpunt toe, welk standpunt ik in deze draad geenszins heb ingenomen. Elders op dit forum heb ik mij bij herhaling juist uitgesproken tegen het leenstelsel.
Ik zeg dat het leenstelsel studenten afschrikt om een studie te volgen, ik kom met een hard bewijs en vervolgens klopt het niet.


Het bovenstaande plaatst jij eerdere beklag over zogenaamd 'onrechtsstatelijk' denken door bepaalde lieden andermaal in een opmerkelijk daglicht. Klaarblijkelijk ga jij uit van een geschiktheid by association, een arbeidsorganisatorische equivalent van de guilty by association. Het impliceert een collectief denken dat vanuit normatief oogpunt verwerpelijk is en contrair is aan hetgeen onze samenleving voor pleegt te staan.
En nu Jip en janneke taal


Bovendien kan worden afgevraagd welke gevolgen zulks heeft voor de sociale cohesie in de samenleving. Wanneer iemands (vermeende) groepslidmaatschap met toegeschreven opvattingen, motivaties en attituden doch niet zijn eigen daadwerkelijk handelen bepalend is voor zijn positie in de maatschappij, dan worden individuen uiteindelijk als groepen naar elkaar en als groepen uit elkaar gedreven.
Dat gebeurt al lang.


Onderhavig debat heeft als onderwerp discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van godsdienst, etniciteit en afstamming. De logica vereist dan ook dat ik mij daartoe beperk. Daarnaast lijk jij vorenbedoelde discriminatie te willen rechtvaardigen casu quo te billijken omdat op de arbeidsmarkt mensen ook op andere gronden worden gediscrimineerd. Dit is andermaal een tu quoque. Ook lijk je mij andermaal ten onrechte een bepaald standpunt toe te willen schrijven.
Eigenlijk zeg je mag overal discrimineren maar niet op die drie punten. We zijn klaar :bye:

Hoe komt het toch dat degenen die zo kritisch en veeleisend zijn ten aanzien van de integratie van mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen, hun moedertaal zelf beperkt beheersen? Wellicht omdat onze taal echt moeilijk is, mede door taalpuristen die continue wijzigingen doorvoeren?
Ik ken geen mensen die het foutloos schrijven.

Wisp: Re: Wat te denken van DENK (wo jun 08, 2016 11:22 pm)


Hoe komt het toch dat degenen die zo kritisch en veeleisend zijn ten aanzien van de integratie van mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen, hun moedertaal zelf beperkt beheersen?

Jee! Wat een zwaktebod!

Jijbakken en het ten onrechte aan anderen toeschrijven van bepaalde opvattingen zijn een zwaktebod.

Verwijten over taalvaardigheid van opponent zijn zeker ook een zwaktebod

portman: Re: Wat te denken van DENK (do jun 09, 2016 2:05 am)


Jee! Wat een zwaktebod!

Jijbakken en het ten onrechte aan anderen toeschrijven van bepaalde opvattingen zijn een zwaktebod.

Verwijten over taalvaardigheid van opponent zijn zeker ook een zwaktebod
Dat vind ik allerminst. Als iemand z'n eigen taal niet goed beheerst dan zou hij /zij over 'vreemdelingen' die dat ook niet doen niet zo hoog van de toren moeten blazen.

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (do jun 09, 2016 6:42 am)


Jijbakken en het ten onrechte aan anderen toeschrijven van bepaalde opvattingen zijn een zwaktebod.

Verwijten over taalvaardigheid van opponent zijn zeker ook een zwaktebod
Dat vind ik allerminst. Als iemand z'n eigen taal niet goed beheerst dan zou hij /zij over 'vreemdelingen' die dat ook niet doen niet zo hoog van de toren moeten blazen. Vindt je?

https://www.groene.nl/artikel/de-spellingsmaffia-van-dale-wijkt-minstens-tweeduizend-keer-af-van-het-groene-boekje

Nog iets: volgens Wim Daniels komt onze manier van tellen van de Romeinen vandaan. Dus oktober moet met een c geschreven worden i.p.v. met een k want octet en dat is het getal 8. Kroket is van het franse woord croquette. Dan zou je verwachten dat je ook kado schrijft i.p.v. cadeau.
Leg het maar eens uit aan nieuwkomers


En dan is er nog het witte en het groene boekje
http://www.goedmettekst.nl/het-groene-boekje-het-witte-boekje/

Schiet mij maar lek. O nee, dat is geen goed Nederlands. Ik bedoel natuurlijk: sla mij maar dood.

Zo beter?

Agamemnon: Re: Wat te denken van DENK (do jun 09, 2016 7:32 am)

Haha, ik heb van heel dichtbij meegemaakt hoe moeilijk het is Nederlands te leren. De bewuste toepassing van grammatica is in elke taal lastig onder de knie te krijgen, maar het zijn de uitdrukkingen die we gebruiken (zoals "onder de knie krijgen", dus) die immigranten gillend gek maken.

Biertje: Re: Wat te denken van DENK (do jun 09, 2016 7:41 am)


Haha, ik heb van heel dichtbij meegemaakt hoe moeilijk het is Nederlands te leren. De bewuste toepassing van grammatica is in elke taal lastig onder de knie te krijgen, maar het zijn de uitdrukkingen die we gebruiken (zoals "onder de knie krijgen", dus) die immigranten gillend gek maken.
Denk eens aan het woord ginnegappen. "" Jantje, wat gap jij daar?"" Antwoordt Jantje: "" Ginne, meneer!"":luidlachen:

portman: Re: Wat te denken van DENK (do jun 09, 2016 1:06 pm)


Verwijten over taalvaardigheid van opponent zijn zeker ook een zwaktebod
Dat vind ik allerminst. Als iemand z'n eigen taal niet goed beheerst dan zou hij /zij over 'vreemdelingen' die dat ook niet doen niet zo hoog van de toren moeten blazen. Vindt je?

https://www.groene.nl/artikel/de-spellingsmaffia-van-dale-wijkt-minstens-tweeduizend-keer-af-van-het-groene-boekje

Nog iets: volgens Wim Daniels komt onze manier van tellen van de Romeinen vandaan. Dus oktober moet met een c geschreven worden i.p.v. met een k want octet en dat is het getal 8. Kroket is van het franse woord croquette. Dan zou je verwachten dat je ook kado schrijft i.p.v. cadeau.
Leg het maar eens uit aan nieuwkomers


En dan is er nog het witte en het groene boekje
http://www.goedmettekst.nl/het-groene-boekje-het-witte-boekje/

Schiet mij maar lek. O nee, dat is geen goed Nederlands. Ik bedoel natuurlijk: sla mij maar dood.

Zo beter?
Ik weet niet of je die 't' van "vindt je" expres fout hebt geschreven maar dat is een mooi voorbeeld. Hele volksstammen autochtonen doen dat verkeerd en vast ook wel allochtonen...

Raya: Re: Wat te denken van DENK (do jun 09, 2016 2:44 pm)

Het hoort eigenlijk niet tot het onderwerp, het is slechts een zijdiscussie, maar vallen over taalfouten vind ik inmiddels vrij ouderwets.
Wie zonder fouten schrijft, werpe de eerste inktpot, zal ik maar zeggen.

We hebben een levende taal. Van potlepel zijn we naar pollepel gegaan. Van portemonnaie naar portemonnee.
Onze taal past zich voortdurend aan aan de moderne mens, in de moderne maatschappij. Soms geholpen door een of andere commissie die -al dan niet vergeefs- regels probeert op te leggen, zoals een verbod op het eten van pannekoeken. Tegenwoordig moeten we verplicht aan de pannenkoeken!

De ontwikkeling van onze taal gebeurt in het echie bij het volk, niet bij commissies.
De snelle media zijn daar deels debet aan. Het moet snel, en soms of vooral erg kort! Nieuwe afkortingen, minder belang hechtend aan d's en t's, we zullen ermee moeten leren leven. Ik probeer zelf zo foutloos mogelijk te schrijven, maar dat lukt me lang niet altijd. Teruglezend kom ik toch de nodige fouten tegen, te laat om nog te wijzigen.
Ik val er al niet meer over, ook niet als het anderen betreft, tenzij iemand er zelf wel een punt van maakt bij anderen. Als ik hem of haar dan betrap... krijgt hij of zij een koekje van eigen deeg.
Belangrijk vind ik dat iemand zich verstaanbaar kan maken. We moeten elkaar kunnen begrijpen. De rest zal of ken me worst zijn.
Dat is wat ik er van DENK!
En naar wat ik van DENK begrijp, is het niet mijn partij. Het zoekt onder het mom van acceptatie een uitzondering voor allochtonen. Je past je aan aan het land waar je verblijft. Dat deed ik ook als ik in een ander land was. Ik doe het nog steeds, als ik bij iemand op visite ben. Je mag dan best (iets van) jezelf meenemen, jezelf zijn, maar niet overheersend, de ander onderdrukkend of afkeurend. Vooral niet als jij binnenkomt bij een andere cultuur. Ramadan, Suikerfeest, gebed, allemaal prima. Zolang je het niet aan anderen opdringt of oplegt, want dan raak je een kernwaarde van onze cultuur.
En zwarte piet? Ach, als die ooit discriminerend is geweest, dan is verleden allang begraven. Graaf geen lijken op, maar wees blij dat Zwarte Piet allang niet meer het slaafje is, maar vaak de zorgverlener van een dementerende Sint.

P-G: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 10, 2016 4:55 pm)


Jijbakken en het ten onrechte aan anderen toeschrijven van bepaalde opvattingen zijn een zwaktebod.

Verwijten over taalvaardigheid van opponent zijn zeker ook een zwaktebod
Dat vind ik allerminst. Als iemand z'n eigen taal niet goed beheerst dan zou hij /zij over 'vreemdelingen' die dat ook niet doen niet zo hoog van de toren moeten blazen.

Dit is exact mijn punt. De Nederlandse taal is danig complex en kent haar regionale verschillen voor wat betreft woordenschat, uitdrukkingen en accenten. Velen die in ons land zijn geboren en getogen hebben niet zonder reden moeite met de beheersing van standaard Nederlands. Daarmee heb ik overigens weinig moeite; zeker gezien de huidige staat van het Nederlandse onderwijs, kan niet worden verwacht dat men foutloos Nederlands bezigt. Daaronder schaar ik ook mijzelf. Soms gaan mijn haren rechtop staan wanneer ik bericht van mijzelf op dit forum teruglees. Meer moeite heb ik met het feit dat het aanvaarde taalniveau steeds lager wordt. Daarenboven heb ik de meeste moeite met de slordigheid in het taalgebruik van sommigen. Spreektaal wordt steeds vaker gebruikt als schrijftaal.

Tegen deze achtergrond vind ik het opmerkelijk dat in een debat over etnisch profileren en discriminatie op de arbeidsmarkt, een deelnemer die klaagt over de integratie van individuen behorende tot bepaalde bevolkingsgroepen, gezien zijn gedragingen en uitlatingen de Nederlandse taal niet tot een hoog niveau beheerst. Is immers het leren van de Nederlandse taal niet een onderdeel van de verlangde integratie?

Wisp: Re: Wat te denken van DENK (vr jun 10, 2016 6:58 pm)

Tja, ik klaag ook over de prestaties van de Nederlandse voetballers mbt het EK


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]