WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285] 

Ga naar: "Brexit: nieuwe fase!"

Marcel: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 12:11 pm)
Volksvertegenwoordigers die het volk niet vertegenwoordigen verzaken inderdaad hun plicht. Dat ligt nu eenmaal in de aard van het begrip.


Het probleem met jouw opvatting van democratie is echter dat jij van elke volksvertegenwoordiger met een andere opvatting dan de jouwe vindt dat die het volk niet vertegenwoordigt.

Het probleem met jouw opvatting is dat jij niet leest zodat je niet weet waarover je het hebt.

De opvatting van Raya is dat volksvertegenwoordigers het volk dienen te vertegenwoordigen en niet zichzelf.
Dat zegt niets over wel of niet overeenkomen van standpunten van al dan niet vermeende volksvertegenwoordigers met de standpunten van de burgers welke zij vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordigers kunnen -tegenwoordig nog veel gemakkelijker dan vroeger- hun standpunten verantwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ze zijn niet meer afhankelijk van kranten of 1 televisienet.

Maar daarmee is de taak van de volksvertegenwoordiger nog niet afgelopen. Volksvertegenwoordigers dienen ook belangen af te wegen tegen de belangen van anderen en zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen onnodig en onrechtvaardig de dupe worden van beleid.

Het is bijvoorbeeld zeer goed mogelijk de kosten van de crises te verhalen op de veroorzakers in plaats van op de lage- en middeninkomens die in het veroorzaken part noch deel hadden. En als er dan toch omwille van de spoed door lage- en middeninkomens bijgedragen moet worden, hoort dat vervolgens weer gecompenseerd te worden op het moment dat dat kan.

Maar helaas, zo werken de politici niet, die hebben andere belangen, en dat er onvrede ontstaat binnen volkeren interesseert ze niet, tot ze er onontkomelijk mee worden geconfronteerd in hun 'eigen tuin' oftewel als de uitingen van onvrede erg dicht bij henzelf komen.
En dat is niet alleen hun probleem, dat is ons aller probleem.

Democratie is van ons allen, en is meer dan roepen naar politici van 'zoek het maar uit'. Ik wed, dat als politici een beleid gaan voeren dat jou niet aanstaat, en -als je een democraat bent- ook niet te staven valt aan belangen van het geheel cq het land, je ook heel anders gaat piepen dan je nu doet.

Ik ben voor een efficient leger, waarbij de 'pang' uit het wapen komt en niet de mond van de soldaat.
Ik ben voor een politieapparaat dat in staat is om niet alleen bendeoorlogen te volgen, maar ook de fietsendief die honderden fietsen per jaar steelt.
Ik ben voor een politieapparaat dat aangiften niet ter zijde schuift omdat ze de capaciteiten (en dan niet alleen in mankracht) niet hebben.
Ik ben voor goed onderwijs met voldoende aandacht voor ieder kind, afgestemd op ieder kind, dus niet de GGD omdat onderwijzers nu eenmaal verplicht zijn zich aan de aangekochte methode te houden, en de rest van de aandacht te geven aan kinderen die eigenlijk speciaal onderwijs nodig hebben.
Ik ben voor voldoende handen aan het bed, in ziekenhuizen, maar ook verzorgings- en verpleegtehuizen, waar bewoners niet soms uren op de grond moeten blijven liggen als ze gevallen zijn en er geen tijd is om op het alarm te reageren.
Ik ben voor een goede ggz, waar mensen niet van hulp af moeten zien omdat ze de eigen bijdragen niet kunnen betalen, en vervolgens als 'verwarde' mensen flats opblazen, of alsnog gedwongen worden opgenomen tegen veel hogere kosten, omdat ze een gevaar voor de samenleving zijn gaan vormen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Natuurlijk zijn er politici die er anders over denken. Maar val dan niet mij aan, vraag aan die politici waarom zij er zo over denken zoals zij er over denken en er niets aan doen en zich ook niet verantwoorden.

Kom niet aan met het feit dat je de volgende keer niet op ze hoeft te stemmen. Je stemt doorgaans op een partij en die partij legt jou de kieslijst op, tenzij je actief lid bent van een partij en daar op een partijraad over mee stemt.

En voor diegeen die ongetwijfeld weer gaat vallen over de vele 'ikken' voor de zinnen: Ja, dit is Nederlands, en ik heb het er over wat IK vind.
Al weet ik natuurlijk, dat ik lang niet de enige ben die er zo over denkt. Maar voor anderen praten zonder dat zij dit weten, is een beetje lastig.

Enfin,

Er valt nog veel meer te zeggen.
Maar waar het op neer komt en blijft komen, is dat volksvertegenwoordigers het volk moeten (gaan) vertegenwoordigen. Dan hadden we ongetwijfeld een heel andere vorm van EU gehad, en was er nu ook geen sprake geweest van een Brexit!

Je epistel bevestigt slechts mijn opmerking.

claartje: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 12:22 pm)


Het probleem met jouw opvatting van democratie is echter dat jij van elke volksvertegenwoordiger met een andere opvatting dan de jouwe vindt dat die het volk niet vertegenwoordigt.

Het probleem met jouw opvatting is dat jij niet leest zodat je niet weet waarover je het hebt.

De opvatting van Raya is dat volksvertegenwoordigers het volk dienen te vertegenwoordigen en niet zichzelf.
Dat zegt niets over wel of niet overeenkomen van standpunten van al dan niet vermeende volksvertegenwoordigers met de standpunten van de burgers welke zij vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordigers kunnen -tegenwoordig nog veel gemakkelijker dan vroeger- hun standpunten verantwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ze zijn niet meer afhankelijk van kranten of 1 televisienet.

Maar daarmee is de taak van de volksvertegenwoordiger nog niet afgelopen. Volksvertegenwoordigers dienen ook belangen af te wegen tegen de belangen van anderen en zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen onnodig en onrechtvaardig de dupe worden van beleid.

Het is bijvoorbeeld zeer goed mogelijk de kosten van de crises te verhalen op de veroorzakers in plaats van op de lage- en middeninkomens die in het veroorzaken part noch deel hadden. En als er dan toch omwille van de spoed door lage- en middeninkomens bijgedragen moet worden, hoort dat vervolgens weer gecompenseerd te worden op het moment dat dat kan.

Maar helaas, zo werken de politici niet, die hebben andere belangen, en dat er onvrede ontstaat binnen volkeren interesseert ze niet, tot ze er onontkomelijk mee worden geconfronteerd in hun 'eigen tuin' oftewel als de uitingen van onvrede erg dicht bij henzelf komen.
En dat is niet alleen hun probleem, dat is ons aller probleem.

Democratie is van ons allen, en is meer dan roepen naar politici van 'zoek het maar uit'. Ik wed, dat als politici een beleid gaan voeren dat jou niet aanstaat, en -als je een democraat bent- ook niet te staven valt aan belangen van het geheel cq het land, je ook heel anders gaat piepen dan je nu doet.

Ik ben voor een efficient leger, waarbij de 'pang' uit het wapen komt en niet de mond van de soldaat.
Ik ben voor een politieapparaat dat in staat is om niet alleen bendeoorlogen te volgen, maar ook de fietsendief die honderden fietsen per jaar steelt.
Ik ben voor een politieapparaat dat aangiften niet ter zijde schuift omdat ze de capaciteiten (en dan niet alleen in mankracht) niet hebben.
Ik ben voor goed onderwijs met voldoende aandacht voor ieder kind, afgestemd op ieder kind, dus niet de GGD omdat onderwijzers nu eenmaal verplicht zijn zich aan de aangekochte methode te houden, en de rest van de aandacht te geven aan kinderen die eigenlijk speciaal onderwijs nodig hebben.
Ik ben voor voldoende handen aan het bed, in ziekenhuizen, maar ook verzorgings- en verpleegtehuizen, waar bewoners niet soms uren op de grond moeten blijven liggen als ze gevallen zijn en er geen tijd is om op het alarm te reageren.
Ik ben voor een goede ggz, waar mensen niet van hulp af moeten zien omdat ze de eigen bijdragen niet kunnen betalen, en vervolgens als 'verwarde' mensen flats opblazen, of alsnog gedwongen worden opgenomen tegen veel hogere kosten, omdat ze een gevaar voor de samenleving zijn gaan vormen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Natuurlijk zijn er politici die er anders over denken. Maar val dan niet mij aan, vraag aan die politici waarom zij er zo over denken zoals zij er over denken en er niets aan doen en zich ook niet verantwoorden.

Kom niet aan met het feit dat je de volgende keer niet op ze hoeft te stemmen. Je stemt doorgaans op een partij en die partij legt jou de kieslijst op, tenzij je actief lid bent van een partij en daar op een partijraad over mee stemt.

En voor diegeen die ongetwijfeld weer gaat vallen over de vele 'ikken' voor de zinnen: Ja, dit is Nederlands, en ik heb het er over wat IK vind.
Al weet ik natuurlijk, dat ik lang niet de enige ben die er zo over denkt. Maar voor anderen praten zonder dat zij dit weten, is een beetje lastig.

Enfin,

Er valt nog veel meer te zeggen.
Maar waar het op neer komt en blijft komen, is dat volksvertegenwoordigers het volk moeten (gaan) vertegenwoordigen. Dan hadden we ongetwijfeld een heel andere vorm van EU gehad, en was er nu ook geen sprake geweest van een Brexit!

Je epistel bevestigt slechts mijn opmerking.
:)
http://www.overvloeiendegenade.nl/images/goedmens5.jpg

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 12:37 pm)


Het probleem met jouw opvatting is dat jij niet leest zodat je niet weet waarover je het hebt.

De opvatting van Raya is dat volksvertegenwoordigers het volk dienen te vertegenwoordigen en niet zichzelf.
Dat zegt niets over wel of niet overeenkomen van standpunten van al dan niet vermeende volksvertegenwoordigers met de standpunten van de burgers welke zij vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordigers kunnen -tegenwoordig nog veel gemakkelijker dan vroeger- hun standpunten verantwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ze zijn niet meer afhankelijk van kranten of 1 televisienet.

Maar daarmee is de taak van de volksvertegenwoordiger nog niet afgelopen. Volksvertegenwoordigers dienen ook belangen af te wegen tegen de belangen van anderen en zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen onnodig en onrechtvaardig de dupe worden van beleid.

Het is bijvoorbeeld zeer goed mogelijk de kosten van de crises te verhalen op de veroorzakers in plaats van op de lage- en middeninkomens die in het veroorzaken part noch deel hadden. En als er dan toch omwille van de spoed door lage- en middeninkomens bijgedragen moet worden, hoort dat vervolgens weer gecompenseerd te worden op het moment dat dat kan.

Maar helaas, zo werken de politici niet, die hebben andere belangen, en dat er onvrede ontstaat binnen volkeren interesseert ze niet, tot ze er onontkomelijk mee worden geconfronteerd in hun 'eigen tuin' oftewel als de uitingen van onvrede erg dicht bij henzelf komen.
En dat is niet alleen hun probleem, dat is ons aller probleem.

Democratie is van ons allen, en is meer dan roepen naar politici van 'zoek het maar uit'. Ik wed, dat als politici een beleid gaan voeren dat jou niet aanstaat, en -als je een democraat bent- ook niet te staven valt aan belangen van het geheel cq het land, je ook heel anders gaat piepen dan je nu doet.

Ik ben voor een efficient leger, waarbij de 'pang' uit het wapen komt en niet de mond van de soldaat.
Ik ben voor een politieapparaat dat in staat is om niet alleen bendeoorlogen te volgen, maar ook de fietsendief die honderden fietsen per jaar steelt.
Ik ben voor een politieapparaat dat aangiften niet ter zijde schuift omdat ze de capaciteiten (en dan niet alleen in mankracht) niet hebben.
Ik ben voor goed onderwijs met voldoende aandacht voor ieder kind, afgestemd op ieder kind, dus niet de GGD omdat onderwijzers nu eenmaal verplicht zijn zich aan de aangekochte methode te houden, en de rest van de aandacht te geven aan kinderen die eigenlijk speciaal onderwijs nodig hebben.
Ik ben voor voldoende handen aan het bed, in ziekenhuizen, maar ook verzorgings- en verpleegtehuizen, waar bewoners niet soms uren op de grond moeten blijven liggen als ze gevallen zijn en er geen tijd is om op het alarm te reageren.
Ik ben voor een goede ggz, waar mensen niet van hulp af moeten zien omdat ze de eigen bijdragen niet kunnen betalen, en vervolgens als 'verwarde' mensen flats opblazen, of alsnog gedwongen worden opgenomen tegen veel hogere kosten, omdat ze een gevaar voor de samenleving zijn gaan vormen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Natuurlijk zijn er politici die er anders over denken. Maar val dan niet mij aan, vraag aan die politici waarom zij er zo over denken zoals zij er over denken en er niets aan doen en zich ook niet verantwoorden.

Kom niet aan met het feit dat je de volgende keer niet op ze hoeft te stemmen. Je stemt doorgaans op een partij en die partij legt jou de kieslijst op, tenzij je actief lid bent van een partij en daar op een partijraad over mee stemt.

En voor diegeen die ongetwijfeld weer gaat vallen over de vele 'ikken' voor de zinnen: Ja, dit is Nederlands, en ik heb het er over wat IK vind.
Al weet ik natuurlijk, dat ik lang niet de enige ben die er zo over denkt. Maar voor anderen praten zonder dat zij dit weten, is een beetje lastig.

Enfin,

Er valt nog veel meer te zeggen.
Maar waar het op neer komt en blijft komen, is dat volksvertegenwoordigers het volk moeten (gaan) vertegenwoordigen. Dan hadden we ongetwijfeld een heel andere vorm van EU gehad, en was er nu ook geen sprake geweest van een Brexit!

Je epistel bevestigt slechts mijn opmerking.
:)
http://www.overvloeiendegenade.nl/images/goedmens5.jpg

Je bent ongetwijfeld een goed mens, mag ik hopen...

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 12:37 pm)


Het probleem met jouw opvatting van democratie is echter dat jij van elke volksvertegenwoordiger met een andere opvatting dan de jouwe vindt dat die het volk niet vertegenwoordigt.

Het probleem met jouw opvatting is dat jij niet leest zodat je niet weet waarover je het hebt.

De opvatting van Raya is dat volksvertegenwoordigers het volk dienen te vertegenwoordigen en niet zichzelf.
Dat zegt niets over wel of niet overeenkomen van standpunten van al dan niet vermeende volksvertegenwoordigers met de standpunten van de burgers welke zij vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordigers kunnen -tegenwoordig nog veel gemakkelijker dan vroeger- hun standpunten verantwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ze zijn niet meer afhankelijk van kranten of 1 televisienet.

Maar daarmee is de taak van de volksvertegenwoordiger nog niet afgelopen. Volksvertegenwoordigers dienen ook belangen af te wegen tegen de belangen van anderen en zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen onnodig en onrechtvaardig de dupe worden van beleid.

Het is bijvoorbeeld zeer goed mogelijk de kosten van de crises te verhalen op de veroorzakers in plaats van op de lage- en middeninkomens die in het veroorzaken part noch deel hadden. En als er dan toch omwille van de spoed door lage- en middeninkomens bijgedragen moet worden, hoort dat vervolgens weer gecompenseerd te worden op het moment dat dat kan.

Maar helaas, zo werken de politici niet, die hebben andere belangen, en dat er onvrede ontstaat binnen volkeren interesseert ze niet, tot ze er onontkomelijk mee worden geconfronteerd in hun 'eigen tuin' oftewel als de uitingen van onvrede erg dicht bij henzelf komen.
En dat is niet alleen hun probleem, dat is ons aller probleem.

Democratie is van ons allen, en is meer dan roepen naar politici van 'zoek het maar uit'. Ik wed, dat als politici een beleid gaan voeren dat jou niet aanstaat, en -als je een democraat bent- ook niet te staven valt aan belangen van het geheel cq het land, je ook heel anders gaat piepen dan je nu doet.

Ik ben voor een efficient leger, waarbij de 'pang' uit het wapen komt en niet de mond van de soldaat.
Ik ben voor een politieapparaat dat in staat is om niet alleen bendeoorlogen te volgen, maar ook de fietsendief die honderden fietsen per jaar steelt.
Ik ben voor een politieapparaat dat aangiften niet ter zijde schuift omdat ze de capaciteiten (en dan niet alleen in mankracht) niet hebben.
Ik ben voor goed onderwijs met voldoende aandacht voor ieder kind, afgestemd op ieder kind, dus niet de GGD omdat onderwijzers nu eenmaal verplicht zijn zich aan de aangekochte methode te houden, en de rest van de aandacht te geven aan kinderen die eigenlijk speciaal onderwijs nodig hebben.
Ik ben voor voldoende handen aan het bed, in ziekenhuizen, maar ook verzorgings- en verpleegtehuizen, waar bewoners niet soms uren op de grond moeten blijven liggen als ze gevallen zijn en er geen tijd is om op het alarm te reageren.
Ik ben voor een goede ggz, waar mensen niet van hulp af moeten zien omdat ze de eigen bijdragen niet kunnen betalen, en vervolgens als 'verwarde' mensen flats opblazen, of alsnog gedwongen worden opgenomen tegen veel hogere kosten, omdat ze een gevaar voor de samenleving zijn gaan vormen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Natuurlijk zijn er politici die er anders over denken. Maar val dan niet mij aan, vraag aan die politici waarom zij er zo over denken zoals zij er over denken en er niets aan doen en zich ook niet verantwoorden.

Kom niet aan met het feit dat je de volgende keer niet op ze hoeft te stemmen. Je stemt doorgaans op een partij en die partij legt jou de kieslijst op, tenzij je actief lid bent van een partij en daar op een partijraad over mee stemt.

En voor diegeen die ongetwijfeld weer gaat vallen over de vele 'ikken' voor de zinnen: Ja, dit is Nederlands, en ik heb het er over wat IK vind.
Al weet ik natuurlijk, dat ik lang niet de enige ben die er zo over denkt. Maar voor anderen praten zonder dat zij dit weten, is een beetje lastig.

Enfin,

Er valt nog veel meer te zeggen.
Maar waar het op neer komt en blijft komen, is dat volksvertegenwoordigers het volk moeten (gaan) vertegenwoordigen. Dan hadden we ongetwijfeld een heel andere vorm van EU gehad, en was er nu ook geen sprake geweest van een Brexit!

Je epistel bevestigt slechts mijn opmerking.

Heb jij wel heel rare gedachtenkronkels.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 12:40 pm)


Het probleem met jouw opvatting van democratie is echter dat jij van elke volksvertegenwoordiger met een andere opvatting dan de jouwe vindt dat die het volk niet vertegenwoordigt.

Het probleem met jouw opvatting is dat jij niet leest zodat je niet weet waarover je het hebt.

De opvatting van Raya is dat volksvertegenwoordigers het volk dienen te vertegenwoordigen en niet zichzelf.
Dat zegt niets over wel of niet overeenkomen van standpunten van al dan niet vermeende volksvertegenwoordigers met de standpunten van de burgers welke zij vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordigers kunnen -tegenwoordig nog veel gemakkelijker dan vroeger- hun standpunten verantwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ze zijn niet meer afhankelijk van kranten of 1 televisienet.

Maar daarmee is de taak van de volksvertegenwoordiger nog niet afgelopen. Volksvertegenwoordigers dienen ook belangen af te wegen tegen de belangen van anderen en zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen onnodig en onrechtvaardig de dupe worden van beleid.

Het is bijvoorbeeld zeer goed mogelijk de kosten van de crises te verhalen op de veroorzakers in plaats van op de lage- en middeninkomens die in het veroorzaken part noch deel hadden. En als er dan toch omwille van de spoed door lage- en middeninkomens bijgedragen moet worden, hoort dat vervolgens weer gecompenseerd te worden op het moment dat dat kan.

Maar helaas, zo werken de politici niet, die hebben andere belangen, en dat er onvrede ontstaat binnen volkeren interesseert ze niet, tot ze er onontkomelijk mee worden geconfronteerd in hun 'eigen tuin' oftewel als de uitingen van onvrede erg dicht bij henzelf komen.
En dat is niet alleen hun probleem, dat is ons aller probleem.

Raya vergeet dat medio maart Tweede Kamerverkiezingen zijn gehouden en daarbij de VVD de meeste zetels won.

VVD verloor 19 zetels en kreeg er 11 terug naar aanleiding van haar Turkijereltrucje.

En politiek wordt wel als een spel gespeeld, maar een spel is het niet. Je 'wint' dus geen zetels. Je krijgt het vertrouwen van je k\Kiezers, dat jij hen zal vertegenwoordigen.

Enzo501: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 1:02 pm)


Het probleem met jouw opvatting is dat jij niet leest zodat je niet weet waarover je het hebt.

De opvatting van Raya is dat volksvertegenwoordigers het volk dienen te vertegenwoordigen en niet zichzelf.
Dat zegt niets over wel of niet overeenkomen van standpunten van al dan niet vermeende volksvertegenwoordigers met de standpunten van de burgers welke zij vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordigers kunnen -tegenwoordig nog veel gemakkelijker dan vroeger- hun standpunten verantwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ze zijn niet meer afhankelijk van kranten of 1 televisienet.

Maar daarmee is de taak van de volksvertegenwoordiger nog niet afgelopen. Volksvertegenwoordigers dienen ook belangen af te wegen tegen de belangen van anderen en zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen onnodig en onrechtvaardig de dupe worden van beleid.

Het is bijvoorbeeld zeer goed mogelijk de kosten van de crises te verhalen op de veroorzakers in plaats van op de lage- en middeninkomens die in het veroorzaken part noch deel hadden. En als er dan toch omwille van de spoed door lage- en middeninkomens bijgedragen moet worden, hoort dat vervolgens weer gecompenseerd te worden op het moment dat dat kan.

Maar helaas, zo werken de politici niet, die hebben andere belangen, en dat er onvrede ontstaat binnen volkeren interesseert ze niet, tot ze er onontkomelijk mee worden geconfronteerd in hun 'eigen tuin' oftewel als de uitingen van onvrede erg dicht bij henzelf komen.
En dat is niet alleen hun probleem, dat is ons aller probleem.

Raya vergeet dat medio maart Tweede Kamerverkiezingen zijn gehouden en daarbij de VVD de meeste zetels won.

VVD verloor 19 zetels en kreeg er 11 terug naar aanleiding van haar Turkijereltrucje.

En politiek wordt wel als een spel gespeeld, maar een spel is het niet. Je 'wint' dus geen zetels. Je krijgt het vertrouwen van je k\Kiezers, dat jij hen zal vertegenwoordigen.
Typische verliezersrethoriek.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 1:18 pm)


Raya vergeet dat medio maart Tweede Kamerverkiezingen zijn gehouden en daarbij de VVD de meeste zetels won.

VVD verloor 19 zetels en kreeg er 11 terug naar aanleiding van haar Turkijereltrucje.

En politiek wordt wel als een spel gespeeld, maar een spel is het niet. Je 'wint' dus geen zetels. Je krijgt het vertrouwen van je k\Kiezers, dat jij hen zal vertegenwoordigen.
Typische verliezersrethoriek.

De link naar het onderzoek is al eens geplaatst.

Maar ja, feiten worden gauw vergeten als ze niet uitkomen, toch?

Marcel: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 1:21 pm)
Je epistel bevestigt slechts mijn opmerking.


Heb jij wel heel rare gedachtenkronkels.

Ja, vast wel.
Je doet me denken aan de spookrijder die van mening is dat alle andere weggebruikers aan de verkeerde kant van de weg rijden.

Enzo501: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 1:24 pm)


VVD verloor 19 zetels en kreeg er 11 terug naar aanleiding van haar Turkijereltrucje.

En politiek wordt wel als een spel gespeeld, maar een spel is het niet. Je 'wint' dus geen zetels. Je krijgt het vertrouwen van je k\Kiezers, dat jij hen zal vertegenwoordigen.

Typische verliezersrethoriek.

De link naar het onderzoek is al eens geplaatst.

Maar ja, feiten worden gauw vergeten als ze niet uitkomen, toch?
Het is helemaal niet interessant of relevant waarom mensen op een partij stemmen. Enzo heeft begin februari al voorspeld dat de VVD met minstens 10 zetels verschil de verkiezingen zou winnen. En zo geschiedde.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (do jul 20, 2017 1:29 pm)


Het probleem met jouw opvatting is dat jij niet leest zodat je niet weet waarover je het hebt.

De opvatting van Raya is dat volksvertegenwoordigers het volk dienen te vertegenwoordigen en niet zichzelf.
Dat zegt niets over wel of niet overeenkomen van standpunten van al dan niet vermeende volksvertegenwoordigers met de standpunten van de burgers welke zij vertegenwoordigen. Volksvertegenwoordigers kunnen -tegenwoordig nog veel gemakkelijker dan vroeger- hun standpunten verantwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ze zijn niet meer afhankelijk van kranten of 1 televisienet.

Maar daarmee is de taak van de volksvertegenwoordiger nog niet afgelopen. Volksvertegenwoordigers dienen ook belangen af te wegen tegen de belangen van anderen en zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen onnodig en onrechtvaardig de dupe worden van beleid.

Het is bijvoorbeeld zeer goed mogelijk de kosten van de crises te verhalen op de veroorzakers in plaats van op de lage- en middeninkomens die in het veroorzaken part noch deel hadden. En als er dan toch omwille van de spoed door lage- en middeninkomens bijgedragen moet worden, hoort dat vervolgens weer gecompenseerd te worden op het moment dat dat kan.

Maar helaas, zo werken de politici niet, die hebben andere belangen, en dat er onvrede ontstaat binnen volkeren interesseert ze niet, tot ze er onontkomelijk mee worden geconfronteerd in hun 'eigen tuin' oftewel als de uitingen van onvrede erg dicht bij henzelf komen.
En dat is niet alleen hun probleem, dat is ons aller probleem.

Raya vergeet dat medio maart Tweede Kamerverkiezingen zijn gehouden en daarbij de VVD de meeste zetels won.

VVD verloor 19 zetels en kreeg er 11 terug naar aanleiding van haar Turkijereltrucje.

En politiek wordt wel als een spel gespeeld, maar een spel is het niet. Je 'wint' dus geen zetels. Je krijgt het vertrouwen van je k\Kiezers, dat jij hen zal vertegenwoordigen.

De kiezer die weet waarvoor de VVD staat, heeft die partij de grootste gemaakt. Niet duidelijk is aldus waarom de VVD haar kiezers niet zou vertegenwoordigen.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285]