WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285] 

Ga naar: "Brexit: nieuwe fase!"

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 12:00 pm)


Er wordt door geleerden niet voor niets aan regeringen voorgehouden dat banken verplicht moeten worden meer geld in reserve te houden om klappen op te kunnen vangen, en aandeelhouders op te laten draaien voor wanbeleid waar zij medeverantwoordelijk voor zijn. Dat hoeft helemaal niet uit de belastingpot, al dan niet door ophoging van de staatsschuld, waar de gewone belastingbetalers, die niet kunnen 'ontwijken' voor op draaien.


Een alternatief voor een zogenoemde bail-out is een zogenoemde bail-in , waarbij de rekening (bovenal) wordt neergelegd bij verschaffers van eigen vermogen, te weten: particuliere en institutionele beleggers. Tot laatstvermelde groep behoren onder meer pensioenfondsen.
Laat het maar gebeuren, want dan hebben partijen als de PVV, de SP en 50PLUS geen mogelijkheid meer om middels het feitelijk en praktisch verwisselen van begrippen als 'activa' en 'eigen vermogen' casu quo 'dekkingsgraad' de gevestigde belangen ten koste van alles te verdedigen.
:flowers2:

Aandeelhouders, ongeacht wie het zijn, zijn verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering, zij kunnen goede bestuurders benoemen en slechte ontslaan en zelf ook nog eens instemmen of niet met beleid.
Het is aan de politiek om te zorgen voor de wettelijke kaders, of dat nu de VVD of de SP is, het CDA of de PVV, D66 of 50plus.

Het eigen vermogen van banken zou daadwerkelijk minimaal 10% moeten zijn (sommige deskundigen gaan zelfs tot 15% of 20%).
En daarbij mogen de aandeelhouders, die ook profiteren van de winst, echt wel zelf risico lopen in plaats van wel de winst innen en de risico's afwentelen om belastingbetalers die niet in staat zijn om belasting te ontwijken.

In het aangehaald bericht staat onder meer woordelijk het volgende.

begin aanhaling
Laat het maar gebeuren, want dan hebben partijen als de PVV, de SP en 50PLUS geen mogelijkheid meer om middels het feitelijk en praktisch verwisselen van begrippen als 'activa' en 'eigen vermogen' casu quo 'dekkingsgraad' de gevestigde belangen ten koste van alles te verdedigen.
einde aanhaling

Het bovenstaande heeft evident betrekking op de posities die voormelde partijen innemen terzake het debat over onder meer de pensioengerechtigde leeftijd, het indexeren van pensioenen en de door de pensioenfondsen te hanteren rekenrente.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 12:15 pm)


Een alternatief voor een zogenoemde bail-out is een zogenoemde bail-in , waarbij de rekening (bovenal) wordt neergelegd bij verschaffers van eigen vermogen, te weten: particuliere en institutionele beleggers. Tot laatstvermelde groep behoren onder meer pensioenfondsen.
Laat het maar gebeuren, want dan hebben partijen als de PVV, de SP en 50PLUS geen mogelijkheid meer om middels het feitelijk en praktisch verwisselen van begrippen als 'activa' en 'eigen vermogen' casu quo 'dekkingsgraad' de gevestigde belangen ten koste van alles te verdedigen.
:flowers2:

Aandeelhouders, ongeacht wie het zijn, zijn verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering, zij kunnen goede bestuurders benoemen en slechte ontslaan en zelf ook nog eens instemmen of niet met beleid.
Het is aan de politiek om te zorgen voor de wettelijke kaders, of dat nu de VVD of de SP is, het CDA of de PVV, D66 of 50plus.

Het eigen vermogen van banken zou daadwerkelijk minimaal 10% moeten zijn (sommige deskundigen gaan zelfs tot 15% of 20%).
En daarbij mogen de aandeelhouders, die ook profiteren van de winst, echt wel zelf risico lopen in plaats van wel de winst innen en de risico's afwentelen om belastingbetalers die niet in staat zijn om belasting te ontwijken.

In het aangehaald bericht staat onder meer woordelijk het volgende.

begin aanhaling
Laat het maar gebeuren, want dan hebben partijen als de PVV, de SP en 50PLUS geen mogelijkheid meer om middels het feitelijk en praktisch verwisselen van begrippen als 'activa' en 'eigen vermogen' casu quo 'dekkingsgraad' de gevestigde belangen ten koste van alles te verdedigen.
einde aanhaling

Het bovenstaande heeft evident betrekking op de posities die voormelde partijen innemen terzake het debat over onder meer de pensioengerechtigde leeftijd, het indexeren van pensioenen en de door de pensioenfondsen te hanteren rekenrente.

En omdat jij het in het bericht hebt gezet, ben ik verplicht het daarmee eens te zijn?
Beetje rare manier van discussieren hou jij er op na.

Ik had het over de banken, dat die zelf een kapitaalbuffer dienen aan te houden en dat de risico's verder voor de aandeelhouders horen te zijn, niet voor de belastingbetalende burgers.
Of ook een pensioenfonds ervoor kiest dergelijke risico's te lopen, is aan de deelnemers van dat pensioenfonds.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 12:35 pm)


Aandeelhouders, ongeacht wie het zijn, zijn verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering, zij kunnen goede bestuurders benoemen en slechte ontslaan en zelf ook nog eens instemmen of niet met beleid.
Het is aan de politiek om te zorgen voor de wettelijke kaders, of dat nu de VVD of de SP is, het CDA of de PVV, D66 of 50plus.

Het eigen vermogen van banken zou daadwerkelijk minimaal 10% moeten zijn (sommige deskundigen gaan zelfs tot 15% of 20%).
En daarbij mogen de aandeelhouders, die ook profiteren van de winst, echt wel zelf risico lopen in plaats van wel de winst innen en de risico's afwentelen om belastingbetalers die niet in staat zijn om belasting te ontwijken.

In het aangehaald bericht staat onder meer woordelijk het volgende.

begin aanhaling
Laat het maar gebeuren, want dan hebben partijen als de PVV, de SP en 50PLUS geen mogelijkheid meer om middels het feitelijk en praktisch verwisselen van begrippen als 'activa' en 'eigen vermogen' casu quo 'dekkingsgraad' de gevestigde belangen ten koste van alles te verdedigen.
einde aanhaling

Het bovenstaande heeft evident betrekking op de posities die voormelde partijen innemen terzake het debat over onder meer de pensioengerechtigde leeftijd, het indexeren van pensioenen en de door de pensioenfondsen te hanteren rekenrente.

En omdat jij het in het bericht hebt gezet, ben ik verplicht het daarmee eens te zijn?
Beetje rare manier van discussieren hou jij er op na.

Ik had het over de banken, dat die zelf een kapitaalbuffer dienen aan te houden en dat de risico's verder voor de aandeelhouders horen te zijn, niet voor de belastingbetalende burgers.
Of ook een pensioenfonds ervoor kiest dergelijke risico's te lopen, is aan de deelnemers van dat pensioenfonds.

Helaas hebben pensioenfondsen de rechtsvorm van een stichting en zijn de deelnemers geen leden. Tegelijkertijd zijn de deelnemers verplicht tot deelname.

Wie een bail-in afwijst, kan niet anders dan opteren voor een bail-out . Is Raya bereid de consequenties daarvan te aanvaarden, te weten: het in de waagschaal stellen van de gevestigde, tot op heden ten koste van alles door de politiek verdedigde belangen van oudere generaties?

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 12:41 pm)


In het aangehaald bericht staat onder meer woordelijk het volgende.

begin aanhaling
Laat het maar gebeuren, want dan hebben partijen als de PVV, de SP en 50PLUS geen mogelijkheid meer om middels het feitelijk en praktisch verwisselen van begrippen als 'activa' en 'eigen vermogen' casu quo 'dekkingsgraad' de gevestigde belangen ten koste van alles te verdedigen.
einde aanhaling

Het bovenstaande heeft evident betrekking op de posities die voormelde partijen innemen terzake het debat over onder meer de pensioengerechtigde leeftijd, het indexeren van pensioenen en de door de pensioenfondsen te hanteren rekenrente.


En omdat jij het in het bericht hebt gezet, ben ik verplicht het daarmee eens te zijn?
Beetje rare manier van discussieren hou jij er op na.

Ik had het over de banken, dat die zelf een kapitaalbuffer dienen aan te houden en dat de risico's verder voor de aandeelhouders horen te zijn, niet voor de belastingbetalende burgers.
Of ook een pensioenfonds ervoor kiest dergelijke risico's te lopen, is aan de deelnemers van dat pensioenfonds.

Helaas hebben pensioenfondsen de rechtsvorm van een stichting en zijn de deelnemers geen leden. Tegelijkertijd zijn de deelnemers verplicht tot deelname.

Wie een bail-in afwijst, kan niet anders dan opteren voor een bail-out . Is Raya bereid de consequenties daarvan te aanvaarden, te weten: het in de waagschaal stellen van de gevestigde, tot op heden ten koste van alles door de politiek verdedigde belangen van oudere generaties?

Vroeger was dat overigens iets anders, maar dan is het tijd voor de politiek om daar iets aan te doen. De eigenaren van het uitgestelde loon, zouden zeggenschap moeten hebben over de beleggingen.

Er zijn ook allang maatregelen voorgesteld om banken te splitsen naar taken. Een deel van de taken zou zonder meer -gezien het nationale belang- door ons gezamenlijk in de vorm van onze overheid op zich moeten worden genomen. En er is natuurlijk ook niets mis met een staatsbank die de basisbelangen van de burgers behartigd, zonder wild gespeculeer in schulden etc.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 2:08 pm)


Vroeger was dat overigens iets anders, maar dan is het tijd voor de politiek om daar iets aan te doen. De eigenaren van het uitgestelde loon, zouden zeggenschap moeten hebben over de beleggingen.


Wanneer in pensioenland het adagium 'wie betaalt, bepaalt' zou gelden, bovengenoemde personen niets in te brengen hebben. Het is dan ook volstrekt onjuist dat pensioenuitkeringen uitsluitend worden gefinancierd met uitgesteld loon van de uitkeringsgerechtigden.


Er zijn ook allang maatregelen voorgesteld om banken te splitsen naar taken. Een deel van de taken zou zonder meer -gezien het nationale belang- door ons gezamenlijk in de vorm van onze overheid op zich moeten worden genomen. En er is natuurlijk ook niets mis met een staatsbank die de basisbelangen van de burgers behartigd, zonder wild gespeculeer in schulden etc.


Het was diezelfde burger die voor een geringer rendement zijn vermogen overhevelde naar risicovolle banken. Het is diezelfde burger die in zijn hoedanigheid als consument, investeerder of verplichte deelnemer aan een pensioenfonds die bij een splitsing der banken de prijs moet betalen.

Lancelot: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 5:14 pm)Ik schets slechts hoe het werkt. Het heeft niets met creatief boekhouding te maken, maar hoe bedrijven en landen worden gefinancierd. Vergelijk het met Nederland. Nederland heeft een staatsschuld. Bijvoorbeeld door het uitgeven van obligaties. Als een obligatie afbetaald moet worden leent Nederland geld op de kapitaalmarkt, bijvoorbeeld door nieuwe obligaties uit te geven. Griekenland doet eigenlijk niet veel anders, behalve dan dat ze leent van de ECB in plaats van op de kapitaalmarkt. En zolang Griekenland schulden terug betaald net zoals andere landen dat ook doen is er niets aan de hand. Dit is gewoon de praktijk van alledag. Kun je wel allemaal met doemscenario's aankomen zetten, meer dan speculatie is het niet.
Griekenland heeft geld gekregen omdat anders haar banken omvielen, mede omdat Griekenland zelf de kapitaalmarkt niet op kon. Dat moet Griekenland allemaal terugbetalen. De enne schuld wordt afgelost door elders schulden te maken. Griekenland heeft een niet volwaardige economie. Dat inderdaad veel landen hun schuld niet echt naar beneden brengen klopt, dat gaat ook ten laste van economische groei.Zegt prof.Steve Keen, de man die zag dat er een crisis aankwam vanwege de gigantische private schulden.En denk nou niet dat enkel een overheid verspillend werkt. De grote verspillers zijn de grote bedrijven die regelmatig te maken krijgen met mislukkingen als het gaat om overnames,fusies,joint ventures etc.

https://www.youtube.com/watch?v=YCq0cIu3adw&t=429s Het zal allemaal, ik stel slechts dat Griekenland tot nu toe zijn verplichtingen nakomt. Het is niet juist dat te ontkennen. Dat Griekenland dit in de toekomst wellicht niet meer kan is speculatie.

Lancelot: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 5:20 pm)
Hou toch de boel niet voor de gek. Het Grieks BNP is met 44% (!) ingezakt sinds 2008. De groei voor Q1 2017 was 0,4%, na in Q4 2016 nog eens -1,1% te hebben ingeleverd. De ECB in Frankfurt wordt geleid door een Italiaan die aan staatssteun doet voor Italië en Spanje, op kosten van de rest. Duitsland is de greep kwijt, maar hoor je niet piepen zolang ze met de "zachte" euro in de rug Mercedessen kunnen exporteren, en wederom wegkomen met een veel te hoog handelsoverschot. De euro is een rampproject. Zoals gezegd, Grielenland betaalt schulden terug, de economie stijgt er sneller dan verwacht, en Amerikan vinden Mercedes een prachtige auto om te kopen.
"De opsomming ... laat zich lezen als een bericht uit het gekkenhuis"
"Weer weten we niet of dit soort uitlatingen nou voortkomen uit stupiditeit of doortraptheid"
Ik moest gelijk aan Lancelot denken. Ewald Engelen: 'De EU heeft de burger op schandalige wijze in de kou laten staan'
Leuk voor jou hoor dat jij dezelfde mening hebt als Engelen. Laten jullie maar klagen nu het consumentenvertrouwen hoog staat, de arbeidsmarkt gespannen lijkt te worden, de zuidelijke landen uit een diep dal kruipen op naar structurele verbetering en de Euro staat als een huis. Klagen jij en Engelen maar lekker door over die verdorven EU.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 5:35 pm)
Zoals gezegd, Grielenland betaalt schulden terug, de economie stijgt er sneller dan verwacht, en Amerikan vinden Mercedes een prachtige auto om te kopen.
"De opsomming ... laat zich lezen als een bericht uit het gekkenhuis"
"Weer weten we niet of dit soort uitlatingen nou voortkomen uit stupiditeit of doortraptheid"
Ik moest gelijk aan Lancelot denken. Ewald Engelen: 'De EU heeft de burger op schandalige wijze in de kou laten staan'
Leuk voor jou hoor dat jij dezelfde mening hebt als Engelen. Laten jullie maar klagen nu het consumentenvertrouwen hoog staat, de arbeidsmarkt gespannen lijkt te worden, de zuidelijke landen uit een diep dal kruipen op naar structurele verbetering en de Euro staat als een huis. Klagen jij en Engelen maar lekker door over die verdorven EU.

Het moet worden erkend dat Europa niet doortastend genoeg heeft opgetreden, maar dit moet bovenal de lidstaten en de nationale politici worden verweten - voorzover dat überhaupt mogelijk is gezien de vergrijzing en de vermogensongelijkheid tussen jong en oud. De economische groei is inderdaad gedreven door schuld, maar vergeet niet dat de schuld van de één gelijk staat aan het vermogen van de ander.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 6:38 pm)Vroeger was dat overigens iets anders, maar dan is het tijd voor de politiek om daar iets aan te doen. De eigenaren van het uitgestelde loon, zouden zeggenschap moeten hebben over de beleggingen.


Wanneer in pensioenland het adagium 'wie betaalt, bepaalt' zou gelden, bovengenoemde personen niets in te brengen hebben. Het is dan ook volstrekt onjuist dat pensioenuitkeringen uitsluitend worden gefinancierd met uitgesteld loon van de uitkeringsgerechtigden.


Er zijn ook allang maatregelen voorgesteld om banken te splitsen naar taken. Een deel van de taken zou zonder meer -gezien het nationale belang- door ons gezamenlijk in de vorm van onze overheid op zich moeten worden genomen. En er is natuurlijk ook niets mis met een staatsbank die de basisbelangen van de burgers behartigd, zonder wild gespeculeer in schulden etc.


Het was diezelfde burger die voor een geringer rendement zijn vermogen overhevelde naar risicovolle banken. Het is diezelfde burger die in zijn hoedanigheid als consument, investeerder of verplichte deelnemer aan een pensioenfonds die bij een splitsing der banken de prijs moet betalen.

Er is uiteraard een heel verschil tussen de burger die berkenend zijn geld op Icesave zet, een risicovolle bank en dan zijn geld kwijt raakt, en de belastingbetaler die in het geheel niet heeft gegokt en toch moet opdraaien voor het gegok van anderen.

Voor wat betreft pensioenfondsen zouden de inleggers zeggenschap horen te hebben over de investeringen van het fonds.

Verder ben ik nog steeds voorstander van een volksbank waar burgers middels hun VOLKSVERTEGENWOORDIGERS kenbaar kunnen maken of er wel of niet heftig gespeculeerd mag worden of belegd in handgranaten, bermbommen en ander tuig.

Biertje: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr aug 11, 2017 7:30 pm)


En terecht, we zijn immers een democratie als burgers een bepaald beleid niet willen, moeten ze maar andere politici kiezen. Dat geschreven te hebben hou je juist de situatie overeind om de burger te sparen, als een bank omvalt zijn het niet de bankiers die honger lijden maar de gewone mensen en bedrijven die de dupe worden.

Er wordt door geleerden niet voor niets aan regeringen voorgehouden dat banken verplicht moeten worden meer geld in reserve te houden om klappen op te kunnen vangen, en aandeelhouders op te laten draaien voor wanbeleid waar zij medeverantwoordelijk voor zijn. Dat hoeft helemaal niet uit de belastingpot, al dan niet door ophoging van de staatsschuld, waar de gewone belastingbetalers, die niet kunnen 'ontwijken' voor op draaien.

Een alternatief voor een zogenoemde bail-out is een zogenoemde bail-in , waarbij de rekening (bovenal) wordt neergelegd bij verschaffers van eigen vermogen, te weten: particuliere en institutionele beleggers. Tot laatstvermelde groep behoren onder meer pensioenfondsen.
Laat het maar gebeuren, want dan hebben partijen als de PVV, de SP en 50PLUS geen mogelijkheid meer om middels het feitelijk en praktisch verwisselen van begrippen als 'activa' en 'eigen vermogen' casu quo 'dekkingsgraad' de gevestigde belangen ten koste van alles te verdedigen.
:flowers2: Even een foutje rechtzetten. Je hebt pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. De eerste is een stichting, de tweede een private verzekeraar. Liever inderdaad de bail in dan een bail out want daarmee is de belastingbetaler altijd de pinieut. Ik breng overigens in herinnering dat de Nederlandse banken de die failliet zijn uiteindelijk geen probleem hebben gezorgd voor de spaarder. Zelfs diegene boven de ton heeft alles teruggehad. . Wellicht is het bij de houders van achtergestelde obligaties de uitkoimst ietsje anders maar die kregen ook een hogere rente. Kortom ,alles draait om de gezondheid van de assets. En dat hebben Nederlandse bankiers nog steeds niet begrepen, de IJslandse wel. Raar hè?


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285]