WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285] 

Ga naar: "Brexit: nieuwe fase!"

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 3:06 pm)Een vies politiek spelletje dus dat wel eens keihard in hun nadeel kan uitpakken als Schotland een referendum uitschrijft voor onafhankelijkheid...
Britse politici worden nu eenmaal gekozen om Britse belangen te behartigen. Is dat vies? Maar wat ik wel erg vies vind is een Unie die een uittredend land wel eens even wil pakken, met het vooropgezette doel om andere lidstaten te beletten zelf ook hun eigen toekomst in handen te nemen. Dat is een onfris gremium, iets waar ik geen lid van wil zijn.

Wanneer de wensen van het 'Leave'-kamp zouden worden ingewilligd, dan 'pakt' het Verenigd Koninkrijk zichzelf. In de campagne is geageerd tegen het vrije verkeer van personen. Ingeval het Verenigd Koninkrijk daarvan af wil, kan hij niet verwachten dat zijn burgers zich wel vrijelijk kunnen begeven en vestigen in de Europese Unie. Geageerd is tegen de directe werking der Europese wet- en regelgeving. Maar zulks is een voorwaarde voor het functioneren van de interne markt. Ingeval het Verenigd Koninkrijk geen directe werking dan wel de verplichting tot het onverwijld en letterlijk kopiëren van Europese wet- en regelgeving wenst, verliest men logischerwijs toegang tot de interne markt.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 3:09 pm)
Britse politici worden nu eenmaal gekozen om Britse belangen te behartigen. Is dat vies? Maar wat ik wel erg vies vind is een Unie die een uittredend land wel eens even wil pakken, met het vooropgezette doel om andere lidstaten te beletten zelf ook hun eigen toekomst in handen te nemen. Dat is een onfris gremium, iets waar ik geen lid van wil zijn.

De Engelsen hebben zelf gekozen voor een situatie waarin enerzijds het Verenigd Koninkrijk en anderzijds de Europese Unie en haar overblijvende lidstaten moeten onderhandelen over nieuwe verhoudingen. Daarbij zullen beide partijen louter oog hebben voor het eigenbelang. Hieromtrent kun je de Europese Unie en de overblijvende lidstaten geen verwijten maken.

Als ik Baedeker goed begrijp is hij voor een echtscheiding met zijn partner omdat hij het niet eens is met haar uitgaven, maar vindt hij het vervolgens gemeen dat zijn partner ook geen seks meer met hem wil.

Uit de EU is uit de EU, daarvan kan de consequentie zijn dat je uit alle verdragen zult moeten stappen, maar dat is dan wel zo consequent. Immers niet de lasten, dan ook niet de lusten.

In de campagne hebben de voorstander van het verlaten der Europese Unie veel onrealistische beloftes gedaan en stellingen geponeerd. Nu de realiteit doordringt, mag de soep niet zo heet worden gegeten. Maar het ligt uitsluitend aan de Europese Unie...

Marcel: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 3:53 pm)Het verbaast mij ten zeerste, dat de eurofielen een overhaast vertrek van de Britten eisen.
Zoals berekend, kost het vertrek van de Britten alleen Nederland al 10 miljard per jaar. Wat zal dat dan wel niet zijn voor de hele EU?
Kun je toch maar beter voor beide partijen het vertrek heel zorgvuldig regelen. Vooral ook omdat dit het eerste vertrek is, en er dus nog een hoop geleerd, en vooral nagedacht, moet worden.


Praten over "overhaast vertrek eisen" is een sterk staaltje van fact-free discussiëren.
Er is behoefte aan duidelijkheid. Simpelweg omdat onduidelijkheid negatieve economische gevolgen heeft.

Het referendum is ruim een jaar geleden aangekondigd, dan is het toch op z'n zachtst gezegd wonderlijk dat nu de uitslag bekend is men eerst 4 maanden op de partijpolitieke spelletjes van de Tories gaat wachten voordat de formele procedure tot uittreding in gang wordt gezet. Als dat al na 4 maanden gaat gebeuren.

HvR: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 4:09 pm)


Er is een simpel verdrag voor nodig, geen overdracht van soevereiniteit. Je kunt als Nederland en GB rustig afspreken dat burgers met een Nederlands of Brits paspoort elkaars grenzen ongehinderd kunnen passeren. Daarvoor is het echt niet nodig om invloed op elkaars volkshuisvesting of pensioenpotten uit te oefenen.
Het is inmiddels volkomen onduidelijk wat de term 'overdracht van soevereiniteit' in het geval van de Brexit inhoudt. Jij haalt er nu pensioenen en huisvesting bij, maar dat is zover ik weet niet aan de orde in dit verhaal. René Cuperus schrijft in de Volkskrant: Brexit, dat zijn we zelf. Stop met fictie van eenwording Europa. Dit artikel spreekt mij wel aan, wat deze cultuurhistoricus schrijft en wat je iedere dag via het nieuws tot je krijgt geeft wel aan dat politici zoals Pechtold en Sophie in 't Veld moeten inbinden. Je hebt nl niets aan een verdeelde samenleving.

http://www.volkskrant.nl/opinie/stop-met-fictie-van-eenwording-europa~a4328047/
https://blendle.com/i/de-volkskrant/brexit-dat-zijn-we-zelf/bnl-vkn-20160627-6619268


Zoals 'eliteproject' Europa nu functioneert, zet het mensen tegen elkaar op en splijt het onze samenleving in hoog- en laagopgeleiden die tegenover elkaar staan. De Europese Unie wil niets weten van nationale eigenheid, vernietigt elk gevoel van democratische zelfbestemming, en tast de handelingsbekwaamheid van de nationale staat aan zonder een geloofwaardig en fair Europees bestuur daarvoor in de plaats te stellen.

De Eurocratie in Brussel heeft een Europe-se Unie tegen de nationale lidstaten ontworpen. Men heeft geen wijze balans nagestreefd tussen nationale democratieën en Europese samenwerking. Dat is fataal gebleken. We moeten stoppen met de fictie van de eenwording van Europa. Geen ever closer Union. Om een Brexit-domino-effect te voorkomen, is een reset van het Europees Project nodig. Terug naar de kern: leve de Europese Raad van Regeringsleiders!

Misschien heeft de SP wel gelijk, en moet de Europese Commissie worden afgeschaft, naast andere instituties (Europees Parlement?) die dogmatisch de Europese Verdragen door de strot van de lidstaten duwen. Liever een Europees leger, dan een Europese Minister van Financiën.:aplaus: :ok: :aplaus:

Enzo501: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 4:12 pm)

Het is inmiddels volkomen onduidelijk wat de term 'overdracht van soevereiniteit' in het geval van de Brexit inhoudt. Jij haalt er nu pensioenen en huisvesting bij, maar dat is zover ik weet niet aan de orde in dit verhaal. René Cuperus schrijft in de Volkskrant: Brexit, dat zijn we zelf. Stop met fictie van eenwording Europa. Dit artikel spreekt mij wel aan, wat deze cultuurhistoricus schrijft en wat je iedere dag via het nieuws tot je krijgt geeft wel aan dat politici zoals Pechtold en Sophie in 't Veld moeten inbinden. Je hebt nl niets aan een verdeelde samenleving.

http://www.volkskrant.nl/opinie/stop-met-fictie-van-eenwording-europa~a4328047/
https://blendle.com/i/de-volkskrant/brexit-dat-zijn-we-zelf/bnl-vkn-20160627-6619268


Zoals 'eliteproject' Europa nu functioneert, zet het mensen tegen elkaar op en splijt het onze samenleving in hoog- en laagopgeleiden die tegenover elkaar staan. De Europese Unie wil niets weten van nationale eigenheid, vernietigt elk gevoel van democratische zelfbestemming, en tast de handelingsbekwaamheid van de nationale staat aan zonder een geloofwaardig en fair Europees bestuur daarvoor in de plaats te stellen.

De Eurocratie in Brussel heeft een Europe-se Unie tegen de nationale lidstaten ontworpen. Men heeft geen wijze balans nagestreefd tussen nationale democratieën en Europese samenwerking. Dat is fataal gebleken. We moeten stoppen met de fictie van de eenwording van Europa. Geen ever closer Union. Om een Brexit-domino-effect te voorkomen, is een reset van het Europees Project nodig. Terug naar de kern: leve de Europese Raad van Regeringsleiders!

Misschien heeft de SP wel gelijk, en moet de Europese Commissie worden afgeschaft, naast andere instituties (Europees Parlement?) die dogmatisch de Europese Verdragen door de strot van de lidstaten duwen. Liever een Europees leger, dan een Europese Minister van Financiën.:aplaus: :ok: :aplaus:
Mantra's en loze retoriek doet het altijd goed in het anti-EU kamp. Het Brexitverhaal laat zien dat als puntje bij paaltje komt men echter geen idee heeft wat er moet veranderen en vooral: hoe.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 4:31 pm)
René Cuperus schrijft in de Volkskrant: Brexit, dat zijn we zelf. Stop met fictie van eenwording Europa. Dit artikel spreekt mij wel aan, wat deze cultuurhistoricus schrijft en wat je iedere dag via het nieuws tot je krijgt geeft wel aan dat politici zoals Pechtold en Sophie in 't Veld moeten inbinden. Je hebt nl niets aan een verdeelde samenleving.

http://www.volkskrant.nl/opinie/stop-met-fictie-van-eenwording-europa~a4328047/
https://blendle.com/i/de-volkskrant/brexit-dat-zijn-we-zelf/bnl-vkn-20160627-6619268
:aplaus: :ok: :aplaus:
Mantra's en loze retoriek doet het altijd goed in het anti-EU kamp. Het Brexitverhaal laat zien dat als puntje bij paaltje komt men echter geen idee heeft wat er moet veranderen en vooral: hoe.

Gezien de eisen die in de campagne zijn gesteld, kan een akkoord spoedig tot stand worden gebracht. Dit akkoord zou echter neerkomen op het verlies van toegang tot de interne markt der Europese Unie en het verlies van een vrije toegang tot de Europese Unie door de Britten. Maar nu de realiteit doordringt, weet men ook welke gevolgen dit zal hebben. Met andere woorden: de gestelde eisen zullen niet of nauwelijks ingewilligd kunnen worden. Dit zal zorgen voor een akkoord, die de vraag doet rijzen welke voordelen het één en ander zal hebben boven een volwaardig lidmaatschap der Europese Unie.

Gisteren plaatste het Forum voor Democratie - een rechts-conservatieve stichting die vorig jaar door mr.dr. T.H.P. Baudet werd opgericht - op twitter een doorverwijzing naar artikel, waarin werd geschreven dat de Bondsrepubliek Duitsland een associatieverdrag tussen enerzijds de Europese Unie en haar achterblijvende lidstaten en anderzijds het Verenigd Koninkrijk zou nastreven. Uit haar berichten kwam naar voren dat voornoemde stichting hier instemmend tegenover staat. Dat is opmerkelijk, want in april beweerde men nog dat associatieverdragen een voorbode voor een volwaardig lidmaatschap der Europese Unie waren.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 4:37 pm)
René Cuperus schrijft in de Volkskrant: Brexit, dat zijn we zelf. Stop met fictie van eenwording Europa. Dit artikel spreekt mij wel aan, wat deze cultuurhistoricus schrijft en wat je iedere dag via het nieuws tot je krijgt geeft wel aan dat politici zoals Pechtold en Sophie in 't Veld moeten inbinden. Je hebt nl niets aan een verdeelde samenleving.

http://www.volkskrant.nl/opinie/stop-met-fictie-van-eenwording-europa~a4328047/
https://blendle.com/i/de-volkskrant/brexit-dat-zijn-we-zelf/bnl-vkn-20160627-6619268
:aplaus: :ok: :aplaus:
Mantra's en loze retoriek doet het altijd goed in het anti-EU kamp. Het Brexitverhaal laat zien dat als puntje bij paaltje komt men echter geen idee heeft wat er moet veranderen en vooral: hoe.

Op dit forum is menigmaal beweerd dat bij verstrekking van objectieve informatie - waarbij altijd moet worden afgevraagd wat zulks daadwerkelijk inhoudt - elke burger te allen tijde goede afwegingen kunnen maken. Voorafgaand aan het referendum zijn de Britten door deskundigen gewaarschuwd voor schade die een 'Brexit' teweeg daadwerkelijk en in potentie teweeg kan brengen. Ook werden Britten erop gewezen op de onzekerheid van de gestelde voordelen op de lange termijn. Opmerkelijk genoeg vormden de meningen van en de informatieverstrekking door deskundigen voor velen een argument om juist vóór een Brexit te stemmen. Adviezen werden moedwillig in de wind geslagen. Nu de realiteit echter als een bom inslaat, lijken sommigen zich echter in een ontkenningsfase te bevinden.

Peter van der Vliet: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 4:46 pm)


Op dit forum is menigmaal beweerd dat bij verstrekking van objectieve informatie - waarbij altijd moet worden afgevraagd wat zulks daadwerkelijk inhoudt - elke burger te allen tijde goede afwegingen kunnen maken. Voorafgaand aan het referendum zijn de Britten door deskundigen gewaarschuwd voor schade die een 'Brexit' teweeg daadwerkelijk en in potentie teweeg kan brengen. Ook werden Britten erop gewezen op de onzekerheid van de gestelde voordelen op de lange termijn. Opmerkelijk genoeg vormden de meningen van en de informatieverstrekking door deskundigen voor velen een argument om juist vóór een Brexit te stemmen. Adviezen werden moedwillig in de wind geslagen. Nu de realiteit echter als een bom inslaat, lijken sommigen zich echter in een ontkenningsfase te bevinden.


Ach ja, nu kunnen mensen als Jenny Davies volgend jaar in ieder geval niet meer lastig gevallen worden met het EK voetbal. En kan Jenny Davies weer bij de boer om de hoek eieren kopen in plaats van verplicht te zijn in de supermarkt minderwaardige eieren te kopen die niet op kunnen tegen de superieure kippen van de boer om de hoek.

Het enige wat Jenny Davies niet zo leuk vindt is dat ze nu nooit meer naar Euro Disney kan gaan, maar ja, het niet meer verplicht naar het EK voetbal kijken en de eieren kwestie was zo belangrijk dat ze toch maar voor het verlaten van de EU gekozen heeft.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 5:08 pm):aplaus: :ok: :aplaus:
Mantra's en loze retoriek doet het altijd goed in het anti-EU kamp. Het Brexitverhaal laat zien dat als puntje bij paaltje komt men echter geen idee heeft wat er moet veranderen en vooral: hoe.

Op dit forum is menigmaal beweerd dat bij verstrekking van objectieve informatie - waarbij altijd moet worden afgevraagd wat zulks daadwerkelijk inhoudt - elke burger te allen tijde goede afwegingen kunnen maken. Voorafgaand aan het referendum zijn de Britten door deskundigen gewaarschuwd voor schade die een 'Brexit' teweeg daadwerkelijk en in potentie teweeg kan brengen. Ook werden Britten erop gewezen op de onzekerheid van de gestelde voordelen op de lange termijn. Opmerkelijk genoeg vormden de meningen van en de informatieverstrekking door deskundigen voor velen een argument om juist vóór een Brexit te stemmen. Adviezen werden moedwillig in de wind geslagen. Nu de realiteit echter als een bom inslaat, lijken sommigen zich echter in een ontkenningsfase te bevinden.

De definitie van objectief is genoegzaam bekend en kan ook via internet makkelijk gevonden worden. In ieder geval heeft het met feitelijkheden te maken, hoe de situatie in GB was voor het Brexit, weet ik niet, want ik woon, leef en werk niet GB. Daarbij is het ook helemaal niet gezegd dat de Brexit een onverstandige keuze was, feitelijk bezien, vanaf deze kant van de Noordzee. Dat geldt voor mij en voor jou.
Dat speculanten zich er op zouden storten was te voorzien, maar de vraag is of je je beslissingen moet laten afhangen van wat speculanten kunnen gaan doen. Misschien kunnen ze beter die speculanten GB uittrappen.

Enzo501: Re: Brexit: nieuwe fase! (ma jun 27, 2016 5:12 pm)

Mantra's en loze retoriek doet het altijd goed in het anti-EU kamp. Het Brexitverhaal laat zien dat als puntje bij paaltje komt men echter geen idee heeft wat er moet veranderen en vooral: hoe.

Op dit forum is menigmaal beweerd dat bij verstrekking van objectieve informatie - waarbij altijd moet worden afgevraagd wat zulks daadwerkelijk inhoudt - elke burger te allen tijde goede afwegingen kunnen maken. Voorafgaand aan het referendum zijn de Britten door deskundigen gewaarschuwd voor schade die een 'Brexit' teweeg daadwerkelijk en in potentie teweeg kan brengen. Ook werden Britten erop gewezen op de onzekerheid van de gestelde voordelen op de lange termijn. Opmerkelijk genoeg vormden de meningen van en de informatieverstrekking door deskundigen voor velen een argument om juist vóór een Brexit te stemmen. Adviezen werden moedwillig in de wind geslagen. Nu de realiteit echter als een bom inslaat, lijken sommigen zich echter in een ontkenningsfase te bevinden.

De definitie van objectief is genoegzaam bekend en kan ook via internet makkelijk gevonden worden. In ieder geval heeft het met feitelijkheden te maken, hoe de situatie in GB was voor het Brexit, weet ik niet, want ik woon, leef en werk niet GB. Daarbij is het ook helemaal niet gezegd dat de Brexit een onverstandige keuze was, feitelijk bezien, vanaf deze kant van de Noordzee. Dat geldt voor mij en voor jou.
Dat speculanten zich er op zouden storten was te voorzien, maar de vraag is of je je beslissingen moet laten afhangen van wat speculanten kunnen gaan doen. Misschien kunnen ze beter die speculanten GB uittrappen.
Dat de aandelenmarkt alleen maar het terrein van speculanten is, is natuurlijk ook onzin. Niet alle aandeelhouders (de meesten zelfs) zijn speculanten, en hoewel er een emotioneel element in koersverloop zit is er ook wel degelijk een voorspellend karakter (selffullfilling ook) en aanduiding van welke kant de economie zich zal ontwikkelen in.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285]