WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285] 

Ga naar: "Brexit: nieuwe fase!"

Wisp: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 5:05 pm)
De pobo's (politieke bonzen) van EU en diverse lidstaten, waaronder Nederland, worden flink afgestraft.
GB gaat de EU verlaten, zo geeft een voorlopige telling aan.

Ze hebben al gedreigd dat andere landen die zouden willen overwegen uit de EU te stappen KEIHARD zouden worden aangepakt (Radio 1, gisteren).
De pobo's lijken niets te willen leren van de grote onvrede binnen de EU-lidstaten en hoe dan ook hun eigen kreupele visie zonder enige aandacht voor de burgers, door te willen blijven drukken.
Toch hoor ik nu ook steeds meer gewone politici zeggen dat er iets moet veranderen...

De vraag is of de EU voldoende zal kunnen veranderen om meer uittredingen te voorkomen.

Vraag:
Is de EU in staat zichzelf in te binden, of stort de EU langzaam maar zeker verder in?


Zou je misschien eerst even kunnen vertellen wie "ze" zijn ?

De pobo's van de EU, ik dacht Juncker himselve, maar daar wil ik afwezen. In ieder geval een 'hooggeplaatste' pief uit de EU-top

lekker duidelijk....

Wisp: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 5:08 pm)


Ik weet niet of de Brexit de scepsis in andere landen doet toenemen. Wat ik wel weet, is dat voortdurend is voorgehouden dat exit niet mogelijk was. En nu zien andere landen dat dat wel mogelijk is. Dat zal niet de scepsis doen toenemen maar wel het verlangen en streven naar een exit.


Andere landen weten allang dat uittreden mogelijk is.
Daar verandert de uitslag helemaal NIETS aan!
Anders was er ook helemaal geen referendum geweest

kwaaisteniet: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 5:08 pm)

Er is werkgelegenheid bezet door EU arbeidsimmigranten. Maar dat gaat voornamelijk over werk dat de Britten zelf weigeren uit te voeren, of waar ze er een potje van maken.
De andere gelukzoekende immigranten uit niet-EU landen zullen ongetwijfeld in dezelfde of grotere aantallen op Engeland af blijven komen.
Daarmee is deze problematiek duidelijk niet opgelost.
Er is bij de beeldvorming wel gebruik gemaakt van de eindeloze vluchtelingenstromen die op Europa afkwamen en de Turken die er ook nog en masse bij zouden komen.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 5:15 pm)Ik weet niet of de Brexit de scepsis in andere landen doet toenemen. Wat ik wel weet, is dat voortdurend is voorgehouden dat exit niet mogelijk was. En nu zien andere landen dat dat wel mogelijk is. Dat zal niet de scepsis doen toenemen maar wel het verlangen en streven naar een exit.


Andere landen weten allang dat uittreden mogelijk is.
Daar verandert de uitslag helemaal NIETS aan!
Anders was er ook helemaal geen referendum geweest

Het gaat niet om regeringen of parlementsleden. Het gaat om burgers, die zijn voorgehouden dat uittreden uit de EU niet mogelijk was, en daar deels in zijn gaan berusten.
Inderdaad geeft het referendum aan dat uittreden mogelijk zou moeten zijn.
Niet voor niets waren de EU-bonzen als de dood dat het referendum in GB gevoelens zouden losmaken in andere lidstaten en een Brexit die nog verder zouden aanwakkeren.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 5:16 pm)


Zou je misschien eerst even kunnen vertellen wie "ze" zijn ?

De pobo's van de EU, ik dacht Juncker himselve, maar daar wil ik afwezen. In ieder geval een 'hooggeplaatste' pief uit de EU-top

lekker duidelijk....

Wat is er onduidelijk?

Wisp: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 5:36 pm)


De pobo's van de EU, ik dacht Juncker himselve, maar daar wil ik afwezen. In ieder geval een 'hooggeplaatste' pief uit de EU-top

lekker duidelijk....

Wat is er onduidelijk?

Wie de "ze" zijn waar je het zo nadrukkelijk over had in de openingspost , dat zei ik toch?

Wisp: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 5:40 pm)


Het gaat niet om regeringen of parlementsleden. Het gaat om burgers, die zijn voorgehouden dat uittreden uit de EU niet mogelijk was, en daar deels in zijn gaan berusten.
Inderdaad geeft het referendum aan dat uittreden mogelijk zou moeten zijn.
Niet voor niets waren de EU-bonzen als de dood dat het referendum in GB gevoelens zouden losmaken in andere lidstaten en een Brexit die nog verder zouden aanwakkeren.


Wat bedoel je dan met dat "voorhouden dat uittreden niet mogelijk was"

Ik heb nooit gedacht dat uittreden feitelijk niet mogelijk was
Ik heb ook nog nooit iemand horen beweren dat het feitelijk niet mogelijk was.
Ook die suggestie heb ik nog nooit gehoord.

Wel dat uittreden voor Nederland absurd en uiterst onwenselijk was.
Maar daar verandert de brexit niets aan

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 5:41 pm)Bij een opkomst van tweeënzeventig procent (72%) heeft een meerderheid van tweeënvijftig procent (52%) gestemd vóór het verlaten van de Europese Unie. Jongeren, Noord-Ieren en Schotten hebben juist voor behoud van het lidmaatschap gestemd. Het zijn bovenal oudere Engelsen die de Europese Unie wensen te verlaten. Dit doet de vraag rijzen in hoeverre de uitkomst van het referendum daadwerkelijk legitiem is. In dit verband moet worden opgemerkt dat jongere generaties nu worden opgezadeld met een toekomst die zij expliciet hebben afgewezen.

Duidelijk is reeds dat de onderhandelingen tussen enerzijds het Verenigd Koninkrijk en anderzijds de Europese Unie en haar zevenentwintig (27) overige lidstaten allesbehalve soepel zullen gaan verlopen. De Britse pond is thans in een vrije val gekomen en de Schotten zinspelen al op een tweede referendum inzake een Schotse onafhankelijkheid. Het moge duidelijk zijn dat het verlaten van de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk uiteen kan doen vallen en in Engeland zal leiden tot politieke, economische en sociale instabiliteit.


Een beetje rare vraag of de uitkomst legitiem is als mensen gewoon hun democratisch recht hebben gebruikt en hebben gestemd, maar de uitslag jou kennelijk niet bevalt.

Als voorstander van een Europese federatie heb ik geen enkele moeite met het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het Verenigd Koninkrijk vormde reeds jaar en dag een blok aan ons been, zodat noodzakelijke hervormingen niet hebben kunnen plaatsvinden. Of het nu gaat om de politieke inrichting van de Unie zélf of hervormingen van de financiële markten, de Britten waren altijd tegen. Nu het Verenigd Koninkrijk eigenstandig zal besluiten tot gebruikmaking van haar rechten ex art. 50 VEU, ontstaat voor de Europese Unie en haar achterblijvende lidstaten de mogelijkheid om eindelijk noodzakelijke hervormingen door te voeren.

Rightnow: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 5:51 pm)

De EU mag van mij terug gaan naar de het originele verdrag van een grondwet waar we nog een referendum over hadden. Geen nieuwe lidstaten meer; geen verdergaande verdragen meer en loslaten van landen die de "euro" niet kunnen bijbenen.

Kortom, vooral doen wat je ooit had afgesproken. Duitsland valt niet alles te verwijten en dat ze de grootste en sterkste zijn dat kunnen ze niet helpen. Maar in die positie hadden ze beter moeten doen wat ze beloofden en anderen daar aan moeten houden. De andere landen moeten ook eens in de spiegel kijken. Tot slot heeft Syp Wynia mijn steun: http://www.elsevier.nl/opinie/opinie/2016/06/brussel-is-heel-dom-als-het-weer-voor-de-vlucht-vooruit-kiest-320661/ - laat de Commissie eens zoeken naar een andere houding!

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (vr jun 24, 2016 6:00 pm)


lekker duidelijk....

Wat is er onduidelijk?

Wie de "ze" zijn waar je het zo nadrukkelijk over had in de openingspost , dat zei ik toch?

Daar heb ik je een duidelijk antwoord op gegeven.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285]