WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13] 

Ga naar: "Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen"

portman: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (vr okt 21, 2016 11:06 pm)Ik las in de dagelijkse 'Voetnoot', de column van Arnon Grunberg op de voorpagina van De Volkskrant, een citaat uit een rede die Martin Schulz, voorzitter van het EU-parlement, gaf bij de opening van de boekenbeurs in Frankfurt. Hij maakte volgens Grunberg duidelijk wat de opstand tegen 'de elite' feitelijk is: "Een opstand tegen het idee van opwaartse sociale mobiliteit, een verlangen naar de standenmaatschappij, waarbij iedereen vooral in zijn eigen hok moet blijven". Ik vind dat Schulz gelijk heeft.
Aha ... dus als we NL nu maar Holland-Stad noemen, dan zit het wel snor met die ' opwaartse sociale mobiliteit '??
Ik reageerde eigenlijk n.a.v. opmerkingen hier over PVV en SP die volgens mij willen waar Grunberg EU-parlementsvoorzitter Schulz citeert in zijn column: "een verlangen naar de standenmaatschappij, waarbij iedereen vooral in zijn eigen hok moet blijven".

Martin59: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (za okt 22, 2016 11:51 am)
Ik las in de dagelijkse 'Voetnoot', de column van Arnon Grunberg op de voorpagina van De Volkskrant, een citaat uit een rede die Martin Schulz, voorzitter van het EU-parlement, gaf bij de opening van de boekenbeurs in Frankfurt. Hij maakte volgens Grunberg duidelijk wat de opstand tegen 'de elite' feitelijk is: "Een opstand tegen het idee van opwaartse sociale mobiliteit, een verlangen naar de standenmaatschappij, waarbij iedereen vooral in zijn eigen hok moet blijven". Ik vind dat Schulz gelijk heeft.
Aha ... dus als we NL nu maar Holland-Stad noemen, dan zit het wel snor met die ' opwaartse sociale mobiliteit '?? Ik reageerde eigenlijk n.a.v. opmerkingen hier over PVV en SP die volgens mij willen waar Grunberg EU-parlementsvoorzitter Schulz citeert in zijn column: "een verlangen naar de standenmaatschappij, waarbij iedereen vooral in zijn eigen hok moet blijven". Aha ... dus dit is eigenlijk een anti-PVV/SP draadje? Want met "Holland-Stad" heeft dat dus weinig te maken.

Martin59: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (za okt 22, 2016 1:21 pm)
http://www.youtube.com/watch?v=h1k63Listc0
Aha, eindelijk de onderbouwing die Hume eigenlijk had moeten geven.

Ik woon dus in de buurt van the Amsterdam Stones ... Ik zit hoger en plannenmakers willen dat in de toekomst voor de natuur en recreatie onder water zetten. Volgens Heleen Mees http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hengelo/heleen-mees-alle-tukkers-naar-de-randstad-puur-recreatieve-functie-voor-twente-1.5314352 mag jij van het wonen bij the Amsterdam Stones afscheid nemen.

'Alle Tukkers naar de Randstad, puur recreatieve functie voor Twente'

Verhuizen
Ook heeft ze een sterke mening over toekomst van de verzorgingsstaat. Onlangs joeg Mees de inwoners van de drie noordelijke provincies in de gordijnen door in een opinie-artikel in de Volkskrant te stellen, dat Groningers, Friezen en Drenten beter naar de Randstad kunnen verhuizen. Dan kan er in het noorden zonder gezeur naar gas worden geboord en de noordelingen wacht in de Randstad in economische zin een beter leven. 

Onderstaand artikel komt dichter bij de denkbeelden van Hume denk ik, maar dan nog (en daar krijg ik geen antwoord op #78 en #80) blijf ik zitten met de robotisering waarover vanmorgen op radio1 werd gesproken. Hoe hou je een samenleving in toom die geen werk meer heeft en dat ook nooit meer zal krijgen.

David van Keulen - Stadstaat Nederstad.EU

http://davidvankeulen.nl/?page_id=119

Nederland heeft als natiestaat al die eeuwen kunnen bestaan door een gezamenlijke strijd tegen het water en oorlogsdreiging. De dreiging van het water is onder controle, Europa brengt vrede & veiligheid. Onze nieuwe strijd is van een economische orde: China, Zuid-Amerika en mogelijk Afrika. Met onze Europese partners (Rhein-Ruhr, Île de France en Vlaamse Ruit) kunnen we een gezamenlijke economische, sociale en culturele strijd voeren tegen megacities in de wereld. Welvaart voor onze kinderen is hiermee gewaarborgd!

Zeg het maar Martin, wat vind je er van. Ik denk dat veel van deze 'plannen' zijn ontsproten uit een zekere vorm van minachting/zelfhaat jegens NL (voor een groot deel is dat weer gebaseerd op een gigantisch collectief schuldgevoel, dat op zijn beurt weer alles te maken heeft met het christelijke principe van erfzonde ) en de daaruit voortvloeiende wil om NL min of meer op te heffen, in de hoop van dat schuldgevoel omtrent alle misstanden uit de NL'se geschiedenis af te komen.

Men kan zich afvragen of Europa (de Europese Unie) inderdaad vrede brengt (of blijft brengen). De hele EU is veel te geforceerd tot stand gekomen, de EU is teveel gebaseerd op ' wishful thinking ' in plaats van een goed doordacht, realistisch plan met een duidelijke strategie, waarbij bepaalde culturele en historische aspecten meegewogen zijn. Goed beschouwd lopen de spanningen sinds de invoering van de Euro en bijvoorbeeld ook met de dwang tot opname van vluchtelingen juist eerder op dan dat er een toename in verbondenheid is. En toenemende spanningen kunnen nu juist tot oorlog leiden.

We hebben dat ook zien gebeuren en feitelijk is dat nog steeds gaande. Het geforceerd-tot-stand-gekomen Joegoslavië bleek uiteindelijk geen bestaansrecht te hebben, Tsjechen en Slovaken wilden niet samen verder, Noord- en Zuid-Italië lopen niet lekker samen, Catalanen en Basken voelen zich niet echt thuis in Spanje, Vlamingen en Walen kennen frictie, Schotten hebben niet zoveel op met de UK, etc.

Het is natuurlijk nogal naïef om te denken dat volkeren, die nu al moeite hebben met een tè innige relatie met hun directe buren, wél allemaal eensgezind onder een EU-vlag door het leven willen gaan. Het is m.i. een ontkenning van de menselijke eigenschap om tot een herkenbare groep te behoren, om een 'identiteit' te hebben die verder gaat dan het paspoort. Een identiteit die samenhangt met bepaalde culturele waarden. Men wil niet verdrinken in één grote massa van 500 miljoen, waar men weinig affiniteit mee heeft, men wil zich identificeren en verbonden voelen aan iets dat te behappen is.

Het is ook niet voor niets dat veel mensen weinig op hebben met het concept 'multicultureel'.

portman: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (za okt 22, 2016 4:19 pm)
Aha ... dus als we NL nu maar Holland-Stad noemen, dan zit het wel snor met die ' opwaartse sociale mobiliteit '?? Ik reageerde eigenlijk n.a.v. opmerkingen hier over PVV en SP die volgens mij willen waar Grunberg EU-parlementsvoorzitter Schulz citeert in zijn column: "een verlangen naar de standenmaatschappij, waarbij iedereen vooral in zijn eigen hok moet blijven". Aha ... dus dit is eigenlijk een anti-PVV/SP draadje? Want met "Holland-Stad" heeft dat dus weinig te maken.
Klopt. Maar er is hier wel meer dat niks met dit eigenaardige draadje te maken heeft.

Hume: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (za okt 22, 2016 4:34 pm)
Ik reageerde eigenlijk n.a.v. opmerkingen hier over PVV en SP die volgens mij willen waar Grunberg EU-parlementsvoorzitter Schulz citeert in zijn column: "een verlangen naar de standenmaatschappij, waarbij iedereen vooral in zijn eigen hok moet blijven". Aha ... dus dit is eigenlijk een anti-PVV/SP draadje? Want met "Holland-Stad" heeft dat dus weinig te maken.
Klopt. Maar er is hier wel meer dat niks met dit eigenaardige draadje te maken heeft.

Dit draadje gaat nu eenmaal over de economie ,over de spreiding van economische activiteiten
en de spreiding van het toerisme.
Het gaat over de mobiliteit en infrastructuur.
Niet alles kan over de multiculti gaan.

Van de andere kant, er zij politiek partijen die meer toekomst gericht zijn en
er zijn partijen die terug willen naar de vorige eeuw.
Het heeft dus ook alles met politiek te maken.

portman: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (za okt 22, 2016 5:14 pm)
Aha ... dus dit is eigenlijk een anti-PVV/SP draadje? Want met "Holland-Stad" heeft dat dus weinig te maken.
Klopt. Maar er is hier wel meer dat niks met dit eigenaardige draadje te maken heeft.

Dit draadje gaat nu eenmaal over de economie ,over de spreiding van economische activiteiten
en de spreiding van het toerisme.
Het gaat over de mobiliteit en infrastructuur.
Niet alles kan over de multiculti gaan.

Van de andere kant, er zij politiek partijen die meer toekomst gericht zijn en
er zijn partijen die terug willen naar de vorige eeuw.
Het heeft dus ook alles met politiek te maken.
Dank voor de uitleg. Dat "eigenaardig" was niet negatief bedoeld.

Hume: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (do okt 27, 2016 8:53 am)
Aha ... dus als we NL nu maar Holland-Stad noemen, dan zit het wel snor met die ' opwaartse sociale mobiliteit '??
Ik reageerde eigenlijk n.a.v. opmerkingen hier over PVV en SP die volgens mij willen waar Grunberg EU-parlementsvoorzitter Schulz citeert in zijn column: "een verlangen naar de standenmaatschappij, waarbij iedereen vooral in zijn eigen hok moet blijven". Aha ... dus dit is eigenlijk een anti-PVV/SP draadje? Want met "Holland-Stad" heeft dat dus weinig te maken.

De toeristen industrie is de meest luie en conservatieve bedrijfstak van Nederland.
Eigenlijk geldt deze luiheid ook voor de politiek
Als dit zo blijft ,dan wordt Amsterdam een onleefbare stad door het massatoerisme.

Grote delen van het land hebben met leegloop te maken en
de politici en bestuurders laten het afweten als het om toekomstplannen gaat.
Het enige wat ze bedenken is meer bossen en bomen.
Niemand vraag zich af wat moet er veranderen om mensen in die delen van het land aan het werk te houden.
Daarom juist zijn veranderingen en spreiding van economische activiteiten een noodzaak voor de toekomst
Het zijn juist de partijen die alle bij het oude willen laten die de vooruitgang en verandering in Nederland blokkeren
en inderdaad dat zijn de PVV en de SP.

Martin59: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (do okt 27, 2016 9:49 am)
Ik reageerde eigenlijk n.a.v. opmerkingen hier over PVV en SP die volgens mij willen waar Grunberg EU-parlementsvoorzitter Schulz citeert in zijn column: "een verlangen naar de standenmaatschappij, waarbij iedereen vooral in zijn eigen hok moet blijven".
Aha ... dus dit is eigenlijk een anti-PVV/SP draadje? Want met "Holland-Stad" heeft dat dus weinig te maken. De toeristen industrie is de meest luie en conservatieve bedrijfstak van Nederland.
Eigenlijk geldt deze luiheid ook voor de politiek
Als dit zo blijft ,dan wordt Amsterdam een onleefbare stad door het massatoerisme.

Grote delen van het land hebben met leegloop te maken en
de politici en bestuurders laten het afweten als het om toekomstplannen gaat.
Het enige wat ze bedenken is meer bossen en bomen.
Niemand vraag zich af wat moet er veranderen om mensen in die delen van het land aan het werk te houden.
Daarom juist zijn veranderingen en spreiding van economische activiteiten een noodzaak voor de toekomst
Het zijn juist de partijen die alle bij het oude willen laten die de vooruitgang en verandering in Nederland blokkeren
en inderdaad dat zijn de PVV en de SP. Mwah, het zijn misschien juist wel de conservatieve traditionele zaken die toeristen trekken, dus dat daar weinig 'vooruitgang' te zien is, dat is misschien niet zo vreemd. Dat Amsterdam onleefbaar aan het worden is, dat klopt, maar dat heeft natuurlijk met meer zaken te maken dan alleen het toerisme. Zo zijn het niet de toeristen die verantwoordelijk zijn voor de files rondom Amsterdam.

Dat spreiding van economische activiteiten positief zou zijn, daar zijn we het wel over eens, maar, zoals ik al eerder had geschreven, is de toeristensector een weinig structureel betrouwbare economische activiteit, omdat het erg conjunctuur gevoelig is en bij de minste geringste tegenslag vaak in zakt. Zoals veel voormalige populaire vakantiebestemmingen in het buitenland dat in het verleden hebben laten zien. Denk bijvoorbeeld aan Tunesïe of zelfs dichterbij, Brussel

Er zijn wel meer partijen die bepaalde zaken bij het oude willen laten. Dus ik denk dat je toch echt met die punten uit de respectievelijke programma's zal moeten komen om die bewering te onderbouwen.

Ga je gang:
https://www.pvv.nl/index.php/visie.html
https://www.sp.nl/wij-sp/standpunten

En wijs dan natuurlijk ook even de punten aan bij (een paar van) de conventionele partijen die zulke economische vooruitgang (o.a. door spreiding) dan wél in het programma zouden hebben staan.
https://d66.nl/tweede-kamerverkiezingen/verkiezingsprogramma/
https://www.cda.nl/partij/tk2017/verkiezingsprogramma/
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/
https://www.vvd.nl/standpunten
https://groenlinks.nl/standpunten


Nogmaals, ik ben dus geen SP of PVV aanhanger, maar ik vind sommige beweringen net even te makkelijk en zie daarom graag wat onderbouwing.

Hume: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (do okt 27, 2016 12:17 pm)
Aha ... dus dit is eigenlijk een anti-PVV/SP draadje? Want met "Holland-Stad" heeft dat dus weinig te maken.
De toeristen industrie is de meest luie en conservatieve bedrijfstak van Nederland.
Eigenlijk geldt deze luiheid ook voor de politiek
Als dit zo blijft ,dan wordt Amsterdam een onleefbare stad door het massatoerisme.

Grote delen van het land hebben met leegloop te maken en
de politici en bestuurders laten het afweten als het om toekomstplannen gaat.
Het enige wat ze bedenken is meer bossen en bomen.
Niemand vraag zich af wat moet er veranderen om mensen in die delen van het land aan het werk te houden.
Daarom juist zijn veranderingen en spreiding van economische activiteiten een noodzaak voor de toekomst
Het zijn juist de partijen die alle bij het oude willen laten die de vooruitgang en verandering in Nederland blokkeren
en inderdaad dat zijn de PVV en de SP. Mwah, het zijn misschien juist wel de conservatieve traditionele zaken die toeristen trekken, dus dat daar weinig 'vooruitgang' te zien is, dat is misschien niet zo vreemd. Dat Amsterdam onleefbaar aan het worden is, dat klopt, maar dat heeft natuurlijk met meer zaken te maken dan alleen het toerisme. Zo zijn het niet de toeristen die verantwoordelijk zijn voor de files rondom Amsterdam.

Dat spreiding van economische activiteiten positief zou zijn, daar zijn we het wel over eens, maar, zoals ik al eerder had geschreven, is de toeristensector een weinig structureel betrouwbare economische activiteit, omdat het erg conjunctuur gevoelig is en bij de minste geringste tegenslag vaak in zakt. Zoals veel voormalige populaire vakantiebestemmingen in het buitenland dat in het verleden hebben laten zien. Denk bijvoorbeeld aan Tunesïe of zelfs dichterbij, Brussel

Er zijn wel meer partijen die bepaalde zaken bij het oude willen laten. Dus ik denk dat je toch echt met die punten uit de respectievelijke programma's zal moeten komen om die bewering te onderbouwen.

Ga je gang:
https://www.pvv.nl/index.php/visie.html
https://www.sp.nl/wij-sp/standpunten

En wijs dan natuurlijk ook even de punten aan bij (een paar van) de conventionele partijen die zulke economische vooruitgang (o.a. door spreiding) dan wél in het programma zouden hebben staan.
https://d66.nl/tweede-kamerverkiezingen/verkiezingsprogramma/
https://www.cda.nl/partij/tk2017/verkiezingsprogramma/
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/
https://www.vvd.nl/standpunten
https://groenlinks.nl/standpunten


Nogmaals, ik ben dus geen SP of PVV aanhanger, maar ik vind sommige beweringen net even te makkelijk en zie daarom graag wat onderbouwing.

Mijn punt is niet datgene wat toeristen trekken ,maar wat toeristen wordt aangeboden
en hoe Nederland in het buitenland wordt gepromoot.
Jaren lang dezelfde bussen, dezelfde route laten rijden naar dezelfde attracties is wel degelijk een vorm
van luiheid en conservatisme.
Dit geldt voor de toeristenindustrie en voor de politiek in het algemeen..
In het bijzonder voor de bolwerken van de PVV ,Volendam, Brabant en Limburg ,blinken uitsop dit gebied.
Limburg voor de Limburgers is goed voor Geert en zijn aanhang, maar niet voor ons land.
Dit geldt ook nog eens voor hun anti EU campagnes.

Martin59: Re: Alleen Holland- stad biedt ons vele kansen (do okt 27, 2016 3:41 pm)
De toeristen industrie is de meest luie en conservatieve bedrijfstak van Nederland.
Eigenlijk geldt deze luiheid ook voor de politiek
Als dit zo blijft ,dan wordt Amsterdam een onleefbare stad door het massatoerisme.

Grote delen van het land hebben met leegloop te maken en
de politici en bestuurders laten het afweten als het om toekomstplannen gaat.
Het enige wat ze bedenken is meer bossen en bomen.
Niemand vraag zich af wat moet er veranderen om mensen in die delen van het land aan het werk te houden.
Daarom juist zijn veranderingen en spreiding van economische activiteiten een noodzaak voor de toekomst
Het zijn juist de partijen die alle bij het oude willen laten die de vooruitgang en verandering in Nederland blokkeren
en inderdaad dat zijn de PVV en de SP.
Mwah, het zijn misschien juist wel de conservatieve traditionele zaken die toeristen trekken, dus dat daar weinig 'vooruitgang' te zien is, dat is misschien niet zo vreemd. Dat Amsterdam onleefbaar aan het worden is, dat klopt, maar dat heeft natuurlijk met meer zaken te maken dan alleen het toerisme. Zo zijn het niet de toeristen die verantwoordelijk zijn voor de files rondom Amsterdam.

Dat spreiding van economische activiteiten positief zou zijn, daar zijn we het wel over eens, maar, zoals ik al eerder had geschreven, is de toeristensector een weinig structureel betrouwbare economische activiteit, omdat het erg conjunctuur gevoelig is en bij de minste geringste tegenslag vaak in zakt. Zoals veel voormalige populaire vakantiebestemmingen in het buitenland dat in het verleden hebben laten zien. Denk bijvoorbeeld aan Tunesïe of zelfs dichterbij, Brussel

Er zijn wel meer partijen die bepaalde zaken bij het oude willen laten. Dus ik denk dat je toch echt met die punten uit de respectievelijke programma's zal moeten komen om die bewering te onderbouwen.

Ga je gang:
https://www.pvv.nl/index.php/visie.html
https://www.sp.nl/wij-sp/standpunten

En wijs dan natuurlijk ook even de punten aan bij (een paar van) de conventionele partijen die zulke economische vooruitgang (o.a. door spreiding) dan wél in het programma zouden hebben staan.
https://d66.nl/tweede-kamerverkiezingen/verkiezingsprogramma/
https://www.cda.nl/partij/tk2017/verkiezingsprogramma/
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/
https://www.vvd.nl/standpunten
https://groenlinks.nl/standpunten


Nogmaals, ik ben dus geen SP of PVV aanhanger, maar ik vind sommige beweringen net even te makkelijk en zie daarom graag wat onderbouwing. Mijn punt is niet datgene wat toeristen trekken ,maar wat toeristen wordt aangeboden
en hoe Nederland in het buitenland wordt gepromoot.
Jaren lang dezelfde bussen, dezelfde route laten rijden naar dezelfde attracties is wel degelijk een vorm
van luiheid en conservatisme.
Dit geldt voor de toeristenindustrie en voor de politiek in het algemeen..
In het bijzonder voor de bolwerken van de PVV ,Volendam, Brabant en Limburg ,blinken uitsop dit gebied.
Limburg voor de Limburgers is goed voor Geert en zijn aanhang, maar niet voor ons land.
Dit geldt ook nog eens voor hun anti EU campagnes. Ik vind het jammer dat je zo weinig onderbouwt met een bron en/of voorbeeld.

Ook jammer dat je niet reageert op het feit dat toerisme wel leuke inkomsten kan opleveren, maar dat het als een structurele bron van inkomsten niet echt geschikt is, zoals bijvoorbeeld de agrarische sector dat wél is (mensen moeten altijd eten, vakantie heeft per definitie minder prioriteit). Ik had al voorbeelden gegeven van Tunesie en Brussel, maar zie bijvoorbeeld ook welke problemen de Antillen hebben .

Verder zou het wel leuk zijn als je dan ook enig licht kon laten schijnen over HOE je dat nu precies ziet, dat NIEUWE aanbod voor toeristen. Een nieuw Giethoorn aanleggen? Een bezienswaardigheid bouwen in Lelystad? Orvelte en Bourtange verder uitbouwen? Wat meer grotten graven in Valkenburg?

Toegegeven, promotie werkt wel ( zoals onlangs bleek bij Grou ), maar er moet natuurlijk wel iets te promoten zijn dat redelijk uniek is in de wereld. De bieten- en aardappelvelden in Drenthe en Groningen zijn echt niet interessant voor internationale toeristen . Zelfs de Hondsrug, die toch echt hele mooie plekjes kent met mooie vergezichten , zal voor menig toerist onvoldoende interessant zijn. Misschien het Hunebeddencentrum in Borger?

De EU is natuurlijk leuk, maar het dreigt z'n doel voorbij te schieten (of heeft dat eigenlijk al gedaan) en lijkt eigenlijk ook wel een beetje een soort van verborgen agenda te hebben. Is het je bijvoorbeeld opgevallen dat politici in de media nu spreken van een HANDELSVERDRAG met Oekraïne, terwijl het toch echt een ASSOCIATIEVERDRAG was? Er zullen maar weinig mensen moeite hebben met 'handel', maar 'associatie' is toch echt van een heel andere orde!


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]