WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26] 

Ga naar: "De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval ."

Hume: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 10:25 am)

Amerika heeft door zijn oorlogspolitiek van de afgelopen jaren ,
door de vergroting van de armoede en tweedeling in de samenleving,
aan haar eigen ondergang gewerkt.
Een groot deel van de bevolking, haat de verantwoordelijke elite van banken ,
multinationals en oorlogsindustrie.

Daarom zijn Clinton en Trump het symbool geworden voor het verval van de natie.
Clinton is iemand uit de oude doos, die verantwoordelijk is voor bovengenoemde zaken.
Trump is de man die de boosheid verwoordt en ook niet in staat is om een geloofwaardige president te worden.
Als de Lamme de blinde gaat leiden, dan raak je de weg kwijt.
De vraag is of het nog goed kan komen met Amerika of dat er gewoon het einde is gekomen
aan een tijdperk dat zichzelf heeft achterhaald.

Enzo501: Re: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 10:38 am)

Als er iets duidelijk is is dat hoe erg de traditionele politieke elite ook is en hoe fout veel van hun gedragingen, het lukt de schreeuwerige oppositie om met nog slechtere alternatieven en 'oplossingen' op de proppen te komen, een prestatie op zich. En dat is niet alleen in de VS het geval.

Hume: Re: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 10:53 am)


Als er iets duidelijk is is dat hoe erg de traditionele politieke elite ook is en hoe fout veel van hun gedragingen, het lukt de schreeuwerige oppositie om met nog slechtere alternatieven en 'oplossingen' op de proppen te komen, een prestatie op zich. En dat is niet alleen in de VS het geval.


Je hebt gelijk ,want Wilders de grote aanhanger en steun van Trump, tapt uit hetzelfde vaatje.
Toch vind ik dat de politieke elite in Nederland het veel beter doet dan die in de VS.
Zeker als het om onze welvaart en economie gaat.
De armoede en tegenstellingen zijn in Nederland veel geringer dan in de VS.
Alleen de oorlogspolitiek van Nederland begaat dezelfde blunders dan Amerika.

Lies: Re: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 11:14 am)

'Obama heeft niet genoeg gedaan voor zijn mensen'

http://www.youtube.com/watch?v=n6xBE9LG5DE

Na het bekijken van deze uitzending van Nieuwsuur vraag ik mij wel af 'hoe los je dit op', hoe trek je deze mensen mee omhoog, uit de armoede als steeds meer werkgelegenheid verdwijnt?

Veel zaken lopen op dit moment op dezelfde rails, zoals ons geworstel met TTIP en CETA. Daarover schrijft Dirk Strijker in de Boerderij dit: Brexit vormt bedreiging voor EU
De Brexit is behoorlijk rampzalig voor de Britten, maar meer nog is het een bedreiging voor de EU. En omdat de EU vooral is opgericht met het oog op vrede en veiligheid, is dat een griezelige gedachte. Er wordt inmiddels gedacht aan een lossere vorm, aan een Europa met verschillende snelheden. Daar ligt wellicht een oplossing, maar er zal ook iets concreets moeten gebeuren. Een eerste begin kan het stilleggen van de TTIP-onderhandelen met de VS zijn. Dat is namelijk weer een stap in de vrijmaking van markten. Er valt simpel uit te rekenen dat het welvaart oplevert voor zowel de EU als de VS. Met winnaars, maar ook met verliezers. Wie de EU liefheeft, maakt nu pas op de plaats, en denkt goed na over de verliezers. Ook als die willen rekenen in pounds en miles en pints. http://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2016/7/Wie-de-EU-liefheeft-denkt-na-over-de-verliezers-2827576W/

We kunnen nu wel afgeven op Wilders en Trump, of op Jacques Monasch: "Er wordt met dedain over mensen gesproken", maar we mogen wel rekening houden met de verliezers, zeker degene die comfortabel zitten.

Lies: Re: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 11:41 am)

Nog een stukje uit het artikel van Strijker wat je ook kunt verplaatsen naar de situatie in de VS: "Kortom, er zijn heel wat ontevreden burgers, en die hebben daar soms redenen voor."

Heel veel ontevreden mensen, in elk EU-land
Er zijn heel veel ontevreden mensen, in elk EU-land, ook in Nederland. En die zijn tegen de EU. Misschien nog wel logisch ook, want de EU is een icoon voor liberalisering en globalisering. In colleges economie leggen we studenten steeds weer uit dat volgens de theorie vrije markttoegang tot welvaartswinst leidt. We wijzen er vervolgens op dat die welvaartswinst ongelijk wordt verdeeld. Sommige groepen gaan erop vooruit, andere erop achteruit. Boeren, exportbedrijven en bijvoorbeeld KLM hebben de baten van de EU, maar de meeste scheepswerven niet. Ook het vrijepersonenverkeer leidt volgens de theorie tot economische groei. Maar ook daarvan zijn de baten ongelijk verdeeld. Arbeidsmigranten beconcurreren vooral lager opgeleiden, en die laatsten dragen dus vooral de lasten. Hoger opgeleiden en internationale reizigers staan aan de goede kant van de streep. Kortom, er zijn heel wat ontevreden burgers, en die hebben daar soms redenen voor.

Rightnow: Re: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 12:28 pm)

De politiek correcten, de eurofielen, doen vaak een beroep op gelijkheid. Goed, dan hebben we hetzelfde voor ogen als het gaat om de redelijke leefomstandigheden die je iedereen minimaal toewenst.

Ze ageren vaak tegen ongelijkheid: OK, dan moeten we toch ook kijken naar de ongelijkheid in de kosten van levensonderhoud. Om ergens sociaal aanvaardbaar boven de armoedegrens uit te stijgen moeten mensen hun brood kunnen verdienen (als het gaat om uitkeringen AOW dan weten we ineens heel goed dat de kosten van levensonderhoud in euro's per maand toch veel lager zijn in "armere" landen).

Het door de globalisten en multinationals "opheffen" van verschillen leidt echter niet tot beter aanvaardbare sociale omstandigheden. Er ontbreekt dus het een en ander aan de visie van de liberalen: het is wel een bepaald revolutionaire visie die de hele maatschappij omver werpt, maar de sociale gevolgen zijn vreselijk.

Het liberalisme in zijn totaliteit is niet mijn ideologie, en het globalisme is gevaarlijk in zijn selectiviteit, in zijn tendens om als lievelingsideologie te functioneren van directies van multinationals die de ogen sluiten voor veel leed in de wereld.

Donald Trump is de beste kandidaat voor armere Amerikanen die terecht menen dat de politiek van Obama-Clinton hun geen faire kansen geeft! Kijk maar eens naar de praktische punten die hij zojuist in Gettysburg naar voren heeft gebracht: https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-delivers-groundbreaking-contract-for-the-american-vote1 - hierin speelt de handelspolitiek niet voor niets een voorname rol.

Ook Donald Trump focust op migratie en milieu (CO2) als punten waar hij Obama frontaal aanvalt.

Raya: Re: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 12:43 pm)

Wat de verkiezingen in de VS vooral aantonen, is dat het een elitair gebeuren is, waarbij het volk niets anders is dan stemvee, dat naar hartenlust beledigd mag worden als het even niet jouw kiezers zijn. Het gaat steeds meer over de hoofden van de kiezers heen, waarmee lijkt dat de k erg klein wordt geschreven in het begrip k iezers, terwijl het met een vette hoofdletter zou moeten worden geschreven.

Ook in Nederland, en zelfs meerdere landen in de EU, zie ik die 'Amerikaanse toestand' de kop op steken. Ook hier zie ik politici steeds meer legitimiteit van hun beleid zoeken in de ondefineerbare 'zwijgende meerderheid' en opleggen van zelfbedachte meningen aan mensen die een ergens een 'nee' tegen hebben laten horen.

Het zijn m.i. inderdaad tekenen van verval, het afbrokkelen van een democratie waar Kiezers nog een rol in spelen als mensen wiens belangen behartigd moeten worden en dus naar moet worden geluisterd.

Hume: Re: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 1:14 pm)


Wat de verkiezingen in de VS vooral aantonen, is dat het een elitair gebeuren is, waarbij het volk niets anders is dan stemvee, dat naar hartenlust beledigd mag worden als het even niet jouw kiezers zijn. Het gaat steeds meer over de hoofden van de kiezers heen, waarmee lijkt dat de k erg klein wordt geschreven in het begrip k iezers, terwijl het met een vette hoofdletter zou moeten worden geschreven.

Ook in Nederland, en zelfs meerdere landen in de EU, zie ik die 'Amerikaanse toestand' de kop op steken. Ook hier zie ik politici steeds meer legitimiteit van hun beleid zoeken in de ondefineerbare 'zwijgende meerderheid' en opleggen van zelfbedachte meningen aan mensen die een ergens een 'nee' tegen hebben laten horen.

Het zijn m.i. inderdaad tekenen van verval, het afbrokkelen van een democratie waar Kiezers nog een rol in spelen als mensen wiens belangen behartigd moeten worden en dus naar moet worden geluisterd.


Kiezers van Trump gedragen zich als stemvee.
Blijkbaar krijgt een volk, de president die het verdient.

Toch is het probleem in Amerika niet de kiezers, maar de oorlogsindustrie en de neokoloniale politiek.
De meeste mensen hebben genoeg van zinloze oorlogen en daarbij nog eens de armoede,
waarin zoveel Amerikanen leven.
En die armoede daar, is veel erger dan in Nederland .
Helaas beseffen de populisten in ons land dat niet.

Rightnow: Re: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 1:16 pm)

De heersende machten willen vooral vasthouden aan hun globalistische handelspolitiek. Wie daartegen opkomt, en wie iets "verkeerds" zegt over milieu of migratie, die is de klos zoals de zeer fatsoenlijke mevrouw Verdonk heeft ondervonden.

Moralistische mensen in mijn omgeving dichtten haar allerlei termen toe, van toepassing op de minst geslaagde mensen in de lagere sociale klassen... zelf nog maar ternauwernood daaraan ontstegen, deden ze dat, nadat ze "bewerkt" moeten zijn geweest. De mensen in kwestie neem ik het niet kwalijk.

Maar wie heeft dit demoniserende klimaat laten ontstaan? In de VS heb je bijvoorbeel Michelle Obama die al helemaal speelt alsof Trump een zedendelinquent is. Is Michelle Obama vergeten wat er met de zwarte presidentskandidaat Ben Cain is uitgehaald, nog maar 5 jaar terug?

Hume: Re: De presidentsverkiezing in de VS is symbool van verval . (zo okt 23, 2016 1:18 pm)


Donald Trump is de beste kandidaat voor armere Amerikanen die terecht menen dat de politiek van Obama-Clinton hun geen faire kansen geeft! Kijk maar eens naar de praktische punten die hij zojuist in Gettysburg naar voren heeft gebracht: https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-delivers-groundbreaking-contract-for-the-american-vote1 - hierin speelt de handelspolitiek niet voor niets een voorname rol.

Ook Donald Trump focust op migratie en milieu (CO2) als punten waar hij Obama frontaal aanvalt.


Trump is de knuffelkandidaat voor Wilders en de PVV.
Dat wil niet zeggen dat hij goed is voor Amerika.
Hij staat symbool voor het morele verval van Amerika ,
zoals Clinton symbool staat voor de neokoloniale politiek van Amerika.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]