WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2] 

Ga naar: "Beugel vergoeding."

kwaaisteniet: Beugel vergoeding. (ma dec 05, 2016 10:34 pm)

Veel zorgverzekeraars willen af van de beugel vergoeding voor kinderen en jongelui.
Dat heeft te maken met het feit dat ouders een aanvullende verzekering afsluiten op het moment dat ze er van uit gaan dat hun kind(eren) voor een beugel in aanmerking komen die vaak duizenden euro's aan kosten met zich meebrengt terwijl de pas gesloten aanvullende verzekering dit natuurlijk niet kan opbrengen. De calculerende burger is hier aan zet.
Nu willen de zorgverzekeraars van de vergoeding af.
Dat lijkt me geen goede oplossing.
Ik denk dat je als verzekeraar wel kunt verlangen dat men tenminste een jaar of tien die aanvullende verzekering bij die zorgverzekeraar moet hebben om in aanmerking te komen voor een algehele (of gedeeltelijke) vergoeding. Het trouwe klanten voordeel. Daar is m.i. in dit geval veel voor te zeggen.

Einstein: Re: Beugel vergoeding. (ma dec 05, 2016 11:13 pm)

Hoe wil je dat organiseren, met spaarzegels ? Het is allemaal plakband, uitzonderingsmaatregelen voor specifieke vergoedingen voor vaste klanten, per behandeling. Ik zie een enorme bureaucratie aan de horizon bij de verzekeraars. Ik ben meer voor vereenvoudiging en beslissen: alles of niets.. dan moet je gewoon alle tandheelkundige hulp er weer in doen, of helemaal niks. Die pakket-beslissingen zoals je nu hebt bij verschillende maatschappijen zijn veel te divers ! de verzekeringen versnipperen en dokters en ziekenhuizen hebben een enorm waterhoofd aan administratie nodig, om het allemaal te behappen. Weg ermee.

Wanneer je voor één (vnl cosmetische) tandheelkundige behandeling een vergoeding geeft, waarom niet voor al dat andere ? Geeft scheve oogjes: volwassen verzekerden zonder kinderen betalen mee aan gebitten van kinderen. Terwijl trekken, een eenvoudig gaatje, of een kunstgebit niet meer vergoed wordt. Zoals je misschien snapt, ben ik voor het oude Ziekenfonds (één verzekeraar) en een ruim, wettelijk vast te stellen pakket, met tandheelkundige zorg. Zoveel beroep op dokters doe ik niet (integendeel) maar ik zou er met liefde aan meebetalen, wanneer het Ziekenfonds weer zou worden ingevoerd.

Raya: Re: Beugel vergoeding. (ma dec 05, 2016 11:18 pm)


Veel zorgverzekeraars willen af van de beugel vergoeding voor kinderen en jongelui.
Dat heeft te maken met het feit dat ouders een aanvullende verzekering afsluiten op het moment dat ze er van uit gaan dat hun kind(eren) voor een beugel in aanmerking komen die vaak duizenden euro's aan kosten met zich meebrengt terwijl de pas gesloten aanvullende verzekering dit natuurlijk niet kan opbrengen. De calculerende burger is hier aan zet.
Nu willen de zorgverzekeraars van de vergoeding af.
Dat lijkt me geen goede oplossing.
Ik denk dat je als verzekeraar wel kunt verlangen dat men tenminste een jaar of tien die aanvullende verzekering bij die zorgverzekeraar moet hebben om in aanmerking te komen voor een algehele (of gedeeltelijke) vergoeding. Het trouwe klanten voordeel. Daar is m.i. in dit geval veel voor te zeggen.


Het was jaren geleden al op je tenen na te tellen dat het systeem niet zou werken.
Verzekeringen gaan uit van solidariteit.
Als alleen vrouwen in de vruchtbare leeftijd met een directe kinderwens zich nog verzekeren voor kraamhulp, heeft verzekeren geen zin. De premie zou meer zijn dan de werkelijke kosten, omdat ook de zorgverzekeraar zijn kosten heeft en ook nog eens winst wil maken.

Een aanloopperiode is niet fair.
Je verzekert je juist voor onvoorziene zaken, zaken die je overkomen, die je niet kunt zien aankomen.
Beter lijkt het me om gewoon naar een allesomvattende polis te gaan met voor niemand een uitzondering, waarbij ieder zijn premie betaald. Mannen dragen dan bij aan de bevalling van de vrouw, en de vrouw aan de operatie voor porstaatkanker. Zo worden alle kosten gespreid en voor iedereen betaalbaar.

kwaaisteniet: Re: Beugel vergoeding. (di dec 06, 2016 12:21 am)

Het huidige systeem is bepaald niet ideaal en kan ook wat mij betreft vervangen worden door een algemeen ziekenzorgsysteem.
Maar zolang we het huidige systeem hebben kunnen we er ook wel creatief op inspelen zodat zoveel mogelijk zorg vergoed wordt als dat nodig is.

Brouwer2012: Re: Beugel vergoeding. (di dec 06, 2016 12:59 am)

Terug naar het oude ziekenfonds en de particuliere verzekering? Ja graag, zelfs als mij dat vermoedelijk meer gaat kosten. Als ambtenaar moest je namelijk verplicht aan de particuliere verzekering deelnemen, ook als je inkomen lang niet aan de grens voor niet-ambtenaren zat. Toch zou ik terug willen, al was het alleen maar om a. af te zijn van dat gestoorde gedoe met die eigen bijdrage en b. gewoon weer bij elke zorgverlener terecht te kunnen, in plaats van eerst uit te moeten zoeken of die zorgverlener wel een contract met je verzekeraar heeft gesloten (in sommige ziekenhuizen kan zo'n contract zelfs per afdeling of maatschap afgesloten zijn, je mag met verzekering X wel terecht bij de dermatologen in ziekenhuis Y, maar niet bij de cardiologen van datzelfde ziekenhuis).

Raya: Re: Beugel vergoeding. (di dec 06, 2016 8:42 am)


Terug naar het oude ziekenfonds en de particuliere verzekering? Ja graag, zelfs als mij dat vermoedelijk meer gaat kosten. Als ambtenaar moest je namelijk verplicht aan de particuliere verzekering deelnemen, ook als je inkomen lang niet aan de grens voor niet-ambtenaren zat. Toch zou ik terug willen, al was het alleen maar om a. af te zijn van dat gestoorde gedoe met die eigen bijdrage en b. gewoon weer bij elke zorgverlener terecht te kunnen, in plaats van eerst uit te moeten zoeken of die zorgverlener wel een contract met je verzekeraar heeft gesloten (in sommige ziekenhuizen kan zo'n contract zelfs per afdeling of maatschap afgesloten zijn, je mag met verzekering X wel terecht bij de dermatologen in ziekenhuis Y, maar niet bij de cardiologen van datzelfde ziekenhuis).


Klopt! En dan kan het ook nog eens locatie-afhankelijk zijn. De hoofdvestiging wel en de poli, soms op hetzelfde terrein weer niet. Dat is hoogst irritant en kan per jaar veranderen. En dan ook nog eens aan het eind van het jaar ziek worden, met moeite achterhaald hebben in welk ziekenhuis je qua contract terecht kunt en dan horen dat het budget op is en je nog weer een ander ziekenhuis moet zoeken.

Ik ben voor het nationaal zorgfonds.

P-G: Re: Beugel vergoeding. (di dec 06, 2016 11:51 am)

Een nationaal zorgfonds of ziekenfonds impliceert de terugkomst van wachtlijsten, streekziekenhuizen die met geringste kennis binnen de eigen organisatie complexe behandelingen gaan uitvoeren, een explosieve kostenstijging en bovenal een overdracht van jong naar oud. Dat laatste verklaart in deze tijd van opoelisme hoogstwaarschijnlijk de nostalgie ten aanzien van het ziekenfonds.

Raya: Re: Beugel vergoeding. (di dec 06, 2016 12:13 pm)


Een nationaal zorgfonds of ziekenfonds impliceert de terugkomst van wachtlijsten, streekziekenhuizen die met geringste kennis binnen de eigen organisatie complexe behandelingen gaan uitvoeren, een explosieve kostenstijging en bovenal een overdracht van jong naar oud. Dat laatste verklaart in deze tijd van opoelisme hoogstwaarschijnlijk de nostalgie ten aanzien van het ziekenfonds.


Nu zijn er ziekenhuizen die helemaal geen patiënten meer aannemen, omdat 'het geld op is'. Dat is al een paar maanden zo.
En de wachtlijsten zijn nooit verdwenen, er was slechts sprake van een verschuiving omdat patienten zich niet meer ziekenhuizen konden inschrijven omdat hun behandeling daar niet meer of niet volledig meer werd vergoed omdat hun zorgverzekeraar er geen contract mee had. Dus ontstonden er files bij andere ziekenhuizen.

Er overigens is altijd al een verdeling van behandelingen geweest, ook ten tijde van het ziekenfonds. Ziekenhuizen moesten toestemming hebben voor het doen van bepaalde behandelingen en de aanschaf van scanners etc. Daarbij draagt lopende bandwerk ook niet bij aan kwaliteit. Het gaat namelijk niet alleen om geld, het gaat ook om leven en kwaliteit daarvan.

double0dennis: Re: Beugel vergoeding. (di dec 06, 2016 12:56 pm)


Een nationaal zorgfonds of ziekenfonds impliceert de terugkomst van wachtlijsten, streekziekenhuizen die met geringste kennis binnen de eigen organisatie complexe behandelingen gaan uitvoeren, een explosieve kostenstijging en bovenal een overdracht van jong naar oud. Dat laatste verklaart in deze tijd van opoelisme hoogstwaarschijnlijk de nostalgie ten aanzien van het ziekenfonds.


Wat mensen met nostalgische gevoelens nog wel eens vergeten is dat het zorgstelsel voor de hervormingen ook al uit zijn voegen aan het barsten was om dat de kosten almaar verder opliepen. Nu kun je weliswaar discussiëren over de effectiviteit van het huidige systeem maar als we teruggaan naar het oude of voor een andere variant gaan hoeven we niet de illusie te hebben dat alle behandelingen dan wel vergoed gaan worden.

Het verhaal is namelijk simpel. Als je de dekking van de verzekering (in welke vorm dan ook) uitgebreider maakt, dan zullen de kosten stijgen. Om het systeem houdbaar te maken zullen tegenover kosten ook opbrengsten moeten staan. Want uitgebreide dekking is leuk en aardig maar als er geen geld voor is dan ga je vroeg of laat zien wat er nu ook gebeurt: er zullen dan beperkingen in de dekking worden doorgevoerd. Of het aantal behandelingen op jaarbasis wordt beperkt met (langere) wachtlijsten tot gevolg.

double0dennis: Re: Beugel vergoeding. (di dec 06, 2016 1:02 pm)


Terug naar het oude ziekenfonds en de particuliere verzekering? Ja graag, zelfs als mij dat vermoedelijk meer gaat kosten. Als ambtenaar moest je namelijk verplicht aan de particuliere verzekering deelnemen, ook als je inkomen lang niet aan de grens voor niet-ambtenaren zat. Toch zou ik terug willen, al was het alleen maar om a. af te zijn van dat gestoorde gedoe met die eigen bijdrage en b. gewoon weer bij elke zorgverlener terecht te kunnen, in plaats van eerst uit te moeten zoeken of die zorgverlener wel een contract met je verzekeraar heeft gesloten (in sommige ziekenhuizen kan zo'n contract zelfs per afdeling of maatschap afgesloten zijn, je mag met verzekering X wel terecht bij de dermatologen in ziekenhuis Y, maar niet bij de cardiologen van datzelfde ziekenhuis).


Als we over gaan naar een nationaal zorgstelsel of iets wat er op lijkt zal aan dat verhaal niet veel veranderen. Waar nu de ene verzekeraar nog een contract heeft met cardiologie in ziekenhuis Y zal in er de toekomst wellicht helemaal geen contract zijn waardoor de afdeling in zijn geheel zal moeten sluiten.


 [1]   [2]