WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
Ga naar: "misbruik asiel-procedure"

kwaaisteniet: misbruik asiel-procedure (za dec 10, 2016 8:32 pm)

Ik verbaas me er telkens weer over dat in asielzoekerscentra mensen verschijnen die helemaal geen asielzoeker zijn, maar misbruik maken van deze faciliteit. Eén en ander heeft vrij ernstige gevolgen. Men weet natuurlijk wel dat men helemaal geen kans op toelating maakt, maar ondertussen bezetten ze wel een plek in een asielzoekerscentrum en hebben de mogelijkheid om zich vrij in ons land te bewegen. Dit gegeven wordt o.a. gebruikt om hier allerlei narigheid te veroorzaken als diefstallen, bedreigingen, geweldplegingen en zelfs seksuele misdaden worden niet geschuwd. Dit kan zo niet langer. Het schaadt de positie van echte asielzoekers en haalt het draagvlak onder de bevolking, om echte asielzoekers goed op te vangen, weg. Bovendien is het nog niet zo eenvoudig om ze weer het land uit te zetten. Vaak willen herkomstlanden ze niet eens terugnemen. Maar als ze terug kunnen en gaan krijgen ze ook nog een bonus mee. Het is daarom best aantrekkelijk om van dit alles gebruik/misbruik te maken.
In asielzoekerscentra leveren ze vaak extra ellende op omdat ze onderling amok maken, met de echte asielzoekers en het personeel.
Dit gaat zo niet langer. We zijn veel te naief om hier perk en paal aan te stellen.
Nu is mij niet bekend hoe deze lieden het land binnenkomen, maar als dat gecontroleerd wordt zou je ze mijns inziens stante pede kunnen terugsturen. Iedereen die uit een 'veilig land' hier naar toekomt om asiel aan te vragen zou de toegang tot ons land ontzegd moeten worden. Dit geldt o.a. voor lieden van de Balkan, Marokko, Algerije e.d. Er zou een lijst opgesteld kunnen worden met landen waarvoor geen asiel opgaat.
Het is natuurlijk iets anders als ze ongecontroleerd ons land binnenkomen. Maar zodra ze zich melden als asielzoeker zou in een ultra snelle procedure vastgesteld kunnen worden of ze überhaupt enige kans maken en zo niet dan kunnen ze wat mij betreft meteen het land weer uitgezet worden op dezelfde route als ze ons land binnenkwamen. Geef ze in dat geval ook geen toegang tot een asielzoekerscentrum en andere faciliteiten. De status van ongewenst vreemdeling is in dat geval het beste.

Raya: Re: misbruik asiel-procedure (za dec 10, 2016 10:06 pm)

Het zou wellicht al een stuk schelen als de wet werd gehandhaafd. Maakt iemand zich schuldig aan diefstal, aanranding of verkrachting of andere vormen van criminaliteit, discriminatie of geweld, dan moet deze persoon worden opgepakt en opgesloten en voor de rechter worden gebracht. Zonder aanzien des persoons, of iemand nu wel of niet in een AZC verblijft en of iemand nu wel of geen politicus is.

De indruk bestaat echter, dat als iemand in een AZC verblijft, deze nauwelijks of niet wordt aangepakt. En die indruk krijg ik niet alleen door schreeuwers op sociale media, maar ook door klagende burgemeesters en zelfs een staatssecretaris die zorgvuldig het woord 'aanpakken' vermijdt.

Het niet aanpakken (oppakken en opsluiten, veroordelen en al dan niet uitzetten) zorgt inderdaad voor een polarisatie waarbij op een gegeven moment niet meer naar daders wordt gekeken maar naar groepen. En dat weet men in Den Haag ook heel goed!

portman: Re: misbruik asiel-procedure (za dec 10, 2016 10:08 pm)


Ik verbaas me er telkens weer over dat in asielzoekerscentra mensen verschijnen die helemaal geen asielzoeker zijn, maar misbruik maken van deze faciliteit. Eén en ander heeft vrij ernstige gevolgen. Men weet natuurlijk wel dat men helemaal geen kans op toelating maakt, maar ondertussen bezetten ze wel een plek in een asielzoekerscentrum en hebben de mogelijkheid om zich vrij in ons land te bewegen. Dit gegeven wordt o.a. gebruikt om hier allerlei narigheid te veroorzaken als diefstallen, bedreigingen, geweldplegingen en zelfs seksuele misdaden worden niet geschuwd. Dit kan zo niet langer. Het schaadt de positie van echte asielzoekers en haalt het draagvlak onder de bevolking, om echte asielzoekers goed op te vangen, weg. Bovendien is het nog niet zo eenvoudig om ze weer het land uit te zetten. Vaak willen herkomstlanden ze niet eens terugnemen. Maar als ze terug kunnen en gaan krijgen ze ook nog een bonus mee. Het is daarom best aantrekkelijk om van dit alles gebruik/misbruik te maken.
In asielzoekerscentra leveren ze vaak extra ellende op omdat ze onderling amok maken, met de echte asielzoekers en het personeel.
Dit gaat zo niet langer. We zijn veel te naief om hier perk en paal aan te stellen.
Nu is mij niet bekend hoe deze lieden het land binnenkomen, maar als dat gecontroleerd wordt zou je ze mijns inziens stante pede kunnen terugsturen. Iedereen die uit een 'veilig land' hier naar toekomt om asiel aan te vragen zou de toegang tot ons land ontzegd moeten worden. Dit geldt o.a. voor lieden van de Balkan, Marokko, Algerije e.d. Er zou een lijst opgesteld kunnen worden met landen waarvoor geen asiel opgaat.
Het is natuurlijk iets anders als ze ongecontroleerd ons land binnenkomen. Maar zodra ze zich melden als asielzoeker zou in een ultra snelle procedure vastgesteld kunnen worden of ze überhaupt enige kans maken en zo niet dan kunnen ze wat mij betreft meteen het land weer uitgezet worden op dezelfde route als ze ons land binnenkwamen. Geef ze in dat geval ook geen toegang tot een asielzoekerscentrum en andere faciliteiten. De status van ongewenst vreemdeling is in dat geval het beste.

Ik verbaas me ook dat dit gebeurt. Maar als zelfs Dijkhoff het niet voor elkaar kan krijgen dit kwaad op te lossen dan is er iets grondig mis met het beleid... Justitie is al decennia lang een puinhoop wat dit onderwerp betreft.

Biertje: Re: misbruik asiel-procedure (za dec 10, 2016 10:17 pm)

Het wegwerken van het begrotingstekort heeft de hoogste prioriteit, zo simpel is het volgens dit kabinet.

Wisp: Re: misbruik asiel-procedure (za dec 10, 2016 11:24 pm)


Ik verbaas me er telkens weer over dat in asielzoekerscentra mensen verschijnen die helemaal geen asielzoeker zijn, maar misbruik maken van deze faciliteit. Eén en ander heeft vrij ernstige gevolgen. Men weet natuurlijk wel dat men helemaal geen kans op toelating maakt, maar ondertussen bezetten ze wel een plek in een asielzoekerscentrum en hebben de mogelijkheid om zich vrij in ons land te bewegen. Dit gegeven wordt o.a. gebruikt om hier allerlei narigheid te veroorzaken als diefstallen, bedreigingen, geweldplegingen en zelfs seksuele misdaden worden niet geschuwd. Dit kan zo niet langer. Het schaadt de positie van echte asielzoekers en haalt het draagvlak onder de bevolking, om echte asielzoekers goed op te vangen, weg. Bovendien is het nog niet zo eenvoudig om ze weer het land uit te zetten. Vaak willen herkomstlanden ze niet eens terugnemen. Maar als ze terug kunnen en gaan krijgen ze ook nog een bonus mee. Het is daarom best aantrekkelijk om van dit alles gebruik/misbruik te maken.
In asielzoekerscentra leveren ze vaak extra ellende op omdat ze onderling amok maken, met de echte asielzoekers en het personeel.
Dit gaat zo niet langer. We zijn veel te naief om hier perk en paal aan te stellen.
Nu is mij niet bekend hoe deze lieden het land binnenkomen, maar als dat gecontroleerd wordt zou je ze mijns inziens stante pede kunnen terugsturen. Iedereen die uit een 'veilig land' hier naar toekomt om asiel aan te vragen zou de toegang tot ons land ontzegd moeten worden. Dit geldt o.a. voor lieden van de Balkan, Marokko, Algerije e.d. Er zou een lijst opgesteld kunnen worden met landen waarvoor geen asiel opgaat.
Het is natuurlijk iets anders als ze ongecontroleerd ons land binnenkomen. Maar zodra ze zich melden als asielzoeker zou in een ultra snelle procedure vastgesteld kunnen worden of ze überhaupt enige kans maken en zo niet dan kunnen ze wat mij betreft meteen het land weer uitgezet worden op dezelfde route als ze ons land binnenkwamen. Geef ze in dat geval ook geen toegang tot een asielzoekerscentrum en andere faciliteiten. De status van ongewenst vreemdeling is in dat geval het beste.


Aangezien de huidige ophef is ontstaan door mensen die zijn gaan meelopen met de stroom die anderhalf jaar geleden door Europa trok, is dezelfde route terug dus lopend terug naar Griekenland.
Ik denk toch dat een meer efficiënte oplossing nodig is. Ik denk dat de overheid het best een boot kan huren of zoiets..

Wisp: Re: misbruik asiel-procedure (za dec 10, 2016 11:31 pm)


Het wegwerken van het begrotingstekort heeft de hoogste prioriteit, zo simpel is het volgens dit kabinet.


Het probleem is nou juist dat al vele jaren (tientallen jaren denk ik zelfs)
en dus vele voorgaande kabinetten
elke keer als het aantal asielzoekers terug liep (vergeleken met het voorgaande jaar) werden voorzieningen zo snel mogelijk afgebouwd
en elke keer als het aantal asielzoekers weer opliep er weer opnieuw voorzieningen moesten worden opgebouwd.

Niet alleen is dat natuurlijk een dure manier van werken,
maar ook loopt dat keer op keer vast met lange wachttijden tot gevolg.

Raya: Re: misbruik asiel-procedure (za dec 10, 2016 11:37 pm)

Het lijkt mij dat er tegenwoordig best een vorm van triage mogelijk is om een eerste schifting te maken tussen kaf en koren.

Probleem is dat ook mensen die niet voor asiel in aanmerking komen nauwelijks tot niet uitzetbaar zijn, ook niet naar Griekenland of Italië.
De verdragen zijn verouderd en voldoen niet aan de eisen des tijds, doch de EU noch onze eigen regeren, maken enige aanstalten om e.e.a. op orde te brengen.

kwaaisteniet: Re: misbruik asiel-procedure (vr dec 16, 2016 12:52 pm)

Nog eens wat verder nagedacht.
Zogenaamde asielzoekers die bij voorbaat kansloos zijn moeten mijns inziens niet in een asielzoekerscentrum opgenomen worden waar asielzoekers zitten die wel een redelijke kans maken om toegelaten te worden.
Voor zover ze niet direct teruggestuurd kunnen worden zouden ze het beste meteen in een uitzetcentrum gestationeerd kunnen worden.
Ik vraag me dan vervolgens nog af of ze zich wel vrij in ons land moeten kunnen bewegen, vooral als ze als ongewenste vreemdelingen worden aangemerkt.
In ieder geval kunnen ze wat mij betreft in een gesloten centrum of gesloten gedeelte van een uitzetcentrum terecht komen als ze zich schuldig maken aan misdragingen of verrichte misdaden.

Raya: Re: misbruik asiel-procedure (vr dec 16, 2016 2:22 pm)


Nog eens wat verder nagedacht.
Zogenaamde asielzoekers die bij voorbaat kansloos zijn moeten mijns inziens niet in een asielzoekerscentrum opgenomen worden waar asielzoekers zitten die wel een redelijke kans maken om toegelaten te worden.
Voor zover ze niet direct teruggestuurd kunnen worden zouden ze het beste meteen in een uitzetcentrum gestationeerd kunnen worden.
Ik vraag me dan vervolgens nog af of ze zich wel vrij in ons land moeten kunnen bewegen, vooral als ze als ongewenste vreemdelingen worden aangemerkt.
In ieder geval kunnen ze wat mij betreft in een gesloten centrum of gesloten gedeelte van een uitzetcentrum terecht komen als ze zich schuldig maken aan misdragingen of verrichte misdaden.


Ik ben het op dit punt met je eens, maar er zijn ongetwijfeld verdragen waar onze o zo deskundige en verstandige volksvertegenwoordigers in ons belang mee akkoord zijn gegaan, welke dat verhinderen.