WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12] 

Ga naar: "Christelijke partijen vloeken in de kerk"

Hume: Christelijke partijen vloeken in de kerk (di okt 24, 2017 10:15 am)

Christelijke partijen en ook hun media, spreken voortdurend over de joods-christelijke traditie,
als het om Nederlandse en Europese cultuur gaat.
Dit is niet alleen een grote belediging voor de joden, maar het is ook onjuist ,
zeker als we weten dat de joden eeuwen lang in Europa zijn achtergesteld of vervolgd.

De vroege christenen waren inderdaad joden en al snel vermengden hun denkbeelden zich met de ideeën
van Griekse filosofen en in de 4e eeuw met het Romeinse rijk.
Ook de verlichting heeft een belangrijke rol gespeeld in onze cultuur.
Daarom laten de christelijke partijen wat meer eerbied tonen voor de Joden en meer eerbied voor de waarheid.

Hume: Re: Christelijke partijen vloeken in de kerk (wo okt 25, 2017 9:57 am)

Nederland en Europa hebben een traditie van christelijke en humanistisch cultuur,
met fundamenten van het Romeinse rijk.

Raya: Re: Christelijke partijen vloeken in de kerk (wo okt 25, 2017 10:45 am)

En fundamenten van het Griekse rijk, de democratie, ook al wordt die door veel huidige partijen met voeten getreden.

claartje: Re: Christelijke partijen vloeken in de kerk (wo okt 25, 2017 10:55 am)

Dat er van een Joods/Christelijke traditie/cultuur wordt gesproken is gebaseerd op het feit dat het Joden- en het Christendom het OT gemeenschappelijk hebben en dat de 10 geboden voor beide godsdiensten het fundament is.

Hume: Re: Christelijke partijen vloeken in de kerk (wo okt 25, 2017 11:28 am)


Dat er van een Joods/Christelijke traditie/cultuur wordt gesproken is gebaseerd op het feit dat het Joden- en het Christendom het OT gemeenschappelijk hebben en dat de 10 geboden voor beide godsdiensten het fundament is.


Ook de Islam heeft gemeenschappelijk fundamenten met het jodendom.
Je kunt toch moeilijk spreken van een Joods/Islamitische traditie.
Bovendien nergens zijn de joden zo vervolgd als in het christelijke Europa.

Daarom zou ik zeggen ,stoppen met dat vloeken in de kerk van christelijke partijen,
die blijkbaar geen enkele kennis hebben van de klassieken en van de geschiedenis van Europa,
geen enkel kennis van de verlichting en van het humanisme.

Enzo501: Re: Christelijke partijen vloeken in de kerk (wo okt 25, 2017 11:38 am)


Dat er van een Joods/Christelijke traditie/cultuur wordt gesproken is gebaseerd op het feit dat het Joden- en het Christendom het OT gemeenschappelijk hebben en dat de 10 geboden voor beide godsdiensten het fundament is.

Ik denk dat de toevoeging van 'joods' vooral te maken heeft met het bekende collectieve schuldgevoel of, in het uiterste geval, een contrast proberen weer te geven richting de islamitische cultuur. De Europese cultuur is vooral christelijk/humanistisch.

Hume: Re: Christelijke partijen vloeken in de kerk (wo okt 25, 2017 11:56 am)Dat er van een Joods/Christelijke traditie/cultuur wordt gesproken is gebaseerd op het feit dat het Joden- en het Christendom het OT gemeenschappelijk hebben en dat de 10 geboden voor beide godsdiensten het fundament is.

Ik denk dat de toevoeging van 'joods' vooral te maken heeft met het bekende collectieve schuldgevoel of, in het uiterste geval, een contrast proberen weer te geven richting de islamitische cultuur. De Europese cultuur is vooral christelijk/humanistisch.

Inderdaad ,het christendom heeft joodse wortels in de begin tijd.
Al heel snel is het sterk beïnvloed door het Griekse denken en met Constantijn, is het christendom de opgelegde godsdienst
van het Romeinse rijk geworden.
Hiervoor heeft de Roomse kerk en ook de Grieks Orthodoxe kerk veel invloed en kenmerken van het Romeinse rijk
gekregen.
Door de splitsing van het Romeinse rijk ,zijn Oost en West uit elkaar gegroeid, maar hebben nog veel overeenkomsten.
Pas na de reformatie ,de verlichting, hebben we de opkomst van het humanisme gekregen.

De joden zijn in Europa eeuwen lang vervolgd of gediscrimineerd ,nog erger dan in het Ottomaanse Rijk,
met als dieptepunt de holocaust.
Daarom genoeg schuld , maar laat Europa zich bij de feiten houden ,als ze over hun traditie en cultuur spreken

Raya: Re: Christelijke partijen vloeken in de kerk (wo okt 25, 2017 1:12 pm)

Het christendom is een afsplitsing van het jodendom en heeft in het begin ook gestreden met enig jodendom. Bij religies is en blijft het nu eenmaal zo dat ook iedere stroming zichzelf het enig juiste geloof vindt belijden en de rest afvalligen zijn van het ware geloof. Als dat niet het geval was, zouden er geen afsplitsingen zijn. Zelfs gereformeerden, hervormden en katholieken vochten hier elkaar tot in de vorige eeuw de tent uit, zij het dan op het laatst figuurlijk. Maar Nederland is in dat opzicht een relatieve uitzondering. Kijk naar Noord-Ierland, maar er zijn meer gebieden waar katholieken en protestanten elkaar in meer of mindere mate het leven niet in de ogen gunden.

Verklaren dat we ons beroepen op een Joods/christelijke achtergrond omdat het christendom voortkomt uit het jodendom, is dan ook niet erg waarschijnlijk. Ik denk dat het inderdaad meer te maken heeft met schuldgevoelens, zoals Enzo opmerkt.

Rightnow: Re: Christelijke partijen vloeken in de kerk (wo okt 25, 2017 3:57 pm)

Kerkelijke denominaties hebben een minder vaste aanhang dan vroeger, de gelovigen hebben contacten met veel gezindten. De verbanden tussen kerkbezoek en het stemmen op conservatieve partijen (want DAT is ongetwijfeld wat topic starter zorgen baart) die zijn aanzienlijk losser geworden.

Wel was vroeger er een gewoonte om eigen "zuilen" in stand te houden, maar dit is in de loop van de tijd meer beperkt gebleven tot Vrijgemaakt Gereformeerden, Oud-gereformeerden enzovoorts; die echter ook in hun ontwikkeling bepaald niet stil hebben gestaan.

Hume: Re: Christelijke partijen vloeken in de kerk (za nov 11, 2017 12:43 am)


Het christendom is een afsplitsing van het jodendom en heeft in het begin ook gestreden met enig jodendom. Bij religies is en blijft het nu eenmaal zo dat ook iedere stroming zichzelf het enig juiste geloof vindt belijden en de rest afvalligen zijn van het ware geloof. Als dat niet het geval was, zouden er geen afsplitsingen zijn. Zelfs gereformeerden, hervormden en katholieken vochten hier elkaar tot in de vorige eeuw de tent uit, zij het dan op het laatst figuurlijk. Maar Nederland is in dat opzicht een relatieve uitzondering. Kijk naar Noord-Ierland, maar er zijn meer gebieden waar katholieken en protestanten elkaar in meer of mindere mate het leven niet in de ogen gunden.

Verklaren dat we ons beroepen op een Joods/christelijke achtergrond omdat het christendom voortkomt uit het jodendom, is dan ook niet erg waarschijnlijk. Ik denk dat het inderdaad meer te maken heeft met schuldgevoelens, zoals Enzo opmerkt.


Schuldgevoelens werk je niet weg met onjuiste historische feiten te verkondigen.
Buma maakt zichzelf allen maar onbenullig, door hiermee zijn partij te profileren.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]