WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9] 

Ga naar: "Waarom klagen boeren altijd?"

Hume: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 12:46 pm)

Boeren klagen al zo lang ik me kan herinneren dat ze het zo slecht hebben.
Het CDA klaagt ook altijd dat er meer voor de boeren gedaan moet worden.
De boeren krijgen al decennia de meeste subsidie van Europa.
Toen de melkquota werd afgeschaft hebben de meeste boeren hun veestapel flink uitgebreid.
Toen bleek de prijs van de melk weer te laag te zijn.
Nu is er een minister die het boerenleven kent en tot de ontdekking komt dat sjoemelen en fraude flink aangepakt moet worden.
het wordt wel eens tijd.
Alweer omzeilen agrariërs regels, nu bij het registreren van melkkoeien. Wat drijft de boeren?
Het moet een wonderlijk weerzien zijn geweest, gisteren in Den Haag. Minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw) ontbood op haar ministerie vertegenwoordigers van de agrarische sector: de noordelijke en zuidelijke land- en tuinbouworganisatie, de club van jonge boeren, de melkveehoudersvakbond en de Rabobank. De boodschap van de minister: haar vertrouwen was ernstig geschaad, nu was vastgesteld dat er boeren zijn die sjoemelen met de registratie van hun dieren. Zo willen ze meer beesten houden dan volgens de milieuregels is toegestaan.

Nog geen twee maanden geleden mochten de boeren zich ook al met de pet in hand komen melden op het ministerie. Toen moesten ze zich verantwoorden voor fraude met mest.

Dat ‘gesodemieter’, zei boerenvoorman Marc Calon stoer, zou de agrarische sector ‘oplossen, uitroeien’. Op last van de minister kwam er een plan van aanpak, waarin boeren en mestbedrijven een cultuuromslag beloofden: van ‘fraude mag’ naar ‘fraude is fout’.

De inkt van dat plan is nog niet droog of het wordt al duidelijk hoe nodig die cultuuromslag is. De agrarische sector weet bij de minister alwéér de indruk te wekken dat wettelijke normen er worden gezien als een vrijblijvende suggestie. Wat maakt de boerensjoemelcultuur zo hardnekkig?
https://www.trouw.nl/groen/sjoemelende-boeren-alweer-op-het-matje-geroepen~ab1a4918/

Raya: Re: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 1:14 pm)

Een spreekwoord luidt: Als een boer niet klaagt, heeft ie het slecht!

Biertje: Re: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 1:44 pm)


Boeren klagen al zo lang ik me kan herinneren dat ze het zo slecht hebben.
Het CDA klaagt ook altijd dat er meer voor de boeren gedaan moet worden.
De boeren krijgen al decennia de meeste subsidie van Europa.
Toen de melkquota werd afgeschaft hebben de meeste boeren hun veestapel flink uitgebreid.
Toen bleek de prijs van de melk weer te laag te zijn.
Nu is er een minister die het boerenleven kent en tot de ontdekking komt dat sjoemelen en fraude flink aangepakt moet worden.
het wordt wel eens tijd.
Alweer omzeilen agrariërs regels, nu bij het registreren van melkkoeien. Wat drijft de boeren?
Het moet een wonderlijk weerzien zijn geweest, gisteren in Den Haag. Minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw) ontbood op haar ministerie vertegenwoordigers van de agrarische sector: de noordelijke en zuidelijke land- en tuinbouworganisatie, de club van jonge boeren, de melkveehoudersvakbond en de Rabobank. De boodschap van de minister: haar vertrouwen was ernstig geschaad, nu was vastgesteld dat er boeren zijn die sjoemelen met de registratie van hun dieren. Zo willen ze meer beesten houden dan volgens de milieuregels is toegestaan.

Nog geen twee maanden geleden mochten de boeren zich ook al met de pet in hand komen melden op het ministerie. Toen moesten ze zich verantwoorden voor fraude met mest.

Dat ‘gesodemieter’, zei boerenvoorman Marc Calon stoer, zou de agrarische sector ‘oplossen, uitroeien’. Op last van de minister kwam er een plan van aanpak, waarin boeren en mestbedrijven een cultuuromslag beloofden: van ‘fraude mag’ naar ‘fraude is fout’.

De inkt van dat plan is nog niet droog of het wordt al duidelijk hoe nodig die cultuuromslag is. De agrarische sector weet bij de minister alwéér de indruk te wekken dat wettelijke normen er worden gezien als een vrijblijvende suggestie. Wat maakt de boerensjoemelcultuur zo hardnekkig?
https://www.trouw.nl/groen/sjoemelende-boeren-alweer-op-het-matje-geroepen~ab1a4918/
De boeren zijn het slachtoffer van ongebreideld kapitalisme. En dan valt het niet uit te leggen waarom een boer wél gestraft wordt voor fraude, zelfs al niet bewezen kan worden dat er is gefraudeerd en de grootste autoproducent van de wereld (Volkswagen) die eveneens heeft gefraudeerd, niet wordt bestraft en zwemt in het geld. Leg dat eens met droge ogen uit.

Lies: Re: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 4:28 pm)

Interessante vraag in het artikel van Hume: 'Wat drijft de boeren?'

Ik dacht gisteren direkt aan een nieuwe regel waarvoor ze in de houding moeten staan, waarmee ik niet wil zeggen dat ze wel moeten frauderen. Het gaat mij om de gevoelens van die ondernemers, de onmacht.

Dat Dirkje een kalf krijgt, weet de overheid ook
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/23/dat-dirkje-een-kalf-krijgt-weet-de-overheid-ook-a1589535

Registratiesysteem
Melkveehouder Dirk Bruins laat zien hoe aan alle regels moet worden voldaan. Het fosfaatplafond moet in de gaten gehouden worden.

Bruins wist wel dat er in zijn sector „naar de mazen van de wet gezocht” wordt. Hij hoort die verhalen extra snel omdat hij in het bestuur zit van de melkveehouderijafdeling van boerenorganisatie LTO Nederland. Maar van deze vorm van fraude had hij „nog nooit gehoord”, zegt hij, ook al gebeurde het volgens minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) op grote schaal. „Ik was echt verbaasd over die cijfers”, zegt Bruins.

Hij vindt het vooral „frustrerend” dat de landbouw nu wéér in het nieuws komt als een sector die het niet nauw neemt met milieuregels. „Dat vind ik zó schadelijk.” Hij vreest dat het ten koste gaat van de invloed die boeren via LTO hebben op het ministerie. „We proberen veel te regelen voor boeren. Maar hiermee worden we weer op een achterstand gezet.”

(......)

Maar de fraude laat ook „een stuk onmacht” zien van melkveeboeren, zegt Bruins. Al wil hij de fraude „op geen enkele manier” goedpraten.
De fosfaatregels zijn ingewikkeld en ze zijn de laatste jaren vaak veranderd. Nu zijn de regels als volgt: boeren hebben allemaal een maximale hoeveelheid fosfaat die ze mogen uitstoten, gebaseerd op het aantal koeien dat ze in juli 2015 hadden.

De melkveehouders mogen dus niet uitbreiden – tenzij ze ‘fosfaatrechten’ kopen van een andere boer.

Maar niet alleen uitbreiden is lastig. Ook bij een gewone bedrijfsvoering zitten er altijd fluctuaties in de hoeveelheid koeien, zegt Bruins. Al is het maar omdat het er ene jaar veel stierkalfjes worden geboren – die meteen doorverkocht worden – en het andere jaar veel vaarskalfjes (vrouwtjes). Die wil Bruins het liefst houden om later te kunnen melken. Maar als er te veel vaarskalfjes geboren worden, mág hij ze niet houden. Dan zit hij aan zijn fosfaatplafond.

Dat is het moment dat sommige boeren de mazen van de wet gaan zoeken. Dat boeren creatieve oplossingen zoeken, begrijpt Bruins nog. „Ik snap best dat ze hun koeien niet willen wegdoen, maar doe het dan wel binnen de wet.” Een voorbeeld van zo’n legale creatieve uitvlucht? Stel: een boer heeft in een bepaald jaar veel vaarskalfjes gekregen die hij wil houden. „Dan vraag je aan een Duitse collega om ze op te fokken. En na twee jaar neem je ze weer terug.”

portman: Re: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 6:46 pm)Boeren klagen al zo lang ik me kan herinneren dat ze het zo slecht hebben.
Het CDA klaagt ook altijd dat er meer voor de boeren gedaan moet worden.
De boeren krijgen al decennia de meeste subsidie van Europa.
Toen de melkquota werd afgeschaft hebben de meeste boeren hun veestapel flink uitgebreid.
Toen bleek de prijs van de melk weer te laag te zijn.
Nu is er een minister die het boerenleven kent en tot de ontdekking komt dat sjoemelen en fraude flink aangepakt moet worden.
het wordt wel eens tijd.
Alweer omzeilen agrariërs regels, nu bij het registreren van melkkoeien. Wat drijft de boeren?
Het moet een wonderlijk weerzien zijn geweest, gisteren in Den Haag. Minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw) ontbood op haar ministerie vertegenwoordigers van de agrarische sector: de noordelijke en zuidelijke land- en tuinbouworganisatie, de club van jonge boeren, de melkveehoudersvakbond en de Rabobank. De boodschap van de minister: haar vertrouwen was ernstig geschaad, nu was vastgesteld dat er boeren zijn die sjoemelen met de registratie van hun dieren. Zo willen ze meer beesten houden dan volgens de milieuregels is toegestaan.

Nog geen twee maanden geleden mochten de boeren zich ook al met de pet in hand komen melden op het ministerie. Toen moesten ze zich verantwoorden voor fraude met mest.

Dat ‘gesodemieter’, zei boerenvoorman Marc Calon stoer, zou de agrarische sector ‘oplossen, uitroeien’. Op last van de minister kwam er een plan van aanpak, waarin boeren en mestbedrijven een cultuuromslag beloofden: van ‘fraude mag’ naar ‘fraude is fout’.

De inkt van dat plan is nog niet droog of het wordt al duidelijk hoe nodig die cultuuromslag is. De agrarische sector weet bij de minister alwéér de indruk te wekken dat wettelijke normen er worden gezien als een vrijblijvende suggestie. Wat maakt de boerensjoemelcultuur zo hardnekkig?
https://www.trouw.nl/groen/sjoemelende-boeren-alweer-op-het-matje-geroepen~ab1a4918/
De boeren zijn het slachtoffer van ongebreideld kapitalisme. En dan valt het niet uit te leggen waarom een boer wél gestraft wordt voor fraude, zelfs al niet bewezen kan worden dat er is gefraudeerd en de grootste autoproducent van de wereld (Volkswagen) die eveneens heeft gefraudeerd, niet wordt bestraft en zwemt in het geld. Leg dat eens met droge ogen uit.
Iedereen die fraudeert wordt bij ontdekking terecht gestraft in Nederland. Ook b.v. uitkeringsgerechtigden die dat doen. Waarom zou voor boeren een uitzondering moeten worden gemaakt. Ik hoop dat minister Schouten er flink de bezem door haalt.

Rightnow: Re: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 6:53 pm)

Sommige mensen veranderen nooit: http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=als%20de%20boeren%20niet%20meer%20klagen%20en%20de%20pastoors%20niet%20meer%20vragen,%20dan%20nadert%20het%20einde%20der%20dagen

De analytisch ingestelde mens moet dan ook niet afgaan op klaagzangen (zal wel niet alleen voor boeren gelden!) maar hij lezen het boek van Geert Mak: Toen God verdween uit Jorwerd. http://www.geertmak.nl/nl/nederland/boeken/hoe-god-verdween-uit-jorwerd/ Lees niet alleen deze romantische omschrijving, maar het boek zelf en vraag je af of je boer had willen zijn. Dat geeft een realistische kijk op de zaken waarover dan (soms terecht, soms niet terecht) geklaagd kan worden.

Overigens zijn boeren deel van het MKB, samen met veel van hun leveranciers en afnemers. Buiten het MKB kennen we nog andere groepen die nooit klagen. We gaan uit van een extreem standpunt, namelijk dat ambtenaren, werknemers van heel grote bedrijven, zzp'ers en werklozen heilig zijn zodat ze nooit wetten overtreden en ook overigens nooit iets immoreels doen.

Wat opvalt aan kleine zakenlieden is dat ze inderdaad risico aanvaarden. Hoe vaker ze pech hebben, hoe vaker ze welllicht terecht klagen. Maar als het goed gaat, toevallig dus in 2017 bij veel boeren, dan valt in 2018 de brief van de belastingdienst op de deurmat... belastingbetalers zeggen maar zelden dat ze blij zijn zo veel te mogen betalen aan de gemeenschap omdat ze eerst nog meer binnenkregen. U heeft misschien allemaal ook wel kennis van hoe het soms tegenviel wat je overhield na een echte salarisverhoging...

Rightnow: Re: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 6:58 pm)


Iedereen die fraudeert wordt bij ontdekking terecht gestraft in Nederland. Ook b.v. uitkeringsgerechtigden die dat doen. Waarom zou voor boeren een uitzondering moeten worden gemaakt. Ik hoop dat minister Schouten er flink de bezem door haalt.

Uitkeringstrekkers worden nog harder gepakt dan boeren - die ook geen solide positie hebben qua imago. In beide gevallen gaat het over pers en politiek, over Twitter en Facebook waar men over de hekel wordt gehaald, net als, ook vaak ten onrechte, de politici zelf. We hebben het dus over speciale en relatief kleine groepen burgers waar het duidelijk niet om gaat in dit land en die toch af en toe het wagen voor eigen recht op te komen - of ook zichzelf toe-eigenen waar ze geen recht op hebben. Al zulke groepen hebben hun aandeel van mensen die het met de eerlijkheid niet al te nauw nemen: de gelegenheid schept duidelijk de dief. Zoals altijd, zonder onderscheid, ziet het er slecht uit voor de dieven en de fraudeurs maar: is iedere uitkeringstrekker een fraudeur?

portman: Re: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 7:08 pm)Iedereen die fraudeert wordt bij ontdekking terecht gestraft in Nederland. Ook b.v. uitkeringsgerechtigden die dat doen. Waarom zou voor boeren een uitzondering moeten worden gemaakt. Ik hoop dat minister Schouten er flink de bezem door haalt.

Uitkeringstrekkers worden nog harder gepakt dan boeren - die ook geen solide positie hebben qua imago. In beide gevallen gaat het over pers en politiek, over Twitter en Facebook waar men over de hekel wordt gehaald, net als, ook vaak ten onrechte, de politici zelf. We hebben het dus over speciale en relatief kleine groepen burgers waar het duidelijk niet om gaat in dit land en die toch af en toe het wagen voor eigen recht op te komen - of ook zichzelf toe-eigenen waar ze geen recht op hebben. Al zulke groepen hebben hun aandeel van mensen die het met de eerlijkheid niet al te nauw nemen: de gelegenheid schept duidelijk de dief. Zoals altijd, zonder onderscheid, ziet het er slecht uit voor de dieven en de fraudeurs maar: is iedere uitkeringstrekker een fraudeur?
Wat een vraag! :eek:

Rightnow: Re: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 7:55 pm)

In de loop van de jaren ben ik iets meer belerend geworden, en voorzichtiger met wat ik zeg. Ook al mag ik op een forum er iets uitflappen. De media hebben het al heel lang bij mij gedaan maar mijn kritiek begon in de jaren 80 - bij de Telegraaf dacht ik. Lees ik overigens nog wel, net als af en toe Trouw.

Vanmiddag moest ik de post wegbrengen en ik zie bij de winkel die hier het postagenschap van deze Vinexwijk runt, de Trouw liggen. Waarom lijkt deze krant op Britse tabloids uit de jaren 90? Goed, het hetero-natuurschoon uit de jaren 90 ontbreekt op pagina 3 maar pagina 1 heeft een groots openings-artikel over de frauderende boeren als of hier iets bijzonders wordt geconstateerd. Zelfs als ik het artikel scan zie ik geen aanwijzingen dat ze de omvang van het probleem in kaart willen brengen en dus is de nieuwswaarde gering en wordt er over boeren gebabbeld zoals ik mij voorstel dat wij het hier vanavond gaan doen.

Biertje: Re: Waarom klagen boeren altijd? (wo jan 24, 2018 7:56 pm)
Boeren klagen al zo lang ik me kan herinneren dat ze het zo slecht hebben.
Het CDA klaagt ook altijd dat er meer voor de boeren gedaan moet worden.
De boeren krijgen al decennia de meeste subsidie van Europa.
Toen de melkquota werd afgeschaft hebben de meeste boeren hun veestapel flink uitgebreid.
Toen bleek de prijs van de melk weer te laag te zijn.
Nu is er een minister die het boerenleven kent en tot de ontdekking komt dat sjoemelen en fraude flink aangepakt moet worden.
het wordt wel eens tijd.
Alweer omzeilen agrariërs regels, nu bij het registreren van melkkoeien. Wat drijft de boeren?
Het moet een wonderlijk weerzien zijn geweest, gisteren in Den Haag. Minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw) ontbood op haar ministerie vertegenwoordigers van de agrarische sector: de noordelijke en zuidelijke land- en tuinbouworganisatie, de club van jonge boeren, de melkveehoudersvakbond en de Rabobank. De boodschap van de minister: haar vertrouwen was ernstig geschaad, nu was vastgesteld dat er boeren zijn die sjoemelen met de registratie van hun dieren. Zo willen ze meer beesten houden dan volgens de milieuregels is toegestaan.

Nog geen twee maanden geleden mochten de boeren zich ook al met de pet in hand komen melden op het ministerie. Toen moesten ze zich verantwoorden voor fraude met mest.

Dat ‘gesodemieter’, zei boerenvoorman Marc Calon stoer, zou de agrarische sector ‘oplossen, uitroeien’. Op last van de minister kwam er een plan van aanpak, waarin boeren en mestbedrijven een cultuuromslag beloofden: van ‘fraude mag’ naar ‘fraude is fout’.

De inkt van dat plan is nog niet droog of het wordt al duidelijk hoe nodig die cultuuromslag is. De agrarische sector weet bij de minister alwéér de indruk te wekken dat wettelijke normen er worden gezien als een vrijblijvende suggestie. Wat maakt de boerensjoemelcultuur zo hardnekkig?
https://www.trouw.nl/groen/sjoemelende-boeren-alweer-op-het-matje-geroepen~ab1a4918/
De boeren zijn het slachtoffer van ongebreideld kapitalisme. En dan valt het niet uit te leggen waarom een boer wél gestraft wordt voor fraude, zelfs al niet bewezen kan worden dat er is gefraudeerd en de grootste autoproducent van de wereld (Volkswagen) die eveneens heeft gefraudeerd, niet wordt bestraft en zwemt in het geld. Leg dat eens met droge ogen uit.
Iedereen die fraudeert wordt bij ontdekking terecht gestraft in Nederland. Ook b.v. uitkeringsgerechtigden die dat doen. Waarom zou voor boeren een uitzondering moeten worden gemaakt. Ik hoop dat minister Schouten er flink de bezem door haalt. Waar heb ik gepleit voor uitzonderingen voor kleintjes? Maar waarom dan wel voor de allergrootste bedrijven? En waarom heeft een Franse boer minder zorgen vanwege die landbouwsubsidies? Wat klopt er niet?


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]