WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3] 

Ga naar: "UWV is een luilekkerland"

Hume: UWV is een luilekkerland (di okt 09, 2018 8:08 am)

Zoals bij zoveel overheidsorganisatie slapende ambtenaren werken ,blijkt dit ook voor het UWV te gelden.
Blijkbaar is het gewoon geworden om je geld te verdienen zonder te doen wat je moet doen.

https://www.trouw.nl/home/uwv-betaalt-uitkeringen-zonder-te-controleren-of-mensen-echt-ontslagen-zijn~a158f544/
Uitkeringsinstantie UWV betaalt werkloosheidsuitkeringen aan werknemers zonder te controleren of ze zijn ontslagen. Het UWV zou al jaren op de hoogte zijn van de problemen.
Dat meldde ‘Nieuwsuur’ maandagavond. De WW is een verzekering voor mensen die buiten hun schuld werkloos zijn geworden. Wie bijvoorbeeld wordt ontslagen omdat er geen werk meer is, heeft er recht op. Het UWV controleert echter zelden wat de reden is van de werkloosheid. Gevolg is dat wie zelf ontslag neemt en WW aanvraagt – en dat gaat allemaal digitaal om kosten te beheersen – in de regel ook een uitkering krijgt.

Volgens de uitzendbureaus waar Nieuwsuur mee sprak, gaat het met name om arbeidsmigranten. Zij komen naar Nederland en werken exact de 26 weken die tenminste nodig zijn om recht te hebben op drie maanden WW-uitkering. Na drie maanden gaan ze weer werken. In 2017 zijn er in totaal ruim 39.000 WW-uitkeringen aan Polen verstrekt.

Maar er zijn ook Nederlanders die een WW-uitkering aanvragen terwijl ze helemaal niet zijn ontslagen en er dus geen recht op hebben. Zij hebben er dan zelf voor gekozen – al dan niet in overleg met de werkgever die het wellicht goed uitkomt – te stoppen met werken.

Raya: Re: UWV is een luilekkerland (di okt 09, 2018 8:14 am)

Het moet eens afgelopen zijn met die ouwe-jongens-krentenbrood-benoemingen. Er zat een VVD'er aan het hoofd, nu minister. Dat belooft dus wat.

Het elkaar baantjes toeschuiven moet maar eens afgelopen zijn.
Er dient voor dergelijke posten een onafhankelijke commissie te komen die open sollicitaties uitschrijft, waarop iedereen kan reageren. De commissie kijkt dan naar geschiktheid, niet naar vriendjes van.

Lies: Re: UWV is een luilekkerland (di okt 09, 2018 11:29 am)

Je komt het tegenwoordig bij bijna alles tegen, bij hoog en laag, er is niemand die nog iets controleert, daarin verschillen de banken en het UWV niet.

Enzo501: Re: UWV is een luilekkerland (di okt 09, 2018 11:38 am)

Balen. Het officieel gerapporteerde werkloosheidcijfer is dus een stuk hoger dan die in werkelijkheid zou moeten zijn met al deze fraudeurs die worden meegeteld.

Raya: Re: UWV is een luilekkerland (di okt 09, 2018 6:05 pm)


Je komt het tegenwoordig bij bijna alles tegen, bij hoog en laag, er is niemand die nog iets controleert, daarin verschillen de banken en het UWV niet.


Het zijn de managers zonder verstand van zaken die bepalen hoe mensen met verstand van zaken hun taken zonder verstand te gebruiken uit moeten voeren, niet zelden op straf van ontslag als ze het niet doen zoals de manager het wil. En geloof me, ik heb het zelf meegemaakt.

Biertje: Re: UWV is een luilekkerland (wo okt 10, 2018 8:29 am)

Ik hoorde gisteren van een automatiseerder die erbij betrokken is dat controles gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Ik heb het sterke idee dat men de schijn wil ophouden dat er zo gerotzooid wordt met uitkeringen. Daarnaast wordt er ook niet bij verteld dat al die koopkrachtplaatjes die uit die verkiezingsprogramma komen geen bal van klopt met de werkelijk en het CPB i.o..v. het kabinet zit te jokkebrokken.

Wanneer verkiezingsprogramma’s worden omgezet in regeerakkoorden, blijken huishoudens er stelselmatig slechter vanaf te komen dan hun was beloofd. Bedrijven worden juist bevoordeeld. Dat blijkt uit een grondige vergelijking tussen de lastendruk in de regeerakkoorden en de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s.

In verkiezingstijd beloven politieke partijen van alles aan de burger. Lastenverlichting voor de middenklasse, meer geld naar onderwijs en bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn vaste paradepaardjes. Om hun beloftes kracht bij te zetten, laten de partijen hun verkiezingsprogramma’s tot in detail doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB).

‘In Nederland hebben we een doorrekencircus opgetuigd dat uniek is in de wereld. Politiek en ambtenarij zijn er maandenlang mee bezig en tijdens de formatiebesprekingen schuiven de partijleiders aan, met de doorrekeningen van hun verkiezingsprogramma’s onder de arm.’ Dat vertelt Wimar Bolhuis, oud-fractiemedewerker van de PvdA en voormalig ambtenaar bij het ministerie van Financiën.Bolhuis boog zich voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden over de vraag of die doorrekeningen met een goede reden worden gemaakt: dragen ze bij aan de totstandkoming van het regeerakkoord? Hij verdedigt aanstaande donderdag zijn proefschrift, waarin hij de CPB-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s vergeleek met de doorrekening van de regeerakkoorden over de periode 1986-2017.

’Bedrijven stemmen niet, dus in verkiezingsprogramma’s worden die juist extra belast'

Wat blijkt: van de mooie toekomstplaatjes die partijen ons in verkiezingstijd voorhouden, komt uiteindelijk niets terecht. De lastendruk voor huishoudens is in de regeerakkoorden stelselmatig hoger dan in de verkiezingsprogramma’s. Sinds 1986, toen het CPB begon met het doorrekenen, is er geen enkel regeerakkoord te vinden dat een uitzondering op deze regel vormt.

Lastendruk huishoudens versus lastendruk bedrijfsleven
In zijn proefschrift maakt Bolhuis inzichtelijk dat de lastendruk voor huishoudens per formatie gemiddeld 4 miljard euro hoger uitpakt dan het CPB in verkiezingstijd voorrekende. De lastendruk voor bedrijven is daarentegen in bijna elk regeerakkoord lager dan in de programmadoorrekening; gemiddeld 300 miljoen lager en sinds 2006 ruim 1,5 miljard lager per formatie.

Dit jaar stond de afschaffing van de dividendbelasting, een plan dat in geen enkel verkiezingsprogramma voorkwam, volop in de schijnwerpers. Die aandacht is volgens Bolhuis uitzonderlijk, maar zo’n onaangekondigde lastenverlichting voor bedrijven (of een lastenverzwaring die niet doorgaat) is bepaald niet ongewoon. ‘Het is eerder een wetmatigheid in formaties: bedrijven gaan minder belasting betalen dan de kiezers bij de verkiezingen werd beloofd.’

https://www.ftm.nl/artikelen/verschil-verkiezingsbeloften-en-regeerakkoord?share=1

Hume: Re: UWV is een luilekkerland (wo okt 10, 2018 8:34 am)


Ik hoorde gisteren van een automatiseerder die erbij betrokken is dat controles gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Ik heb het sterke idee dat men de schijn wil ophouden dat er zo gerotzooid wordt met uitkeringen. Daarnaast wordt er ook niet bij verteld dat al die koopkrachtplaatjes die uit die verkiezingsprogramma komen geen bal van klopt met de werkelijk en het CPB i.o..v. het kabinet zit te jokkebrokken.

Wanneer verkiezingsprogramma’s worden omgezet in regeerakkoorden, blijken huishoudens er stelselmatig slechter vanaf te komen dan hun was beloofd. Bedrijven worden juist bevoordeeld. Dat blijkt uit een grondige vergelijking tussen de lastendruk in de regeerakkoorden en de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s.

In verkiezingstijd beloven politieke partijen van alles aan de burger. Lastenverlichting voor de middenklasse, meer geld naar onderwijs en bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn vaste paradepaardjes. Om hun beloftes kracht bij te zetten, laten de partijen hun verkiezingsprogramma’s tot in detail doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB).

‘In Nederland hebben we een doorrekencircus opgetuigd dat uniek is in de wereld. Politiek en ambtenarij zijn er maandenlang mee bezig en tijdens de formatiebesprekingen schuiven de partijleiders aan, met de doorrekeningen van hun verkiezingsprogramma’s onder de arm.’ Dat vertelt Wimar Bolhuis, oud-fractiemedewerker van de PvdA en voormalig ambtenaar bij het ministerie van Financiën.Bolhuis boog zich voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden over de vraag of die doorrekeningen met een goede reden worden gemaakt: dragen ze bij aan de totstandkoming van het regeerakkoord? Hij verdedigt aanstaande donderdag zijn proefschrift, waarin hij de CPB-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s vergeleek met de doorrekening van de regeerakkoorden over de periode 1986-2017.

’Bedrijven stemmen niet, dus in verkiezingsprogramma’s worden die juist extra belast'

Wat blijkt: van de mooie toekomstplaatjes die partijen ons in verkiezingstijd voorhouden, komt uiteindelijk niets terecht. De lastendruk voor huishoudens is in de regeerakkoorden stelselmatig hoger dan in de verkiezingsprogramma’s. Sinds 1986, toen het CPB begon met het doorrekenen, is er geen enkel regeerakkoord te vinden dat een uitzondering op deze regel vormt.

Lastendruk huishoudens versus lastendruk bedrijfsleven
In zijn proefschrift maakt Bolhuis inzichtelijk dat de lastendruk voor huishoudens per formatie gemiddeld 4 miljard euro hoger uitpakt dan het CPB in verkiezingstijd voorrekende. De lastendruk voor bedrijven is daarentegen in bijna elk regeerakkoord lager dan in de programmadoorrekening; gemiddeld 300 miljoen lager en sinds 2006 ruim 1,5 miljard lager per formatie.

Dit jaar stond de afschaffing van de dividendbelasting, een plan dat in geen enkel verkiezingsprogramma voorkwam, volop in de schijnwerpers. Die aandacht is volgens Bolhuis uitzonderlijk, maar zo’n onaangekondigde lastenverlichting voor bedrijven (of een lastenverzwaring die niet doorgaat) is bepaald niet ongewoon. ‘Het is eerder een wetmatigheid in formaties: bedrijven gaan minder belasting betalen dan de kiezers bij de verkiezingen werd beloofd.’

https://www.ftm.nl/artikelen/verschil-verkiezingsbeloften-en-regeerakkoord?share=1


Je kunt niet alles op het bordje van het kabinet schuiven.
Met wat aanpassingen in de digitale verwerking was de opsporing makkelijk geregeld.
Waar een wil is , is een weg.
Het UWV oplichten blijkt een fluitje van een cent. Zitten de ambtenaren te slapen?
Precies die vraag stelde UWV-bestuurder José Lazeroms op het UWV-intranet kort na de eerste Nieuwsuur-uitzending begin september. ‘Zitten wij te slapen of hebben we te weinig bevoegdheden?’, schrijft ze. ‘Het is nu nog te vroeg om deze vraag eenduidig te beantwoorden.’ Ruim een maand later is er nog geen eenduidig antwoord en blijft Nieuwsuur nieuwe details naar buiten brengen.

Wat uit die verslaggeving in elk geval blijkt, is dat de ambtenaren van de uitkeringsinstantie zeker niet zitten te slapen. Het zijn anonieme ambtenaren die zelf hun klachten delen met de journalisten. Ze klagen dat verschillende vormen van fraude al jaren bekend zijn, maar dat er hogerop in de organisatie weinig mee wordt gedaan. ‘Sinds ik in 2009 bij het UWV ben komen werken, was dit al bekend’, schreef een medewerker op Intranet. Het zou binnen de organisatie ontbreken aan ‘centraal beleid hierop’.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-kan-het-uwv-zo-n-makkelijke-prooi-zijn-voor-fraudeurs-~b55609e3/

Enzo501: Re: UWV is een luilekkerland (wo okt 10, 2018 9:41 am)


Ik hoorde gisteren van een automatiseerder die erbij betrokken is dat controles gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Ik heb het sterke idee dat men de schijn wil ophouden dat er zo gerotzooid wordt met uitkeringen. Daarnaast wordt er ook niet bij verteld dat al die koopkrachtplaatjes die uit die verkiezingsprogramma komen geen bal van klopt met de werkelijk en het CPB i.o..v. het kabinet zit te jokkebrokken.

Wanneer verkiezingsprogramma’s worden omgezet in regeerakkoorden, blijken huishoudens er stelselmatig slechter vanaf te komen dan hun was beloofd. Bedrijven worden juist bevoordeeld. Dat blijkt uit een grondige vergelijking tussen de lastendruk in de regeerakkoorden en de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s.

In verkiezingstijd beloven politieke partijen van alles aan de burger. Lastenverlichting voor de middenklasse, meer geld naar onderwijs en bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn vaste paradepaardjes. Om hun beloftes kracht bij te zetten, laten de partijen hun verkiezingsprogramma’s tot in detail doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB).

‘In Nederland hebben we een doorrekencircus opgetuigd dat uniek is in de wereld. Politiek en ambtenarij zijn er maandenlang mee bezig en tijdens de formatiebesprekingen schuiven de partijleiders aan, met de doorrekeningen van hun verkiezingsprogramma’s onder de arm.’ Dat vertelt Wimar Bolhuis, oud-fractiemedewerker van de PvdA en voormalig ambtenaar bij het ministerie van Financiën.Bolhuis boog zich voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden over de vraag of die doorrekeningen met een goede reden worden gemaakt: dragen ze bij aan de totstandkoming van het regeerakkoord? Hij verdedigt aanstaande donderdag zijn proefschrift, waarin hij de CPB-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s vergeleek met de doorrekening van de regeerakkoorden over de periode 1986-2017.

’Bedrijven stemmen niet, dus in verkiezingsprogramma’s worden die juist extra belast'

Wat blijkt: van de mooie toekomstplaatjes die partijen ons in verkiezingstijd voorhouden, komt uiteindelijk niets terecht. De lastendruk voor huishoudens is in de regeerakkoorden stelselmatig hoger dan in de verkiezingsprogramma’s. Sinds 1986, toen het CPB begon met het doorrekenen, is er geen enkel regeerakkoord te vinden dat een uitzondering op deze regel vormt.

Lastendruk huishoudens versus lastendruk bedrijfsleven
In zijn proefschrift maakt Bolhuis inzichtelijk dat de lastendruk voor huishoudens per formatie gemiddeld 4 miljard euro hoger uitpakt dan het CPB in verkiezingstijd voorrekende. De lastendruk voor bedrijven is daarentegen in bijna elk regeerakkoord lager dan in de programmadoorrekening; gemiddeld 300 miljoen lager en sinds 2006 ruim 1,5 miljard lager per formatie.

Dit jaar stond de afschaffing van de dividendbelasting, een plan dat in geen enkel verkiezingsprogramma voorkwam, volop in de schijnwerpers. Die aandacht is volgens Bolhuis uitzonderlijk, maar zo’n onaangekondigde lastenverlichting voor bedrijven (of een lastenverzwaring die niet doorgaat) is bepaald niet ongewoon. ‘Het is eerder een wetmatigheid in formaties: bedrijven gaan minder belasting betalen dan de kiezers bij de verkiezingen werd beloofd.’

https://www.ftm.nl/artikelen/verschil-verkiezingsbeloften-en-regeerakkoord?share=1

Dus het UWV is een feilloos werkende organisatie. Geweldig zeg.

Rightnow: Re: UWV is een luilekkerland (wo okt 10, 2018 11:20 am)


Zoals bij zoveel overheidsorganisatie slapende ambtenaren werken ,blijkt dit ook voor het UWV te gelden.
Blijkbaar is het gewoon geworden om je geld te verdienen zonder te doen wat je moet doen.

https://www.trouw.nl/home/uwv-betaalt-uitkeringen-zonder-te-controleren-of-mensen-echt-ontslagen-zijn~a158f544/
Uitkeringsinstantie UWV betaalt werkloosheidsuitkeringen aan werknemers zonder te controleren of ze zijn ontslagen. Het UWV zou al jaren op de hoogte zijn van de problemen.
Dat meldde ‘Nieuwsuur’ maandagavond. De WW is een verzekering voor mensen die buiten hun schuld werkloos zijn geworden. Wie bijvoorbeeld wordt ontslagen omdat er geen werk meer is, heeft er recht op. Het UWV controleert echter zelden wat de reden is van de werkloosheid. Gevolg is dat wie zelf ontslag neemt en WW aanvraagt – en dat gaat allemaal digitaal om kosten te beheersen – in de regel ook een uitkering krijgt.

Volgens de uitzendbureaus waar Nieuwsuur mee sprak, gaat het met name om arbeidsmigranten. Zij komen naar Nederland en werken exact de 26 weken die tenminste nodig zijn om recht te hebben op drie maanden WW-uitkering. Na drie maanden gaan ze weer werken. In 2017 zijn er in totaal ruim 39.000 WW-uitkeringen aan Polen verstrekt.

Maar er zijn ook Nederlanders die een WW-uitkering aanvragen terwijl ze helemaal niet zijn ontslagen en er dus geen recht op hebben. Zij hebben er dan zelf voor gekozen – al dan niet in overleg met de werkgever die het wellicht goed uitkomt – te stoppen met werken.

Wat een wonderlijke kop boven dit draadje! Mag ik ook eens aandacht vragen voor de ervaring met het UWV voor de meesten van hun "klanten"?

Het UWV bracht noch mijzelf, noch iemand die ik kende, een luilekkerland. Wij kregen werk ONDANKS het UWV - want veel van wat je allemaal moet doen is bedoeld voor de (veronderstelde) "luie" werklozen. In werkelijkheid werkten we ons een slag in de rondte voor opleiding en om werk te vinden en God zij dank is ons dat ook gelukt.

Enzo501: Re: UWV is een luilekkerland (wo okt 10, 2018 11:24 am)Zoals bij zoveel overheidsorganisatie slapende ambtenaren werken ,blijkt dit ook voor het UWV te gelden.
Blijkbaar is het gewoon geworden om je geld te verdienen zonder te doen wat je moet doen.

https://www.trouw.nl/home/uwv-betaalt-uitkeringen-zonder-te-controleren-of-mensen-echt-ontslagen-zijn~a158f544/
Uitkeringsinstantie UWV betaalt werkloosheidsuitkeringen aan werknemers zonder te controleren of ze zijn ontslagen. Het UWV zou al jaren op de hoogte zijn van de problemen.
Dat meldde ‘Nieuwsuur’ maandagavond. De WW is een verzekering voor mensen die buiten hun schuld werkloos zijn geworden. Wie bijvoorbeeld wordt ontslagen omdat er geen werk meer is, heeft er recht op. Het UWV controleert echter zelden wat de reden is van de werkloosheid. Gevolg is dat wie zelf ontslag neemt en WW aanvraagt – en dat gaat allemaal digitaal om kosten te beheersen – in de regel ook een uitkering krijgt.

Volgens de uitzendbureaus waar Nieuwsuur mee sprak, gaat het met name om arbeidsmigranten. Zij komen naar Nederland en werken exact de 26 weken die tenminste nodig zijn om recht te hebben op drie maanden WW-uitkering. Na drie maanden gaan ze weer werken. In 2017 zijn er in totaal ruim 39.000 WW-uitkeringen aan Polen verstrekt.

Maar er zijn ook Nederlanders die een WW-uitkering aanvragen terwijl ze helemaal niet zijn ontslagen en er dus geen recht op hebben. Zij hebben er dan zelf voor gekozen – al dan niet in overleg met de werkgever die het wellicht goed uitkomt – te stoppen met werken.

Wat een wonderlijke kop boven dit draadje! Mag ik ook eens aandacht vragen voor de ervaring met het UWV voor de meesten van hun "klanten"?

Het UWV bracht noch mijzelf, noch iemand die ik kende, een luilekkerland. Wij kregen werk ONDANKS het UWV - want veel van wat je allemaal moet doen is bedoeld voor de (veronderstelde) "luie" werklozen. In werkelijkheid werkten we ons een slag in de rondte voor opleiding en om werk te vinden en God zij dank is ons dat ook gelukt.
In de drie maanden dat ik daar geweest ben voordat ik emigreerde werd mij zelfs medegedeeld dat ze weinig voor mij konden betekenen en dat ik met mijn CV zelf werk zou kunnen vinden. Verder weinig last gehad van die mensen.


 [1]   [2]   [3]