WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12] 

Ga naar: "Is ieder conflict oplosbaar?"

kwaaisteniet: Is ieder conflict oplosbaar? (zo dec 30, 2018 2:18 pm)

De koning heeft ons o.a. opgedragen om onderlinge problemen en conflicten op te lossen. Er is natuurlijk geen zinnig mens die het daarmee oneens zal zijn.
Het is wel nuttig om ook te bezien of alle conflicten in alle gevallen op te lossen zijn.
Want wat is er zoal nodig om dit soort zaken naar behoren te regelen.

Ten eerste en als belangrijkste is het nodig dat beide, als het om 2 partijen gaat, een min of meer gelijkwaardig belang hebben bij het op te lossen conflict. Als één van de partijen geen belang daarbij heeft is een oplossing ver te zoeken.
Het tweede dat in zo’n situatie nodig is dat er geen onmogelijke of zeer onredelijke eisen worden gesteld door de ene aan de andere partij.
Verder is het nodig dat beide partijen wel in staat of bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, dat er een compromis, of compromissen gesloten kunnen worden.
Volgens mij zijn dit de basisvoorwaarden om een conflict op te lossen. Als deze basisvoorwaarden ontbreken lukt het eenvoudig niet.

Verder kunnen er als er aan een oplossing gewerkt wordt zich allerlei zeer verstorende situaties voor doen.
Zo is het mogelijk dat derden, buiten de proces-situatie om, zonder dat dat duidelijk is of wordt, zich met het proces inlaten en dusdanige invloed op een partij uitoefenen dat het ook (vrijwel) onmogelijk wordt om tot een oplossing te komen.
Er kunnen zich ook onverwachte zeer ernstige en ingrijpende situaties voordoen die het proces zodanig verstoren dat het onmogelijk wordt om nog verder aan oplossingen te werken.

Enfin, het is niet in alle gevallen goed mogelijk om iedere conflictsituatie op te lossen ook al wil één of zelfs al willen beide partijen in het geval er 2 partijen in het geding zijn, dat in principe wel .
Zijn er meer partijen in een conflict verwikkeld dan wordt het er feitelijk bepaald niet gemakkelijker op. Maar de basisvoorwaarden veranderen er feitelijk niet door.

Uiteindelijk, als het niet anders kan, omdat partijen er zelf niet uitkwamen, kan er een beroep gedaan worden op een ´hogere´macht die beslissingsbevoegdheid heeft of de verantwoordelijkheid heeft of neemt om een beslissing te nemen.
In zo´n geval zullen zeer waarschijnlijk niet alle partijen zich volledig kunnen vinden in de beslissing. Dat blijft een probleem, maar is niet te voorkomen. Daar kunnen dan weer nieuwe problemen uit voort komen. Dat is natuurlijk bijzonder jammer, maar het is niet anders.

Biertje: Re: Is ieder conflict oplosbaar? (zo dec 30, 2018 4:13 pm)


De koning heeft ons o.a. opgedragen om onderlinge problemen en conflicten op te lossen. Er is natuurlijk geen zinnig mens die het daarmee oneens zal zijn.
Het is wel nuttig om ook te bezien of alle conflicten in alle gevallen op te lossen zijn.
Want wat is er zoal nodig om dit soort zaken naar behoren te regelen.

Ten eerste en als belangrijkste is het nodig dat beide, als het om 2 partijen gaat, een min of meer gelijkwaardig belang hebben bij het op te lossen conflict. Als één van de partijen geen belang daarbij heeft is een oplossing ver te zoeken.
Het tweede dat in zo’n situatie nodig is dat er geen onmogelijke of zeer onredelijke eisen worden gesteld door de ene aan de andere partij.
Verder is het nodig dat beide partijen wel in staat of bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, dat er een compromis, of compromissen gesloten kunnen worden.
Volgens mij zijn dit de basisvoorwaarden om een conflict op te lossen. Als deze basisvoorwaarden ontbreken lukt het eenvoudig niet.

Verder kunnen er als er aan een oplossing gewerkt wordt zich allerlei zeer verstorende situaties voor doen.
Zo is het mogelijk dat derden, buiten de proces-situatie om, zonder dat dat duidelijk is of wordt, zich met het proces inlaten en dusdanige invloed op een partij uitoefenen dat het ook (vrijwel) onmogelijk wordt om tot een oplossing te komen.
Er kunnen zich ook onverwachte zeer ernstige en ingrijpende situaties voordoen die het proces zodanig verstoren dat het onmogelijk wordt om nog verder aan oplossingen te werken.

Enfin, het is niet in alle gevallen goed mogelijk om iedere conflictsituatie op te lossen ook al wil één of zelfs al willen beide partijen in het geval er 2 partijen in het geding zijn, dat in principe wel .
Zijn er meer partijen in een conflict verwikkeld dan wordt het er feitelijk bepaald niet gemakkelijker op. Maar de basisvoorwaarden veranderen er feitelijk niet door.

Uiteindelijk, als het niet anders kan, omdat partijen er zelf niet uitkwamen, kan er een beroep gedaan worden op een ´hogere´macht die beslissingsbevoegdheid heeft of de verantwoordelijkheid heeft of neemt om een beslissing te nemen.
In zo´n geval zullen zeer waarschijnlijk niet alle partijen zich volledig kunnen vinden in de beslissing. Dat blijft een probleem, maar is niet te voorkomen. Daar kunnen dan weer nieuwe problemen uit voort komen. Dat is natuurlijk bijzonder jammer, maar het is niet anders.
De koning wijst helaas in mijn ogen teveel naar de burgers als het gaat om ontevredenheid.

https://www.youtube.com/channel/UClK9f1anqhuSaqDN5YE-wfw
https://www.youtube.com/watch?v=sVddKiao49k

Jammer dat Wellink nu pas zijn fouten wil toegeven.
https://www.youtube.com/watch?v=2f2WmPaf_mA

kwaaisteniet: Re: Is ieder conflict oplosbaar? (ma dec 31, 2018 12:26 pm)

Soms zijn tegengestelde belangen ook volkomen onverenigbaar. Dan moet je er maar mee leren leven.

Biertje: Re: Is ieder conflict oplosbaar? (ma dec 31, 2018 12:55 pm)


Soms zijn tegengestelde belangen ook volkomen onverenigbaar. Dan moet je er maar mee leren leven.
Dat moet je nou eens tegen de advocaat van van Lili en Horwick. Want waarom deugt de uitspraak van de rechter wel maar niet die van de RvS?. Het doet mij deugt als advocaten worden vervolgd als ze dit soort uitspraken doen. Want die advocaat heeft óók een belang, gelijk als de RvS. De advocaat erkent het ene wel, het andere niet. :


Advocaat Lili en Howick: Een kinderpardon is het mooiste cadeau dat het CDA de natie kan geven
Na een veelbewogen jaar is de rust bij Lili en Howick weer enigszins teruggekeerd, zegt advocaat Flip Schüller. Nu rest hun nog één vraag: waar blijft mama?
Amber Dujardin 31 december 2018, 09:44

Het gaat weer ‘relatief goed’ met Lili en Howick. Flip Schüller, hun advocaat, heeft geregeld contact met de kinderen sinds ze in september van staatssecretaris Harbers kregen te horen dat ze toch in Nederland mogen blijven. Sindsdien houdt hij bewust enige afstand, zegt hij.

“Het is niet normaal dat kinderen dagelijks contact hebben met hun advocaat. Nu spreek ik ze eens in de twee, drie weken. En soms is er whatsapp-contact.” De kinderen liggen hem na aan het hart. “Het zijn schatten. Heel lief, maar ook heel volwassen” zegt hij. “Toen ze hoorden dat ze mochten blijven en in het Jeugdjournaal kwamen, zeiden ze als eerste: Harbers, bedankt. Dat is groots, na al deze ellende.”

Het mediacircus dat afgelopen jaar rond de in Nederland opgegroeide Armeense tieners ontstond, kan weinigen zijn ontgaan. Tegen het advies van de Kinderbescherming in besluit de Raad van State in augustus dat Lili en Howick mogen worden uitgezet naar Armenië, waar hun moeder dan al een jaar verblijft. Defence for Children en de Kinderombudsman reageren verontwaardigd, klasgenootjes en demonstranten gaan de straat op.


Getouwtrek
De onrust bereikt een hoogtepunt in september, als blijkt dat de kinderen van huis zijn weggelopen. Kort daarna maakt Harbers onverwachts gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid, waardoor de kinderen mogen blijven. Jaren van onzekerheid en juridisch getouwtrek komen daarmee tot een voorlopig einde. Omwille van hun privacy wil Schüller weinig kwijt over hoe het nu met Lili en Howick gaat, behalve dat de tieners bij een pleeggezin wonen en de rust enigszins is teruggekeerd. “Al hebben ze nog altijd één grote vraag: wanneer komt mama?”

Flip Schüller, advocaat
Moeder Armina is nog in Armenië, waar ze sinds vorig jaar verblijft na tien jaar te hebben gevochten voor een verblijfsvergunning. Nu Lili en Howick in Nederland mogen blijven, is de kans groot dat zij mag terugkomen naar Nederland: volgens de wet hebben minderjarigen met een verblijfstatus binnen de Europese Unie recht op gezinshereniging. De aanvraag daarvoor loopt nog, laat Armina’s advocaat Patricia Scholtes weten.

De wettelijke beslistermijn is drie maanden, en kan met nog eens drie maanden worden verlengd. Een gezamenlijke jaarwisseling zit er dus niet in.

Puur politieke uitspraak
Schüller kan zich nog steeds kwaad maken over de zaak. Hij blijft verbolgen over de uitspraak van de Raad van State, die lijnrecht inging tegen het advies van de Kinderbescherming. “Die uitspraak deugde gewoon niet. Dat vind ik onverteerbaar. Ik wil best respect betrachten voor de rechterlijke autoriteiten. Die verdien je met een zorgvuldige motivering waaruit blijkt dat je de belangen van beide partijen hebt meegewogen. Maar dit was een puur politieke uitspraak. De Raad van State heeft zijn eigen reputatie als onafhankelijke rechter ernstig aangetast.”

Toch heeft de zaak hem ook iets moois geleerd, zegt Schüller. “Ik zag dat de Nederlandse bevolking door het politieke frame heenkijkt, en meeleeft. Het is speculatie om te zeggen of dat bij Harbers de doorslag gaf. Maar terwijl Rutte bleef herhalen dat je soms hard moet zijn, zei de bevolking: los het op en soms moet je daarbij zacht zijn. Dat is een overwinning van de humaniteit.”

Nu is hij ‘juridisch op de achtergrond’ betrokken bij de vierhonderd andere kinderen die in soortgelijke situaties zitten: ze wonen al minstens vijf jaar in Nederland, maar hebben geen verblijfsvergunning. Verdienen zij allemaal een kinderpardon? Ja, vindt Schüller. En, misschien nog belangrijker: laten politici voorkomen dat kinderen vijf jaar of langer in asielprocedures zitten. “Er zijn mogelijkheden om die termijn drastisch te verkorten, maar daarvoor moet je de wel politieke wil hebben. Er moet veel meer capaciteit komen bij de IND. Maar daar wordt sinds Rutte III enorm op bezuinigd.”

De bal voor het kinderpardon ligt bij het CDA, zegt Schüller. “Wat moet het toch heerlijk zijn om Sybrand Buma te zijn. Hij heeft de sleutel in handen. Een kinderpardon is het mooiste cadeau dat hij de natie kan geven.”

Kinderpardon
In Nederland verblijven ongeveer vierhonderd kinderen van migranten en vluchtelingen die hier zijn geboren of langer dan vijf jaar wonen. In 2012 stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor een kinderpardon voor deze groep. Daarmee leek er een blijvende oplossing te zijn, maar in de praktijk wordt het merendeel van de aanvragen afgewezen. De belangrijkste reden is dat de aanvragers niet voldoen aan het ‘meewerkcriterium’: de plicht om mee te werken aan het eigen vertrek. Uit cijfers van de IND blijkt dat er van de 1360 aanvragen sinds de ingang van de definitieve regeling in 2013, maar zo’n 100 verzoeken zijn ingewilligd.

Presentator Tim Hofman haalde dit najaar meer dan 90.000 handtekeningen op voor een petitie voor een kinderpardon. Premier Rutte is echter niet van plan om het kinderpardon te verruimen.


https://www.topics.nl/advocaat-lili-en-howick-een-kinderpardon-is-het-mooiste-cadeau-dat-het-cda-de-natie-kan-geven-a11071094trouw/

kwaaisteniet: Re: Is ieder conflict oplosbaar? (ma dec 31, 2018 1:27 pm)

We moeten af van het wegsturen van kinderen die hier langer dan 5 jaar verblijven, hier geworteld zijn, hier vrienden of vriendjes hebben, hier naar school gaan, die geen relaties hebben in het land van hun ouders, die de taal van het land van hun ouders niet kennen en ga zo maar door.
Als je kinderen niet in je land wilt hebben moet je ze binnen een jaar terug of wegsturen. Geen gezeur hierover.
Rechters moeten zich voortaan ook houden aan deze algemene regels omtrent mensenrechten. Dan heb je geen politiek getouwtrek meer. Fatsoen moet je doen, zei Balkenende altijd.

Biertje: Re: Is ieder conflict oplosbaar? (ma dec 31, 2018 2:57 pm)


We moeten af van het wegsturen van kinderen die hier langer dan 5 jaar verblijven, hier geworteld zijn, hier vrienden of vriendjes hebben, hier naar school gaan, die geen relaties hebben in het land van hun ouders, die de taal van het land van hun ouders niet kennen en ga zo maar door.
Als je kinderen niet in je land wilt hebben moet je ze binnen een jaar terug of wegsturen. Geen gezeur hierover.
Rechters moeten zich voortaan ook houden aan deze algemene regels omtrent mensenrechten. Dan heb je geen politiek getouwtrek meer. Fatsoen moet je doen, zei Balkenende altijd.
Dat is geen antwoord op mijn vraag. Wat deugd er juridisch niet aan de uitspraak van de RvS en de Rvs verdedigt toch ook belangen?

kwaaisteniet: Re: Is ieder conflict oplosbaar? (ma dec 31, 2018 3:08 pm)

Als het goed is is de Raad van State een onafhankelijk rechtsorgaan.

Biertje: Re: Is ieder conflict oplosbaar? (ma dec 31, 2018 3:18 pm)


Als het goed is is de Raad van State een onafhankelijk rechtsorgaan.
Ja, ze heeft gesproken en ze heeft niet het advies van de kinderbescherming opgevolgd.

Raya: Re: Is ieder conflict oplosbaar? (ma dec 31, 2018 7:25 pm)


Soms zijn tegengestelde belangen ook volkomen onverenigbaar. Dan moet je er maar mee leren leven.


Ook dat is een oplossing.

Biertje: Re: Is ieder conflict oplosbaar? (ma dec 31, 2018 8:06 pm)Soms zijn tegengestelde belangen ook volkomen onverenigbaar. Dan moet je er maar mee leren leven.


Ook dat is een oplossing. :flowers2:


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]