WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
Ga naar: "Kan de Paus de katholieke kerk nog redden?"

kwaaisteniet: Kan de Paus de katholieke kerk nog redden? (di feb 26, 2019 5:57 pm)

Paus Franciscus is met een grote zuivering in de katholieke kerk bezig.
Via een bisschoppen-synode wil hij een cultuuromslag bewerkstelligen.
Hierbij zouden de kerkvertegenwoordigers die zich aan seksueel misbruik van minderjarigen schuldig maken serieus via justitie bestraft moeten worden en hij noemde dit kwalijke misbruik van minderjarigen het werk van de satan.
Hij wil dat minderjarigen veilig in de kerk zijn. Merkwaardigerwijs had hij het niet over de andere volwassen kerkleden.
Maar goed. Er is een grote groep priesteres, kardinalen en bisschoppen tenminste homoseksueel en daarvan is ook weer een deel pedofiel. Het heeft de kerk een gigantisch slecht imago bezorgd, met name omdat er dus vrijwel nooit serieus tegen opgetreden werd. Dit, ondanks dat de kerkregels op dit terrein al vele eeuwen, nota bene vanaf de 3de eeuw, al duidelijke richtlijnen op dit terrein geeft.
Ik vermoed dat, dit ondanks de rigoureuze pauselijke aanpak, een onhoudbare situatie is en niet meer te voorkomen is dat er nog maar een kleine groep gelovigen als kerklid zal overblijven, een kerk die eens zo machtig en invloedrijk was en die vele fraaie monumenten in Europa en over de hele wereld heeft voortgebracht. Een groot deel hiervan zal waarschijnlijk ter ziele gaan.

Einstein: Re: Kan de Paus de katholieke kerk nog redden? (za jul 27, 2019 7:17 pm)


Paus Franciscus is met een grote zuivering in de katholieke kerk bezig.
Via een bisschoppen-synode wil hij een cultuuromslag bewerkstelligen.
Hierbij zouden de kerkvertegenwoordigers die zich aan seksueel misbruik van minderjarigen schuldig maken serieus via justitie bestraft moeten worden en hij noemde dit kwalijke misbruik van minderjarigen het werk van de satan.
Hij wil dat minderjarigen veilig in de kerk zijn. Merkwaardigerwijs had hij het niet over de andere volwassen kerkleden.
Maar goed. Er is een grote groep priesteres, kardinalen en bisschoppen tenminste homoseksueel en daarvan is ook weer een deel pedofiel. Het heeft de kerk een gigantisch slecht imago bezorgd, met name omdat er dus vrijwel nooit serieus tegen opgetreden werd. Dit, ondanks dat de kerkregels op dit terrein al vele eeuwen, nota bene vanaf de 3de eeuw, al duidelijke richtlijnen op dit terrein geeft.
Ik vermoed dat, dit ondanks de rigoureuze pauselijke aanpak, een onhoudbare situatie is en niet meer te voorkomen is dat er nog maar een kleine groep gelovigen als kerklid zal overblijven, een kerk die eens zo machtig en invloedrijk was en die vele fraaie monumenten in Europa en over de hele wereld heeft voortgebracht. Een groot deel hiervan zal waarschijnlijk ter ziele gaan.

Ik mis een woord in deze OP.

Sinds de Romeinen is homosexualiteit en pedofilie een aanleiding, om priester te worden, in verband met het celibaat .

PeterJKH: Re: Kan de Paus de katholieke kerk nog redden? (za jul 27, 2019 7:37 pm)

De kerk heeft zichzelf overleefd. Eeuwen en eeuwen lang hebben de kerken geprofiteerd van het feit dat de lagere, veelal ongeletterde klasse, de vertegenwoordigers van de kerk zagen als gezonden door God zelve, en de opgelegde (leef)regels werden daarom zonder morren geaccepteerd als zijnde Van Hoger Hand gegeven. Echter, 90%, zo niet bijna 100% van de regels stamde van de clerus, niet gebaseerd op welke Bijbelse doctrine dan ook, maar eerder in het leven geroepen om het volk in de hand te houden. Immers, ook de clerus vormde een rijke en machtige groep door de eeuwen heen, die de positie alleen maar kon handhaven door het volk onder de duim te houden met een beroep op een hen door God gegeven autoriteit om dat te doen. Zelf nadenken of kritische vragen waren niet gewenst, men diende blind te aanvaarden. Waren in de protestante kerk de dominees weliswaar gezaghebbende notabelen, met name in de katholieke kerk regeerden de pastoors als vorsten het dorp/hun parochie. Tot ver in de jaren '60 was dat ook in Nederland nog het geval. Meegaan met moderne ontwikkelingen of een nieuwe vorm geven aan de kerkelijke gemeenschap, was met name in de katholieke kringen lang niet aan de orde. Men bleef vasthouden aan de oude patronen in een sterk veranderde maatschappij. Dat heeft in de Westerse wereld tot een grote teruggang in het aantal kerkelijken geleid, niet zozeer in het aantal gelovigen, want veel mensen, desgevraagd, verklaren toch een bepaalde geloofsbelevenis te hebben. Alleen wensen zij die niet meer altijd in de kerk te uiten of te beleven. Dat de katholieke kerk zich tot heden heeft kunnen handhaven, is dan ook met name te danken aan Zuidamerikaanse landen, sommige Afrikaanse landen, of andere landen waar mensen nog niet de vrijheid hebben om zelfstandig te denken en tradities een grotere rol spelen. Maar als dat tijdperk ook in diƩ landen voorbij zal zijn, is het nog maar de vraag wat er overblijft van de katholieke kerk.

Lies: Re: Kan de Paus de katholieke kerk nog redden? (za jul 27, 2019 8:11 pm)

Velen zitten in deze tijd in de klimaatkerk, of met de billen bloot in de zon op een strand ver weg.

Biertje: Re: Kan de Paus de katholieke kerk nog redden? (za jul 27, 2019 8:39 pm)


Paus Franciscus is met een grote zuivering in de katholieke kerk bezig.
Via een bisschoppen-synode wil hij een cultuuromslag bewerkstelligen.
Hierbij zouden de kerkvertegenwoordigers die zich aan seksueel misbruik van minderjarigen schuldig maken serieus via justitie bestraft moeten worden en hij noemde dit kwalijke misbruik van minderjarigen het werk van de satan.
Hij wil dat minderjarigen veilig in de kerk zijn. Merkwaardigerwijs had hij het niet over de andere volwassen kerkleden.
Maar goed. Er is een grote groep priesteres, kardinalen en bisschoppen tenminste homoseksueel en daarvan is ook weer een deel pedofiel. Het heeft de kerk een gigantisch slecht imago bezorgd, met name omdat er dus vrijwel nooit serieus tegen opgetreden werd. Dit, ondanks dat de kerkregels op dit terrein al vele eeuwen, nota bene vanaf de 3de eeuw, al duidelijke richtlijnen op dit terrein geeft.
Ik vermoed dat, dit ondanks de rigoureuze pauselijke aanpak, een onhoudbare situatie is en niet meer te voorkomen is dat er nog maar een kleine groep gelovigen als kerklid zal overblijven, een kerk die eens zo machtig en invloedrijk was en die vele fraaie monumenten in Europa en over de hele wereld heeft voortgebracht. Een groot deel hiervan zal waarschijnlijk ter ziele gaan.
De Paus beschermt de priesters nog steeds die hebben staan te knoeien met jochies en meisjes. De Paus speelt geen open kaart want dan wordt hij aan de kant gezet.

Raya: Re: Kan de Paus de katholieke kerk nog redden? (za jul 27, 2019 8:43 pm)

Er komt een scheiding tussen de landen met een belangrijke aantal katholieken.
Het gaat niet alleen om misbruik in verleden en heden, ook wordt steeds meer bekend over slavernij in katholieke instellingen.
In een aantal west-europese landen, zal dat zeker zijn weerslag krijgen. Zelfs in landen als Ierland.
De Rooms-Katholieke kerk zal zeker nog flink wat volgers verliezen.