WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4] 

Ga naar: "Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug?"

kwaaisteniet: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (ma maart 11, 2019 8:54 pm)

Er is een debat ontstaan over het feit dat Syrië zo goed als weer veilig is en dat zou kunnen betekenen dat ze weer terug naar Syrië zouden moeten.
Als een land veilig is dan is het gebruikelijk dat asielzoekers die nog geen definitieve verblijfsstatus hebben naar eigen land terugkeren.
Over het algemeen kunnen we wel stellen dat de overgrote meerderheid van de vluchtelingen liever in eigen land wonen en leven, dan in een vreemd land. Immers in het eigen land kent men de taal, de cultuur, de gebruiken, de omgangsvormen etc. Het is er vertrouwd.
In een vreemd land moet je al deze zaken alsnog weer aanleren en er aan wennen. Dat kost de nodige inspanning en men voelt zich veelal in het vreemde land toch als een kat in een vreemd pakhuis.
Je hoeft er normaal gesproken dus helemaal niet op aan te dringen dat vluchtelingen naar eigen land gaan als het daar veilig is.
Voor diegenen waarvoor het Assad-regime geen bedreiging vormt en daar waar men min of meer in de oorspronkelijke woon- en leefsituatie weer terug kan keren zal men dat vrijwel altijd doen.
Maar het Assad-regime is een niets ontziende zeer zwaar criminele bende die, behalve 6 miljoen vluchtelingen, bijna 500.00 burgerslachtoffers maakte. Ter vergelijking maakte Isis er nog geen 5.000. Isis werd als een zeer gevaarlijke terroristische organisatie gekenmerkt. Hoe moeten we het Assadregime dan kenmerken?
Voor velen zal dit een veel ernstiger bedreiging vormen dan de andere vechtende milities.
Verder ligt het land voor een zeer aanzienlijk deel in puin. Daar kun je niet gemakkelijk terugkeren.
Het is ook nog maar de vraag of er voldoende geld en andere middelen beschikbaar komen om alles weer op te bouwen. Dat kan best nog wel 10 jaar of langer duren. Het westen zit niet te springen om het Assadregime financieel te gaan onderstreunen. Dan zal er toch eerst een geheel ander regime moeten komen.
Het lijkt me daarom in de huidige situatie bepaald niet verantwoord om mensen te dwingen naar Syrië terug te keren. Het is eenvoudig inhumaan.

Einstein: Re: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (ma maart 11, 2019 9:24 pm)

Eens met deze OP.. Assad zet zijn tegenstanders nog steeds tegen de muur, ook nu IS er niet meer is.

Kan nog toevoegen, dat Assad voor veel vluchtelingen de destijds erkende vluchtreden was. Trump kan wel roepen, dat de oorlog voorbij is, nu IS is geelimineerd.. maar er zijn nog minstens 3 andere partijen, die zich blijven verzetten tegen Assad. De Syrische burgerloorlog is nog niet voorbij, Syrie is geen veilig land.

Frankly: Re: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (wo maart 13, 2019 3:24 pm)


Eens met deze OP.. Assad zet zijn tegenstanders nog steeds tegen de muur, ook nu IS er niet meer is.

Kan nog toevoegen, dat Assad voor veel vluchtelingen de destijds erkende vluchtreden was. Trump kan wel roepen, dat de oorlog voorbij is, nu IS is geelimineerd.. maar er zijn nog minstens 3 andere partijen, die zich blijven verzetten tegen Assad. De Syrische burgerloorlog is nog niet voorbij, Syrie is geen veilig land.


In het 1vandaag onderzoek geeft 98% van de syriers aan niet terug te willen.
Hoewel dat voor koerdisch noord-syrie niet op gaat, wordt enerzijds het regime Assad als reden gegeven maar anderzijds ook geeft driekwart (75%) aan niet terug te willen ongeacht de toekomstige situatie. Die twee combinerend kun je stellen dat het regime Assad op zijn minst voor een deel een gelenheidsargument is om niet terug te moeten.

Immers 3/4 gaat het ongeacht de situatie in Syrie niet terug, dus niet zoveer om Assad maar om toekomstperspectieven en materiele welstand.
Hoe menselijk en begrijpelijk ook dat men niet wil naar een land dat in puin ligt en weer helemaal opgebouwd moet worden, is daar vluchtelingenopvang niet voor bedoeld.
De 5 jaarstermijn waarna men een permanente verblijfsstatus krijgt moet worden opgerekt danwel heleamaal van tafel.

Biertje: Re: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (wo maart 13, 2019 3:43 pm)Eens met deze OP.. Assad zet zijn tegenstanders nog steeds tegen de muur, ook nu IS er niet meer is.

Kan nog toevoegen, dat Assad voor veel vluchtelingen de destijds erkende vluchtreden was. Trump kan wel roepen, dat de oorlog voorbij is, nu IS is geelimineerd.. maar er zijn nog minstens 3 andere partijen, die zich blijven verzetten tegen Assad. De Syrische burgerloorlog is nog niet voorbij, Syrie is geen veilig land.


In het 1vandaag onderzoek geeft 98% van de syriers aan niet terug te willen.
Hoewel dat voor koerdisch noord-syrie niet op gaat, wordt enerzijds het regime Assad als reden gegeven maar anderzijds ook geeft driekwart (75%) aan niet terug te willen ongeacht de toekomstige situatie. Die twee combinerend kun je stellen dat het regime Assad op zijn minst voor een deel een gelenheidsargument is om niet terug te moeten.

Immers 3/4 gaat het ongeacht de situatie in Syrie niet terug, dus niet zoveer om Assad maar om toekomstperspectieven en materiele welstand.
Hoe menselijk en begrijpelijk ook dat men niet wil naar een land dat in puin ligt en weer helemaal opgebouwd moet worden, is daar vluchtelingenopvang niet voor bedoeld.
De 5 jaarstermijn waarna men een permanente verblijfsstatus krijgt moet worden opgerekt danwel heleamaal van tafel. Ik wil af de permanente verblijfsvergunning

P-G: Re: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (wo maart 13, 2019 4:18 pm)
Eens met deze OP.. Assad zet zijn tegenstanders nog steeds tegen de muur, ook nu IS er niet meer is.

Kan nog toevoegen, dat Assad voor veel vluchtelingen de destijds erkende vluchtreden was. Trump kan wel roepen, dat de oorlog voorbij is, nu IS is geelimineerd.. maar er zijn nog minstens 3 andere partijen, die zich blijven verzetten tegen Assad. De Syrische burgerloorlog is nog niet voorbij, Syrie is geen veilig land.


In het 1vandaag onderzoek geeft 98% van de syriers aan niet terug te willen.
Hoewel dat voor koerdisch noord-syrie niet op gaat, wordt enerzijds het regime Assad als reden gegeven maar anderzijds ook geeft driekwart (75%) aan niet terug te willen ongeacht de toekomstige situatie. Die twee combinerend kun je stellen dat het regime Assad op zijn minst voor een deel een gelenheidsargument is om niet terug te moeten.

Immers 3/4 gaat het ongeacht de situatie in Syrie niet terug, dus niet zoveer om Assad maar om toekomstperspectieven en materiele welstand.
Hoe menselijk en begrijpelijk ook dat men niet wil naar een land dat in puin ligt en weer helemaal opgebouwd moet worden, is daar vluchtelingenopvang niet voor bedoeld.
De 5 jaarstermijn waarna men een permanente verblijfsstatus krijgt moet worden opgerekt danwel heleamaal van tafel. Ik wil af de permanente verblijfsvergunning

Zodat mensen die inmiddels alhier zijn geworteld, alsnog kunnen worden uitgewezen?

Biertje: Re: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (wo maart 13, 2019 4:52 pm)


In het 1vandaag onderzoek geeft 98% van de syriers aan niet terug te willen.
Hoewel dat voor koerdisch noord-syrie niet op gaat, wordt enerzijds het regime Assad als reden gegeven maar anderzijds ook geeft driekwart (75%) aan niet terug te willen ongeacht de toekomstige situatie. Die twee combinerend kun je stellen dat het regime Assad op zijn minst voor een deel een gelenheidsargument is om niet terug te moeten.

Immers 3/4 gaat het ongeacht de situatie in Syrie niet terug, dus niet zoveer om Assad maar om toekomstperspectieven en materiele welstand.
Hoe menselijk en begrijpelijk ook dat men niet wil naar een land dat in puin ligt en weer helemaal opgebouwd moet worden, is daar vluchtelingenopvang niet voor bedoeld.
De 5 jaarstermijn waarna men een permanente verblijfsstatus krijgt moet worden opgerekt danwel heleamaal van tafel. Ik wil af de permanente verblijfsvergunning

Zodat mensen die inmiddels alhier zijn geworteld, alsnog kunnen worden uitgewezen? Wie zegt dat ze hier wortelen? Ze komen uit een heel ander cultuur. Bovendien, als het noodweer is je ziet iemand op straat lopen die daardoor wordt overvallen, laat je hem even schuilen. Wil niet zeggen dat hij gelijk bij je kan intrekken.Wij moeten juist bewerkstelligen dat mensen weer terug moeten zodra het weer veilig is. De meeste Bosniërs die hier verblijven kunnen allang weer terug maar doen dat niet maar blijven wel in de bijstand hangen.

kwaaisteniet: Re: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (wo maart 13, 2019 5:53 pm)

Ik zag dat Syrische vluchtelingen die in erbarmelijke omstandigheden in tentenkampen in Libanon bivakkeren ook best terug zouden willen gaan, maar het niet zagen zitten vanwege de onveiligheid in het land, en vanwege het regime.
Syriërs die wel al waren teruggekeerd kwamen om.

Raya: Re: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (wo maart 13, 2019 8:15 pm)


Ik zag dat Syrische vluchtelingen die in erbarmelijke omstandigheden in tentenkampen in Libanon bivakkeren ook best terug zouden willen gaan, maar het niet zagen zitten vanwege de onveiligheid in het land, en vanwege het regime.
Syriërs die wel al waren teruggekeerd kwamen om.


Even cru gezegd: Ik zie hier ook meer dan 30.000 daklozen, waaronder gezinnen en kinderen, omdat er geen huizen voor hen zijn. En dat zijn dan niet de Syrische vluchtelingen, want daar wordt wel voor gezorgd.

We kunnen niet de hele wereld onderdak verschaffen in dit kikkerlandje. Wij, en niet alleen wij, zullen meer daar in de regio moeten doen. Bijvoorbeeld geen dictators meer in het zadel helpen en houden, omdat zo'n figuur ons voordeeltjes gunt bij de aanschaf van grondstoffen.
We moeten ook geen strijdgroepen meer financieren en van wapens (en auto's) voorzien om te strijden tegen door ons in het zadel geholpen dictators, die ons ontrouw zijn geworden.
Voor dat geld kunnen we ook zorgen voor betere opvangkampen als er dan toch nog vluchtelingen zijn.

Verder zullen zij toch hun eigen land op moeten bouwen. Wij kunnen dat niet voor hen doen. Wij hebben een heel andere cultuur, normen en waarden. We kunnen hooguit hand- en spandiensten verlenen als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd.

Frankly: Re: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (do maart 14, 2019 1:59 pm)


In het 1vandaag onderzoek geeft 98% van de syriers aan niet terug te willen.
Hoewel dat voor koerdisch noord-syrie niet op gaat, wordt enerzijds het regime Assad als reden gegeven maar anderzijds ook geeft driekwart (75%) aan niet terug te willen ongeacht de toekomstige situatie. Die twee combinerend kun je stellen dat het regime Assad op zijn minst voor een deel een gelenheidsargument is om niet terug te moeten.

Immers 3/4 gaat het ongeacht de situatie in Syrie niet terug, dus niet zoveer om Assad maar om toekomstperspectieven en materiele welstand.
Hoe menselijk en begrijpelijk ook dat men niet wil naar een land dat in puin ligt en weer helemaal opgebouwd moet worden, is daar vluchtelingenopvang niet voor bedoeld.
De 5 jaarstermijn waarna men een permanente verblijfsstatus krijgt moet worden opgerekt danwel heleamaal van tafel.
Ik wil af de permanente verblijfsvergunning

Zodat mensen die inmiddels alhier zijn geworteld, alsnog kunnen worden uitgewezen?

Een veelgehoorde term dat "wortelen", maar wat is daarvan eigenlijk de definitie/criteria in de wetenschap dat ca. 90% van de syrische vluchtelingen geen werk heeft, het grootste deel niet/slecht nederlands spreekt en geen/weinig nederlandse kennissen/vrienden heeft.

Eigenaardig aan dat "wortelen" is dat het alleen in de koude natte nederlandse poldergrond schijnt plaats te vinden, en binnen een paar jaar nog wel. Nooit horen wij van immigranten die de toegang geweigerd wordt omdat men geworteld is in het land van herkomst en het inhumaan zou zijn vestiging in Nederland toe te staan.
Ook wortelt men hier blijkbaar toch ook weer niet zodanig dat kan worden verwacht dat men de nationaliteit van het land van herkomst opgeeft als men het nederlanderschap verwerft.

Het is me wat met dat "wortelen" .....

Joyce: Re: Moeten Syrische vluchtelingen al weer terug? (do maart 14, 2019 2:37 pm)

:yes:

Zo is het Frankly.


 [1]   [2]   [3]   [4]