WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2] 

Ga naar: "Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'?"

kwaaisteniet: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (za aug 31, 2019 7:03 pm)

De belastingdienst heeft geheel eigen regels. Soms lijken die nogal bizar.
Iemand die een hypotheek heeft en bovendien een geldbedrag op de spaarrekening en nog wat aandelen wordt toch aangeslagen voor het laatste deel alsof dat sec vermogen is.
Maar als er bovendien een hypotheekschuld is wordt dat niet in minderring gebracht op het zogenaamde 'eigen vermogen'
dat lijkt me nogal krom.
Wie kan mij helpen deze duistere rekenkunde te verhelderen.

PeterJKH: Re: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (za aug 31, 2019 7:32 pm)

Het eigen vermogen van de gemiddelde Nederlander met een koophuis is 90% van de gevallen negatief. Immers, tegenover het spaartegoed van pakweg 15.000 euro, staan een schuld van 150.000 euro, bijvoorbeeld.

Biertje: Re: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (za aug 31, 2019 8:18 pm)


De belastingdienst heeft geheel eigen regels. Soms lijken die nogal bizar.
Iemand die een hypotheek heeft en bovendien een geldbedrag op de spaarrekening en nog wat aandelen wordt toch aangeslagen voor het laatste deel alsof dat sec vermogen is.
Maar als er bovendien een hypotheekschuld is wordt dat niet in minderring gebracht op het zogenaamde 'eigen vermogen'
dat lijkt me nogal krom.
Wie kan mij helpen deze duistere rekenkunde te verhelderen.
Dus schulden maken loont niet meer. Prima.

P-G: Re: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (di sep 03, 2019 3:15 pm)


De belastingdienst heeft geheel eigen regels. Soms lijken die nogal bizar.
Iemand die een hypotheek heeft en bovendien een geldbedrag op de spaarrekening en nog wat aandelen wordt toch aangeslagen voor het laatste deel alsof dat sec vermogen is.
Maar als er bovendien een hypotheekschuld is wordt dat niet in minderring gebracht op het zogenaamde 'eigen vermogen'
dat lijkt me nogal krom.
Wie kan mij helpen deze duistere rekenkunde te verhelderen.


Dogmatisch behoren allen bestandsdelen van iemands vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. De fiscale wetgever heeft echter besloten het eigenwoningbezit en de daarmee corresponderende schuld over te hevelen naar box 1. Daarmee worden het fictief rendement - de eigenwoningforfait - opgeteld bij het inkomen uit arbeid en onderneming; de kosten met betrekking tot bijvoorbeeld de eigenwoningschuld zoals de rentekosten zijn aftrekbaar. In dit verband spreekt men over de hypotheekrenteaftrek.

Het moge duidelijk zijn dat voor de meeste eigenwoningbezitters het bovenstaande een rendabele aangelegenheid is. En dat is exact wat de fiscale wetgever beoogde: het eigenwoningbezit wordt - hetzij op een perverse wijze - gestimuleerd. Dit heeft bijgedragen aan het ontstaan de kredietcrisis van eind vorig decennium. In antwoord daarop heeft de fiscale wetgever verlangd dat in nieuwe gevallen op de eigenwoningschuld tenminste annuïtair wordt afgelost; voor oude gevallen hanteerde men de zogenoemde 'eerbiedige werking'. Dit op zichzelf verstandig beleid zet de starter op een 2-0 achterstand: de starter ziet zijn leencapaciteit verminderen en tegelijkertijd mag hij wel blijven meebetalen aan de fiscale subsidiëring van aflossingsvrije eigenwoningschulden van de oudere gevallen.

Rightnow: Re: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (di sep 03, 2019 6:29 pm)

De beste manier om starters te helpen is het door de centrale overheid afdwingen van voldoende ruimte in bestemmingsplannen, en het weghalen van allerlei belemmeringen om buitenlandse bouwers hier een bijdrage te laten leveren. Ik heb wel eens gesuggereerd om hele wijken naar Duitse of Zweedse regels te laten bouwen in plaats van naar Nederlandse, en om vanuit Den Haag (net zoals het bij een poldertje in Zeeland ook bleek te kunnen) grote gebieden aan te wijzen voor de bouw van nieuwe steden.

Er moet evenwicht komen op de woningmarkt. Ja, ook de fiscale behandeling zal over vele tientallen jaren moeten worden afgebouwd als zijnde een gevaarlijke fiscale verslaving.

P-G: Re: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (di sep 03, 2019 6:32 pm)

Kan Rightnow wat meer informatie geven over Zweden en Duitsland?

kwaaisteniet: Re: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (di sep 03, 2019 10:36 pm)

Mijn probleem met de bizarre berekeningsregels van de belastingdienst is hiermee niet opgelost.
De belasting rekent dat een belastingplichtige vermogen heeft als iemand wat spaargeld en wat andere waarden bezit, zonder rekening te houden met de hypotheekschuld, die mijns inziens in mindering gebracht zou moeten worden van het zogenaamde 'vermogen'.
Maar dat gebeurt dus niet. Dat is toch merkwaardig.

Raya: Re: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (wo sep 04, 2019 6:26 am)


Mijn probleem met de bizarre berekeningsregels van de belastingdienst is hiermee niet opgelost.
De belasting rekent dat een belastingplichtige vermogen heeft als iemand wat spaargeld en wat andere waarden bezit, zonder rekening te houden met de hypotheekschuld, die mijns inziens in mindering gebracht zou moeten worden van het zogenaamde 'vermogen'.
Maar dat gebeurt dus niet. Dat is toch merkwaardig.


Ben ik met je eens. Ik leerde op school dat het eigen vermogen bestaat uit bezittingen minus schulden.
Nu is een hypotheek natuurlijk niet zomaar een schuld. Een hypotheek betekent doorgaans ook bezit, namelijk van het vastgoed dat je ermee kocht. De waarde van de woning behoort dan weer tot de bezittingen.

P-G: Re: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (wo sep 04, 2019 6:40 am)


Mijn probleem met de bizarre berekeningsregels van de belastingdienst is hiermee niet opgelost.
De belasting rekent dat een belastingplichtige vermogen heeft als iemand wat spaargeld en wat andere waarden bezit, zonder rekening te houden met de hypotheekschuld, die mijns inziens in mindering gebracht zou moeten worden van het zogenaamde 'vermogen'.
Maar dat gebeurt dus niet. Dat is toch merkwaardig.


Nee, omdat de eigenwoningschuld in een andere box zit. Wordt die niet alleen gehanteerd in box 1 doch ook box 3, dan eet men van twee walletjes.

animo: Re: Wat is nou eigenlijk 'eigen vermogen'? (wo sep 04, 2019 8:57 am)

Eigen vermogen heeft niets met inkomensbelasting te maken. Het is een bedrijfseconomisch begrip dat met name voor vennootschappen geldt. Het is samen met vreemd vermogen (o.a. aandeelhouders) onderdeel van het garantievermogen. Je hebt het over een heel ander kader hier.

Bovendien valt het eigen vermogen van een onderneming onder de schulden van die onderneming; aan de eigenaar(s) ervan. Het zou nogal vreemd zijn om die schulden via een of andere U-bocht in de inkomstenbelastingen te verrekenen met... andere schulden.


 [1]   [2]