WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3] 

Ga naar: "Problemen bij het onderwijs."

kwaaisteniet: Problemen bij het onderwijs. (vr sep 27, 2019 2:17 pm)

Er zit alweer een staking aan te komen in het onderwijs. Alleen als de overheid met meer geld over de brug komt zou deze afgewenteld kunnen worden. Als klap op de vuurpijl is er een Montessori school in Amsterdam gesloten omdat er te weinig onderwijzers gevonden konden worden.
Ik vernam dat de besturen van de scholen nog zo'n 100 miljoen op de plank hadden liggen maar dat dit geld niet besteed werd.
Allerlei zaken die tot nadenken nopen.
Men wil dat alle onderwijsgevenden gelijk beloond worden.
Eerder was het zo dat een kleuterleidster iets minder kreeg dan een onderwijzer(es) in het lager onderwijs.
Om in het voortgezette onderwijs binnen te kunnen stromen moest men veelal extra studies verrichten. Dan werden ze ook als leraar hoger uitbetaald.
Nu zou dat dus allemaal gelijkgetrokken moeten worden. Dit maakt het onderwijs wel veel duurder dan eerder.
Een levensgroot probleem is dat er eenvoudig niet genoeg onderwijzers c.q. leraren beschikbaar zijn.
Dit geldt zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezette onderwijs. Daar zou stimulering en misschien ook iets met de salarissen aan gedaan kunnen worden.
Een ander probleem is dat in bepaalde gebieden de huisvestingskosten eenvoudig te hoog zijn, zodat de onderwijsgevenden vaak niet aan goede huisvesting kunnen komen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het woningentekort.
Vroeger zorgden overheden wel dat onderwijsgevenden en andere essentiële beroepsgroepen van goede en betaalbare huisvesting werden voorzien.
Maar dat is zo langzamerhand verleden tijd.
Misschien is het wel zaak dat de overheid weer behulpzaam wordt bij het verlenen van geschikte en betaalbare huisvesting voor deze beroepsgroep(en). (Denk bijvoorbeeld ook aan politieagenten e.d.)
Voor een deel zou dit de aantrekkelijkheid van het beroep kunnen vergroten.
Stel voor dat een aan te trekken onderwijzer(es) zelf voor de helft een hypotheek op een huis neemt en de gemeente de andere helft van de hypotheek voor haar rekening neemt. Dan is een huis wel te betalen.
Geregeld kan worden dat de ontvanger eventueel het deel van de gemeente geleidelijk afbetaalt, of dat bij verkoop het evenredige deel van de gemeente weer aan de gemeente toekomt. Dit lijkt me een haalbare en gunstige regeling, waardoor mensen ook in moeilijke huisvestingssituaties extra geholpen worden. Wellicht zijn er meer van dit soort voorzieningen denkbaar.

Raya: Re: Problemen bij het onderwijs. (vr sep 27, 2019 2:35 pm)

Probleem is dat de scholen voor veel meer onverwachte kosten kunnen komen te staan dan voorheen. Met het 'gepast' onderwijs, moet ook steeds vaker 'gepaste' vakkrachten worden ingehuurd. Zo zijn er nog wat kosten die niet allemaal te voorzien zijn, maar waar wel reserves voor worden aangehouden.

Er zijn en waren ook scholenstichtingen die, net als universiteitsbesturen en besturen van middelbaar onderwijs, de markt op gingen of wilden met geld dat ze konden besparen op de kosten voor het onderwijs, dus lage salarissen, te weinig of geen vakkrachten inhuren etc. Dat dat wordt aangepakt is uiteraard een zeer goede zaken. Scholen en universiteiten zijn er om onderwijs te geven, niet om vastgoedbaasje te spelen.

Biertje: Re: Problemen bij het onderwijs. (wo okt 02, 2019 6:02 am)


Probleem is dat de scholen voor veel meer onverwachte kosten kunnen komen te staan dan voorheen. Met het 'gepast' onderwijs, moet ook steeds vaker 'gepaste' vakkrachten worden ingehuurd. Zo zijn er nog wat kosten die niet allemaal te voorzien zijn, maar waar wel reserves voor worden aangehouden.

Er zijn en waren ook scholenstichtingen die, net als universiteitsbesturen en besturen van middelbaar onderwijs, de markt op gingen of wilden met geld dat ze konden besparen op de kosten voor het onderwijs, dus lage salarissen, te weinig of geen vakkrachten inhuren etc. Dat dat wordt aangepakt is uiteraard een zeer goede zaken. Scholen en universiteiten zijn er om onderwijs te geven, niet om vastgoedbaasje te spelen.
Maar scholen moet ook eens hun verstand gebruiken als het gaat om bijvoorbeeld peperduur lesmateriaal wat ouders moeten aanschaffen voor hun schoolgaande kinderen. En dan zwijg ik nog maar over de vaak absurde peperdure schoolreisje die toch min of meer verplicht blijken te zijn. Scholen schieten vaak ook door in hun beleid.

Raya: Re: Problemen bij het onderwijs. (wo okt 02, 2019 6:16 am)Probleem is dat de scholen voor veel meer onverwachte kosten kunnen komen te staan dan voorheen. Met het 'gepast' onderwijs, moet ook steeds vaker 'gepaste' vakkrachten worden ingehuurd. Zo zijn er nog wat kosten die niet allemaal te voorzien zijn, maar waar wel reserves voor worden aangehouden.

Er zijn en waren ook scholenstichtingen die, net als universiteitsbesturen en besturen van middelbaar onderwijs, de markt op gingen of wilden met geld dat ze konden besparen op de kosten voor het onderwijs, dus lage salarissen, te weinig of geen vakkrachten inhuren etc. Dat dat wordt aangepakt is uiteraard een zeer goede zaken. Scholen en universiteiten zijn er om onderwijs te geven, niet om vastgoedbaasje te spelen.
Maar scholen moet ook eens hun verstand gebruiken als het gaat om bijvoorbeeld peperduur lesmateriaal wat ouders moeten aanschaffen voor hun schoolgaande kinderen. En dan zwijg ik nog maar over de vaak absurde peperdure schoolreisje die toch min of meer verplicht blijken te zijn. Scholen schieten vaak ook door in hun beleid.

Scholen moeten met elkaar concurreren, vinden onze neoliberalen, en worden dan ook gerangschikt op 'kwaliteit'.
Een school moet zich dan wel profileren, zich onderscheiden. Daarbij zijn ze afhankelijk van commerciele lesmethoden. De oude schoolboekuitgevers leveren allang niet meer alleen boeken, maar complete lessystemen, voornamelijk online voor de kinderen. Er wordt een keuze gemaakt voor een computermerk en type, zodat de onderwijzer niet met dertig kinderen in de klas zit met dertig verschillende laptops, waar de onderwijzer ook niet thuis in is.

Wat wel het geval is, is dat ook directeuren/bestuurders van scholenstichtingen met elkaar gaan concurreren. De een wil nog meer zijn ondeskundige stempel op de scholen en het onderwijs drukken dan de ander om zich zo te ondedrscheiden, hetzelfde als bij veel andere stichtingen in de zorg en hulpverlening. Allemaal hebben ze hun peperdure stokpaardjes.

Biertje: Re: Problemen bij het onderwijs. (do okt 03, 2019 7:04 am)
Probleem is dat de scholen voor veel meer onverwachte kosten kunnen komen te staan dan voorheen. Met het 'gepast' onderwijs, moet ook steeds vaker 'gepaste' vakkrachten worden ingehuurd. Zo zijn er nog wat kosten die niet allemaal te voorzien zijn, maar waar wel reserves voor worden aangehouden.

Er zijn en waren ook scholenstichtingen die, net als universiteitsbesturen en besturen van middelbaar onderwijs, de markt op gingen of wilden met geld dat ze konden besparen op de kosten voor het onderwijs, dus lage salarissen, te weinig of geen vakkrachten inhuren etc. Dat dat wordt aangepakt is uiteraard een zeer goede zaken. Scholen en universiteiten zijn er om onderwijs te geven, niet om vastgoedbaasje te spelen.
Maar scholen moet ook eens hun verstand gebruiken als het gaat om bijvoorbeeld peperduur lesmateriaal wat ouders moeten aanschaffen voor hun schoolgaande kinderen. En dan zwijg ik nog maar over de vaak absurde peperdure schoolreisje die toch min of meer verplicht blijken te zijn. Scholen schieten vaak ook door in hun beleid.

Scholen moeten met elkaar concurreren, vinden onze neoliberalen, en worden dan ook gerangschikt op 'kwaliteit'.
Een school moet zich dan wel profileren, zich onderscheiden. Daarbij zijn ze afhankelijk van commerciele lesmethoden. De oude schoolboekuitgevers leveren allang niet meer alleen boeken, maar complete lessystemen, voornamelijk online voor de kinderen. Er wordt een keuze gemaakt voor een computermerk en type, zodat de onderwijzer niet met dertig kinderen in de klas zit met dertig verschillende laptops, waar de onderwijzer ook niet thuis in is.

Wat wel het geval is, is dat ook directeuren/bestuurders van scholenstichtingen met elkaar gaan concurreren. De een wil nog meer zijn ondeskundige stempel op de scholen en het onderwijs drukken dan de ander om zich zo te ondedrscheiden, hetzelfde als bij veel andere stichtingen in de zorg en hulpverlening. Allemaal hebben ze hun peperdure stokpaardjes. Het is inderdaad beangstigend dat de overheid denkt dat groot altijd beter is dan klein, terwijl het omgekeerde reeds bewezen is.

Over die verschillende laptops, er zijn slechts twee verschillen daarin: besturingssystemen met Apple en die met Windows. Dat geldt eveneens voor tablets en mobiele telefoons. Dus duat er heel veel verschillende types er zijn klopt niet.

Raya: Re: Problemen bij het onderwijs. (do okt 03, 2019 7:35 am)
Maar scholen moet ook eens hun verstand gebruiken als het gaat om bijvoorbeeld peperduur lesmateriaal wat ouders moeten aanschaffen voor hun schoolgaande kinderen. En dan zwijg ik nog maar over de vaak absurde peperdure schoolreisje die toch min of meer verplicht blijken te zijn. Scholen schieten vaak ook door in hun beleid.

Scholen moeten met elkaar concurreren, vinden onze neoliberalen, en worden dan ook gerangschikt op 'kwaliteit'.
Een school moet zich dan wel profileren, zich onderscheiden. Daarbij zijn ze afhankelijk van commerciele lesmethoden. De oude schoolboekuitgevers leveren allang niet meer alleen boeken, maar complete lessystemen, voornamelijk online voor de kinderen. Er wordt een keuze gemaakt voor een computermerk en type, zodat de onderwijzer niet met dertig kinderen in de klas zit met dertig verschillende laptops, waar de onderwijzer ook niet thuis in is.

Wat wel het geval is, is dat ook directeuren/bestuurders van scholenstichtingen met elkaar gaan concurreren. De een wil nog meer zijn ondeskundige stempel op de scholen en het onderwijs drukken dan de ander om zich zo te ondedrscheiden, hetzelfde als bij veel andere stichtingen in de zorg en hulpverlening. Allemaal hebben ze hun peperdure stokpaardjes. Het is inderdaad beangstigend dat de overheid denkt dat groot altijd beter is dan klein, terwijl het omgekeerde reeds bewezen is.

Over die verschillende laptops, er zijn slechts twee verschillen daarin: besturingssystemen met Apple en die met Windows. Dat geldt eveneens voor tablets en mobiele telefoons. Dus duat er heel veel verschillende types er zijn klopt niet.

In Windows heb je ook nog verschillende versies, net als in tekstverwerkingsprogramma's, browsers, etc.

Het is veel makkelijker één systeem te beheren, met exact dezelfde configuratie en programmatuur alsmede de inrichting daarvan. Ook kunnen er bij updates problemen onstaan welke merk-, en zelfs type afhankelijk zijn.
Zeker als een leerkracht ook de taak van systeembeheerder moet uitvoeren, moet je wel overschakelen op eenzelfde merk en type, met dezelfde bijgewerkte besturingssystemen, programmatuur en inrichting. Ze moeten namelijk ook nog een beetje aan lesgeven toekomen. ;-)

Biertje: Re: Problemen bij het onderwijs. (do okt 03, 2019 7:38 am)


Scholen moeten met elkaar concurreren, vinden onze neoliberalen, en worden dan ook gerangschikt op 'kwaliteit'.
Een school moet zich dan wel profileren, zich onderscheiden. Daarbij zijn ze afhankelijk van commerciele lesmethoden. De oude schoolboekuitgevers leveren allang niet meer alleen boeken, maar complete lessystemen, voornamelijk online voor de kinderen. Er wordt een keuze gemaakt voor een computermerk en type, zodat de onderwijzer niet met dertig kinderen in de klas zit met dertig verschillende laptops, waar de onderwijzer ook niet thuis in is.

Wat wel het geval is, is dat ook directeuren/bestuurders van scholenstichtingen met elkaar gaan concurreren. De een wil nog meer zijn ondeskundige stempel op de scholen en het onderwijs drukken dan de ander om zich zo te ondedrscheiden, hetzelfde als bij veel andere stichtingen in de zorg en hulpverlening. Allemaal hebben ze hun peperdure stokpaardjes. Het is inderdaad beangstigend dat de overheid denkt dat groot altijd beter is dan klein, terwijl het omgekeerde reeds bewezen is.

Over die verschillende laptops, er zijn slechts twee verschillen daarin: besturingssystemen met Apple en die met Windows. Dat geldt eveneens voor tablets en mobiele telefoons. Dus duat er heel veel verschillende types er zijn klopt niet.

In Windows heb je ook nog verschillende versies, net als in tekstverwerkingsprogramma's, browsers, etc.

Het is veel makkelijker één systeem te beheren, met exact dezelfde configuratie en programmatuur alsmede de inrichting daarvan. Ook kunnen er bij updates problemen onstaan welke merk-, en zelfs type afhankelijk zijn.
Zeker als een leerkracht ook de taak van systeembeheerder moet uitvoeren, moet je wel overschakelen op eenzelfde merk en type, met dezelfde bijgewerkte besturingssystemen, programmatuur en inrichting. Ze moeten namelijk ook nog een beetje aan lesgeven toekomen. ;-) Je zal als leerkracht eerst je af moeten vragen wat de leerling er mee moet doen. Dan ben je al een heel eind op weg.

Raya: Re: Problemen bij het onderwijs. (do okt 03, 2019 8:07 am)
Het is inderdaad beangstigend dat de overheid denkt dat groot altijd beter is dan klein, terwijl het omgekeerde reeds bewezen is.

Over die verschillende laptops, er zijn slechts twee verschillen daarin: besturingssystemen met Apple en die met Windows. Dat geldt eveneens voor tablets en mobiele telefoons. Dus duat er heel veel verschillende types er zijn klopt niet.

In Windows heb je ook nog verschillende versies, net als in tekstverwerkingsprogramma's, browsers, etc.

Het is veel makkelijker één systeem te beheren, met exact dezelfde configuratie en programmatuur alsmede de inrichting daarvan. Ook kunnen er bij updates problemen onstaan welke merk-, en zelfs type afhankelijk zijn.
Zeker als een leerkracht ook de taak van systeembeheerder moet uitvoeren, moet je wel overschakelen op eenzelfde merk en type, met dezelfde bijgewerkte besturingssystemen, programmatuur en inrichting. Ze moeten namelijk ook nog een beetje aan lesgeven toekomen. ;-) Je zal als leerkracht eerst je af moeten vragen wat de leerling er mee moet doen. Dan ben je al een heel eind op weg.

Daar gaat de leerkracht niet over.

Managers en schoolbesturen bepalen welke lesmethoden er moeten worden ingekocht, inclusief de programma's van de aloude schoolboekenuitgevers. De leraar heeft daar vrijwel niets meer over te zeggen. Immers, hoe groter wordt ingekocht (klassen, scholen bij dezelfde stichting) hoe meer korting kan worden bedongen.

Biertje: Re: Problemen bij het onderwijs. (do okt 03, 2019 10:44 am)


In Windows heb je ook nog verschillende versies, net als in tekstverwerkingsprogramma's, browsers, etc.

Het is veel makkelijker één systeem te beheren, met exact dezelfde configuratie en programmatuur alsmede de inrichting daarvan. Ook kunnen er bij updates problemen onstaan welke merk-, en zelfs type afhankelijk zijn.
Zeker als een leerkracht ook de taak van systeembeheerder moet uitvoeren, moet je wel overschakelen op eenzelfde merk en type, met dezelfde bijgewerkte besturingssystemen, programmatuur en inrichting. Ze moeten namelijk ook nog een beetje aan lesgeven toekomen. ;-) Je zal als leerkracht eerst je af moeten vragen wat de leerling er mee moet doen. Dan ben je al een heel eind op weg.

Daar gaat de leerkracht niet over.

Managers en schoolbesturen bepalen welke lesmethoden er moeten worden ingekocht, inclusief de programma's van de aloude schoolboekenuitgevers. De leraar heeft daar vrijwel niets meer over te zeggen. Immers, hoe groter wordt ingekocht (klassen, scholen bij dezelfde stichting) hoe meer korting kan worden bedongen. Dus de studie bestuurskunde ius de grootste opeter van de middelen die collectief worden opgebracht?

Raya: Re: Problemen bij het onderwijs. (do okt 03, 2019 11:09 am)

Yep!

Leerkrachten willen niet voor niets de regie over het onderwijs terug.


 [1]   [2]   [3]