Het is nu di jun 18, 2019 11:03 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 834 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: vr jun 14, 2019 2:10 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Lancelot schreef:
Einstein schreef:
Lancelot schreef:
Ik heb nog steeds geen onderbouwing van je vernomen waarom een dictatuur vrijheden moet beperken. In onze laatste slagenwisseling had je het over rechtsspraak en dat argument heb ik gepareerd in posting #3635. Nu herhaal je eigenlijk gewoon weer: Het is niet mogelijk. Punt. Dat is onvoldoende Einstein.

Raya heeft argumenten gegeven en ik ook. Een dictatuur sluit per definitie vrijheden uit, anders zou die dictatuur zichzelf ondermijnen. En ik had jou een vraag gesteld.. naar aanleiding van die posting. Weet jij een voorbeeld van een dictatuur met rechtsstaat ? Of een rechtsstaat zonder democratie ? Of een (echte) democratie zonder rechtsstaat ?

Lancelot schreef:
Wat je laatste alinea betreft: als je nog nooit een zwarte zwaan hebt gezien is dat geen bewijs dat er geen zwarte zwanen bestaan. Dat er geen rechtsstatelijke dictaturen hebben bestaan is geen bewijs dat er geen rechtsstatelijke dictaturen kunnen bestaan.

Makkelijk praten. Je geeft geen voorbeelden, jouw "zwarte zwaan" is dus een theoretisch ding. Er zit ook een tegenstelling in je redenering: het volk kan een dictatuur lijken te ondersteunen, maar zeker weet je dat nooit. Immers, er is geen democratie om het volk te bevragen.

Er zijn ook landen, die geen dictatuur zijn, maar ook geen echte democratie. Daar werkt de rechtsstaat ook niet. Een mooi voorbeeld van een schijn-democratie vind ik Rusland: de mensen stemmen 80% op Poetin, maar er zijn nauwelijks kritische kranten en er is geen kritische TV. Mensen wordt informatie onthouden. Gevolg: moorden op journalisten blijven onbestraft.. en er kunnen allerlei rare rechtszaken worden gestart tegen opponenten en dan moet je maar boffen, om een rechter te treffen die je vrijspreekt. Anders draait de journalist gewoon 20 jaar de gevangenis in wegens "verraad". Een land waar zoiets mogelijk is, is m.i. géén rechtsstaat.

(Amnesty)
Raya noch jij hebben voorbeelden gegeven. Je verwart voorbeelden met stellingen. Jij stelt steeds dat een dictatuur vrijheden uitsluit. Maar wat nou als de dictatuur vrijheden niet uitsluit? Dan kom je met een stelling dat de dictatuur zichzelf afschaft of wordt afgezet. Waarom dat zo is onderbouw je niet. En het gaat inderdaad om de theorie, en hebben wij wellicht slechts een semantisch verschil van inzicht. Ik vind dit verschil wel van belang omdat men te pas en te onpas begrippen gebruikt om een moreel gelijk aan hun zijde te krijgen. Ik denk dat wij weinig verschillen in wat wij moreel goed en slecht vinden. Wel hebben wij verschil van mening over welke weg we moeten volgen om daar toe te komen. Jij bent een rooie rakker en ik zo'n neoliberaal immers. Welke mening je aanhangt zegt niet zoveel over de moraal. Ik denk dat liberalisme beter werkt, jij denkt dat socialisme beter werkt, anderen zijn theocratischer ingesteld en weer anderen weer anders. Democratie en dictatuur zijn soortgelijke begrippen. Het zijn stelsels die je gebruikt om tot een bepaalde moraal te komen. Mijn inziens kun je niet zeggen dat democratie goed of slecht is, dat socialisme goed of slecht is, of dat het atheïsme goed of slecht is. Het zijn wegen die je gebruikt om tot een bepaalde status te komen. Wat je wel kunt zeggen is dat onvrijheid slecht is en vrijheid goed. Om zonder zorgen iets te zeggen zonder vervolgd te worden hoort bij deze vrijheid en onafhankelijke rechtsspraak is daarbij essentieel. De rechtsstaat waarborgt dat. Democratie hoort daar niet bij, democratie kan ook tot onvrijheid leiden, tot onderdrukking en afhankelijke rechtsspraak, al naar gelang wat de meerderheid wil.


We kennen allemaal de aantasting van persvrijheid in landen met een dictatoriaal bestuur. Beetje onzin om te eisen dat we die landen op gaan sommen om jou een voorbeeld te geven wat je zelf ook kent.
Jij kent ook, net als wij, de voorbeelden van landen waar oppositiepartijen in hun vrijheid worden beperkt en zelfs leiders worden opgepakt en opgesloten als er zogenaamd eerlijke verkiezingen gaan worden gehouden, of uitslagen ongeldig worden verklaard, als die niet naar de zin van de zittende machthebber zijn.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 13, 2019 7:56 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Lancelot schreef:
Einstein schreef:
Raya schreef:


Een rechtsstaat vereist eerlijkheid en eerlijkheid kan niet zonder vrijheid.
Theoretisch is het mogelijk dan 1 persoon een land zou kunnen besturen vanuit volledige eerlijkheid en vrijheid, en dus een gezonde rechtsstaat voor de burgers, maar dan moeten de burgers die persoon wel weer af kunnen zetten als deze de fout in gaat. En dat is dan weer iets anders dan een dictatuur, want dan kom je toch weer in een soort van democratie terecht.

+1 eens. Vrijheden zijn onontbeerlijk voor een eerlijk proces. Zonder vrijheden is de rechtbank een schijnvertoning en de rechtsstaat voor de burger afwezig. En in een dictatuur moeten vrijheden wel beperkt worden, anders kun je de dictatuur niet handhaven. Dus een vrije democratie is een voorwaarde voor een rechtsstaat.

Er bestaan wel democratieën zonder functionerende rechtsstaat, maar dat zijn m.i. zelfbenoemde democratieën. Het omgekeerde is nog absurder.. misschien zou Lancelot (of P-G) een voorbeeld kunnen oplepelen van een dictatuur in een rechtsstaat ? Bestaat zoiets ? Heeft het ooit bestaan ?
Ik heb nog steeds geen onderbouwing van je vernomen waarom een dictatuur vrijheden moet beperken. In onze laatste slagenwisseling had je het over rechtsspraak en dat argument heb ik gepareerd in posting #3635. Nu herhaal je eigenlijk gewoon weer: Het is niet mogelijk. Punt. Dat is onvoldoende Einstein.

Wat je laatste alinea betreft: als je nog nooit een zwarte zwaan hebt gezien is dat geen bewijs dat er geen zwarte zwanen bestaan. Dat er geen rechtsstatelijke dictaturen hebben bestaan is geen bewijs dat er geen rechtsstatelijke dictaturen kunnen bestaan.


Die is wel gegeven, en ook door mij.

Een dictatuur moet vrijheden beperken om zich te kunnen handhaven. Ontevreden burgers die massaprotesten gaan organiseren en stakingen, kunnen een dictatuur ten val brengen. Vandaar dat dictators vrije protesten en stakingen onderdrukken en alleen zelf georganiseerde verplichte protesten toestaan, welke hun dictatuur ondersteunen. Dictators zijn dan ook meestal niet blij met vrijheid van meningsuiting. Een dictatuur zal dan ook bol staan van politieke processen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 13, 2019 9:37 am 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Lancelot schreef:
Einstein schreef:
Lancelot schreef:
Onafhankelijke rechtspraak is een voorwaarde om een rechtsstaat te hebben. Als de dictator deze voorwaarde accepteert en zich dus niet boven de wet plaats tast hij wat dat betreft de rechtsstaat niet aan. Jij gaf met Thorbecke een aantal voorwaarden waaraan een rechtsstaat moet voldoen, zoals onafhankelijke rechtspraak, vrije media, vrijheid van meningsuiting, dat soort dingen. Democratie biedt de meeste kans dat aan deze voorwaarden wordt voldaan in een maatschappij, maar is geen voorwaarde an sich. Een antwoord op mijn vraag waarom een dictator geen rechtsstaat kan handhaven heb je overigens niet gegeven.

Een dictator die de onwelgevallige uitspraak van een onafhankelijke rechter accepteert en er vervolgens naar handelt, is m.i. geen dictator. Een dictator benoemt zelf zijn rechters.

Overigens ik kwam niet met "voorwaarden van Thorbecke" aanzetten, dat deed P-G. De reden dat ik in reactie op P-G aan de bel trok, was dat P-G suggereerde, dat de invoering van een constitutionele monarchie en de onafhankelijke rechter in Nederland in 1848 de enige voorwaarden zouden zijn voor een rechtsstaat.. en dat die dus in 1848 zou zijn gerealiseerd. Dat is m.i. onjuist, omdat de rechtsstaat pas veel later voor iedereen in werking kon treden. Er zijn m.i. meer voorwaarden voor realisatie van een rechtsstaat. Dat was de discussie, dacht ik. Vrouwenrechten, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en recht op onderwijs zie ik als voorwaarden voor de realisatie, omdat zonder mondige burger geen eerlijk proces mogelijk is en er dus in de praktijk geen rechtsstaat is.

Er moet een gelijk speelveld zijn. Zie jij bijvoorbeeld klassejustitie als aanvaardbaar en legitiem onderdeel van een rechtsstaat ? Tot ver in de 20e eeuw was klassejustitie eerder regel dan uitzondering. Misschien is de rechtsstaat zelfs voor iedereen pas gaan functioneren, toen in 1994 de Wet op de rechtsbijstand werd ingevoerd. Nederland kent een lange pro-Deo traditie, maar de formalisering daarvan (als recht) is van recente datum.
Nee, de discussie is niet wat een rechtsstaat is maar of democratie een voorwaarde is om een rechtsstaat te kunnen hebben. Ik stel dat democratie slechts een bestel is waar rechtsstatelijke beginselen vorm kunnen krijgen, maar dat ook kan in een ander bestel, zolang er sprake is van onafhankelijke rechtsspraak en mensen zich vrij kunnen uiten zonder bang te hoeven zijn om hierom vervolgd te worden. Als dit (in theorie) mogelijk is volgt hieruit dat een democratie geen essentiële voorwaarde is om een rechtsstaat te hebben. Jij geeft echter aan dat jouw inziens in een dictatuur onafhankelijke rechtsspraak niet mogelijk is, omdat de dictator de rechters benoemt. Maar dat is in Nederland eigenlijk ook zo. In Nederland benoemt de regering bijvoorbeeld de rechters bij de Hoge Raad. Vervang de regering door een dictator en je hebt precies hetzelfde. Als je vindt dat Nederland een rechtsstaat is dan is het gegeven dat de machthebber zijn eigen rechters benoemd niet een issue lijkt mij.


Een rechtsstaat vereist eerlijkheid en eerlijkheid kan niet zonder vrijheid.
Theoretisch is het mogelijk dan 1 persoon een land zou kunnen besturen vanuit volledige eerlijkheid en vrijheid, en dus een gezonde rechtsstaat voor de burgers, maar dan moeten de burgers die persoon wel weer af kunnen zetten als deze de fout in gaat. En dat is dan weer iets anders dan een dictatuur, want dan kom je toch weer in een soort van democratie terecht.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jun 12, 2019 6:44 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


P-G schreef:
Einstein schreef:
P-G schreef:


Ons land is en behoort in eerste instantie een rechtsstaat te zijn en pas in tweede instantie een democratie.

Dat lijkt me een schijntegenstelling die je oproept. Het ene kan m.i. niet zonder het andere bestaan. Er is geen rechtsstaat zonder democratie, er is geen democratie zonder rechtsstaat. Een rechter in een rechtsstaat heeft de vrijheid, om zonder last of ruggespraak een uitspraak te doen en daarmee de wet te interpreteren. In een dictatuur kan dat niet. Wanneer je de democratie zou afschaffen, moet je wetten maken, om onwelgevallige meningen te onderdrukken, ook onwelgevallige meningen van rechters. En omgekeerd, wanneer de rechtsstaat niet goed werkt, ondermijnt dat vanzelf de democratie, omdat de "checks and balances" ontbreken.


Vanuit rechtshistorisch oogpunt moet ons land sedert 1848 worden beschouwd als een rechtsstaat, terwijl het destijds allesbehalve een democratie was. Vergelijk dit eens met de Weimar Republiek: dat was een democratie en geen rechtsstaat.


We leven tegenwoordig in 2019, niet meer in 1848.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jun 12, 2019 6:44 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Ons land is en behoort in eerste instantie een rechtsstaat te zijn en pas in tweede instantie een democratie.


Hoe kom je daar nou weer bij?

Wij zijn in eerste instantie een democratie. We horen onze wetten democratisch te maken en aan te nemen. Pas dan kan er sprake zijn van een rechtsstaat.


Nee, ons land is een democratische rechtsstaat en geen rechtsstatelijke democratie. En dat is maar goed ook, want de rechtsstaat inclusief de grondrechten dienen niet met de helft plus één afgeschaft te kunnen worden. Of meldt Raya zich vrijwillig indien de helft plus één besluit dat hij zonder meer aan de hoogste boom opgehangen dient worden?


Zoals ik schreef: wij zijn in de eerste plaats een democratie. Een democratische rechtsstaat dus. Geen rechtstatelijke democratie, wat jij mij in de mond wil leggen.

Verder zou je je toch eens wat meer moeten verdiepen in wat een democratie is. Een democratie is in ieder geval geen dictatuur van de meerderheid. Democratie is meer dan meerderheden en minderheden. Democratie is ook individuele en groepsvrijheid en het niet onnodig of onrechtvaardig aantasten daarven.
Dus niemand heeft het recht om te sluiten mij aan welke boom op te hangen. Niet met een minderheid en niet met een meerderheid.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jun 12, 2019 12:09 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Lancelot schreef:
Raya schreef:
Lancelot schreef:

Waarom kan er volgens jou in een dictatuur geen onafhankelijke rechtsspraak zijn? Waarom moet je wetten maken om onwelgevallige meningen van rechters te blokkeren in een dictatuur? Het hangt toch van de dictator af hoe hij of zij de rechtspraak organiseert?


Als een dictator onafhankelijke rechtsspraak toelaat, zaagt hij de poten onder zijn eigen macht vandaan en zal hij niet lang dictator blijven. Een dictator moet het immers hebben van het breken van verzet hoe rechtvaardig dat verzet ook mag zijn.
Wel, in Nederland is het ook zo geregeld dat de koning onschendbaar en hebben wij onafhankelijke rechtspraak. Toch zie ik de macht van de koning niet afnemen. Je aanname dat hij dan niet lang dictator blijft gaat er van uit dat hij of zij wetten maakt die zijn macht kunnen verminderen of afschaffen. Zolang hij dat niet doet vermindert zijn macht natuurlijk ook niet.


De koning is niet de baas van Nederland. Dat zijn de burgers, die voor de uitoefening van die macht mensen kiezen die hen vertegenwoordigen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: wo jun 12, 2019 9:33 am 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Lancelot schreef:
Einstein schreef:
P-G schreef:


Ons land is en behoort in eerste instantie een rechtsstaat te zijn en pas in tweede instantie een democratie.

Dat lijkt me een schijntegenstelling die je oproept. Het ene kan m.i. niet zonder het andere bestaan. Er is geen rechtsstaat zonder democratie, er is geen democratie zonder rechtsstaat. Een rechter in een rechtsstaat heeft de vrijheid, om zonder last of ruggespraak een uitspraak te doen en daarmee de wet te interpreteren. In een dictatuur kan dat niet. Wanneer je de democratie zou afschaffen, moet je wetten maken, om onwelgevallige meningen te onderdrukken, ook onwelgevallige meningen van rechters. En omgekeerd, wanneer de rechtsstaat niet goed werkt, ondermijnt dat vanzelf de democratie, omdat de "checks and balances" ontbreken.

Waarom kan er volgens jou in een dictatuur geen onafhankelijke rechtsspraak zijn? Waarom moet je wetten maken om onwelgevallige meningen van rechters te blokkeren in een dictatuur? Het hangt toch van de dictator af hoe hij of zij de rechtspraak organiseert?


Als een dictator onafhankelijke rechtsspraak toelaat, zaagt hij de poten onder zijn eigen macht vandaan en zal hij niet lang dictator blijven. Een dictator moet het immers hebben van het breken van verzet hoe rechtvaardig dat verzet ook mag zijn.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jun 11, 2019 9:32 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Lancelot schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Ons land is en behoort in eerste instantie een rechtsstaat te zijn en pas in tweede instantie een democratie.


Hoe kom je daar nou weer bij?

Wij zijn in eerste instantie een democratie. We horen onze wetten democratisch te maken en aan te nemen. Pas dan kan er sprake zijn van een rechtsstaat.
Welnee, zolang jij vrij bent om te doen en laten wat je wil zonder je zorgen hoeft te maken dat jij of je geliefden vervolgd worden omdat het de staat onwelgevallig is wat je doet of zegt maakt het niet uit of je in een dictatuur woont of in een democratie. Democratie is slechts een politiek stelsel dat mijn inziens de grootste kans biedt om zonder kopzorgen bijvoorbeeld iets vervelends over het staatshoofd te zeggen, maar zeker geen garantie dat er geen consequenties aan verbonden zijn


Onder een dictatuur, leef je niet in vrijheid.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jun 11, 2019 6:40 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Het is minstens aannemelijk dat volksraadplegingen en -geving in strijd met het constitutionele recht is.


Het is ten enenmale onmogelijk, dat in een democratie, een volksraadpleging in strijd is met het constitutionele recht.

Als een volksraadpleging in strijd is met het constitutionele recht, is er geen sprake van een democratie.


Ons land is en behoort in eerste instantie een rechtsstaat te zijn en pas in tweede instantie een democratie.


Hoe kom je daar nou weer bij?

Wij zijn in eerste instantie een democratie. We horen onze wetten democratisch te maken en aan te nemen. Pas dan kan er sprake zijn van een rechtsstaat.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: di jun 11, 2019 9:34 am 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Hume schreef:
HvR schreef:
Eerst de referendumwet afschaffen en dan gaan roepen dat een referendum geen betekenis heeft....
Tsjaa. :rolleyes:


Je mantra over het referendum kennen we nu wel.


Feiten waarvan wordt weggekeken, kun je niet vaak genoeg herhalen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: ma jun 10, 2019 11:29 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Lancelot schreef:
De grondwet bepaalt dat de vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. Ook initiatieven tot wetgeving en wijzigingen daarin zijn voorbehouden aan het parlement. Dit impliceert dat een referendum geen rechtskracht heeft. Een referendum is niet zozeer in strijd met de grondwet als wel dat een referendum evenveel betekent als een oproep van de dorpsnar om een wet te verwerpen of te bekrachtigen.


Een referendum is niet in strijd met de grondwet, en als hij dat wel is, kan de grondwet worden aangepast. Gebeurt met grote regelmaat!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: ma jun 10, 2019 10:25 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


P-G schreef:
baedeker schreef:
P-G schreef:
Baedeker kreeg vragen en wil deze niet beantwoorden.

Als P-G aannemelijke feiten heeft, dan hoor ik het graag. Maar baedeker heeft wel wat beters te doen dan allerlei drama-queen veronderstellingen na te lopen. Voorlopig blijft als aannemelijk vaststaan dat er niets mis is met het instrument referendum dat in tal van gerespecteerde democratieën in gebruik is en een nuttige rol vervult.


Het is minstens aannemelijk dat volksraadplegingen en -geving in strijd met het constitutionele recht is.


Het is ten enenmale onmogelijk, dat in een democratie, een volksraadpleging in strijd is met het constitutionele recht.

Als een volksraadpleging in strijd is met het constitutionele recht, is er geen sprake van een democratie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: za jun 08, 2019 11:52 am 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Biertje schreef:
Raya schreef:
Lancelot schreef:
Nou, kijk bijvoorbeeld naar Fred Teeven. Die is nou buschauffeur. De graaier.


Op 15 februari 2018 werd hij voorzitter van de raad van toezicht van Partners voor Jeugd, een samenwerkingsverband van jeugdzorgorganisaties William Schrikker en de Jeugd- & Gezinsbeschermers.

In 2018 nam Teeven deel aan het televisieprogramma Kroongetuige dat werd uitgezonden op RTL4. Hij bleek de Kroongetuige in het spel te zijn.

Op 1 januari 2019 werd Fred Teeven voorzitter van VOI©E, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties in Nederland. Als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie was hij onder meer verantwoordelijk voor de herziening van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties en daarmee de verantwoordelijk voor de regulering van de organisaties die door VOI©E vertegenwoordigd worden.https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Teeven
De vraag is met dit soort bronnen als wikipedia: bezoldigd of onbezoldigd en hoe hoog is de vergoeding?


Hij is destijds geinterviewd. Voor zover ik me kan herinneren zijn het betaalde functies. Hij zou daarbij als vrijwilliger een dagje per week op de bus blijven rijden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: za jun 08, 2019 7:40 am 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Lancelot schreef:
Raya schreef:
Enzo501 schreef:

Wat doet een partij die helemaal niks in een onderhandling eruit weet te slepen en zich blijkbaar alle kaas van het brood laat eten uberhaupt in de poltiek? Wat is dat voor zinloos tijverdrijf?


Pluche lonkt, pluche plakt en helpt naar vervolgbaantjes. Volg ook eens wat carrieres van oud-politici.
Nou, kijk bijvoorbeeld naar Fred Teeven. Die is nou buschauffeur. De graaier.


Op 15 februari 2018 werd hij voorzitter van de raad van toezicht van Partners voor Jeugd, een samenwerkingsverband van jeugdzorgorganisaties William Schrikker en de Jeugd- & Gezinsbeschermers.

In 2018 nam Teeven deel aan het televisieprogramma Kroongetuige dat werd uitgezonden op RTL4. Hij bleek de Kroongetuige in het spel te zijn.

Op 1 januari 2019 werd Fred Teeven voorzitter van VOI©E, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties in Nederland. Als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie was hij onder meer verantwoordelijk voor de herziening van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties en daarmee de verantwoordelijk voor de regulering van de organisaties die door VOI©E vertegenwoordigd worden.https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Teeven

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: za jun 08, 2019 6:37 am 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Enzo501 schreef:
PeterJKH schreef:
Je kunt er allerlei namen aan geven, maar een kiezer stemt bijvoorbeeld op een bepaalde partij vanwege het feit dat die partij (laten we hem partij X noemen) belooft iets te gaan doen aan de immigratie, aan het feit dat ouderen stelselmatig worden gekort en aan een terugdringing/stabilisering van de steeds oplopende pensioenleeftijd. Dus kiezer stemmen op partij X omdat ze erop vertrouwen dat die beloftes waar worden gemaakt, zo niet geheel, dan toch gedeeltelijk. Partij X gaat met Partij Y samen een kabinet vormen, en wég zijn alle beloftes van Partij X, want anders mogen ze niet meedoen.

Mijn vraag is dan: wat hééft de kiezer er dan aan dat Partij X in de regering komt? Immers, ze hebben op Partij X gestemd vanwege die beloftes, maar die worden overboord gezet tijdens de coalitieonderhandelingen. Dus welk voordeel hebben de kiezers van Partij X er dan van dat die partij deel uit gaat maken van de regering?

Wat doet een partij die helemaal niks in een onderhandling eruit weet te slepen en zich blijkbaar alle kaas van het brood laat eten uberhaupt in de poltiek? Wat is dat voor zinloos tijverdrijf?


Pluche lonkt, pluche plakt en helpt naar vervolgbaantjes. Volg ook eens wat carrieres van oud-politici.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: vr jun 07, 2019 1:01 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Enzo501 schreef:
Raya schreef:
Enzo501 schreef:

Je besteedbaar inkomen mantra van de laatste maanden is dus nietszeggend. Waarvan akte.
De cijfers in de bron hieronder zijn interessanter, als je landen met elkaar wilt vergelijken. Nederland is een bijzonder sterk genivelleerd land,waar de verschillen tussen rijk en arm relatief klein zijn. En kijk, Tsjechie doet het nog beter.


Zijn die percentages weer zo'n verneukeratief gemiddelde?

Waarom zou dat het geval zijn?


Is dat niet het geval dan?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: vr jun 07, 2019 9:45 am 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Enzo501 schreef:
baedeker schreef:
Ja, dat was ik vergeten te zeggen.
Boodschappen doen is natuurlijk goedkoper in Frankrijk, Italië en Spanje.
Als je dat meetelt, dan presteert de EU nóg slechter voor Nederland.

Je besteedbaar inkomen mantra van de laatste maanden is dus nietszeggend. Waarvan akte.
De cijfers in de bron hieronder zijn interessanter, als je landen met elkaar wilt vergelijken. Nederland is een bijzonder sterk genivelleerd land,waar de verschillen tussen rijk en arm relatief klein zijn. En kijk, Tsjechie doet het nog beter.


Zijn die percentages weer zo'n verneukeratief gemiddelde?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 06, 2019 4:20 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


P-G schreef:
Raya schreef:
Er staat mij iets van bij, dat voor de EP verkiezingen, er werd geroepen dat er voorlopig van verdere uitbreiding van de EU geen sprake zou zijn...


Hebben de onderhandelingen tussen enerzijds de Europese Unie en haar lidstaten en anderzijds de Turkse Republiek al geleid tot een Turkse toetreding tot de Unie?


Is Albanie geen uitbreiding dan?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 06, 2019 2:47 pm 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Er staat mij iets van bij, dat voor de EP verkiezingen, er werd geroepen dat er voorlopig van verdere uitbreiding van de EU geen sprake zou zijn...

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Europa is het zeker waard om te verdedigen.

Geplaatst: do jun 06, 2019 10:50 am 

Reacties: 3670
Bekeken: 148157


Enzo501 schreef:
baedeker schreef:
Raya schreef:
Yep!

Maar er zijn nu eenmaal mensen die de EU nooit de schuld zullen geven, al zou de EU zelf schuld bekennen.

Ik zie het.

En zo pruttelen Baedeker en Raya nog even door, terwijl in hun fantasiewereld de onderhandelingen over de nexit al begonenn zijn.


En, waar slaat deze reactie dan op? Je bewijst hiermee enkel mijn gelijk.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 42 [ Er voldeden 834 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling