Het is nu zo jan 20, 2019 11:11 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 6 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Is hoor en wederhoor niet langer de standaard?
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Is hoor en wederhoor niet langer de standaard?

Geplaatst: di aug 07, 2018 7:14 pm 

Reacties: 18
Bekeken: 1162


Einstein schreef:
Wat betreft die VOG voor vrijwilligers, dat lijkt me logisch, in elk geval wanneer er kinderen bij zijn. En misschien ontmoedigt de overheid mantelzorg door naasten en buren, omdat het voor de thuiszorg nogal duur is, om alsnog de rommel op te ruimen ? Het zijn geen professionele krachten.. Misschien komen die regels (dus) uit de koker van bepaalde lobby's.. maar ik ben het met je eens, dat het rare regels zijn. Je zou toch denken, dat mantelzorgers beloning verdienen.

Raya schreef:
De regering doet niets anders dan de samenleving vorm geven, middels wetten en vergunningen. Zij bevoordeelt de een en buit de ander uit. Verdeelt groepen en zet ze tegen elkaar op, juist om die saamhorigheid, de solidariteit, de kop in te drukken.

Hmm dit gaat me te ver.. ik denk niet, dat de overheid bewust sociale contacten of solidariteit tussen burgers probeert te ondermijnen.. dat vind ik een beetje teveel Qanon.. conspiracy, dan volgt altijd de vraag, waarom zou de overheid zoiets doen ? De overheid heeft geen belang bij eilandisering en de-politisering van de bevolking, wat al jaren aan de gang is. Het gebeurt gewoon en de overheid kan er niet veel tegen doen. Heeft er ook niks over te zeggen.


Een VOG zegt enkel dat je tot op het moment van aanvraag, geen veroordeling op je naam hebt staan. Er vindt geen hertoetsing plaats, dus kun je vervolgens je gang gaan. Zelfs als je daarna een veroordeling krijgt, is het niet gezegd dat de instelling daarvan op de hoogte wordt gebracht.

De overheid verplicht mensen tot mantelzorg, door bejaardentehuizen en verzorgingshuizen te sluiten en mensen langer thuis te laten wonen, tot bij zware dementie en ernstige 'verwardheid' aan toe. Vanavond viel op het nieuws nog te horen dat gemeenten verplicht zijn om ouderen, patienten uit pscyhiatrische opvang en andersoortige opvang, urgentieverklaringen voor een woning te geven, omdat het rijk instellingen voor residentiele opvang wil sluiten. Tegelijk werd de mantelzorgboete ingevoerd, bezuinigd op de bouw van sociale huurwoningen en bestaande sociale huurwoningen verplicht verkocht; bezuinigd op de wijkverpleging en de WMO.
Iemand die zorg nodig heeft, krijgt te maken met een keukentafelgesprek waarin wordt gekeken of de persoon mensen in zijn omgeving heeft die hem kunnen helpen/verzorgen. Tot aan de buren aan toe.
Zijn die er niet of onvoldoende, dan krijgt de hulpbehoevende een coach toegewezen om de kennissenkring uit te breiden om daarmee verzorgers te krijgen.
Er zijn niet voor niets nog steeds processen omdat mensen die hulp nodig hebben geen thuiszorg meer krijgen of te weinig uren; of geen of te weinig pgb.

Het beleid van de overheid is verre van consistent. Waar enerzijds van mensen wordt geeist dat ze hun eigen hulp organiseren, wordt het de omgeving door o.a. de mantelboete, maar ook het verbod op het nog oprichten van kinderopvang door bevriende ouders, onmogelijk gemaakt.

Ik kan er ook niets aan doen. het is gewoon zo.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Is hoor en wederhoor niet langer de standaard?

Geplaatst: zo aug 05, 2018 12:45 pm 

Reacties: 18
Bekeken: 1162


Einstein schreef:
Raya schreef:
Er is een vorm van paniek in de samenleving.
We weten niet meer waar we aan toe zijn.
Er verandert veel en ook nog eens in sneltreinvaart, en lang niet alles is ten goede. Heel weinig zelfs.
Dat maakt mensen onzeker, vooral als ze er zelf weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen. Dan zoeken ze andere dingen, willen ze met vingertjes wijzen, en zullen met priemende vinger naar meer gaan wijzen, als ze bemerken dat ze op die punten wel invloed hebben. Zo ook met de #metoo beweging. Het voedt zichzelf met het succes. En dan raakt het overtrokken. Er wordt niet meer gewacht op bekentenissen of uitslag van onderzoek, en zo vallen er ook onschuldige slachtoffers.

Ik wijs toch met MIJN vinger naar de politiek, die bezig is een neoliberale samenleving te maken van waar eens samenhang en solidariteit bestond.
We staan voor een tweesprong: maken we er weer een democratie van met de mogelijkheid om zelf weer invloed uit te oefenen op ons leven en de maatschappij,
of
glijden we verder af naar een vorm van dictatuur, waarbij in dit geval de neoliberalen ons leven bepalen en het neoliberalisme als vaststaand feit, een zekerheid, aanvaarden.

Ik ga voor het eerste!

Jij kiest voor het eerste. Je verwachtingen van de democratie zijn hooggespannen. Een overheid is m.i. echter niet in staat om de benodigde samenhang en solidariteit terug te brengen in de samenleving. Je kunt natuurlijk blijven roepen, dat het aan de economie ligt aan het jakkeren, aan de tredmolen van het bedrijfsleven.. maar honderd jaar geleden was dat jakkeren er óók, waren er nog veel minder regels voor bedrijven en werkten mensen nog veel meer uren. Maar ze waren solidair.. en buren kregen mantelzorg, wanneer buren dat nodig hadden. Dat is verdwenen.. en er is m.i. geen politieke partij, die daar iets aan kan veranderen. Zo'n verandering moet van onderop komen.

Mensen bemoeien zich nauwelijks met elkaar.. we zijn tegenwoordig bijna individueel gesegregeerd in dit land, iedereen leeft langs elkaar heen. Dat is iets, waar de staat alleen maar zieken-, ouderen- en jeugdzorg tegenover kan stellen. Waarmee ze het leed bij zwakke groepen - die wel die solidariteit behoeven - enigszins kan verzachten. Maar ik betwijfel, of er echt draagvlak is bij de bevolking, voor een overheid met relevante invloed op het leven van individuele burgers.

Ik geloof niet meer in maakbaarheid, door de politiek. Zeker niet op dit soort thema's. De solidariteit en het gezellige samenzijn is gewoon cultureel voorbij. We hebben Instagram. Mensen, vooral oudere mensen, zijn daar ontevreden over, maar zolang ze zelf niet maatschappelijk actief worden, is het onoplosbaar. De gemakkelijk-rechtse politiek maakt dankbaar gebruik van de ontevredenheid, door in politieke campagnes lippendienst te bewijzen aan die samenleving uit het verleden, maar de hand niet in eigen boezem steekt: liever verwijt men selectief de immigranten, dat ze geen deel willen uitmaken van "onze" samenleving. Terwijl het onderliggende probleem is, dat onze samenleving niet meer bestaat.


Het is waar, dat verandering ten goede van onderop moet komen. Maar op elkaars kinderen passen, mag al niet meer. Je wordt aangemerkt als kinderopvang, en moet vervolgens aan tal van regels voldoen. Je moet een relevante opleiding hebben, de ruimte moet aan tal van eisen voldoen, en er moet een buitenruimte zijn, welke aan de eisen voldoet, je hebt een vergunning nodig, etc.

Je mag in veel gevallen ook al niet meer zomaar mantelzorgen. Als jij of de persoon die mantelzorg nodig heeft een uitkering heeft, krijg je al snel te maken met de mantelzorgboete en wordt jij of de ander gekort voor je menselijkheid.

En zo zijn er tal van voorbeelden te geven. De regering doet niets anders dan de samenleving vorm geven, middels wetten en vergunningen. Zij bevoordeelt de een en buit de ander uit. Verdeelt groepen en zet ze tegen elkaar op, juist om die saamhorigheid, de solidariteit, de kop in te drukken.
Zelfs vrijwilliger zijn ergens is aan regels gebonden. Je hebt in heel veel gevallen een VOG (verklaring omtrent gedrag nodig, welke geld kost). Als je een uitkering hebt, moet het worden goedgekeurd, en wordt het al snel afgekeurd omdat je dan niet meer voltijds beschikbaar bent voor werk, ook zit dat werk er niet in.

Gelukkig zijn er social media, met al hun beperkingen en kwade kanten.
Het scheidt enerzijds mensen in groepen, polariseert, maar brengt anderzijds ook mensen bij elkaar. Niet alleen digitaal, maar mensen gaan elkaar ook steeds meer ontmoeten en met elkaar verbinden.

Ik ben er van overtuigd, dat we kunnen en moeten werken aan meer en betere democratie. Hier en daar echt een vuist zullen moeten (en op termijn gaan) maken. Het is een veel beter alternatief dan afglijden naar een dictatuur, waarin de burgers apatisch bevelen opvolgen van politici die waarschijnlijk zelf ook aan touwtjes vast zitten.
Ik zal er in ieder geval voor blijven vechten. Zolang ik leef.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Is hoor en wederhoor niet langer de standaard?

Geplaatst: zo aug 05, 2018 10:43 am 

Reacties: 18
Bekeken: 1162


Er is een vorm van paniek in de samenleving.
We weten niet meer waar we aan toe zijn.
Er verandert veel en ook nog eens in sneltreinvaart, en lang niet alles is ten goede. Heel weinig zelfs.
Dat maakt mensen onzeker, vooral als ze er zelf weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen. Dan zoeken ze andere dingen, willen ze met vingertjes wijzen, en zullen met priemende vinger naar meer gaan wijzen, als ze bemerken dat ze op die punten wel invloed hebben. Zo ook met de #metoo beweging. Het voedt zichzelf met het succes. En dan raakt het overtrokken. Er wordt niet meer gewacht op bekentenissen of uitslag van onderzoek, en zo vallen er ook onschuldige slachtoffers.

Ik wijs toch met MIJN vinger naar de politiek, die bezig is een neoliberale samenleving te maken van waar eens samenhang en solidariteit bestond.
We staan voor een tweesprong: maken we er weer een democratie van met de mogelijkheid om zelf weer invloed uit te oefenen op ons leven en de maatschappij,
of
glijden we verder af naar een vorm van dictatuur, waarbij in dit geval de neoliberalen ons leven bepalen en het neoliberalisme als vaststaand feit, een zekerheid, aanvaarden.

Ik ga voor het eerste!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Is hoor en wederhoor niet langer de standaard?

Geplaatst: wo dec 27, 2017 1:10 pm 

Reacties: 18
Bekeken: 1162


'Nat' is ook relatief, 'droog' uiteraard ook en 'hoog' even zo goed.

'Objectief' heb je hier in twee betekenissen:
1- de keuze van de journalist/redactie
2- de weergave van de feiten

Natuurlijk verwacht ik dat nieuws in het Financieel Dagblad meer financieel gerelateerd is dan in het Hervormd Dagblad. En dat het nieuws in het Hervormd dagblad meer religieus is gericht.
Dat zijn duidelijke keuzes, maar ook keuzes die helder zijn door het profiel van het dagblad. Natuurlijk moeten de artikelen zelf wel objectief zijn, en dat is uiteraard zo objectief mogelijk. Redactionele commentaren, interpretaties/duidingen en meningen zijn natuurlijk niet verboden, maar moeten wel als zodanig duidelijk herkenbaar zijn, die zijn duidelijk niet objectief.
Het was niet voor niets goed gebruik dat 1 bron geen bron was. Gebeurtenissen moesten door een tweede, betrouwbare bron, bevestigd worden, voor de msm er kond van deden. Dat lijkt verleden tijd. En ook lijkt er sturing -al dan niet zelfsturing- te zijn in het brengen van onderwerpen, die niet te maken heeft met het profiel van het blad of programma. Een actualiteitenprogramma, nieuwsblad of journaal dat kiest voor bijv. een vangst van illegaal vuurwerk in plaats van de eerder genoemde massaverkrachting, manipuleert nieuws door de prioriteiten toekenning. En als dat dan ook nog mainstream media breed gebeurt, kun je helemaal je vraagtekens zetten.

Als de berichtgeving rond Willem Aantjes destijds direct was onderworpen aan factchecks, had het inderdaad anders uitgepakt. Willem Aantjes is voor velen in ere hersteld, maar dat heeft inderdaad wel jaren geduurd. De resultaten van het onderzoek waaruit bleek dat Aantjes de waarheid had gesproken, is echter ook nauwelijks in het nieuws geweest. Ook politieke? keuzen van de msm destijds?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Is hoor en wederhoor niet langer de standaard?

Geplaatst: wo dec 27, 2017 11:36 am 

Reacties: 18
Bekeken: 1162


Rightnow schreef:
Wat je tegenover plotseling nieuws kunt stellen, is scepsis, oplettendheid en geduld. Want de ware toedracht over "Keulen" werd dus eerst niet of niet zorgvuldig en grondig genoeg naar voren gebracht. Maar naderhand kwamen meer feiten naar boven.

Wachten we eens een paar weken met de eindconclusie en houden we de ogen en oren open; zoeken we in de media van "de vijand" van de eerstgehoorde media en dan hebben we al het begin van "hoor en wederhoor" te pakken.

Hoop dat in het nieuwe jaar mensen elkaar minder snel veroordelen, langer wachten, beter doorvragen, en zich afvragen wat de keerzijde van de medaille is! Enig wantrouwen is vaak nuttig maar de snelle veroordeling maakt de samenleving onleefbaar. Loopbanen en menselijke mogelijkheden worden vernietigd omdat alles nog enkel gaat om iemands IMAGO - wat steeds meer een kwestie is van de WAAN van de dag die morgen voorbij is, als carrieres gebroken zijn en relaties stukgemaakt.


Probleem is dat de waarheid aan het licht werd gebracht door bronnen die doorgaans minder of niet betrouwbaar zijn, niet objectief, overdrijven en zich op één issue richten. Het maakt dat die bronnen betrouwbaarder gaan worden geacht dan de msm die zaken verzwegen en bagatelliseerden. Dat valt de msm wel degelijk aan te rekenen, want als andere figuren wel met het nieuws kunnen komen, n.b. figuren met weinig journalistieke vaardigheden en weinig toegang tot bronnen, dan mag het duidelijk zijn dat msm dingen bewust verzwegen, al dan niet op verzoek om paniek, wraak of angsten te voorkomen.

Al eerder gesteld: nepnieuws bestrijd je niet door nieuws te verzwijgen of te bagatelliseren, maar door met de feiten te komen, hoe ernstig die ook zijn. En dan is het uiteraard aan de overheid om afdoende op te treden en te laten zien dat zij de burgers daadwerkelijke beschermt en raddraaiers oppakt en veroordeelt.

Natuurlijk hoort nieuws objectief te worden gebracht, niet alleen door hoor en wederhoor, want dat is niet altijd mogelijk, maar wel door zich aan de feiten te houden. Ik pleit dan ook nog steeds voor factchecks als een politicus wordt geciteerd, bijvoorbeeld. Dat imago's beschadigd raken als figuren -terecht- negatief in het nieuws komen, is inherent aan de daad en vaak aan het 'publiek' figuur zijn. Als msm zich enkel aan de feiten houden, en een figuur heeft iets niet gedaan, dan zal de msm ook niet negatief hoeven te berichten, en blijft beschadiging uit, omdat -als msms weer als betrouwbare bron zouden kunnen worden gezien- daarmee speculatie op social media op natuurlijke wijze de kop kan worden ingedrukt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Is hoor en wederhoor niet langer de standaard?

Geplaatst: di dec 26, 2017 8:31 pm 

Reacties: 18
Bekeken: 1162


We moeten een betrouwbare bron hebben. Dat horen in de allereerste plaats de mainstream media te zijn. En daarbij ook de politiek.

Een simpel voorbeeldje:
In eerste instantie werden de massale verkrachtingen en aanrandingen in Keulen verzwegen.
Vervolgens kwamen er berichten op de social media en werden deze door politici en msm ontkend.
De berichten in de social media hielden echter aan. Uiteindelijk werd door politici en msm toegegeven dat die verkrachtingen en aanrandingen hadden plaatsgevonden, maar slechts op zeer beperkte schaal.
De berichten over massale verkrachtingen en aandrandingen bleven doorgaan op de social media. Uiteindelijk moesten politici en msm toegeven dat er werkelijk massaal spake was geweest van verkrachtingen en aanrandingen.

En er zijn meer voorbeelden te geven.


Nepnieuws en overdrijvingen (ook een vorm van nepnieuws) kun je alleen bestrijden als je met de werkelijkheid komt en wel uit betrouwbare bron. Je moet er als lezer, kijker of luisteraar vanuit kunnen gaan dat wat die en die bronnen melden, ook daadwerkelijk klopt, en alles wat daarvan afwijkt dus nep is.
Helaas behoren politici en de mainstream media niet meer tot de betrouwbare bronnen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Hoor en wederhoor doen er dan niet meer toe. Als je als bron hebt laten blijken dat je niet betrouwbaar bent, word je niet meer vertrouwd.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 6 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling