Het is nu wo mei 27, 2020 10:38 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 98 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do okt 24, 2019 12:44 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


Hume schreef:
Raya schreef:
Er is maar 1 oplossing:

Bouwen, bouwen, bouwen, tot er ruim voldoende woningen zijn. Dan zakken de prijzen vanzelf. De enige manier om de woning- en prijzencrises te boven te komen.


Dat bouwen zal dan wel op een duurzame manier moeten gebeuren.
Zonder vervuiling bouwen, is ook mogelijk.
Waar een wil is ,is een weg.

https://c-creators.org/doe


Natuurlijk. Bouwen met zo min mogelijk vervuiling. Waar dat kan, gewoon doen. Maar er moet hoe dan ook gebouwd worden. Niet alleen op papier in regeerakkoorden, maar ook in het echie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do okt 24, 2019 12:35 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


P-G schreef:
Raya schreef:
Er is maar 1 oplossing:

Bouwen, bouwen, bouwen, tot er ruim voldoende woningen zijn. Dan zakken de prijzen vanzelf. De enige manier om de woning- en prijzencrises te boven te komen.


Een woningtekort is er altijd geweest; de explosieve prijsstijgingen niet. Dat komt door de financialisatie van de woningmarkt.


De woningnood is groter dan ooit, en het steeds meer los laten van de gereguleerde woningmarkt, drijft te prijzen op. Er kan nu gevraagd worden wat men wil. Zelfs bij sociale huurwoningen, die bij leegkomen direct naar het maximum worden opgetrokken. Ook door de idiote verhuurheffing en ATAD.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do okt 24, 2019 12:33 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


HvR schreef:
Raya schreef:
Er is maar 1 oplossing:

Bouwen, bouwen, bouwen, tot er ruim voldoende woningen zijn. Dan zakken de prijzen vanzelf. De enige manier om de woning- en prijzencrises te boven te komen.


En minder mensen.... Tien a twaalf miljoen is wel zo'n beetje de limiet voor een landje als NL.

De afgelopen jaren zijn er weer ruim 200.000 asielzoekers bijgekomen, terwijl de bouw zo goed als stil lag.

We zouden beter accepteren dat NL vergrijst in plaats van kansloze immigranten toe te laten die onze billen nooit gaan wassen maar wel een toenemend beroep doen op de steeds schaarser wordende voorzieningen in dit land.


Doet me denken aan de 'club van 10 miljoen', die ook vond dat we terugmoesten in bevolking, en wel naar 10 miljoen.

De huidige omstandigheden hebben meerdere oorzaken, en een daarvan is inderdaad het aantal inwoners. We moeten niet denken dat we met 17.000.000 en een giga-luchthaven, en een giga-landbouw en veeteelt, en een giga-zeehaven, en giga bedrijfsterreinen, en een giga-natuurgebied, en nog eens 50 miljoen extra mensen kunnen huisvesten op deze postzegel.

De EU brengt geen oplossing.
Er zijn vele landen met erg dun bevolkte gebieden en veel minder vervuiling omdat ze geen overbevolking kennen, waar hier inmiddels aardig sprake van lijkt te ontstaan. Maar die verdeling zit er niet in. Er wordt zelfs niet eens gekeken naar echte vluchtelingen die in levensgevaar zijn als ze niet worden opgevangen. Mensen die geen volgens de nep-regels geen recht op opvang hebben, worden niet uitgezet. Zoals we ze vlak voor de kust van het land van vertrek kunnen oppikken, kunnen we die natuurlijk ook weer in een bootje vlak voor die kust afzetten. En dan heb ik het over mensen die niet vluchten omdat ze in levensgevaar zijn.
Overigens moeten we er ook alles aan doen om te voorkomen dat mensen in levensgevaar terecht komen in land van origine. Laten we als EU de VS maar eens gaan boycotten met hun voortdurende oorlog in het Midden-Oosten e.d.

Maar goed, er is heel dringend behoefte aan woningen. En zelfs zonder die immigratie mee te rekenen gaat het al om honderdduizenden woningen. We moeten maar even schijt aan de EU hebben en zelf onze problemen oplossen, zonder inmenging, zonder ons gebonden te weten of voelen aan Brusselse regels. Die doen tenslotte niets voor ons om onze problemen op te lossen. Die komen niet met die honderdduizenden woningen om de woningnood op te lossen. Nog niet eens met kartonnen dozen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do okt 24, 2019 7:38 am 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


Er is maar 1 oplossing:

Bouwen, bouwen, bouwen, tot er ruim voldoende woningen zijn. Dan zakken de prijzen vanzelf. De enige manier om de woning- en prijzencrises te boven te komen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: wo sep 25, 2019 11:57 am 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


Rightnow schreef:
Inderdaad Biertje, een luchthaven is ook een speeltje van de elite want vliegen is niet voor iedereen. Vertrek en aankomst kan ook via vliegveld Weeze in Duitsland, om maar eens een alternatief te noemen voor bepaalde bestemmingen.

Wat zijn de nationale voor- en nadelen van een uitgebreider Schiphol, of van een extra luchthaven, ten opzichte van minder (lees:duurder) vliegverkeer vanuit de Randstad? Is het beter onze beperkte oppervlakte voor woningbouw en voor meer stilte in te zetten?


Ik denk echt dat er meer aandacht moet komen voor het welzijn van iedereen in plaats van voor de welvaart van enkelen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do sep 19, 2019 8:22 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


Klopt. Als je personeel wilt, moet er ook betaalbare huisvesting voor ze zijn.

Vroeger besefte men dat. Toen grote bedrijven zelf huizen gingen bouwen voor hun personeel. Hele arbeiderswijken verrezen als paddestoelen uit de grond.

Maar onze historicus Mark Rutte heeft dat uit zijn geheugen verbannen. Die maakt wonen voor velen onmogelijk en denkt dat we dan toch een aantrekkelijk land blijven voor bedrijven om zich te vestigen.

Die neoliberalen sporen niet.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do sep 05, 2019 9:49 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


P-G schreef:
Raya schreef:
Er moet gewoon gebouwd worden. Het is de wettelijke taak van deze overheid om daarvoor te zorgen. Zij dienen gewoon de maatregelen te nemen die er voor zorgen dat er voldoende woningen kunnen worden gebouwd.

Maar dat doen ze niet. Dat is niet een kwestie van niet kunnen, maar van niet willen. ZIJ zijn de wetgevende macht. Zij dienen allereerst te zorgen dat wetten worden nageleefd, ook door henzelf. Handhaven dus!


Ex artikel 22, tweede lid, Grondwet dient de overheid voldoende woongelegenheid te bevorderen. Gemeenten die hun aanzienlijke grondposities niet willen opgeven, verzaken hun grondwettelijke taak. Het feit dat middels het opgeven van hun grondposities de gemeenten worden genoodzaakt tot hetzij het verhogen van hun belastingen - onroerend zaakbelasting (!) -, hetzij het doorvoeren van bezuinigingen - de zorg (!) - billijkt het één en ander wel gezien de samenstelling van het electoraat.

Maar méér bouwen is niet voldoende. Het tekort aan woonruimte is van alle tijden. Dit tekort verklaart aldus niet danwel onvoldoende waarom de explosieve prijsstijgingen van de afgelopen jaren. De woningmarkt en de daarmee verwante financiële (deel)markt vormen geen (normale) markt waarbij de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. In een (reguliere) markt leidt een stijgende prijs tot een hoger aanbod en een lagere vraag. De woningmarkt vertoont echter het tegenovergestelde.

De autoriteiten hebben hieraan meegewerkt door de inherent schare grond nog minder beschikbaar te laten zijn en de financialisatie van de markt voor grond en woningen toe te staan.

https://www.ftm.nl/artikelen/woningaanbod?share=1

Het is hoog tijd voor allerhande maatregelen van fiscale, financiële en - ingeval van uitgifte van grond door gemeenten - van civielrechtelijke aard. Denk aan een grondwaardebelasting, het aanscherpen van de regels voor het verstrekken van hypothecaire leningen aan beleggers en het verkopen van nieuwbouwwoningen tegen een lage prijs in combinatie met een meerwaardeclausule.


Er is een duidelijk verband tussen de gestegen wachttijden en de gestegen prijzen. Hoe langer de wachttijd hoe hoger de prijzen. De vraag neemt toe, het aanbod blijft ver achter, dus de prijzen stijgen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do sep 05, 2019 9:47 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


Biertje schreef:
baedeker schreef:
PeterJKH schreef:
Maar waarom zouden mensen een huis móeten kopen? Er zijn genoeg mensen die huren juist prettig vinden, gewoon, omdat dan het onderhoud van de woning en allerlei andere kosten die met woningbezit te maken hebben, niet op hun verantwoordelijkheid rusten. Waarom is er niet gewoon genoeg huuraanbod in de middenklasse?

Een verhuurder zal de kosten die met woningbezit te maken hebben aan de huurder doorberekenen. Verhuur is geen liefdadigheid.

Verhuur is natuurlijk een mogelijkheid. Tegen een redelijke prijs, kan ook. Maar niet in Nederland, waar er alles aan gedaan is om verhuur voor de "gewone" particuliere verhuurder oninteressant te maken, en waar corporaties 30%(!) van de woningvoorraad beheren, maar door schreefwoners en immigranten hun taak niet vervullen. Ideologische keuzes prima, maar op een gegeven moment hebben ze consequenties.
Wat is een redelijke huur en waarom moet dat een deel van in het inkomen zijn i.p.v. de staat en waarde van de woning? Met andere woorden, je betaalt straks voor een krot om nog een dak boven je hoofd te hebben. Werken moet lonen en het moet niet zo zijn dat je je gehele salaris kunt inleveren,


De vraag is niet, wat nog een redelijke huurprijs is, de vraag die daaraan vooraf gaat is veel belangrijker: wat is een redelijke prijs voor een woning. Zolang bouw- en koopprijzen worden opgedreven zullen ook de huren de pan uitrijzen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: di sep 03, 2019 9:35 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


Er moet gewoon gebouwd worden. Het is de wettelijke taak van deze overheid om daarvoor te zorgen. Zij dienen gewoon de maatregelen te nemen die er voor zorgen dat er voldoende woningen kunnen worden gebouwd.

Maar dat doen ze niet. Dat is niet een kwestie van niet kunnen, maar van niet willen. ZIJ zijn de wetgevende macht. Zij dienen allereerst te zorgen dat wetten worden nageleefd, ook door henzelf. Handhaven dus!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: di sep 03, 2019 6:03 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


Iets over de woningwet:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Woningwet

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: za aug 31, 2019 9:32 am 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


Wonen is dan ook geen taak van de vrije markt. Je mag immers nergens een hutje bouwen, zelfs geen kartonnendoos opzetten om in te slapen. Ook slapen in je eigen auto op een eigen parkeerplaats is strikt verboden. Je wordt zelfs uitgesloten van bijv. uitkeringen, zorg, etc. als je geen vast adres hebt. Dus is wonen een taak van de overheid. Dat staat ook in de wet. Alleen heeft de overheid schijt aan de wet. Ze zorgt niet voor voldoende woningen. Ze laat het tekort bewust oplopen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: zo aug 25, 2019 1:41 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Ja, houd er maar over op, want jouw verhaal klopt niet. Zie de wetgeving.Arme P-G!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... taatssteun


Arme Raya. Zijn bron bewijst zijn ongelijk. Wat treurig.


Dan heb jij de tekst in de bron niet begrepen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: vr aug 23, 2019 1:15 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


baedeker schreef:
Aantal daklozen verdubbeld in Nederland.
Staatssecretaris Blokhuis (CU) is zich "rot geschrokken".
De hufter.


Dat Blokhuis (Christenunie) zich rot geschrokken zou zijn, is nepnieuws van de bovenste plank.

Zelfs ten tijde van Rutte II was al duidelijk dat het aantal daklozen met 30.000 was toegenomen, waaronder complete gezinnen. Ook de kerken kunnen de hulp allang niet meer leveren en doen een voortdurend beroep op de kerkleden tijdens de diensten. Maar dan zal Blokhuis wel hebben zitten slapen, als trouw kerkbezoeker.

Ook de belofte dat er betaalbare woningen zullen komen is een fabeltje om gewone Nederlanders in slaap te doen sukkelen. Er geldt vrijwel overal een bouwstop vanwege de stikstofbepalingen. Die woningen komen er dus niet, en laat staan dat als ze er komen, ze betaalbaar zullen zijn. Dikke kans dat de verhuurdersheffing weer verder omhoog gaat en corporaties gedwongen worden nog meer sociale huurwoningen te verkopen aan speculanten en huisjesmelkers.

De onvrede groeit in de samenleving. Met de aangekondigde recessie weet het kabinet dat het alleen maar erger gaat worden. Het kabinet probeert te de mensen met valse beloften in slaap te sussen, tot ze klaar is met het nog rijker maken van de grote bedrijven en de allerrijksten onder ons. En dan de puinhoop aan een ander over kan laten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do aug 22, 2019 6:45 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Fout nummer 1. Een borg is juist een partij. Bij een borgtocht is sprake van een overeenkomst tussen de borg, de schuldenaar en de schuldeiser. Zie artikel 7:850 Burgerlijk Wetboek.Fout nummer 2. Zelfs vanuit het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt gesproken over een borgtocht ex voormeld wetsartikel.


Een borg moet tekenen en betalen als het mis gaat. Zolang de lener zijn verplichtingen nakomt, speelt de borg geen rol.


Borgtocht is geen staatsteun. Borg staan is 'zekerheid bieden voor het geval dat', niets meer en niets minder.
Staatssteun is als staat geld geven. Zolang de staat geen geld geeft is er geen sprake van staatssteun.

En nu hou ik er over op. Je wilt het niet inzien. Jouw zaak, jouw probleem.


Ja, houd er maar over op, want jouw verhaal klopt niet. Zie de wetgeving.Arme P-G!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... taatssteun

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do aug 22, 2019 3:27 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


P-G schreef:
Raya schreef:
1. Borgstelling is dat ik verklaar verplichtingen over te nemen als diegene voor wie ik borg sta dat zelf niet meer doet. Zolang diegene zijn verplichtingen nakomt ben ik geen partij. Ik word pas partij als diegene zijn verplichtingen niet meer nakomt. Pas dan, en niet eerder, ben ik aansprakelijk.


Fout nummer 1. Een borg is juist een partij. Bij een borgtocht is sprake van een overeenkomst tussen de borg, de schuldenaar en de schuldeiser. Zie artikel 7:850 Burgerlijk Wetboek.

Raya schreef:
2. Jij wekte de indruk dat de NHG staatsteun is, omdat met de premie de uitkeringen nooit kunnen worden gedekt. Ik heb je laten zien dat dat wel het geval is of kan. Moet je dat punt nu niet ineens gaan verdraaien naar borgstelling, want daar heeft het financiele reilen en zeilen van de NHG niets mee te maken.


Fout nummer 2. Zelfs vanuit het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt gesproken over een borgtocht ex voormeld wetsartikel.


Een borg moet tekenen en betalen als het mis gaat. Zolang de lener zijn verplichtingen nakomt, speelt de borg geen rol.


Borgtocht is geen staatsteun. Borg staan is 'zekerheid bieden voor het geval dat', niets meer en niets minder.
Staatssteun is als staat geld geven. Zolang de staat geen geld geeft is er geen sprake van staatssteun.

En nu hou ik er over op. Je wilt het niet inzien. Jouw zaak, jouw probleem.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: do aug 22, 2019 6:45 am 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Ja, dan is sprake van staatssteun. En daar is op zichzelf niets op tegen.
Een borgstelling is inherent een risicovolle rechtshandeling. Om deze reden heeft een echtgenoot of geregistreerd partner voor een borgstelling op straffe van vernietigbaarheid van die rechtshandeling toestemming van zijn partner nodig. Wegens de Nationale Hypotheek Garantie weet een commerciële geldgever dat hij het leenbedrag afgelost zal zien; is de schuldenaar niet in staat om de lening af te lossen, dan kan hij zich wenden tot het Waarborgfonds Eigen Woningen in diens hoedanigheid van borg. Zonder deze borgstelling zou de commerciële geldgever afzien van een kredietverlening danwel een krediet verstrekken tegen minder gunstige voorwaarden. Daar onder meer de Rijksoverheid op zijn beurt garant staat voor de Waarborgfonds Eigen Woningen is bij de Nationale Hypotheek Garantie sprake van staatssteun.De eenmalige provisie voor de Nationale Hypotheek Garantie is negen/tiende procent van de koopprijs van een woning.


1. Je valt in herhaling met heel veel woorden, zonder mijn opmerking te weerleggen.

2. De premie is afhankelijk van de uitkeringen. Ten eerste zal het hoogst zelden zijn dat iemand nog geen cent heeft afgelost, ten tweede als er moet worden uitgekeerd in 1 van de 1001 gevallen, zonder dat de hypotheeknemer een cent heeft afgelost, verdient NHG er zefls aan.


1. Jij wil niet inzien wat een borgstelling is.
2. Dat Nationale Hypotheek Garantie voor het Waarborgsom Eigen Woningen winst maakt, brengt geen verandering in de aard van een borgstelling.


1. Borgstelling is dat ik verklaar verplichtingen over te nemen als diegene voor wie ik borg sta dat zelf niet meer doet. Zolang diegene zijn verplichtingen nakomt ben ik geen partij. Ik word pas partij als diegene zijn verplichtingen niet meer nakomt. Pas dan, en niet eerder, ben ik aansprakelijk.

2. Jij wekte de indruk dat de NHG staatsteun is, omdat met de premie de uitkeringen nooit kunnen worden gedekt. Ik heb je laten zien dat dat wel het geval is of kan. Moet je dat punt nu niet ineens gaan verdraaien naar borgstelling, want daar heeft het financiele reilen en zeilen van de NHG niets mee te maken.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: wo aug 21, 2019 6:26 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Doordat een partij zich borg stelt, is de schuldeiser zeker van terugbetaling van het geleende geld. Mitsdien is sprake van een steun. Maar wellicht ziet Raya het beter dan alle juristen en de wetgever bij elkaar. Kan Raya immers verklaren van waarom een particulier toestemming van zijn echtgenoot behoeft voor een borgstelling?De kosten voor de borgstelling onder de noemer Nationale Hypotheek Garantie is natuurlijk op generlei wijze dekkend. Van een verzekering is derhalve geen sprake.


1. Er is geen sprake van staatssteun als er geen geld wordt uitgekeerd. Ik snap werkelijk niet waar je het vandaan haalt dat er dan wel staatsteun zou zijn.
Jij betaalt belasting, mag ik aannemen, ook voor politiediensten om eventueel van jou gestolen spullen terug te halen. Is dat dan ook staatsteun die jij ontvangt?


Ja, dan is sprake van staatssteun. En daar is op zichzelf niets op tegen.
Een borgstelling is inherent een risicovolle rechtshandeling. Om deze reden heeft een echtgenoot of geregistreerd partner voor een borgstelling op straffe van vernietigbaarheid van die rechtshandeling toestemming van zijn partner nodig. Wegens de Nationale Hypotheek Garantie weet een commerciële geldgever dat hij het leenbedrag afgelost zal zien; is de schuldenaar niet in staat om de lening af te lossen, dan kan hij zich wenden tot het Waarborgfonds Eigen Woningen in diens hoedanigheid van borg. Zonder deze borgstelling zou de commerciële geldgever afzien van een kredietverlening danwel een krediet verstrekken tegen minder gunstige voorwaarden. Daar onder meer de Rijksoverheid op zijn beurt garant staat voor de Waarborgfonds Eigen Woningen is bij de Nationale Hypotheek Garantie sprake van staatssteun.

Raya schreef:
2. Waar haal jij vandaan dat de kosten niet gedekt worden uit de premies?


De eenmalige provisie voor de Nationale Hypotheek Garantie is negen/tiende procent van de koopprijs van een woning.


1. Je valt in herhaling met heel veel woorden, zonder mijn opmerking te weerleggen.

2. De premie is afhankelijk van de uitkeringen. Ten eerste zal het hoogst zelden zijn dat iemand nog geen cent heeft afgelost, ten tweede als er moet worden uitgekeerd in 1 van de 1001 gevallen, zonder dat de hypotheeknemer een cent heeft afgelost, verdient NHG er zefls aan.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: wo aug 21, 2019 4:58 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Dat is dubbel fout, Raya. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een borgtocht, waarbij het Waarborgfonds Eigen Woningen zich jegens de geldgever zich verbindt tot nakoming tot terugbetaling van de hypothecaire lening. Voor die waarborgfonds staan garant de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De borgstelling maakt het dat een geldgever besluit tot het verlenen van een krediet. Zonder die borgtocht zou de geldgever niet overgaan tot een kredietverlening danwel onder zodanige voorwaarden, dat de kredietnemer genoodzaakt is van het één en ander af te zien. Mitsdien is sprake van overheidssteun.Als ik geen beroep doe op de NHG, zie ik geen cent, en keert de overheid dus geen cent aan mij uit en kan er dus onmogelijke sprake zijn van staatssteun.


Doordat een partij zich borg stelt, is de schuldeiser zeker van terugbetaling van het geleende geld. Mitsdien is sprake van een steun. Maar wellicht ziet Raya het beter dan alle juristen en de wetgever bij elkaar. Kan Raya immers verklaren van waarom een particulier toestemming van zijn echtgenoot behoeft voor een borgstelling?

Raya schreef:
En NEE! Een borgstelling is geen vorm van krediet. Een borgstelling is een zekerheid, dat als de persoon zelf niet meer kan betalen de borgsteller de betalingsverplichting overneemt, MAAR PAS ALS DE PERSOON ZELF NIET MEER TOT BETALEN IN STAAT IS, EN GEEN MOMENT EERDER! Ook dan pas ontstaat een schuld naar de borgsteller, al dan niet afgedekt middels een premie-betaling. Is het afgedekt middels een premie, dan is er per definitie geen sprake van staatssteun want dan draaien de gezamenlijke premiebetalers ervoor op.


De kosten voor de borgstelling onder de noemer Nationale Hypotheek Garantie is natuurlijk op generlei wijze dekkend. Van een verzekering is derhalve geen sprake.


1. Er is geen sprake van staatssteun als er geen geld wordt uitgekeerd. Ik snap werkelijk niet waar je het vandaan haalt dat er dan wel staatsteun zou zijn.
Jij betaalt belasting, mag ik aannemen, ook voor politiediensten om eventueel van jou gestolen spullen terug te halen. Is dat dan ook staatsteun die jij ontvangt?

2. Waar haal jij vandaan dat de kosten niet gedekt worden uit de premies?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: ma aug 19, 2019 10:08 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


Einstein schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:
Als ergens geen beroep op wordt gedaan is er geen sprake van staatssteun in welke zin dan ook.

Daarbij is de NHG een verzekering, waar je voor moet betalen.


Dat is dubbel fout, Raya. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een borgtocht, waarbij het Waarborgfonds Eigen Woningen zich jegens de geldgever zich verbindt tot nakoming tot terugbetaling van de hypothecaire lening. Voor die waarborgfonds staan garant de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De borgstelling maakt het dat een geldgever besluit tot het verlenen van een krediet. Zonder die borgtocht zou de geldgever niet overgaan tot een kredietverlening danwel onder zodanige voorwaarden, dat de kredietnemer genoodzaakt is van het één en ander af te zien. Mitsdien is sprake van overheidssteun.

Ik denk dat Raya gelijk heeft, maar alleen zijn 2e argument telt. NHG is een soort verzekering, geen staatssteun. De koper van een huis betaalt éénmalig een bedrag (1% van de aankoopsom) aan Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Je zou dat kunnen zien als een premie. Wanneer die premie er niet zou zijn.. dan zou het staatssteun zijn.. want de Staat staat garant voor de Stichting Waarborgfonds. Het risico voor de bank wordt kleiner, dus een koper die deelneemt in de NHG krijgt een korting van 0,6% op de hypotheekrente.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale ... k_Garantie

Zo te zien aan de tabel in Wiki maakt de Stichting winst met dit arrangement.. er is in de loop van de jaren een fonds opgebouwd van 1,2 miljard. De overheid hoeft dus niet bij te passen.. Het totaal verzekerde vermogen in 2018 was 205 miljard. Er werd in 2018 ongeveer 18 miljoen uitgekeerd (weinig, want het is geen crisis), terwijl er in de loop van de jaren 2,05 miljard is geincasseerd (1% van het verzekerde vermogen). Daarvan is dus nog 1,2 miljard in kas en de dekkingsgraad is dus positief (0,62%)


En dan nog. Iedereen die onder een bepaald inkomen zit, heeft recht op zorgtoeslag. Veel mensen vragen dat niet aan en krijgen het dan ook niet. Volgens P-G zouden die mensen dan toch staatssteun krijgen omdat ze recht hebben op de zorgtoeslag, maar zo werkt het natuurlijk niet. Als je geen beroep doet op enige vorm van staatssteun is er voor jou ook geen sprake van staatssteun, ook al zou er rechten op kunnen doen gelden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Eigen huis uit zicht - milieuradicaal en speculant gelukkig

Geplaatst: ma aug 19, 2019 6:44 pm 

Reacties: 428
Bekeken: 13901


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:
Is Raya het mij eens dat een Nationale Hypotheek Garantie een vorm van staatssteun is, ookal wordt deze niet ingeroepen?


Als ergens geen beroep op wordt gedaan is er geen sprake van staatssteun in welke zin dan ook.

Daarbij is de NHG een verzekering, waar je voor moet betalen.


Dat is dubbel fout, Raya. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een borgtocht, waarbij het Waarborgfonds Eigen Woningen zich jegens de geldgever zich verbindt tot nakoming tot terugbetaling van de hypothecaire lening. Voor die waarborgfonds staan garant de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De borgstelling maakt het dat een geldgever besluit tot het verlenen van een krediet. Zonder die borgtocht zou de geldgever niet overgaan tot een kredietverlening danwel onder zodanige voorwaarden, dat de kredietnemer genoodzaakt is van het één en ander af te zien. Mitsdien is sprake van overheidssteun.Als ik geen beroep doe op de NHG, zie ik geen cent, en keert de overheid dus geen cent aan mij uit en kan er dus onmogelijke sprake zijn van staatssteun.

En NEE! Een borgstelling is geen vorm van krediet. Een borgstelling is een zekerheid, dat als de persoon zelf niet meer kan betalen de borgsteller de betalingsverplichting overneemt, MAAR PAS ALS DE PERSOON ZELF NIET MEER TOT BETALEN IN STAAT IS, EN GEEN MOMENT EERDER! Ook dan pas ontstaat een schuld naar de borgsteller, al dan niet afgedekt middels een premie-betaling. Is het afgedekt middels een premie, dan is er per definitie geen sprake van staatssteun want dan draaien de gezamenlijke premiebetalers ervoor op.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 5 [ Er voldeden 98 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling