Het is nu wo mei 27, 2020 12:24 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 24 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: vr feb 14, 2020 12:06 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
Enzo501 schreef:

De huizenprijzen in 2008 en medio 2018 waren ongeveer van hetzelfde niveau. De huidige stijging (inderdaad een bubble) wordt vooral veroorzaakt door consumentenvertrouwen door de groeiende economie en de lage hypotheekrente.


Definieer hierbij de consument. De ING Bank publiceerde deze week cijfers waaruit blijkt dat de helft van de huurders verwacht nimmer een huis te kunnen kopen. Voorts heeft een lage rente bovenal effect voor degenen bij wie de lening valt buiten box 1 van de inkomstenbelasting, zoals de belegger.

Consumentenvertrouwen in het algemeen geeft aan hoe positief men over de eigen financiele situatie denkt en dat heeft dus invloed op de mate van risicio die men financieel durft te nemen.
Wat in dit soort discussies altijd ontbreekt is het grotere plaatje. De huizenprijs is voor een groot deel bepaald dooir wat mensen kunnen lenen, en dat is voor een groot deel bepaald door de hypytheekrente. Maar wat een even grote invloed heeft op de mogelijkheid tot kopen, of huren, is het enorme pakket aan vaste lasten. Rechtstreekse woonlasten als waterschapsbelasting, afvalbelasting, OZB, belasting op gas licht water maar ook nog hoge accijnzen op benzine (of eraangekoppelde kosten openbaar vervoer), zorgkosten etc. Dit is een van de eerste dingen die je opvalt als je uit Nederland verhuist, het ontbreken van veel van die loodzware vaste lasten. Wat je in veel andere landen kunt doen is, wanneer het een keer tegenzit, je kosten voor levensonderhoud (tijdelijk) verlagen omdat je relatief veel meer overhoudt van je bruto, ook als het nominale bedrag lager is. Hier ligt een flink deel van het probleem en het voorkomt opstoppingen op de woningmarkt omdat mensen niet flexibel genoeg kunnen zijn. Punt is ook dat de nominale waarde van huizen zeker niet alles zegt. Een huis van een ton kan net zo onbetaalbaar zijn als een huis van 3 ton.
Daarnaast speelt ook nog het ongeduld en alles nu en snel willen hebben hebben hebben. In de jaren 80 en 90 was het ongebruikelijk dat je voor je 30e een huis kon kopen, op je 30e begon je eens rond te kijken. De millenial generatie raakt al in paniek en begint koortsachtig te twitteren als ze op hun 22e nog geen huis kunnen kopen.


Menig millennial woont zonder enig perspectief na zijn dertigste weer of nog steeds bij zijn ouders. Mitsdien kan die laatste beschuldiging worden ingetrokken. Je lijkt wel een boomer, Enzo.

Daarnaast lijkt Enzo de financialisatie van de woonmarkt te ontkennen. Of zal de deregulering van de financiële markten geleid hebben tot lagere prijzen en daarmee tevens lagere maandlasten? Zo ja, dan rijst de vraag of banken soms filantropen zijn.
De zakelijke lasten met betrekking tot woningen zijn feitelijk en praktisch enkele tientjes per maand. Menig abonnement voor de mobiele telefoon is duurder. Mitsdien liggen aldaar de problemen niet.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: do feb 13, 2020 11:40 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
Enzo501 schreef:

In de jaren 70 was er al woningnood.


De woningnood is alle tijden, in elk geval is daarvan sprake sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar de explosief stijgende prijzen zijn van relatief recentelijk, te weten sinds de financialisatie van grond en opstallen heeft mogen plaatsvinden na het vrijgeven van de financiële markten.

De huizenprijzen in 2008 en medio 2018 waren ongeveer van hetzelfde niveau. De huidige stijging (inderdaad een bubble) wordt vooral veroorzaakt door consumentenvertrouwen door de groeiende economie en de lage hypotheekrente.


Definieer hierbij de consument. De ING Bank publiceerde deze week cijfers waaruit blijkt dat de helft van de huurders verwacht nimmer een huis te kunnen kopen. Voorts heeft een lage rente bovenal effect voor degenen bij wie de lening valt buiten box 1 van de inkomstenbelasting, zoals de belegger.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: do feb 13, 2020 10:55 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
Raya schreef:
Enzo501 schreef:

Moet ik echt ingaan op weer een stompzinnige vergelijking, nee toch zeker he?
Het aanbod moet inderdaad aansluiten bij de vraag en de overheid zorgt er al decennia voor dat dat er niet is en de oplossing zou moeten zijn dat de overheid het moet oplossen. Vreemd dat er niet wat meer wantrouwen is op het oplossend vermogen van de overheid.


Omdat de overheid met name de laatste 10 jaar haar plicht heeft verzuimd? Zou dat kunnen?

En het voorbeeld is duidelijk en spreekt.

In de jaren 70 was er al woningnood.


De woningnood is alle tijden, in elk geval is daarvan sprake sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar de explosief stijgende prijzen zijn van relatief recentelijk, te weten sinds de financialisatie van grond en opstallen heeft mogen plaatsvinden na het vrijgeven van de financiële markten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: do feb 13, 2020 10:51 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
Enzo501 schreef:

Jouw bijdragen in discussies met betrekking tot de babyboomgeneratie (alles opgemaakt) en nu weer het drastisch willen verhogen van de lasten van huizenbezitters (krijgen alles toegeworpen) spreken voor zich lijkt me.


Laat Enzo bovenal eens citeren het bericht waarin ondergetekende pleit voor hogere lasten voor huizenbezitters omdat zij alles toegeworpen krijgen.

Een paar voorbeeldjes:
...Om deze reden dient de zogenoemde hypotheekrenteaftrek inclusief voor de bestaande gevallen te worden afgebouwd...: een asociaal idee dat bovendien de spaarzaamheid van mensen straft en de overheid een onbetrouwbare partner toon.


Alles is relatief, Enzo. De hypotheekrenteaftrek is voor gerechtigden van (afgeleiden van) onroerende zaken onmiddellijk en voor de verstrekkers van de eigenwoninglening middellijk een subsidie (!) van fiscale aard, die degressief van aard is. Hoe groter de lening en hoger het belastbaar inkomen, hoe meer subsidie men geniet. Thans is de wetgever reeds bezig om ook voor de bestaande gevallen de hypotheekrenteaftrek te beperken, zij het met minutieuze stapjes. Deze beperking treft bovenal de inkomensgroepen waarvan men mag veronderstellen, dat men deze beperking aan kan.

Zoals eerder geschreven, is ondergetekende voor een fiscaal en monetair stelsel welke op Geoïstische leest geschoeid. Dit houdt onder meer een belastingstelsel waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat individueel geschapen welvaart wordt geprivatiseerd en collectief geschapen welvaart wordt genationaliseerd. Thans neemt de fiscale wetgever het tegenovergestelde als uitgangspunt. Daarnaast dienen grondstoffen - daaronder mede begrepen grond - en natuurlijke monopolies toe te behoren aan de gemeenschap. Een radicale aanhanger van het Geoïsme kan zelfs zover gaan, dat hij afschaffing van de inkomstenbelasting bepleit. Ja, dan is de fiscale subsidiëring van de eigenwoningschuld ook ten einde, maar dat ten principale een probleem?

Dat gezegd hebbende, het beperken (!) van de zogenoemde hypotheekrenteaftrek is voor Enzo een probleem, maar hoe zit het met het beëindigen van de kennelijk door hem gehate subsidie aan huurders?

Enzo501 schreef:
...dienen nieuwbouwwoningen voor hen te worden aangeboden onder de marktprijs...: en dan op termijn met een hele hoop winst doorverkopen zeker, slecht plan.


Enzo haalt opzettelijk het één en ander uit de context.. In het bericht genummerd 195 schreef ondergetekende het volgende.
"Om de starters op de koopmarkt een duwtje in de rug te geven, dienen nieuwbouwwoningen voor hen te worden aangeboden onder de marktprijs. Ter compensatie kan worden gewerkt met allerhande civielrechtelijke maatregelen, die erin voorzien dat de maatschappij duurzaam iets terugziet van haar investeringen. Denk hierbij aan de uitgifte in erfpacht met een jaarlijkse canon, een meerwaardeclausule en/of een door te geven zelfbewoningsclausule."

Enzo501 schreef:
...En om leegstand te voorkomen, dient de Rijksoverheid een grondwaardebelasting in te voeren....: lastenverhoging dus zonder dat er iets tegenover staat.


Zie het bovenstaande over het Geoïsme.

Enzo501 schreef:
...kleine woningen die bij wijze van spreken van karton zijn...: demagogische onzin.


Goede onderbouwing! Ondertussen wordt dit probleem door menig econoom aangedragen. Maar kennelijk staat de economische wetenschap thans gelijk aan demagogie.

Enzo501 schreef:
En dan ook nog duren inkomensafhankelijk willen maken : dodelijk voor doorstroom en in het algemeen motivatie en ambitie van burgers.


Het tegendeel is waar. Scheefwoners wonen namelijk tegen een zodanig lage huur, dat deze in een enkele verhouding staat tot hun inkomen en daardoor worden gestimuleerd om stil te blijven zitten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: do feb 13, 2020 6:18 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
P-G schreef:


Pardon?


Heeft Enzo nog het lef om te reageren?

Jouw bijdragen in discussies met betrekking tot de babyboomgeneratie (alles opgemaakt) en nu weer het drastisch willen verhogen van de lasten van huizenbezitters (krijgen alles toegeworpen) spreken voor zich lijkt me.


Laat Enzo bovenal eens citeren het bericht waarin ondergetekende pleit voor hogere lasten voor huizenbezitters omdat zij alles toegeworpen krijgen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: do feb 13, 2020 4:40 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


P-G schreef:
Enzo501 schreef:
P-G schreef:


Wie thans in staat is om een appartement te kopen, heeft terzake de woonruimte brutomaandlasten - aldus voorafgaand aan de belastingteruggave in verband met de zogenoemde hypotheekrenteaftrek - die lager zijn dan mening huurder van een kamertje. Ondergetekende kan zich in deze omwille van levens- en beroepsmatige ervaringen inmiddels een ervaringsdeskundige noemen.
:((

Oh, ik dacht dat je vooral bezorgd was over de totale situatie op de huizenmarkt en hoe deze gezonder gemaakt kan worden, maar blijkbaar gaat het vooral om je eigen situatie en frustratie en moeten vooral de lasten voor kopers omhoog.


Pardon?


Heeft Enzo nog het lef om te reageren?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: wo feb 12, 2020 4:23 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
HvR schreef:


Ho, ho ! Zo mooi is het ook weer niet voor huizenbezitters....

Ten eerste is daar het risico van financiering maar niet in het minst zou ik een discussie willen zien over de lasten voor huizenbezitters.

Deze zijn in de basis zo absurd hoog dat men aftrek van hypotheekrente een gepaste maatregel vond.

Zonnepanelen, warmtepompen en wat voor gekkigheid men nog meer bedenkt - 'de huizenbezitter' draait er inmiddels wel voor op.

Wat ooit een groot goed was en een goede leefomgeving stimuleerde, is door de overheid uitgekleed
en nu staat men raar te kijken dat het systeem niet meer werkt.... Dank je de koekoek. :rolleyes:


Wie thans in staat is om een appartement te kopen, heeft terzake de woonruimte brutomaandlasten - aldus voorafgaand aan de belastingteruggave in verband met de zogenoemde hypotheekrenteaftrek - die lager zijn dan mening huurder van een kamertje. Ondergetekende kan zich in deze omwille van levens- en beroepsmatige ervaringen inmiddels een ervaringsdeskundige noemen.
:((

Oh, ik dacht dat je vooral bezorgd was over de totale situatie op de huizenmarkt en hoe deze gezonder gemaakt kan worden, maar blijkbaar gaat het vooral om je eigen situatie en frustratie en moeten vooral de lasten voor kopers omhoog.


Pardon?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: wo feb 12, 2020 3:40 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


HvR schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Aan koop- en huurwoningen kleven elk voor- en nadelen. Waarvoor men kiest, zou uiteindelijk een individuele afweging moeten zijn. De overheid moet dan ook in deze neutraal handelen: onderaan de streep dient de overheid niet het ene of andere te bevoordelen. Om deze reden dient de zogenoemde hypotheekrenteaftrek inclusief voor de bestaande gevallen te worden afgebouwd. De fiscale subsidiëring is een overblijfsel uit de negentiende eeuw, waarbij de woning bedrijfseconomisch werd benaderd. Dit is thans feitelijk en praktisch niet meer het geval; de hypotheekrenteaftrek wordt sedert de jaren tachtig bovenal gerechtvaardigd met de veronderstelling dat men voor een eigen woning beter zorgt. Hieraan kan worden getwijfeld. Wellicht dat Biertje hierover een (economisch) rapport kent?


Ho, ho!

Voor de meeste huurders is het geen kwestie van kiezen. Die hebben geen geld, en komen niet in aanmerking voor voldoende hypotheek om een woning te kopen. Die moeten dus wel huren. Bouwen daarmee ook geen eigen vermogen op, en kunnen ook niets doen aan lekke woningen, geen zonnepanelen plaatsen en zelfs geen rendabelere ketel o.i.d.


Ho, ho ! Zo mooi is het ook weer niet voor huizenbezitters....

Ten eerste is daar het risico van financiering maar niet in het minst zou ik een discussie willen zien over de lasten voor huizenbezitters.

Deze zijn in de basis zo absurd hoog dat men aftrek van hypotheekrente een gepaste maatregel vond.

Zonnepanelen, warmtepompen en wat voor gekkigheid men nog meer bedenkt - 'de huizenbezitter' draait er inmiddels wel voor op.

Wat ooit een groot goed was en een goede leefomgeving stimuleerde, is door de overheid uitgekleed
en nu staat men raar te kijken dat het systeem niet meer werkt.... Dank je de koekoek. :rolleyes:


Wie thans in staat is om een appartement te kopen, heeft terzake de woonruimte brutomaandlasten - aldus voorafgaand aan de belastingteruggave in verband met de zogenoemde hypotheekrenteaftrek - die lager zijn dan mening huurder van een kamertje. Ondergetekende kan zich in deze omwille van levens- en beroepsmatige ervaringen inmiddels een ervaringsdeskundige noemen.
:((

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: wo feb 12, 2020 3:36 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Ook dat was weer zo'n subsidie die ten goede kwam aan mensen met een eigen huis en bereikte niet de huurders die vaak al in veel oudere en slechter onderhouden woningen leven. Verhuurders hadden er geen belang bij. De energierekening was toch voor rekening van de huurders.


Aan koop- en huurwoningen kleven elk voor- en nadelen. Waarvoor men kiest, zou uiteindelijk een individuele afweging moeten zijn. De overheid moet dan ook in deze neutraal handelen: onderaan de streep dient de overheid niet het ene of andere te bevoordelen. Om deze reden dient de zogenoemde hypotheekrenteaftrek inclusief voor de bestaande gevallen te worden afgebouwd. De fiscale subsidiëring is een overblijfsel uit de negentiende eeuw, waarbij de woning bedrijfseconomisch werd benaderd. Dit is thans feitelijk en praktisch niet meer het geval; de hypotheekrenteaftrek wordt sedert de jaren tachtig bovenal gerechtvaardigd met de veronderstelling dat men voor een eigen woning beter zorgt. Hieraan kan worden getwijfeld. Wellicht dat Biertje hierover een (economisch) rapport kent?


Ho, ho!

Voor de meeste huurders is het geen kwestie van kiezen. Die hebben geen geld, en komen niet in aanmerking voor voldoende hypotheek om een woning te kopen. Die moeten dus wel huren. Bouwen daarmee ook geen eigen vermogen op, en kunnen ook niets doen aan lekke woningen, geen zonnepanelen plaatsen en zelfs geen rendabelere ketel o.i.d.


Waar sprak ondergetekende het bovenstaande tegen?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: di feb 11, 2020 3:14 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
Enzo501 schreef:

De regels voor hypotheken zijn juist strenger geworden, maar daar mag inderdaad nog wel een schepje bovenop, bijvoorbeeld . De periode dat deze regels echt effect krijgen is vrij lang omdat ze vooral voor nieuwe gevallen gelden en dat is een hoofdreden dat starters niet aan de bak komen, maar ja dat was in 1982 toen de hypotheekrente 12% was ook zo. Het klopt dat de huizenprijzen zeker niet alleen door intrinsieke factoren omhoog gaan, maar bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan wat mensen kunnen lenen, wat weer samenhangt met HRA bijvoorbeeld.
De huizenmartk is altijd relatief vrij geweest, ik vraag me af op welke regulering er gedoeld wordt en wat dit dan zou verbeteren.


Zie het bericht genummerd 193 en verder.

Had ik gelezen ja. Wat is je punt?
Nergens in Europa is de woningmarkt zo gelieerd aan overheidsingrijpen middels grondprijzen en woonsubsidies (het door mij al heel vaak aangehaalde rondpompen van geld), nergens is het aandeel socialle woningvoorraad zo hoog en bijna nergens is het aandeel van het inkomen dat mensen aan wonen (inclusief de kluwen aan gerelateerde lasten) moeten besteden zo hoog. En nog denken velen dat de overheid de problemen gaat oplossen. De hoge huren in de private sector zijn ook direct terug te leiden op overheidsbeleid (het toelaten van scheefwonen bijvoorbeeld).


Het bovenstaande behoeft uiteraard een onderbouwing met cijfers.
Dat gezegd hebbende, de overheid oefent bovenal invloed op de grondprijzen uit middels grondspeculatie door gemeenten. Uiteraard kent ons land ook bestemmingsplannen, maar een planologische chaos is een weinig aantrekkelijk alternatief. Zie België over hoe dat mis kan gaan. Daarnaast zijn niet alleen de financiële regels aanzien versoepeld, ook de huurmarkt zélf is aanzienlijk gedereguleerd. Thans is bijvoorbeeld een tijdelijke huurovereenkomst welhaast een zekerheid op een vertrek na afloop van de overeengekomen looptijd. Heeft dat de huurprijzen gedempt? Het antwoord is evident ontkennend. Daarnaast is de voorraad sociale huurwoningen aanzien gedaald, maar een gunstig effect op de prijzen heeft het geenszins gehad.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: di feb 11, 2020 3:03 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Raya schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Elke soepsidie schiet zijn doel voorbij omdat het niet kortdurend is maar wel verslavend. De enige soepsidie die kortdurend was, was die voor dubbel glas. Toen de vraag enorm toenam werd de subsidie afgeschaft.


Die subsidie voor dubbelglas ter bevordering van de isolatie was mitsdien geen mislukking doch één die onder zijn eigen succes ten onder ging. Bij een goede planning en bovenal politieke wil zou dit nooit kunnen gebeuren. Het doel van een subsidie is om een bepaald gedrag te stimuleren. Lukt dat, dan dient een daartoe bestemde regeling niet te worden afgeschaft maar juist te worden gecontinueerd totdat het einddoel is bereikt.


Ook dat was weer zo'n subsidie die ten goede kwam aan mensen met een eigen huis en bereikte niet de huurders die vaak al in veel oudere en slechter onderhouden woningen leven. Verhuurders hadden er geen belang bij. De energierekening was toch voor rekening van de huurders.


Aan koop- en huurwoningen kleven elk voor- en nadelen. Waarvoor men kiest, zou uiteindelijk een individuele afweging moeten zijn. De overheid moet dan ook in deze neutraal handelen: onderaan de streep dient de overheid niet het ene of andere te bevoordelen. Om deze reden dient de zogenoemde hypotheekrenteaftrek inclusief voor de bestaande gevallen te worden afgebouwd. De fiscale subsidiëring is een overblijfsel uit de negentiende eeuw, waarbij de woning bedrijfseconomisch werd benaderd. Dit is thans feitelijk en praktisch niet meer het geval; de hypotheekrenteaftrek wordt sedert de jaren tachtig bovenal gerechtvaardigd met de veronderstelling dat men voor een eigen woning beter zorgt. Hieraan kan worden getwijfeld. Wellicht dat Biertje hierover een (economisch) rapport kent?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: di feb 11, 2020 2:48 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
Enzo501 schreef:

Bedoel je dat in beginsel goede regelingen zoals huursubsidie, HRA en sociale woningbouw hun doel voorbij zijn geschoten en in zekere mate ge/misbruikt worden voor zaken waar ze niet voor bedoeld zijn? De winingmarkt is een middel geworden om inkomenspolitiek te bedrijven en dat is een slechte zaak.


De markt voor grond en de daarop gebouwde danwel te bouwen opstallen vormen geen reguliere markt die wordt beheerst door de economische wet van vraag en aanbod. De markt wordt bovenal beheerst door de (financiële) regels die overheid opstelt. En op dat punt heeft de overheid op neoliberale leest een massieve deregulering doorgevoerd. De explosief stijgende prijzen laten zich grotendeels hierdoor verklaren. Zoals gezegd: het ouderlijk huis van ondergetekende werd gefinancierd met een hypothecaire lening gebaseerd op louter het inkomen van de kostwinner. Nadien mocht in toenemende mate een tweede inkomen worden meegewogen en zelfs beleggers hebben thans de mogelijkheid op via reguliere banken en institutionele beleggers een hypothecaire lening ter financiering van de koopprijs van een te verhuren woonruimte.

Een verdere deregulering van genoemde markt, zou desastreus zijn. Marktpartijen zouden zich bovenal gaan richten op de bouw van dure koopwoningen en huurwoningen voor het hoge, vrije segment. Van betaalbaarheid zou geen sprake zijn. Voor de lagere en middensegment is de markt hoogstens in staat tot het bouwen van woningen met een slechte kwaliteit; kleine woningen die bij wijze van spreken van karton zijn. Regulering is broodnodig; elke keer dat de overheid de markt voor grond en opstallen vrijliet, was de leefbaarheid het eerste slachtoffer.

De regels voor hypotheken zijn juist strenger geworden, maar daar mag inderdaad nog wel een schepje bovenop, bijvoorbeeld . De periode dat deze regels echt effect krijgen is vrij lang omdat ze vooral voor nieuwe gevallen gelden en dat is een hoofdreden dat starters niet aan de bak komen, maar ja dat was in 1982 toen de hypotheekrente 12% was ook zo. Het klopt dat de huizenprijzen zeker niet alleen door intrinsieke factoren omhoog gaan, maar bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan wat mensen kunnen lenen, wat weer samenhangt met HRA bijvoorbeeld.
De huizenmartk is altijd relatief vrij geweest, ik vraag me af op welke regulering er gedoeld wordt en wat dit dan zou verbeteren.


Zie het bericht genummerd 193 en verder.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: di feb 11, 2020 12:57 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Biertje schreef:
Enzo501 schreef:
P-G schreef:


Sedert de jaren tachtig zijn de (financiële) spelregels juist versoepeld.

Bedoel je dat in beginsel goede regelingen zoals huursubsidie, HRA en sociale woningbouw hun doel voorbij zijn geschoten en in zekere mate ge/misbruikt worden voor zaken waar ze niet voor bedoeld zijn? De winingmarkt is een middel geworden om inkomenspolitiek te bedrijven en dat is een slechte zaak.
Elke soepsidie schiet zijn doel voorbij omdat het niet kortdurend is maar wel verslavend. De enige soepsidie die kortdurend was, was die voor dubbel glas. Toen de vraag enorm toenam werd de subsidie afgeschaft.


Die subsidie voor dubbelglas ter bevordering van de isolatie was mitsdien geen mislukking doch één die onder zijn eigen succes ten onder ging. Bij een goede planning en bovenal politieke wil zou dit nooit kunnen gebeuren. Het doel van een subsidie is om een bepaald gedrag te stimuleren. Lukt dat, dan dient een daartoe bestemde regeling niet te worden afgeschaft maar juist te worden gecontinueerd totdat het einddoel is bereikt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: di feb 11, 2020 12:54 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
Enzo501 schreef:

Precies. Meer lasten en meer regulering. Dat heeft de laatste 40 jaar op de woonmarkt goed gewerkt...


Sedert de jaren tachtig zijn de (financiële) spelregels juist versoepeld.

Bedoel je dat in beginsel goede regelingen zoals huursubsidie, HRA en sociale woningbouw hun doel voorbij zijn geschoten en in zekere mate ge/misbruikt worden voor zaken waar ze niet voor bedoeld zijn? De winingmarkt is een middel geworden om inkomenspolitiek te bedrijven en dat is een slechte zaak.


De markt voor grond en de daarop gebouwde danwel te bouwen opstallen vormen geen reguliere markt die wordt beheerst door de economische wet van vraag en aanbod. De markt wordt bovenal beheerst door de (financiële) regels die overheid opstelt. En op dat punt heeft de overheid op neoliberale leest een massieve deregulering doorgevoerd. De explosief stijgende prijzen laten zich grotendeels hierdoor verklaren. Zoals gezegd: het ouderlijk huis van ondergetekende werd gefinancierd met een hypothecaire lening gebaseerd op louter het inkomen van de kostwinner. Nadien mocht in toenemende mate een tweede inkomen worden meegewogen en zelfs beleggers hebben thans de mogelijkheid op via reguliere banken en institutionele beleggers een hypothecaire lening ter financiering van de koopprijs van een te verhuren woonruimte.

Een verdere deregulering van genoemde markt, zou desastreus zijn. Marktpartijen zouden zich bovenal gaan richten op de bouw van dure koopwoningen en huurwoningen voor het hoge, vrije segment. Van betaalbaarheid zou geen sprake zijn. Voor de lagere en middensegment is de markt hoogstens in staat tot het bouwen van woningen met een slechte kwaliteit; kleine woningen die bij wijze van spreken van karton zijn. Regulering is broodnodig; elke keer dat de overheid de markt voor grond en opstallen vrijliet, was de leefbaarheid het eerste slachtoffer.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: di feb 11, 2020 12:00 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Enzo501 schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Eigenlijk is de hervorming pas compleet als je ook de vrije huursector reguleert en ook voor die huurwoning onderwerpt aan een puntensysteem, als was het maar de doorstroming en onderhoud te bevorderen. Immers, de door de VVD bestemde groep 'scheefwoners' stroomden niet door omdat hun huur niet gelimiteerd was, de verhuurder kan vragen wat hij wil.


:ok:

En om leegstand te voorkomen, dient de Rijksoverheid een grondwaardebelasting in te voeren.

Precies. Meer lasten en meer regulering. Dat heeft de laatste 40 jaar op de woonmarkt goed gewerkt...


Sedert de jaren tachtig zijn de (financiële) spelregels juist versoepeld.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: di feb 11, 2020 9:55 am 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Biertje schreef:
Eigenlijk is de hervorming pas compleet als je ook de vrije huursector reguleert en ook voor die huurwoning onderwerpt aan een puntensysteem, als was het maar de doorstroming en onderhoud te bevorderen. Immers, de door de VVD bestemde groep 'scheefwoners' stroomden niet door omdat hun huur niet gelimiteerd was, de verhuurder kan vragen wat hij wil.


:ok:

En om leegstand te voorkomen, dient de Rijksoverheid een grondwaardebelasting in te voeren.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: ma feb 10, 2020 10:19 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Biertje schreef:
En dat alle hypotheken op één inkomen is gebaseerd. Te lang hebben tweeverdieners o.l.v. de overheid de prijzen omhoog gedreven. En de hypotheek moet voortaan gebaseerd worden op loan to income en niet meer loan to value.


Dat is een goed punt, biertje! Het is onverstandig om de verhouding tussen enerzijds het leenbedrag en anderzijds de marktwaarde van het te verhypothekeren onderpand helemaal uit het oog te verliezen, maar leidend dient te worden de inkomen van de kostwinner - gelukkig niet thans noodzakelijkerwijs de mannelijke helft van een stel van ongelijk geslacht. Eerstgenoemde verhouding dient niet uit het oog te verdwijnen om te voorkomen dat een woning (niet al te lang) onder water staat. Dat een woning onder water staat behoeft niet per se een probleem te zijn, zolang aan de periodieke verplichtingen kan worden voldaan. Maar ingeval een huis geruime tijd of inherent onder water staat, ontstaan automatisch problemen ingeval men onverhoopt moet verhuizen.

Het is tevens tijd dat de (Rijks)overheid de regie weer in handen neemt. Uiteraard moet er meer worden gebouwd, maar bovenal dient met een breed scala een maatregelen van bovenal civielrechtelijke en financieel-juridische aard te worden aangewend. Links- of rechtsom dienen hypothecaire leningen aan beleggers ter financiering van te verhuren woonruimten niet meer te worden verstrekt door banken en institutionele beleggers. Met het financieren van nieuwbouw is niets mis - economische activiteit! Het kan echter niet zo zijn dat deze organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid eraan bijdragen dat starters achter het net vissen en vervolgens ter financiering van de huur van een kamertje een aanzienlijk deel van hun netto-inkomen mogen afdragen aan de beleggers die diezelfde starter van de woningmarkt wegdrukken! Om de starters op de koopmarkt een duwtje in de rug te geven, dienen nieuwbouwwoningen voor hen te worden aangeboden onder de marktprijs. Ter compensatie kan worden gewerkt met allerhande civielrechtelijke maatregelen, die erin voorzien dat de maatschappij duurzaam iets terugziet van haar investeringen. Denk hierbij aan de uitgifte in erfpacht met een jaarlijkse canon, een meerwaardeclausule en/of een door te geven zelfbewoningsclausule.
Tot slot moet de (Rijks)overheid samen met de wooncorporaties en -stichtingen weer massief gaan investeren volkshuisvesting. Deze moet ten principale weer toegankelijk worden voor zowel het lage als middelinkomens. De huurprijs kan daarbij inkomensafhankelijk worden gemaakt. Indien woonlasten ter grootte van één/derde (1/3) deel van het netto-inkomen als verantwoord wordt geacht, dan dient men eenvoudigweg te allen tijde dit deel als huur over te maken naar de verhuurder. Verdient iemand aldus netto vijftienhonderd euro (€ 1.500,00), dan bedraagt de huur mitsdien vijfhonderd euro (€ 500,00); iemand met een twee keer zo hoog inkomen betaalt duizend euro (€ 1.000,00). Hiermee wordt binnen de volkshuisvesting (semi-)vrijwillig solidariteit tussen arm en rijk tot stand gebracht en wordt het fenomeen van scheefwonen eveneens beëindigd.

Het bovenstaande zijn allemaal concrete voorstellen waarmee iemand het wel of niet mee eens kan zijn. Belangrijker is echter dat fundamenteel wordt gebroken met het neoliberalisme. Een woonruimte dient niet (tevens) te dienen als een beleggingsobject maar louter op individueel niveau te zorgen voor woongenot en op maatschappelijk niveau voor huisvesting. Huisvesting is een publiek goed, dat niet of zéér beperkt aan de markt kan worden overgelaten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: ma feb 10, 2020 6:22 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Dat is zeker niet genoeg. De overheid verhoogt nog steeds de NHG, dat moet dan ook stoppen. En er moet nu echt stappen worden ondernomen dat er vooral gebouwd ordt - zelfs als de huizenprijzen daardoor gaan dalen - en dat de overheid de regie neemt want nu heeft niemand dat. Dat is nou wat ik mis in je verhaal evenals een verschuiving van belasting van werken naar vermogen.


Want ondergetekende heeft niet genoegzaam aangegeven een fiscaal en monetair stelsel op Geoïstische leest voor te staan? Meer bouwen is namelijk onvoldoende; het voorkomt niet de financialisatie van de woningmarkt.
Nee, maar een tekort eeuwig laten bestaan om wat aan de prijsvorming te doen is onzin.


Menig (markt)partij heeft 'bouwen, bouwen en nog eens bouwen' als motto. Om dit te bereiken, dienen de regels en vereisten bij nieuwbouw te worden afgebouwd. Maar dit is te eenvoudig. De markt voor grond en de daarop gebouwde danwel te bouwen opstallen zijn geen 'reguliere' markt, waarbij vraag en aanbod elkaar in evenwicht brengen. Deregulering zal louter zorgen voor nog hogere prijzen, woononzekerheid, lagere kwaliteit en geringe duurzaamheidskwaliteiten. Hierdoor zal de markt zich gaan concentreren op dure koopwoningen en huurwoningen in vrije segment. Voor de midden- en lage segmenten zullen resteren tijdelijke (?) woningen van lage kwaliteit, waarbij het bovenal zal gaan om de kwantiteit in plaats van de kwaliteit. Als de markt de vrije hand krijgt, zal de natuur binnenkort worden volgebouwd met kleine woningen die bij wijze van spreken uit karton zullen bestaan.

Het aantal woningen moet niet worden verward met de betaalbaarheid ervan. Terzake de betaalbaarheid van woningen zijn bovenal de (financiële) spelregels van belang. Bij het opstellen van de huidige regels heeft de overheid een kwalijke rol gespeeld en speelt deze nog steeds. In de jaren zeventig kocht mijn vader mijn ouderlijk huis alleen; de hoogte van het krediet was voor wat betreft het inkomen gebaseerd op dat van de kostwinner. In de jaren negentig mocht een tweede inkomen echter in toenemende mate worden meegewogen. Hierdoor is het tweeverdienersmodel geen levenskeuze, luxe, verworvenheid of kwestie van emancipatie doch een economische noodzaak geworden. Nadien konden mochten ook hypothecaire leningen worden verstrekt aan beleggers ter financiering van te verhuren woonruimte. In het vorig decennium spatte de eerste bubbel uit elkaar. De rekening kwam terecht bij starters: voor hen - en louter voor hen - zijn de financiële en fiscale regels aangescherpt. De kredietverlening is beperkt tot de marktwaarde van het te verhypothekeren onderpand en fiscaal dient sprake te zijn van een annuïteitenlening met een maximale looptijd van dertig jaar. Bestaande gevallen en beleggers zijn strobreed in de weg gelegd, terwijl een tweede inkomen nog steeds mag worden meegewogen. Jongeren die alleenstaand zijn of waarbij slechts één van hen kan of wil werken, staan kansloos aan de kant. Wat zal dit doen met de demografische opbouw van onze samenleving? Het laat zich raden.

Het wordt tijd dat de overheid zijn constitutionele plicht weer nakomt en zorgt voor betaalbare en kwalitatief hoogstaande woonruimte. Een groot arsenaal aan civielrechtelijke, fiscale en financieel-juridische middelen zijn voorhanden of kunnen worden geproduceerd. Maar daarvoor is bovenal vereist dat beleidsmakers afstappen met het neoliberale paradigma.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: ma feb 10, 2020 5:18 pm 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Dat is zeker niet genoeg. De overheid verhoogt nog steeds de NHG, dat moet dan ook stoppen. En er moet nu echt stappen worden ondernomen dat er vooral gebouwd ordt - zelfs als de huizenprijzen daardoor gaan dalen - en dat de overheid de regie neemt want nu heeft niemand dat. Dat is nou wat ik mis in je verhaal evenals een verschuiving van belasting van werken naar vermogen.


Want ondergetekende heeft niet genoegzaam aangegeven een fiscaal en monetair stelsel op Geoïstische leest voor te staan? Meer bouwen is namelijk onvoldoende; het voorkomt niet de financialisatie van de woningmarkt.
Leuk wat je zegt maar dan ben je lid van de verkeerde partij. Kijk eens naar onderstaand filmpje wat het ministerie eigenlijk doet me de woningmarkt. Je felooft het gewoon niet maar het is helaas waar.

https://www.youtube.com/watch?v=qvawKUC2jfk


Geen der politieke partijen komt daadwerkelijk (nog) op tegen de financialisatie van de woningmarkt, al is het maar vanwege een gebrekkig begrip ervan.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: In 2020 groot tekort aan seniorenwoningen

Geplaatst: ma feb 03, 2020 10:50 am 

Reacties: 245
Bekeken: 9455


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Waarom moet de overheid dat doen en niet de banken? Moet de overheid mensen helpen die een aflossingsvrije hypotheek hebben. En het is gevaarlijk als mensen extra aflossingen gaan doen tijdens de crisis.


Daarom bepleit ondergetekende ook om het nu te gaan stimuleren. Het staat er toch duidelijk?
Dat is zeker niet genoeg. De overheid verhoogt nog steeds de NHG, dat moet dan ook stoppen. En er moet nu echt stappen worden ondernomen dat er vooral gebouwd ordt - zelfs als de huizenprijzen daardoor gaan dalen - en dat de overheid de regie neemt want nu heeft niemand dat. Dat is nou wat ik mis in je verhaal evenals een verschuiving van belasting van werken naar vermogen.


Want ondergetekende heeft niet genoegzaam aangegeven een fiscaal en monetair stelsel op Geoïstische leest voor te staan? Meer bouwen is namelijk onvoldoende; het voorkomt niet de financialisatie van de woningmarkt.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 2 [ Er voldeden 24 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling