Het is nu za jun 23, 2018 1:04 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 264 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Brexit: nieuwe fase!
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr apr 13, 2018 1:12 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Raya schreef:
Rutte heeft niet gewonnen, Rutte heeft verloren.
Dat hij toch premier is geworden is een fout in onze democratie. Hij is niet gekozen door de burgers, hij is er neergezet ondanks dat zijn partij fors verloren heeft. Ik ben er van overtuigd, dat als mensen tijdens de Kamerverkiezingen ook hadden mogen aangeven of zij Rutte weer als premier wilden, hij het niet was geworden.


Aan veronderstellingen zoals hierboven beschreven, hebben we weinig. Nederland heeft nu eenmaal een parlementair stelsel, waarin ambtsdragers - gelukkig - niet rechtstreeks worden verkozen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr apr 13, 2018 9:45 am 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Enzo501 schreef:
Raya schreef:
Enzo501 schreef:

Vreemd dat er altojd begrip en gedud moet worden opgebracht voor een luidkeelse ontevreden minderhied, maar dat men niet begrijot of wil begrijpen dat een flinke meerderheid van de Nederlanders best tot prima tevreden is en niet zit te wachten op nog meer geneuzel over politiek.


In een democratie worden minderheden niet genegeerd. In een democratie geldt ieders belang.

Je verwart ieders belang met het recht van de hardste schreeuwer.


Ach, door de demografische opbouw van onze samenleving en het zichzelf erg zielig vinden van de rijkste generatie ooit, verwordt onze democratie tot een gerontocratie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di maart 13, 2018 7:31 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Raya schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:

Het VK heeft er per referendum voor gekozen zijn eigen toekomst in handen te nemen.
De vergelijking met het geklieder in eigen land rond NB een raadgevend referendum zou er toe moeten leiden dat we zelf een toontje lager zingen.


Degenen die de zogenaamd verkozen toekomst het langst mogen dragen, hebben die juist verworpen.


Democratie is democratie. Dat velen niet zijn gaan stemmen doet daar niets aan af. Die moeten achteraf dan ook niet gaan zeuren.

Het doet mij denken aan die idioot die niet meedeed met de postcodeloterij, en toen de hoofdprijzen in zijn straat, bij de rechter ging klagen dat hij of zij geen prijs kreeg.
Als je niet meedoet, dan moet je ook niet zeuren.


Mede vanwege het ontbreken van een Basisregistratie Personen - het Verenigd Koninkrijk is nooit veroverd door Napoleon Bonaparte - verkrijgt men in het Verenigd Koninkrijk niet automatisch het kiesrecht. Ingeval men aan wettelijke bepalingen voldoet, kan worden verzocht tot inschrijving als kiezer in de daartoe bestemde registers.

Gisteren en eerder suggereerde Raya nog dat de ratificatie van Europese verdragen door Nederland op een illegitieme en ongrondwettelijke wijze heeft plaatsgevonden. Verdragen zouden niet zijn geratificeerd met een twee/derde meerderheid van de stemmen in beide Kamers der Staten-Generaal, zo deze nodig zou zijn geweest. Hiervan is echter niet gebleken. In dit licht is het echter opvallend dat Raya wel akkoord gaat met een wijziging van de rechtspositie van burgers wegens een meerderheid van slechts tweeënvijftig procent bij een volksraadpleging die bijvoorbeeld de Schotten nooit hebben gewenst, uitgeschreven door een regering die de Schotten nimmer hebben gewenst.

P-G schreef:
baedeker schreef:
P-G schreef:
Degenen die de zogenaamd verkozen toekomst het langst mogen dragen, hebben die juist verworpen.

Dat is democratie. Je kunt altijd het electoraat zo segmenteren dat je een groep vindt die het er niet mee eens is. Als je daar niet tegen kunt moet je niet in een democratie gaan wonen.
Overigens was ons parlement pro-referendum, maar heeft D66 er zijn medewerking aan verleend dat een minderheid zijn keuze kon opdringen aan een duidelijke meerderheid. Dat vind ik veel erger.


De (jongere) Schotten en Noord-Ieren krijgen tegen wil en dank een bepaalde toekomst opgelegd, omdat een meerderheid van de (oudere) Welsh en Engelsen, afgaande op leugens, nostalgisch terugverlangen naar de tijden van het Britse Rijk. In dit licht kan de verregaande wijziging van het Britse constitutionele recht op generlei wijze worden gerechtvaardigd. Zeker niet wanneer men voor ogen houdt dat de meerderheid niet groter was dan tweeënvijftig procent van de opgekomen kiezers. In een democratische rechtsstaat dient in het algemeen en terzake dit soort politieke besluiten in het bijzonder te allen tijde rekening te worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van minderheden. Mitsdien kan en mag democratie niet vervallen in platvloers majoritarisme - een dictatuur van een nipte en/of toevallige helft plus één.
Het referendum over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie heeft veel zwakheden van dit instrument blootgelegd: het maakt de democratie onnodig kwetsbaarder voor bijvoorbeeld een onevenwichtige bevolkingsopbouw en demagogie. Ondertussen zit de regering van het Verenigd Koninkrijk met de handen in het haar: wat houdt de 'Brexit' namelijk in? Terwijl de onderhandelingen tussen enerzijds het Verenigd Koninkrijk en anderzijds de Europese Unie en haar achterblijvende lidstaten reeds een jaar plaatsvinden, heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk niet eens haar doelen bepaald.

Thans is aanhangig in de Eerste Kamer der Staten-Generaal het wetsvoorstel strekkende tot intrekking van de Wet raadgevend referendum. Afgezien van de juridische bezwaren ten aanzien van het wetgevingsproces, moet de afschaffing van voormeld gedrocht worden toegejuicht. Het raadgevend referendum staat op gespannen voet met de grondwettelijke norm ex artikel 67, derde lid, Grondwet dat volksvertegenwoordigers zonder last stemmen. Voorts is gebleken dat voormeld gedrocht vooral gebruikt wordt door querulanten en politieke hooligans, waarbij deelbelangen en tegenstellingen voorop staan en achteraf niemand ter verantwoording kan worden geroepen. Nee, dan liever het politieke systeem dat past bij de rechtsstaat en waarin ruimte bestaat voor verbinding, een zorgvuldige belangenafweging, rekening en verantwoording, te weten: de vertegenwoordigende democratie.
Uiteraard impliceert het voorgaande niet dat ons politiek stelsel nimmer tegen het licht mag worden gehouden, maar zulks moet leiden tot een verbetering doch niet aantasting van de vertegenwoordigende democratie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di maart 13, 2018 7:04 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


baedeker schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:
Het VK heeft er per referendum voor gekozen zijn eigen toekomst in handen te nemen.
De vergelijking met het geklieder in eigen land rond NB een raadgevend referendum zou er toe moeten leiden dat we zelf een toontje lager zingen.
Degenen die de zogenaamd verkozen toekomst het langst mogen dragen, hebben die juist verworpen.

Dat is democratie. Je kunt altijd het electoraat zo segmenteren dat je een groep vindt die het er niet mee eens is. Als je daar niet tegen kunt moet je niet in een democratie gaan wonen.
Overigens was ons parlement pro-referendum, maar heeft D66 er zijn medewerking aan verleend dat een minderheid zijn keuze kon opdringen aan een duidelijke meerderheid. Dat vind ik veel erger.


De (jongere) Schotten en Noord-Ieren krijgen tegen wil en dank een bepaalde toekomst opgelegd, omdat een meerderheid van de (oudere) Welsh en Engelsen, afgaande op leugens, nostalgisch terugverlangen naar de tijden van het Britse Rijk. In dit licht kan de verregaande wijziging van het Britse constitutionele recht op generlei wijze worden gerechtvaardigd. Zeker niet wanneer men voor ogen houdt dat de meerderheid niet groter was dan tweeënvijftig procent van de opgekomen kiezers. In een democratische rechtsstaat dient in het algemeen en terzake dit soort politieke besluiten in het bijzonder te allen tijde rekening te worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van minderheden. Mitsdien kan en mag democratie niet vervallen in platvloers majoritarisme - een dictatuur van een nipte en/of toevallige helft plus één.
Het referendum over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie heeft veel zwakheden van dit instrument blootgelegd: het maakt de democratie onnodig kwetsbaarder voor bijvoorbeeld een onevenwichtige bevolkingsopbouw en demagogie. Ondertussen zit de regering van het Verenigd Koninkrijk met de handen in het haar: wat houdt de 'Brexit' namelijk in? Terwijl de onderhandelingen tussen enerzijds het Verenigd Koninkrijk en anderzijds de Europese Unie en haar achterblijvende lidstaten reeds een jaar plaatsvinden, heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk niet eens haar doelen bepaald.

Thans is aanhangig in de Eerste Kamer der Staten-Generaal het wetsvoorstel strekkende tot intrekking van de Wet raadgevend referendum. Afgezien van de juridische bezwaren ten aanzien van het wetgevingsproces, moet de afschaffing van voormeld gedrocht worden toegejuicht. Het raadgevend referendum staat op gespannen voet met de grondwettelijke norm ex artikel 67, derde lid, Grondwet dat volksvertegenwoordigers zonder last stemmen. Voorts is gebleken dat voormeld gedrocht vooral gebruikt wordt door querulanten en politieke hooligans, waarbij deelbelangen en tegenstellingen voorop staan en achteraf niemand ter verantwoording kan worden geroepen. Nee, dan liever het politieke systeem dat past bij de rechtsstaat en waarin ruimte bestaat voor verbinding, een zorgvuldige belangenafweging, rekening en verantwoording, te weten: de vertegenwoordigende democratie.
Uiteraard impliceert het voorgaande niet dat ons politiek stelsel nimmer tegen het licht mag worden gehouden, maar zulks moet leiden tot een verbetering doch niet aantasting van de vertegenwoordigende democratie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di maart 13, 2018 5:29 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


baedeker schreef:
P-G schreef:
Kenmerkend aan de Brexit is nu juist dat veel inwoners van het Verenigd Koninkrijk worden opgezadeld met een toekomst die zij hebben verworpen.

Het VK heeft er per referendum voor gekozen zijn eigen toekomst in handen te nemen.
De vergelijking met het geklieder in eigen land rond NB een raadgevend referendum zou er toe moeten leiden dat we zelf een toontje lager zingen.


Degenen die de zogenaamd verkozen toekomst het langst mogen dragen, hebben die juist verworpen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di maart 13, 2018 4:53 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Kenmerkend aan de Brexit is nu juist dat veel inwoners van het Verenigd Koninkrijk worden opgezadeld met een toekomst die zij hebben verworpen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr maart 02, 2018 12:39 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Raya schreef:
OOK in een gewoon samenwerkingsverband kun je verdragen sluiten over erkenning van elkaars veiligheidseisen van producten en deze zelfs op elkaar afstemmen.


Kan Raya één voorbeeld van een dergelijke samenleving geven? Een voorbeeld zal ongetwijfeld uitblijven, daar deze niet bestaat. Daar normen dikwijls te gedetailleerd zijn om in wetten in formele zin op te nemen en om die reden wordt gewerkt met een algemene maatregel van bestuur, een ministeriële regeling, een uitvoeringsbesluit of koninklijke besluiten, is het evident dat verdragen zich allerminst lenen om uiterst gedetailleerde normen te bevatten. Voorts is die zogenoemde samenwerking nogal vrijblijvend: lidstaten kunnen de krenten uit de pap halen - en daarmee andere lidstaten benadelen - en onduidelijk is hoe de normen worden gehandhaafd.
Maar wellicht verkiest Raya in deze een investeerder-staatsarbitrage boven de Europese Unie - de wondere zijn de wereld nog niet uit.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr maart 02, 2018 10:27 am 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:Ze zijn het niet in naam, wel in daad.
Door als EU zelfstandig zaken in- en uit te voeren, gedraagt zij zich als een federatieve staat. Dat mag voor iedereen duidelijk zijn. Als puur samenwerkende landen, ontbreekt de autoriteit om als EU belasting te heffen of een pensioenvoorziening in te stellen.


Afgezien van de feitelijke onjuistheden in het bovenstaande, blijft nog steeds onduidelijk hoe die samenwerking eruit moet zien; inhoudelijke vragen alsmede opmerkingen zijn tot op heden onbeantwoord gebleven.


Tsja, ik weet dat jij niet over kritiek wilt praten op de EU, als er niet een volledig, tot in de punten en komma's uitgewerkt alternatief ligt.
Hoe denk je dat deze -wan-EU tot stand is gekomen? Zou iemand een volledig, tot in de puntjes uitgewerkt plan hebben rondgestuurd, of is er iemand met een idee gekomen en is dat vervolgens uitgewerkt, P-G?

Overigens verwacht ik nu wel van jou, als jij ergens ook maar de minste kritiek op uit, een volledig uitgewerkt alternatief! Dat begrijp je natuurlijk wel!


Het gaat niet eens om de details maar zelfs de essentie van die zogenoemde samenwerking is nooit verhelderd. Denk hierbij aan de vraag of lidstaten elkaars producten mogen weren omdat deze niet conform de nationale wet- en regelgeving zijn. Bij een bevestigend antwoord ontstaat protectionisme en wordt de klok teruggedraaid naar de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Bij een ontkennend antwoord ontstaat een race to the bottom. Welke keuze maakt Raya?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: do maart 01, 2018 7:55 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Raya schreef:
portman schreef:
Raya schreef:


WAT is een leugen?Dat de EU zelf belasting wil gaan heffen?

https://www.europa-nu.nl/id/vihnikk2eot ... ingheffing

https://www.businessinsider.nl/brussel- ... ng-heffen/
Of dat de EU zelf een pensioenstelsel wil invoeren?

https://www.nu.nl/pensioen/4803408/euro ... enpot.html

Je lult er weer overheen, zoals gewoonlijk. Jij beweerde dat de EU nu al een federatie is. Staat in het eerste zinnetje van je reactie. Dat is en blijft een leugen.Ze zijn het niet in naam, wel in daad.
Door als EU zelfstandig zaken in- en uit te voeren, gedraagt zij zich als een federatieve staat. Dat mag voor iedereen duidelijk zijn. Als puur samenwerkende landen, ontbreekt de autoriteit om als EU belasting te heffen of een pensioenvoorziening in te stellen.


Afgezien van de feitelijke onjuistheden in het bovenstaande, blijft nog steeds onduidelijk hoe die samenwerking eruit moet zien; inhoudelijke vragen alsmede opmerkingen zijn tot op heden onbeantwoord gebleven.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: do maart 01, 2018 6:47 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


portman schreef:
Raya schreef:
portman schreef:

Dit is een regelrechte leugen maar ik zou er geen bezwaar tegen hebben als het een federatie zou worden.


WAT is een leugen?Dat de EU zelf belasting wil gaan heffen?

https://www.europa-nu.nl/id/vihnikk2eot ... ingheffing

https://www.businessinsider.nl/brussel- ... ng-heffen/
Of dat de EU zelf een pensioenstelsel wil invoeren?

https://www.nu.nl/pensioen/4803408/euro ... enpot.html

Je lult er weer overheen, zoals gewoonlijk. Jij beweerde dat de EU nu al een federatie is. Staat in het eerste zinnetje van je reactie. Dat is en blijft een leugen.


Bovendien ontkrachten de door Raya zelf aangedragen bronnen de door hem geponeerde stellingen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: do maart 01, 2018 12:57 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Zwetskoek van Peijnenburg!

Als je wilt samenwerken met open grenzen, werk je ook samen met het bewaken van de buitengrenzen.
De noordelijke lidstaten willen dat niet, omdat ze niet willen samenwerken in kosten. Daarom hebben de 'verwarde politici' bij verdrag bepaald, dat lidstaten met buitengrenzen, daar zelf verantwoordelijk voor zijn.


De 'verwarde politici' worden geconfronteerd met mensen die louter een Europese 'samenwerking' wensen.


Waar die 'verwarde politici' zich geen moer van aantrekken. Dus jouw argument is nu ook weer Zwetskoek van Peijnenburg.


Met zoveel woorden wordt hierboven gesuggereerd dat de Europese federatie reeds een feit is. Was het maar een dergelijk feestje, Raya.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: do maart 01, 2018 10:56 am 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:De EU wil Noord-Ierland inlijven.
Dat is voor de Britten uiteraard onbespreekbaar. En daarin hebben ze groot gelijk!


Het ligt allemaal aan de Europese Unie...

Raya schreef:
En het gaat de EU niet eens om de grens. Anders zouden ze de buitengrenzen wel serieus bewaken!


De Europese instellingen willen niets liever, maar de (Noordelijke) lidstaten houden dat tegen; zij willen louter 'samenwerking'.


Zwetskoek van Peijnenburg!

Als je wilt samenwerken met open grenzen, werk je ook samen met het bewaken van de buitengrenzen.
De noordelijke lidstaten willen dat niet, omdat ze niet willen samenwerken in kosten. Daarom hebben de 'verwarde politici' bij verdrag bepaald, dat lidstaten met buitengrenzen, daar zelf verantwoordelijk voor zijn.


De 'verwarde politici' worden geconfronteerd met mensen die louter een Europese 'samenwerking' wensen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: do maart 01, 2018 10:12 am 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Raya schreef:
Hume schreef:
Enzo501 schreef:

Ja ik had ook liever gehad dat de Britten binnenboord waren gebleven, maar nu het niet anders is zijn die extra banen mooi meegenomen.


May be roept hard ,maar komt niet met duidelijk plannen.
Ze blijft maar uitstellen, wat ze willen met de grens met Ierland.
In feite staan de Engelsen in hun hemd door voor een Brexit te kiezen en niet te weten hoe ze wel willen.

https://www.trouw.nl/democratie/premier ... ~ae475fff/De EU wil Noord-Ierland inlijven.
Dat is voor de Britten uiteraard onbespreekbaar. En daarin hebben ze groot gelijk!


Het ligt allemaal aan de Europese Unie...

Raya schreef:
En het gaat de EU niet eens om de grens. Anders zouden ze de buitengrenzen wel serieus bewaken!


De Europese instellingen willen niets liever, maar de (Noordelijke) lidstaten houden dat tegen; zij willen louter 'samenwerking'.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: ma feb 12, 2018 6:32 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


En zijn joodse afkomst heeft natuurlijk niets van doen met die haat...

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo feb 07, 2018 1:40 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Biertje schreef:
Enzo501 schreef:
Biertje schreef:
Maar is met een gunstiger belastingklimaat voor de bedrijven de economie wel geholpen als diezelfde bedrijven der lonen van hun werknemers al 40 jaar gelijk houden? De EU zou eens na moeten denken over de schadelijkheid van het stompzinnige globalisme. We zijn tegen slavenarbeid maar vervolgens is het kennelijk mogelijk dat een Nederlands bedrijf een schip laat maken in Polen met Noord-Koreaanse slaven. En vervolgens zeggen die Nederlandse bedrijven doodleuk dezelfde zin als wat de Duitsers in 1945 na het beëindigen van WO-II zeiden: Wir haben es nicht gewußt. Dat is een leugen

https://nos.nl/artikel/2215598-noord-ko ... hepen.html

https://www.ad.nl/buitenland/noord-kore ... ~a8da4d2c/

Hoe denkt de EU zich overeind te houden, zeker met zulke cijfers?
http://sdw.ecb.europa.eu/servlet/desis?node=1000004859

Hoe denkt men de EU overeind te houden als de belastingparadijzen in Luxemburg, Nederland en Ierland niet mogen worden aangepakt, maar de EU de mensen wel arm maakt? De Britten zijn niet het probleem maar de EU.

https://www.youtube.com/watch?v=udCvh3aTZ4E

https://www.youtube.com/watch?v=Xd990-HXKdU

Ach, de Britten zijn dan weer de bankier van de Russische en Arabische oliemaffia die blijkbaar voldoende toegschoven krijgen om in Londen te gaan zitten, en blijven.
Dat is nu toch ook met de EU? De Zuidas staat vol met duistere kamperplantbedrijven waar corrupte buitenlandse presidenten en oligarchen doodleuk hun zwarte geld kunnen stallen. Maar je hebt dan wel een middel om het te weren.


Het waren de nationale regeringen die ertoe besloten dat de lidstaten der Europese Unie niet als een belastingparadijs worden omschreven. Terzake dienen aldus de regeringsleiders en staatshoofden van die lidstaten ter verantwoording te worden geroepen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr dec 08, 2017 10:36 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Het compromis is inhoudsloos, tenzij de Brexit wordt uitgehold.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr dec 01, 2017 2:46 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Citaat:
Brexit brengt grenzen terug op Ierse wegen en in Ierse hoofden

Het is een van de grootste knelpunten in de brexitonderhandelingen: hoe komt de grens tussen Ierland en Noord-Ierland eruit te zien? De Ierse regering zit ermee in de maag, want er zijn veel opties. Wat de uitkomst ook is, Ierland zal de dupe zijn van de brexit, vertelt Ierlandkenner Joost Augusteijn in Met het Oog op Morgen.

Vanwege de kwestie zijn momenteel alle ogen in Europa gericht op de Ierse premier Leo Varadkar. Hij zal een hoofdrol spelen bij de cruciale brexittop van volgende maand in Brussel, waarbij beslist wordt of er genoeg schot in de onderhandelingen zit. Het dossier van de Ierse grens weegt zwaar bij die gesprekken.

"Momenteel zie je de grens eigenlijk niet. Je rijdt gewoon van noord naar zuid", vertelt Augusteijn. Zodra de scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie rond is, ontstaat er formeel een fysieke buitengrens van de EU, met douaneposten en controles.

Dat is niet iets wat Ierland wil, volgens de historicus. "De ambitie van de Ieren is een verenigd Ierland. De verdwijning van de grens leidde daar ook toe. Dat proces wordt nu omgekeerd. We gaan 20 à 30 jaar terug in de tijd."

Maar een open grens blijven hanteren, is voor de EU een ongewenste situatie. "Dan kan alles zonder douanecontrole vanuit Groot-Brittannië, via Ierland, Europa ingevoerd worden."

Vrees voor nieuw geweld

De grens tussen de twee Ierlanden is niet alleen fysiek, maar ook mentaal van belang. Tijdens The Troubles, tot eind jaren 90, vochten in Noord-Ierland de katholieken, die bij Ierland wilden horen, een bloedige strijd uit tegen de Londen-gezinde protestanten. Bij verschillende aanslagen, executies en gevechten kwamen zo'n 3500 mensen om het leven.

Augusteijn herinnert zich de zwaarbewapende grens uit de jaren 80 en 90 goed. "Je moest er door een betonnen sluis heen. Dan werd je onderzocht door camera's, omdat de douane te bang was een auto te benaderen." Hij noemt het een situatie die desastreus zou zijn voor de economische banden.

Er bestaat grote angst dat het conflict kan opleven wanneer de harde grens terugkeert. "Door de huidige nauwe banden tussen noord en zuid zijn de nationalisten in Noord-Ierland, die goeddeels verantwoordelijk zijn voor het geweld, tevreden gesteld."

Een verenigd Ierland of zachte grens

Plan C is om Noord-Ierland toe te laten tot de Europese douane-unie. In dat scenario blijft de grens tussen de Ierlanden zoals het nu is, maar ontstaat er een nieuwe grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. "Dat zou een erkenning voor de Ieren zijn dat Ierland een eenheid is."

Augusteijn ziet dit plan niet snel gebeuren. De regering van Theresa May steunt namelijk op de Unionisten in Noord-Ierland, die vóór een Verenigd Koninkrijk en tegen een verenigd Ierland zijn. Zij zullen dit scenario voorkomen.

Een eventuele middenweg kan volgens de Ierlandkenner gevonden worden in een 'zachte grens', waarbij personen vrij kunnen bewegen tussen de twee regio's, maar er wel virtuele controles plaatsvinden. "Met de moderne technologie lijkt het dan net alsof er geen grens is."

Ierland zal zich in ieder geval niet snel neerleggen bij een nadelige oplossing. Het kan een veto inzetten om de brexitonderhandelingen op te blazen. "Het is vergelijkbaar met de Catalaanse kwestie", volgens Augusteijn. "Zoals Spanje iedere steun aan de Catalanen zal vetoën, zo zal Ierland dat met de Noord-Ierse kwestie doen."

"Maar wat de uitkomst ook zal zijn, Ierland heeft erg het gevoel dat het de dupe zal zijn van de brexit."
https://nos.nl/artikel/2205196-brexit-b ... ofden.html

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr okt 20, 2017 8:51 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


http://www.youtube.com/watch?v=Fu3Q76G27jc

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr aug 11, 2017 5:35 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Lancelot schreef:
baedeker schreef:
Lancelot schreef:
Zoals gezegd, Grielenland betaalt schulden terug, de economie stijgt er sneller dan verwacht, en Amerikan vinden Mercedes een prachtige auto om te kopen.

"De opsomming ... laat zich lezen als een bericht uit het gekkenhuis"
"Weer weten we niet of dit soort uitlatingen nou voortkomen uit stupiditeit of doortraptheid"
Ik moest gelijk aan Lancelot denken. Ewald Engelen: 'De EU heeft de burger op schandalige wijze in de kou laten staan'

Leuk voor jou hoor dat jij dezelfde mening hebt als Engelen. Laten jullie maar klagen nu het consumentenvertrouwen hoog staat, de arbeidsmarkt gespannen lijkt te worden, de zuidelijke landen uit een diep dal kruipen op naar structurele verbetering en de Euro staat als een huis. Klagen jij en Engelen maar lekker door over die verdorven EU.


Het moet worden erkend dat Europa niet doortastend genoeg heeft opgetreden, maar dit moet bovenal de lidstaten en de nationale politici worden verweten - voorzover dat überhaupt mogelijk is gezien de vergrijzing en de vermogensongelijkheid tussen jong en oud. De economische groei is inderdaad gedreven door schuld, maar vergeet niet dat de schuld van de één gelijk staat aan het vermogen van de ander.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr aug 11, 2017 2:08 pm 

Reacties: 2682
Bekeken: 70724


Raya schreef:
Vroeger was dat overigens iets anders, maar dan is het tijd voor de politiek om daar iets aan te doen. De eigenaren van het uitgestelde loon, zouden zeggenschap moeten hebben over de beleggingen.


Wanneer in pensioenland het adagium 'wie betaalt, bepaalt' zou gelden, bovengenoemde personen niets in te brengen hebben. Het is dan ook volstrekt onjuist dat pensioenuitkeringen uitsluitend worden gefinancierd met uitgesteld loon van de uitkeringsgerechtigden.

Raya schreef:
Er zijn ook allang maatregelen voorgesteld om banken te splitsen naar taken. Een deel van de taken zou zonder meer -gezien het nationale belang- door ons gezamenlijk in de vorm van onze overheid op zich moeten worden genomen. En er is natuurlijk ook niets mis met een staatsbank die de basisbelangen van de burgers behartigd, zonder wild gespeculeer in schulden etc.


Het was diezelfde burger die voor een geringer rendement zijn vermogen overhevelde naar risicovolle banken. Het is diezelfde burger die in zijn hoedanigheid als consument, investeerder of verplichte deelnemer aan een pensioenfonds die bij een splitsing der banken de prijs moet betalen.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 14 [ Er voldeden 264 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling