Het is nu za mei 25, 2019 10:24 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 32 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Het rommelt in de Euro...
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: za maart 25, 2017 9:53 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Oneens, de ECB verlaagt de rente en datvinden met name landen met economische heel fijn maar de ECB vraagt geen contrapresttie van de politici van die landen die in de problemen zitten. En daar gaat het dus mis.


Het bovenstaande is taalkundig zodanig beroerd geschreven, dan ondergetekende er nauwelijks een touw aan kan vastknopen.
Heeft de ECB een tegenprestatie gevraagd van de zwakke broeders (Italie, Frankrijk, Spanje, Portugal etc) toen zij de rente ging verlagen naar nul ? Nee. Is er sl vooruitgang gemaakt met economische hervormingen? Nee. Wat ik wel waarneem is dat de ECB politiek bedrijft en in Zuid-Europese landen het gebruikelijk dat de bank tussen regering en centrale bank behoorlijk innig is.


Het falen der fiscale autoriteiten - de Noord-Europese daaronder mede begrepen - kan de Europese Centrale Bank niet worden tegengeworpen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: wo maart 08, 2017 5:53 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Wat is er erger, het beleid van Draghi die leningen van bedrijven en staten opkoopt en dat weer uitleent maar bijna letterlijk nul euro in de reële economie beland en niet eens duidelijk is of al dat uitgeleende geld wel weer terugkomt, of het beleid van die Zwitsers? Helikoptergeld richting publiek was niet alleen effectiever geweest maar ook aanzienlijk goedkoper, mede als de ECB had bedongen dat met de verkregen gelden eerst de schulden moeten worden afgelost en iemand die dat niet heeft een cashbonus in zijn knuisten krijgt.
Daarnaast bedrijft de ECB politiek, iets wat nu juist niet willen.


De Zwitsers voeren meer van het beleid der Europese Centrale Bank.
Oneens, de ECB verlaagt de rente en datvinden met name landen met economische heel fijn maar de ECB vraagt geen contrapresttie van de politici van die landen die in de problemen zitten. En daar gaat het dus mis.


Het bovenstaande is taalkundig zodanig beroerd geschreven, dan ondergetekende er nauwelijks een touw aan kan vastknopen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: wo maart 08, 2017 5:52 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Maar dat gebeurt juist niet omdat met name rechtse mensen niet begrijpen hoe economie werkt en nog minder begrijpen dat er helemaal geen sprake is van convergentie maar van divergentie. Het populisme is het gevolg, niet de oorzaak.


Lees nog even goed.
Lees jij nog eens goed,en dan met name het partijprogramma van jouw partij waar je lid van bent


Ondergetekende spreekt namens zichzelf, hetgeen overigens niet voor de eerste keer wordt medegedeeld.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: wo maart 08, 2017 12:02 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Biertje schreef:
Citaat:
De Europese Centrale Bank staat begrijpelijkerwijs onder hevige kritiek met betrekking tot haar expansief monetair beleid, inhoudende kwantitatieve verruimingen alsmede een lage rentevoet. Alhoewel dit beleid uit nood is geboren - tot op heden weigeren de fiscale autoriteiten van de lidstaten hun verantwoordelijkheid te nemen -, wensen sommige tegenstanders der Europese Unie dit beleid toe te schrijven aan het bestaan van de eurozone als zodanig. Onderwijl voert men in Zwitserland een agressiever beleid uit.
Wat is er erger, het beleid van Draghi die leningen van bedrijven en staten opkoopt en dat weer uitleent maar bijna letterlijk nul euro in de reële economie beland en niet eens duidelijk is of al dat uitgeleende geld wel weer terugkomt, of het beleid van die Zwitsers? Helikoptergeld richting publiek was niet alleen effectiever geweest maar ook aanzienlijk goedkoper, mede als de ECB had bedongen dat met de verkregen gelden eerst de schulden moeten worden afgelost en iemand die dat niet heeft een cashbonus in zijn knuisten krijgt.
Daarnaast bedrijft de ECB politiek, iets wat nu juist niet willen.


De Zwitsers voeren meer van het beleid der Europese Centrale Bank.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: wo maart 08, 2017 11:53 am 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Biertje schreef:
P-G schreef:
Rightnow schreef:
Omdat de kans groot is dat lidstaten in de praktijk zich niet allemaal volgens de richtlijn gedragen, en omdat dit zelfs zonneklaar is, zijn er alternatieven zoals de Mateo Solution en afkoppeling van landen, van de euro. Alles heeft zijn prijs, maar geeft ook weer nieuwe mogelijkheden aan burgers van die lidstaten.


Het staken van het beleid van loonmatiging en sanering door de noordelijke lidstaten is het meest goedkoop. Het vermindert de onevenwichtigheden binnen de Europese Unie, in het bijzonder de eurozone, en impliceert dat de reële lonen weer zullen stijgen. Dit is ook het instrument tegen de opkomst van het populisme.
Maar dat gebeurt juist niet omdat met name rechtse mensen niet begrijpen hoe economie werkt en nog minder begrijpen dat er helemaal geen sprake is van convergentie maar van divergentie. Het populisme is het gevolg, niet de oorzaak.


Lees nog even goed.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: di maart 07, 2017 2:50 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


P-G schreef:
Raya schreef:
Enzo501 schreef:

En verder kom je niet? Het uit de euro stappen lijkt me een overbodige stap als alles wat nodig is het afschrijven van alle schulden is.


Als die schulden mede zijn veroorzaakt door de Euro, zou het stom zijn om van voren af aan te beginnen, door enkel de schulden af te schrijven, denk je ook niet?


Het opheffen van de eurozone impliceert als zodanig geen afschrijving of herstructurering van de bestaande vorderingen. Dergelijke maatregelen dienen los van elkaar te worden beschouwd. Daarnaast is het voorzienbaar dat ook zonder de euro de monetaire autoriteiten hadden moeten streven naar kwantitatieve verruimingen. Voor de Europese Centrale Bank, hierna te noemen: "de ECB", is zulks slechts een noodmaatregel, daar enerzijds zuidelijke lidstaten te weinig saneren en de lonen matigen en anderzijds de noordelijke lidstaten dat juist te veel doen - hetgeen in Nederland zelfs heeft geleid tot een schuldendeflatie. Toen de ECB in navolging van onder meer de Amerikaanse en Britse monetaire autoriteiten overging tot kwantitatieve verruimingen, deed zij zulks ter bescherming van het functioneren van de financiële infrastructuur. Sedertdien is zijn de omstandigheden onvoldoende veranderd, daar de nationale (!) politici - uit angst voor de kiezer? - teveel op hun handen zitten en noodzakelijke maatregelen weigeren te nemen.

Daar de monetaire autoriteiten wereldwijd hun beleid niet of nauwelijks op elkaar afstemmen, kan langzamerhand worden gesproken van een valutaoorlog; kwantitatieve verruimingen worden door sommige monetaire autoriteiten aangewend om de financiële infrastructuur in eigen gebied te doen laten functioneren - denk hierbij aan de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone -, andere monetaire autoriteiten hanteren dit middel ter stimulering van de export - gedacht kan worden aan Zwitserland (!) en Japan. Tegen deze achtergrond kan allerminst worden gegarandeerd dat bij het voortbestaan van de gulden De Nederlandsche Bank vroeg of laat dit voorbeeld niet had moeten volgen. Het Nederlands beleid is toch immers gericht op het eindeloos stimuleren van de export?


De Europese Centrale Bank staat begrijpelijkerwijs onder hevige kritiek met betrekking tot haar expansief monetair beleid, inhoudende kwantitatieve verruimingen alsmede een lage rentevoet. Alhoewel dit beleid uit nood is geboren - tot op heden weigeren de fiscale autoriteiten van de lidstaten hun verantwoordelijkheid te nemen -, wensen sommige tegenstanders der Europese Unie dit beleid toe te schrijven aan het bestaan van de eurozone als zodanig. Onderwijl voert men in Zwitserland een agressiever beleid uit.

Marketupdate schreef:
Zwitserse centrale bank verdient miljarden aan negatieve rente

De Zwitserse centrale bank verdient miljarden aan de negatieve rente op overtollige reserves. Uit de jaarrekening van de Zwitserse centrale bank blijkt dat commerciële banken in 2016 in totaal 1,52 miljard Zwitserse frank aan rente betaalden om hun overtollige reserves bij de centrale bank te parkeren. Dat was nog meer dat de 1,16 miljard Zwitserse frank die in 2015 aan rente betaald werd.

[...]

http://marketupdate.nl/nieuws/economie/ ... eve-rente/

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: za maart 04, 2017 7:58 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Rightnow schreef:
Omdat de kans groot is dat lidstaten in de praktijk zich niet allemaal volgens de richtlijn gedragen, en omdat dit zelfs zonneklaar is, zijn er alternatieven zoals de Mateo Solution en afkoppeling van landen, van de euro. Alles heeft zijn prijs, maar geeft ook weer nieuwe mogelijkheden aan burgers van die lidstaten.


Het staken van het beleid van loonmatiging en sanering door de noordelijke lidstaten is het meest goedkoop. Het vermindert de onevenwichtigheden binnen de Europese Unie, in het bijzonder de eurozone, en impliceert dat de reële lonen weer zullen stijgen. Dit is ook het instrument tegen de opkomst van het populisme.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: za maart 04, 2017 7:44 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Frankly schreef:
P-G schreef:
Frankly schreef:
In een perfecte economische wereld zou devaluatie niet plaatsvinden; in de echte wereld hebben sociaal-economisch zwakkere landen dit instrument echter nodig om hun concurrentiepositie te versterken. Natuurlijk dreigt daarbij het spook van de inflatie maar landen die het water aan de lippen staat (zoals de zuidelijk EU landen) hebben weinig andere keus.
De chinese economische wonder is in hoge mate gebaseerd op de vaste wisselkoers tussen de yuan en de dollar. Dat maakt(e) chinese produkten spotgoedkoop (overigens over de ruggen van chinese werknemers).


Zoals eerder aangegeven, biedt een devaluatie geen oplossing voor problemen die verband houden met de economische structuur. Het is niets anders dan monetaire cocaïne, waarvan de economie steeds meer nodig heeft voor een geringer resultaat. Hierbij moet ook de prijselasticiteit van de exportproducten der zuidelijke lidstaten in oog worden genomen. Daarbij zij opgemerkt dat een land als Italië reeds een overschot op de lopende rekening heeft.

Onbeantwoord is gebleven hetgeen terzake een potentiële valutaoorlog is opgemerkt. Daaraan kan ook worden toegevoegd de (geo)politieke spanningen die met constante devaluaties met zich meebrengen. Devaluaties kennen uitsluitend verliezers. Terecht wordt hierboven opgemerkt dat de kunstmatig goedkoop gehouden yuan de Chinese producten over de ruggen van de werknemers concurrerend maakt. Ook zorgt deze onevenwichtigheid voor een verlies aan werkgelegenheid in gebieden die niet of later overgaan tot een devaluatie van de eigen munt. Zulks heeft Donald Trump geen windeieren gelegd. De gevolgen zijn niet te overzien.

Frankly schreef:
Eveneens in een perfecte economische wereld zouden de sociaal-econmisch zwakke EU landen bereid en in staat zijn tot bezuinigingen en hervormingen; en de sociaal-economisch sterkere EU landen bereid zijn tot leningen en (op filantropie neerkomende) solidariteit als in "herstructurering" (lees : kwijtschelding) van schulden.
In de echte wereld heeft de bevolking en daarmee electoraat daar echter grote weerstanden tegen.
Een dictatuur als china is nodig om die weerstanden onder de bevolking de kop in te drukken.


De zogenoemde redding van de zuidelijke lidstaten der Europese Unie - en Ierland (!) - was een middellijke ondersteuning van Franse, Duitse en Britse (!) banken.


Zoals ik al ter vergelijk stelde gaan bedrijven die met structurele problemen, stagnatie en verliezen geconfronteerd worden en toch doof en blind door blijven gaan op dezelfde weg, in de regel richting een faillissement.
In die positie dreigen Euro en EU zich te gaan bevinden als ze zoals jij voorstelt niet of nauwelijks wat willen veranderen. Want feitelijk kom jij met hetzelfde recept dat nu al vanaf de invoering van de Euro in 2002 is gevoerd en die in de transferunie van noord naar zuid heeft geresulteerd met slechte concurrentiepositie en schuldenberg voor economische zwakke eurolanden. Bezuinigen en hervormen is het aloude recept....maar de bevolkingen aldaar pikken het niet om tot de bedelstaf te worden gebracht; gaan de straat op in protesten en/of sturen de regerling via het stemhokje naar huis.

Overigens, het hoe en waarom jij eerder stelde dat het goed/beter gaat in Italie is een raadsel :
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/05/it ... 3-a1535114


Ondergetekende is van mening dat een aantal lidstaten niet ontkomen aan een sanering en loonmatiging, hetgeen ook wordt aangeduid als interne[/u] devaluatie. Maar bovenal moet ervoor worden gepleit dat de noordelijke lidstaten hún beleid van loonmatiging en sanering staken, aldus overgaan tot een [i]interne revaluatie. Dit beleid heeft ertoe geleid dat de noordelijke lidstaten over de ruggen van hun eigen werknemers een zodanig excessief overschot op de lopende rekening hebben, dat zij de normen van het Stabiliteits- en Groeipact - hetgeen niet louter gaat over het begrotingstekort en de grootte van de staatsschuld als percentage het bruto binnenlands product - reeds jaren aan hun laars lappen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: za maart 04, 2017 7:39 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Biertje schreef:
Daarom klopt ook het verhaal niet dat als we de gulden nog hadden we deze hadden moeten devalueren. Doe dat een aantal keren en investeerders blijven weg.Dat zie je nu al in Zuid-Europa !


Een devaluatie kent - zeker op de lange termijn - uitsluitend verliezers. Derhalve is het allesbehalve een oplossing om de eurozone op te heffen, opdat de zuidelijke lidstaten over kunnen gaan tot een devaluatie.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: do feb 23, 2017 12:16 am 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Frankly schreef:
In een perfecte economische wereld zou devaluatie niet plaatsvinden; in de echte wereld hebben sociaal-economisch zwakkere landen dit instrument echter nodig om hun concurrentiepositie te versterken. Natuurlijk dreigt daarbij het spook van de inflatie maar landen die het water aan de lippen staat (zoals de zuidelijk EU landen) hebben weinig andere keus.
De chinese economische wonder is in hoge mate gebaseerd op de vaste wisselkoers tussen de yuan en de dollar. Dat maakt(e) chinese produkten spotgoedkoop (overigens over de ruggen van chinese werknemers).


Zoals eerder aangegeven, biedt een devaluatie geen oplossing voor problemen die verband houden met de economische structuur. Het is niets anders dan monetaire cocaïne, waarvan de economie steeds meer nodig heeft voor een geringer resultaat. Hierbij moet ook de prijselasticiteit van de exportproducten der zuidelijke lidstaten in oog worden genomen. Daarbij zij opgemerkt dat een land als Italië reeds een overschot op de lopende rekening heeft.

Onbeantwoord is gebleven hetgeen terzake een potentiële valutaoorlog is opgemerkt. Daaraan kan ook worden toegevoegd de (geo)politieke spanningen die met constante devaluaties met zich meebrengen. Devaluaties kennen uitsluitend verliezers. Terecht wordt hierboven opgemerkt dat de kunstmatig goedkoop gehouden yuan de Chinese producten over de ruggen van de werknemers concurrerend maakt. Ook zorgt deze onevenwichtigheid voor een verlies aan werkgelegenheid in gebieden die niet of later overgaan tot een devaluatie van de eigen munt. Zulks heeft Donald Trump geen windeieren gelegd. De gevolgen zijn niet te overzien.

Frankly schreef:
Eveneens in een perfecte economische wereld zouden de sociaal-econmisch zwakke EU landen bereid en in staat zijn tot bezuinigingen en hervormingen; en de sociaal-economisch sterkere EU landen bereid zijn tot leningen en (op filantropie neerkomende) solidariteit als in "herstructurering" (lees : kwijtschelding) van schulden.
In de echte wereld heeft de bevolking en daarmee electoraat daar echter grote weerstanden tegen.
Een dictatuur als china is nodig om die weerstanden onder de bevolking de kop in te drukken.


De zogenoemde redding van de zuidelijke lidstaten der Europese Unie - en Ierland (!) - was een middellijke ondersteuning van Franse, Duitse en Britse (!) banken.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: wo feb 22, 2017 1:08 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Raya schreef:
Alsof het ineenstorten op een alternatief zal wachten.... :hardlachen:


Aan het zogenoemde ineenstorten van de Europese Unie gaan een reeks politieke besluiten vooraf. Bij het nemen van bedoelde politieke besluiten zal men een alternatief voor ogen moeten hebben. Of zal men zodanig onbekwaam zijn, dat uit de Europese Unie wordt gestapt zonder het hebben van een plan?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: wo feb 22, 2017 12:40 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Raya schreef:
P-G schreef:
Ook het communautaire recht der Europese Economische Gemeenschap voorzag in het bevorderen van de mededinging.


Er zijn ook mensen die onder de EU een superstaat voorzien met alle macht aan een dicterende president, hangend aan touwtjes van de multinational. Maar dat komt er ook niet. De EU stort vanzelf in.


Zolang de tegenstanders der Europese Unie geen alternatief voorhanden hebben, zal de ineenstorting van de Unie nog wel even op zich laten wachten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: di feb 21, 2017 7:24 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Ook het communautaire recht der Europese Economische Gemeenschap voorzag in het bevorderen van de mededinging.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: di feb 21, 2017 4:41 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Gestopt schreef:
P-G schreef:
Gestopt schreef:

Het was hier ooit verschrikkelijk erg voordat de EU ons kwam redden. We deden wel zaken met de hele wereld en we hadden wel een fatsoenlijke verzorgingsstaat, onze ouderen werden verzorgd, onderwijs, energie en zorg waren betaalbaar.

Maar het was

heel erg.

Dat moeten we nooit meer willen


De prachtige framing doet niet af aan het feit dat het opbouwen van de verzorgingsstaat samenging met het opbouwen van een gemeenschappelijke markt, die de tegenstanders der Europese Unie afwijzen.

Er was niets mis met de EEG
Er is alles mis met de EU


Waar tegenstanders der Europese Unie voornamelijk tegen ageren, kenmerkte grotendeels de Europese Economische Gemeenschap.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: di feb 21, 2017 3:54 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Gestopt schreef:
P-G schreef:
Frankly schreef:
Het structurele probleem in het huidige euro-gebied; en iedereen weet dat ondertussen wel, is dat de harde euro de zwakkere (zuidelijke) economien als een molensteen om de nek hangt; men kan niet als voorheen devalueren en daarmee tegen lagere prijzen concurrerender worden.


Het bovenstaande impliceert dat het devalueren van de eigen munt een werkelijke oplossing biedt voor structurele problemen. Maar zulks kan eenvoudigweg niet het geval zijn. Na het ontstaan van tweede schuldencrisis hebben landen als Ierland en Spanje pijnlijke maatregelen inhoudende een loonmatiging en sanering doorgevoerd - welke maatregelen minder pijnlijk zouden zijn geweest ingeval Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland zich hadden gehouden aan Europese regelgeving terzake het overschot op de betalingsbalans -, en deze werpen duidelijk hun vruchten af. De tegenstanders van de euro stellen hiertegenover een vicieuze cirkel met constante devaluaties.

Onderwijl moet worden afgevraagd in hoeverre in de huidige tijd met uiterste lage rentevoeten en kwantitatieve verruimingen devaluaties daadwerkelijk zoden aan de dijk kan zetten. Hieromtrent schreef ondergetekende eerder het onderstaande.

P-G schreef:


Het opheffen van de eurozone impliceert als zodanig geen afschrijving of herstructurering van de bestaande vorderingen. Dergelijke maatregelen dienen los van elkaar te worden beschouwd. Daarnaast is het voorzienbaar dat ook zonder de euro de monetaire autoriteiten hadden moeten streven naar kwantitatieve verruimingen. Voor de Europese Centrale Bank, hierna te noemen: "de ECB", is zulks slechts een noodmaatregel, daar enerzijds zuidelijke lidstaten te weinig saneren en de lonen matigen en anderzijds de noordelijke lidstaten dat juist te veel doen - hetgeen in Nederland zelfs heeft geleid tot een schuldendeflatie. Toen de ECB in navolging van onder meer de Amerikaanse en Britse monetaire autoriteiten overging tot kwantitatieve verruimingen, deed zij zulks ter bescherming van het functioneren van de financiële infrastructuur. Sedertdien is zijn de omstandigheden onvoldoende veranderd, daar de nationale (!) politici - uit angst voor de kiezer? - teveel op hun handen zitten en noodzakelijke maatregelen weigeren te nemen.

Daar de monetaire autoriteiten wereldwijd hun beleid niet of nauwelijks op elkaar afstemmen, kan langzamerhand worden gesproken van een valutaoorlog; kwantitatieve verruimingen worden door sommige monetaire autoriteiten aangewend om de financiële infrastructuur in eigen gebied te doen laten functioneren - denk hierbij aan de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone -, andere monetaire autoriteiten hanteren dit middel ter stimulering van de export - gedacht kan worden aan Zwitserland (!) en Japan. Tegen deze achtergrond kan allerminst worden gegarandeerd dat bij het voortbestaan van de gulden De Nederlandsche Bank vroeg of laat dit voorbeeld niet had moeten volgen. Het Nederlands beleid is toch immers gericht op het eindeloos stimuleren van de export?


Door sommige economen en deskundigen terzake de geopolitiek wordt niet onbegrijpelijk gesteld dat thans sprake is van een valutaoorlog. Het devalueren van de eigen munt door de zuidelijke lidstaten der Europese Unie na opheffing van de eurozone kan dan louter worden begrepen als een monetaire oorlogsverklaring.

Veronderstellende echter dat constante devaluaties van de eigen valuta door de zuidelijke lidstaten der Europese Unie daadwerkelijk een oplossing is en geen valutaoorlog op het Europees continent teweeg zal brengen, dan rijst de volgende vraag. Is het aanvaardbaar dat een ondernemer uit één van de noordelijke lidstaten der Europese Unie allerhande inspanningen verricht om ten opzichte van zijn zuidelijke concurrenten een concurrentievoordeel te verkrijgen, om dit voordeel met één druk op de knop door een monetaire autoriteit onverwijld te verliezen?

Het was hier ooit verschrikkelijk erg voordat de EU ons kwam redden. We deden wel zaken met de hele wereld en we hadden wel een fatsoenlijke verzorgingsstaat, onze ouderen werden verzorgd, onderwijs, energie en zorg waren betaalbaar.

Maar het was

heel erg.

Dat moeten we nooit meer willen


De prachtige framing doet niet af aan het feit dat het opbouwen van de verzorgingsstaat samenging met het opbouwen van een gemeenschappelijke markt, die de tegenstanders der Europese Unie afwijzen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: di feb 21, 2017 12:51 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Frankly schreef:
Het structurele probleem in het huidige euro-gebied; en iedereen weet dat ondertussen wel, is dat de harde euro de zwakkere (zuidelijke) economien als een molensteen om de nek hangt; men kan niet als voorheen devalueren en daarmee tegen lagere prijzen concurrerender worden.


Het bovenstaande impliceert dat het devalueren van de eigen munt een werkelijke oplossing biedt voor structurele problemen. Maar zulks kan eenvoudigweg niet het geval zijn. Na het ontstaan van tweede schuldencrisis hebben landen als Ierland en Spanje pijnlijke maatregelen inhoudende een loonmatiging en sanering doorgevoerd - welke maatregelen minder pijnlijk zouden zijn geweest ingeval Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland zich hadden gehouden aan Europese regelgeving terzake het overschot op de betalingsbalans -, en deze werpen duidelijk hun vruchten af. De tegenstanders van de euro stellen hiertegenover een vicieuze cirkel met constante devaluaties.

Onderwijl moet worden afgevraagd in hoeverre in de huidige tijd met uiterste lage rentevoeten en kwantitatieve verruimingen devaluaties daadwerkelijk zoden aan de dijk kan zetten. Hieromtrent schreef ondergetekende eerder het onderstaande.

P-G schreef:
Raya schreef:
Enzo501 schreef:

En verder kom je niet? Het uit de euro stappen lijkt me een overbodige stap als alles wat nodig is het afschrijven van alle schulden is.


Als die schulden mede zijn veroorzaakt door de Euro, zou het stom zijn om van voren af aan te beginnen, door enkel de schulden af te schrijven, denk je ook niet?


Het opheffen van de eurozone impliceert als zodanig geen afschrijving of herstructurering van de bestaande vorderingen. Dergelijke maatregelen dienen los van elkaar te worden beschouwd. Daarnaast is het voorzienbaar dat ook zonder de euro de monetaire autoriteiten hadden moeten streven naar kwantitatieve verruimingen. Voor de Europese Centrale Bank, hierna te noemen: "de ECB", is zulks slechts een noodmaatregel, daar enerzijds zuidelijke lidstaten te weinig saneren en de lonen matigen en anderzijds de noordelijke lidstaten dat juist te veel doen - hetgeen in Nederland zelfs heeft geleid tot een schuldendeflatie. Toen de ECB in navolging van onder meer de Amerikaanse en Britse monetaire autoriteiten overging tot kwantitatieve verruimingen, deed zij zulks ter bescherming van het functioneren van de financiële infrastructuur. Sedertdien is zijn de omstandigheden onvoldoende veranderd, daar de nationale (!) politici - uit angst voor de kiezer? - teveel op hun handen zitten en noodzakelijke maatregelen weigeren te nemen.

Daar de monetaire autoriteiten wereldwijd hun beleid niet of nauwelijks op elkaar afstemmen, kan langzamerhand worden gesproken van een valutaoorlog; kwantitatieve verruimingen worden door sommige monetaire autoriteiten aangewend om de financiële infrastructuur in eigen gebied te doen laten functioneren - denk hierbij aan de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone -, andere monetaire autoriteiten hanteren dit middel ter stimulering van de export - gedacht kan worden aan Zwitserland (!) en Japan. Tegen deze achtergrond kan allerminst worden gegarandeerd dat bij het voortbestaan van de gulden De Nederlandsche Bank vroeg of laat dit voorbeeld niet had moeten volgen. Het Nederlands beleid is toch immers gericht op het eindeloos stimuleren van de export?


Door sommige economen en deskundigen terzake de geopolitiek wordt niet onbegrijpelijk gesteld dat thans sprake is van een valutaoorlog. Het devalueren van de eigen munt door de zuidelijke lidstaten der Europese Unie na opheffing van de eurozone kan dan louter worden begrepen als een monetaire oorlogsverklaring.

Veronderstellende echter dat constante devaluaties van de eigen valuta door de zuidelijke lidstaten der Europese Unie daadwerkelijk een oplossing is en geen valutaoorlog op het Europees continent teweeg zal brengen, dan rijst de volgende vraag. Is het aanvaardbaar dat een ondernemer uit één van de noordelijke lidstaten der Europese Unie allerhande inspanningen verricht om ten opzichte van zijn zuidelijke concurrenten een concurrentievoordeel te verkrijgen, om dit voordeel met één druk op de knop door een monetaire autoriteit onverwijld te verliezen?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: di feb 21, 2017 11:54 am 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


baedeker schreef:
P-G schreef:
Marcel de Boer schreef:
Hou op met de euro overal de schuld van te geven

...

Wat een nepverhaal. Er komen twee stellingen langs:
1. "De eurozone presteert zwak door de euro": Dat is volgens de blogger onzin.
2. "Slovakije presteert door de euro beter dan Tsjechië": Dat is volgens de blogger waar.
Hoe komt de blogger tot zijn conclusies? Hij doet of er geen onderzoek is dat stelling 1 ondersteunt, en zet deze weg als een een toevallige samenloop tussen de euro en de zwakke eurozone. De zorgvuldige lezer herkent hierin gelijk een stropop: Een verkeerde voorstelling geven van de argumenten van de tegenpartij. Voor stelling 2 heeft de blogger uiteraard wel een onderzoekje voorhanden dat in zijn straatje past, en dat brengt hij dan gelijk als de enige waarheid.
Het FD is toch wel diep afgezakt zeg.


Het artikel bevat veel doorverwijzingen. Ondergetekende beveelt de lezer aan gebruik te maken van de gegeven doorverwijzing.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: ma feb 20, 2017 8:21 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Je weet dat een blog geen wetenschap is maar een persoonlijke mening van iemand die er helemaal geen verstand van hoeft te hebben?


Eerder schreef Raya onderstaand bericht.

Raya schreef:
Nee hoor! Er zijn inmiddels zoveel economen in het nieuws geweest die kritiek hebben op de euro en daar nog veel grotere problemen mee voorzien dan dat er tot op heden zijn geweest, dat je echt onder een steen moet hebben gelegen om die gemist te hebben. Het mag tot de algemene kennis worden gerekend van eenieder die wil meepraten over de Euro.


Het bericht komt goed en wel erop neer dat ondergetekende ongelijk heeft, gezien het bestaan van andersdenkenden. Naar analogie van de door hemzelf ingebracht drogreden heeft Raya thans zijn ongelijk toe te geven.


Och arme P-G
Er zijn zelfs op het forum hier diverse economen genoemd en bronnen aangedragen, o.a. door Biertje, van precies wat jij mij telkens weer opnieuw vraagt.
Je zou natuurlijk ook eens kunnen lezen wat jou niet aanstaat maar wel de argumenten aandraagt.
Ik vertik het om in herhalingen van herhalingen te vallen. Het is jouw verantwoording ook iets te doen met de argumenten van anderen, en als je dat niet doet, dan niet te zeiken. Je hebt je kans gehad en zelf verspeeld.


Feitenvrij debatteren gaat Raya goed af.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: ma feb 20, 2017 5:15 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Raya schreef:
P-G schreef:
Marcel de Boer schreef:
Hou op met de euro overal de schuld van te geven

De euro is een keurslijf. Daar moeten we zo snel mogelijk van af. Anders zullen we nooit het pad naar duurzame groei terugvinden. Je hoort het te pas en te onpas. Maar het is misleidende onzin.

Het is misleidend omdat opbreken rampzalig zou zijn en ons van een groot deel van ons spaargeld zou beroven. En onzin omdat het gebaseerd is op een drogreden, namelijk dat omdat de eurozone economisch maar zwak presteert, de zwakke prestatie het gevolg is van de euro. Of om met FT-commentator Martin Sandbu te spreken, post hoc ergo propter hoc.

VS en VK
Om te beginnen is het aardig om de eurozone met de VS te vergelijken. De Amerikanen hebben in de afgelopen tien jaar één diepe economische crisis meegemaakt; wij twee. Maar kijk je naar het bbp per hoofd van de bevolking, dan heeft de onderste 90% van de Amerikaanse bevolking net zoveel groei gezien als die van de eurozone. En kijk je naar de productiviteitsontwikkeling dan zie je dat de eurozone de laatste jaren sneller groeit dan de VS.

Ook vergeleken met het Verenigd Koninkrijk doet de eurozone het gemiddeld gezien veel beter. Uitgedrukt in koopkrachtpariteit (waarbij gekeken wordt naar wat je daadwerkelijk met je pond of euro kunt doen) dan blijkt dat de welvaartsgroei gemeten vanaf de introductie van de euro voor de gemiddelde Brit duidelijk achterblijft bij die van de Duitser, de Fransman en zelfs de gemiddelde Spanjaard.

Vooruit, de werkloosheid is er laag. Maar dat moet ook wel om nog een beetje mee te kunnen doen. Zo moet een doorsnee Brit vijf dagen werken om hetzelfde te verdienen als een Nederlander in vier dagen doet.

Tsjechoslowakije
De gedachte dat de euro een keurslijf is, werd eind vorig jaar wat mij betreft al effectief naar het rijk der fabelen gewezen door Erik Nielsen. In een nieuwsbrief aan zijn klanten vergeleek de hoofdeconoom van UniCredit twee landen die tot 1993 één land vormden en waarvan er één op 1 januari 2009 de euro invoerde (Slowakije) en de ander besloot daar voorlopig van af te zien (Tsjechië).

Sinds 2009 wisten de Tsjechen een jaarlijkse groei te realiseren van niet meer dan 0,4%, terwijl de Slowaken 1,6% haalden. Per hoofd van de bevolking hadden de Tsjechen in 2009 nog een 21% hoger bbp dan de Slowaken, maar vorig jaar was het gat geslonken tot 7%. Nielsen schreef:

‘And I note that these years included the great recession and the eurozone sovereign debt crisis, precisely the type of external shocks which should have favored the country with the flexible FX regime – but not so, in reality.’

Sterker, het was Tsjechië dat in 2012/13 opnieuw in een recessie weggleed tijdens de Europese schuldencrisis, terwijl Slowakije gewoon bleef doorgroeien – zij het niet al te robuust. Nielsen benadrukte hierbij dat beide landen een flink deel van hun ontwikkeling danken aan Duitse en andere West-Europese investeerders, zoals de auto-industrie, en dat het voor deze partijen een duidelijke pre was dat Slowakije de euro hanteerde. Daar liepen ze tenminste geen valutarisico.


Griekenland
De euro is niet perfect. Verre van dat, maar de munt is zeker geen obstakel voor groei, concludeerde Nielsen. Wat belangrijk is, is een goed binnenlands beleid. De media focussen graag op Griekenland en andere kleine eurolanden die economisch worstelen. Vervolgens wordt de euro daarbij als boosdoener gezien. En omdat iedereen elkaar napraat is men het nog gaan geloven ook.

Zondag schreef Nielsen over de weer oplaaiende crisis in Griekenland. Hij stelde: dit is geen verhaal van de euro, maar van het onvermogen van Athene om zijn instituties zodanig te hervormen dat ze in een moderne economie efficiënt kunnen opereren.

Uit de eurozone stappen zal de Grieken niet helpen. Commentatoren die denken dat een terugkeer naar de drachme een noodzakelijke voorwaarde voor herstel is en daarbij wijzen op landen die zich oprichten nadat ze hun munt vrij omlaag hadden laten zweven, winkelen selectief. Brazilië, Indonesië, Thailand en Turkije hebben inderdaad herstel laten zien, nadat ze dankzij een goedkopere munt concurrerender waren geworden. Maar net zo gemakkelijk kun je landen opnoemen die zich wisten op te richten met een gekoppelde munt: Bulgarije en Litouwen bijvoorbeeld, stelde Martin Sandbu van de Financial Times vrijdag in zijn dagelijkse FT Free Lunch.

Austerity
Sandbu haalde in dat commentaar een paper aan van Chris House, Chris Proebsting en Linda Tesar over het bezuinigingsbeleid dat in veel landen na de crisis werd gevoerd. De auteurs betogen dat 'austerity' zowel landen met een flexibele munt pijn deed als landen met een vastgeklonken munt. Het was dus niet de euro die een wissel trok op de economie, het was ‘austerity’.

Dat de eurolanden allemaal besloten de broekriem aan te halen, wil niet zeggen dat de euro het probleem was, stelt Sandbu. Er waren alternatieven beschikbaar en als die waren ingezet zouden de eurolanden het veel beter hebben gedaan, maar tragisch genoeg is daarvoor niet gekozen.

In het geval van Griekenland is er door de schuldeisers voor gekozen de Griekse schuld niet te saneren, zoals het IMF altijd voorschrijft bij landen die in een betalingsbalanscrisis belanden. De schuld hangt als een molensteen om de nek van de Grieken en belemmert het herstel. Dat heeft niet met de euro op zich te maken, maar met verkeerde beleidskeuzen. Afgelopen vrijdag schreef ik in een blog dat globalisering niet het probleem is, maar slecht binnenlands beleid. Voor de euro geldt hetzelfde.

Marcel Fratzscher, directeur van het economisch instituut DIW in Berlijn, zit ook op die lijn. Die twitterde zondag dat Duitsers moeten stoppen voortdurend de euro aan te wijzen als zondebok voor nationaal falen.

Geen transferunie
Ik ben het daar helemaal mee eens. Waar het om gaat is dat we gaan nadenken wat er nodig is om de euro voor iedere Europeaan te laten werken. En dat betekent zeker niet dat we zo snel mogelijk naar een begrotings- of transferunie moeten bewegen. Zeker niet. Als dergelijke unies iets bewijzen dan is het wel dat transfers van dynamische naar achterblijvende regio's heel hardnekkig zijn. Geld blijft eeuwig stromen van West- naar Oost-Duitsland of van Connecticut naar Alabama. Dus dat moeten we niet doen.

We hebben slechts een solidariteitsmechanisme nodig om landen die met economische schokken te maken krijgen tijdelijk te helpen. Maar eigenlijk bestaat die al in de vorm van het OMT-programma van de ECB. Wat we nog niet hebben is een Europese instelling die het economisch beleid coördineert. Door begrotingen en belastingsystemen beter op elkaar af te stemmen kunnen de investeringen gestimuleerd worden, kunnen eventueel de scherpe randjes van hervormingsbeleid worden gehaald en kunnen landen sterker profiteren van de Europese interne markt.

Dat laatste sluit aan bij het denken van de Franse bankgouverneur Villeroy de Galhau. Die hield vorig jaar een pleidooi voor een 'Financierings- en Investeringsunie', vormgegeven door een Europees ministerie van financiën. In die unie zouden de Bankenunie, de beoogde geïntegreerde Europese kapitaalmarkt en het investeringsplan van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bij elkaar komen. Door regels en gebruiken te harmoniseren zullen bedrijven zich diverser en in heel Europa kunnen financieren en kan het enorme Europese spaaroverschot effectief worden ingezet voor langetermijninvesteringen.

In die unie wordt economische stabilisatie grotendeels georganiseerd door de private sector en niet door de publieke. Tijdens de Europese schuldencrisis trokken partijen uit de kernlanden naar schatting een biljoen (€1000 mrd) aan kapitaal uit de periferie terug, omdat ze het in Zuid-Europa niet meer vertrouwden. Dat was het echte probleem van de euro.

https://fd.nl/blogs/1188322/hou-op-met- ... -van-geven


Je weet dat een blog geen wetenschap is maar een persoonlijke mening van iemand die er helemaal geen verstand van hoeft te hebben?


Eerder schreef Raya onderstaand bericht.

Raya schreef:
Nee hoor! Er zijn inmiddels zoveel economen in het nieuws geweest die kritiek hebben op de euro en daar nog veel grotere problemen mee voorzien dan dat er tot op heden zijn geweest, dat je echt onder een steen moet hebben gelegen om die gemist te hebben. Het mag tot de algemene kennis worden gerekend van eenieder die wil meepraten over de Euro.


Het bericht komt goed en wel erop neer dat ondergetekende ongelijk heeft, gezien het bestaan van andersdenkenden. Naar analogie van de door hemzelf ingebracht drogreden heeft Raya thans zijn ongelijk toe te geven.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Het rommelt in de Euro...

Geplaatst: ma feb 20, 2017 3:31 pm 

Reacties: 210
Bekeken: 8641


Marcel de Boer schreef:
Hou op met de euro overal de schuld van te geven

De euro is een keurslijf. Daar moeten we zo snel mogelijk van af. Anders zullen we nooit het pad naar duurzame groei terugvinden. Je hoort het te pas en te onpas. Maar het is misleidende onzin.

Het is misleidend omdat opbreken rampzalig zou zijn en ons van een groot deel van ons spaargeld zou beroven. En onzin omdat het gebaseerd is op een drogreden, namelijk dat omdat de eurozone economisch maar zwak presteert, de zwakke prestatie het gevolg is van de euro. Of om met FT-commentator Martin Sandbu te spreken, post hoc ergo propter hoc.

VS en VK
Om te beginnen is het aardig om de eurozone met de VS te vergelijken. De Amerikanen hebben in de afgelopen tien jaar één diepe economische crisis meegemaakt; wij twee. Maar kijk je naar het bbp per hoofd van de bevolking, dan heeft de onderste 90% van de Amerikaanse bevolking net zoveel groei gezien als die van de eurozone. En kijk je naar de productiviteitsontwikkeling dan zie je dat de eurozone de laatste jaren sneller groeit dan de VS.

Ook vergeleken met het Verenigd Koninkrijk doet de eurozone het gemiddeld gezien veel beter. Uitgedrukt in koopkrachtpariteit (waarbij gekeken wordt naar wat je daadwerkelijk met je pond of euro kunt doen) dan blijkt dat de welvaartsgroei gemeten vanaf de introductie van de euro voor de gemiddelde Brit duidelijk achterblijft bij die van de Duitser, de Fransman en zelfs de gemiddelde Spanjaard.

Vooruit, de werkloosheid is er laag. Maar dat moet ook wel om nog een beetje mee te kunnen doen. Zo moet een doorsnee Brit vijf dagen werken om hetzelfde te verdienen als een Nederlander in vier dagen doet.

Tsjechoslowakije
De gedachte dat de euro een keurslijf is, werd eind vorig jaar wat mij betreft al effectief naar het rijk der fabelen gewezen door Erik Nielsen. In een nieuwsbrief aan zijn klanten vergeleek de hoofdeconoom van UniCredit twee landen die tot 1993 één land vormden en waarvan er één op 1 januari 2009 de euro invoerde (Slowakije) en de ander besloot daar voorlopig van af te zien (Tsjechië).

Sinds 2009 wisten de Tsjechen een jaarlijkse groei te realiseren van niet meer dan 0,4%, terwijl de Slowaken 1,6% haalden. Per hoofd van de bevolking hadden de Tsjechen in 2009 nog een 21% hoger bbp dan de Slowaken, maar vorig jaar was het gat geslonken tot 7%. Nielsen schreef:

‘And I note that these years included the great recession and the eurozone sovereign debt crisis, precisely the type of external shocks which should have favored the country with the flexible FX regime – but not so, in reality.’

Sterker, het was Tsjechië dat in 2012/13 opnieuw in een recessie weggleed tijdens de Europese schuldencrisis, terwijl Slowakije gewoon bleef doorgroeien – zij het niet al te robuust. Nielsen benadrukte hierbij dat beide landen een flink deel van hun ontwikkeling danken aan Duitse en andere West-Europese investeerders, zoals de auto-industrie, en dat het voor deze partijen een duidelijke pre was dat Slowakije de euro hanteerde. Daar liepen ze tenminste geen valutarisico.


Griekenland
De euro is niet perfect. Verre van dat, maar de munt is zeker geen obstakel voor groei, concludeerde Nielsen. Wat belangrijk is, is een goed binnenlands beleid. De media focussen graag op Griekenland en andere kleine eurolanden die economisch worstelen. Vervolgens wordt de euro daarbij als boosdoener gezien. En omdat iedereen elkaar napraat is men het nog gaan geloven ook.

Zondag schreef Nielsen over de weer oplaaiende crisis in Griekenland. Hij stelde: dit is geen verhaal van de euro, maar van het onvermogen van Athene om zijn instituties zodanig te hervormen dat ze in een moderne economie efficiënt kunnen opereren.

Uit de eurozone stappen zal de Grieken niet helpen. Commentatoren die denken dat een terugkeer naar de drachme een noodzakelijke voorwaarde voor herstel is en daarbij wijzen op landen die zich oprichten nadat ze hun munt vrij omlaag hadden laten zweven, winkelen selectief. Brazilië, Indonesië, Thailand en Turkije hebben inderdaad herstel laten zien, nadat ze dankzij een goedkopere munt concurrerender waren geworden. Maar net zo gemakkelijk kun je landen opnoemen die zich wisten op te richten met een gekoppelde munt: Bulgarije en Litouwen bijvoorbeeld, stelde Martin Sandbu van de Financial Times vrijdag in zijn dagelijkse FT Free Lunch.

Austerity
Sandbu haalde in dat commentaar een paper aan van Chris House, Chris Proebsting en Linda Tesar over het bezuinigingsbeleid dat in veel landen na de crisis werd gevoerd. De auteurs betogen dat 'austerity' zowel landen met een flexibele munt pijn deed als landen met een vastgeklonken munt. Het was dus niet de euro die een wissel trok op de economie, het was ‘austerity’.

Dat de eurolanden allemaal besloten de broekriem aan te halen, wil niet zeggen dat de euro het probleem was, stelt Sandbu. Er waren alternatieven beschikbaar en als die waren ingezet zouden de eurolanden het veel beter hebben gedaan, maar tragisch genoeg is daarvoor niet gekozen.

In het geval van Griekenland is er door de schuldeisers voor gekozen de Griekse schuld niet te saneren, zoals het IMF altijd voorschrijft bij landen die in een betalingsbalanscrisis belanden. De schuld hangt als een molensteen om de nek van de Grieken en belemmert het herstel. Dat heeft niet met de euro op zich te maken, maar met verkeerde beleidskeuzen. Afgelopen vrijdag schreef ik in een blog dat globalisering niet het probleem is, maar slecht binnenlands beleid. Voor de euro geldt hetzelfde.

Marcel Fratzscher, directeur van het economisch instituut DIW in Berlijn, zit ook op die lijn. Die twitterde zondag dat Duitsers moeten stoppen voortdurend de euro aan te wijzen als zondebok voor nationaal falen.

Geen transferunie
Ik ben het daar helemaal mee eens. Waar het om gaat is dat we gaan nadenken wat er nodig is om de euro voor iedere Europeaan te laten werken. En dat betekent zeker niet dat we zo snel mogelijk naar een begrotings- of transferunie moeten bewegen. Zeker niet. Als dergelijke unies iets bewijzen dan is het wel dat transfers van dynamische naar achterblijvende regio's heel hardnekkig zijn. Geld blijft eeuwig stromen van West- naar Oost-Duitsland of van Connecticut naar Alabama. Dus dat moeten we niet doen.

We hebben slechts een solidariteitsmechanisme nodig om landen die met economische schokken te maken krijgen tijdelijk te helpen. Maar eigenlijk bestaat die al in de vorm van het OMT-programma van de ECB. Wat we nog niet hebben is een Europese instelling die het economisch beleid coördineert. Door begrotingen en belastingsystemen beter op elkaar af te stemmen kunnen de investeringen gestimuleerd worden, kunnen eventueel de scherpe randjes van hervormingsbeleid worden gehaald en kunnen landen sterker profiteren van de Europese interne markt.

Dat laatste sluit aan bij het denken van de Franse bankgouverneur Villeroy de Galhau. Die hield vorig jaar een pleidooi voor een 'Financierings- en Investeringsunie', vormgegeven door een Europees ministerie van financiën. In die unie zouden de Bankenunie, de beoogde geïntegreerde Europese kapitaalmarkt en het investeringsplan van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bij elkaar komen. Door regels en gebruiken te harmoniseren zullen bedrijven zich diverser en in heel Europa kunnen financieren en kan het enorme Europese spaaroverschot effectief worden ingezet voor langetermijninvesteringen.

In die unie wordt economische stabilisatie grotendeels georganiseerd door de private sector en niet door de publieke. Tijdens de Europese schuldencrisis trokken partijen uit de kernlanden naar schatting een biljoen (€1000 mrd) aan kapitaal uit de periferie terug, omdat ze het in Zuid-Europa niet meer vertrouwden. Dat was het echte probleem van de euro.

https://fd.nl/blogs/1188322/hou-op-met- ... -van-geven
Sorteer op:  
Pagina 1 van 2 [ Er voldeden 32 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling