Het is nu vr jan 18, 2019 9:40 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 41 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: vr jan 12, 2018 10:01 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje schreef:
P-G schreef:
De verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting geldt ook voor het midden- en kleinbedrijf waarbij het bedrijf wordt uitgevoerd door een besloten vennootschap.
Voor de Nederlandse beleggers is de dividendbelasting een voorheffing, zij merken er niets van. Het gaat om de buitenlandse beleggers.


Met winstbelasting wordt over het algemeen de vennootschapsbelasting bedoelt. Biertje sprak ook over een verlaging in plaats van afschaffing.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: vr jan 12, 2018 12:17 am 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


De verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting geldt ook voor het midden- en kleinbedrijf waarbij het bedrijf wordt uitgevoerd door een besloten vennootschap.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: do jan 11, 2018 4:44 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Raya schreef:
Overigens is het vermogen van onze pensioenfondsen dusdanig gegroeid, in weerwil van wat politici ons willen doen geloven, dat ze wel een klap van een paar miljard aankunnen.


De hoeveelheid activa zegt op zichzelf weinig over de solvabiliteit.

http://www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 10:07 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Je hebt deels ongelijk. Dat van die loonmatiging klopt en de vergrijzing voor een deel ook maar de rest niet. Ook prof. Steve Keen ergert zich jaren waarom politici niet wat mer ambitie tonen om het bedrag wat men mag lenen naar beneden te brengen en de bouw van de huizen juist te bevorderen. Het mes snijdt dan ten minste aan beide kanten. Er is juist bewust vraaguitval gecreëerd en gefaciliteerd en dit komt ten gunste van mensen die al een huis hebben, maar dit heeft ook tot gevolg dat het tekort aan huizen de komende decennia niet wordt opgelost.


Een beroep op de standpunten van een willekeurig gekozen econoom doet het één en ander niet aan kracht winnen. Hoe dan ook, gewezen zij het vorige bericht van ondergetekende. Volksvertegenwoordigers die weeffouten signaleren, de gevolgen voor bovenal jongere generaties inzien en komen met allerhande voorstellen, gaan spoedig tegen de gevestigde belangen - lees: die van oudere generaties - in en zullen mede gezien de demografische opbouw van onze samenleving bovenal door populisten worden afgeschilderd als onbetrouwbaar, leugenachtig en als een dief.

Weer deels out. Steve Keen kun je niet beschouwen als een willekeurig econoom daar hij eens van de weinige was die de crisis voorspelde en ook waar het mis zou gaan, mede omdat hij geld als schuld begreep en dat in zijn model verwerkte. Ik kan niet constateren waar Keen nu ongelijk heeft en jij ook niet. En inderdaad, wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Als goed opgeleide jeugd vertrekt omdat de woningen hier te duur zijn is dat een ramp.


Uit de standpunten van voornoemde econoom komt geenszins naar voren dat een abrupte normalisering van het monetaire beleid geenszins problematisch is; desbetreffende econoom is voorstander van een 'volkse' kwantitatieve verruiming.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 9:44 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje zij ook gewezen op onderstaande berichten.

P-G schreef:
HvR schreef:
P-G schreef:
De meeste reddingsoperaties waren rendabel.Zo lijkt het op korte termijn wellicht, maar de Europese bankensector is nog altijd onvoldoende gesaneerd.

Zogenaamd omdat banken niet failliet kunnen / mogen gaan hier.... :rolleyes:


Ingeval banken failleren, raakt dat de institutionele beleggers. Als millenial heeft ondergetekende daarbij weinig te verliezen, maar de politieke macht ligt bij de oudere generaties die acuut hun pensioen kunnen verliezen.


P-G schreef:


Fiscale autoriteiten hebben tijdens de kredietcrisis gekozen voor de zogenoemde bail-out, maar gaven later de voorkeur voor de zogenoemde bail-out: niet de belastingbetaler doch de houders van aandelen en verschaffers van vreemd vermogen dienen (in eerste instantie) hun verliezen te nemen ingeval van een faillerend bankbedrijf. Het is evenwel problematisch dat in eerste instantie de institutionele beleggers - pensioenfondsen en levensverzekeraars - geraakt zullen worden, direct gevolgd door de huidige pensioengerechtigden en degene met een aflopende en met de waarde uit een kapitaalverzekering af te lossen eigenwoningsschuld.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 9:36 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje schreef:
Je hebt deels ongelijk. Dat van die loonmatiging klopt en de vergrijzing voor een deel ook maar de rest niet. Ook prof. Steve Keen ergert zich jaren waarom politici niet wat mer ambitie tonen om het bedrag wat men mag lenen naar beneden te brengen en de bouw van de huizen juist te bevorderen. Het mes snijdt dan ten minste aan beide kanten. Er is juist bewust vraaguitval gecreëerd en gefaciliteerd en dit komt ten gunste van mensen die al een huis hebben, maar dit heeft ook tot gevolg dat het tekort aan huizen de komende decennia niet wordt opgelost.


Een beroep op de standpunten van een willekeurig gekozen econoom doet het één en ander niet aan kracht winnen. Hoe dan ook, gewezen zij het vorige bericht van ondergetekende. Volksvertegenwoordigers die weeffouten signaleren, de gevolgen voor bovenal jongere generaties inzien en komen met allerhande voorstellen, gaan spoedig tegen de gevestigde belangen - lees: die van oudere generaties - in en zullen mede gezien de demografische opbouw van onze samenleving bovenal door populisten worden afgeschilderd als onbetrouwbaar, leugenachtig en als een dief.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 9:30 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje schreef:
P-G schreef:
De meeste reddingsoperaties waren rendabel.
Het is maar hoe het bekijkt. Het redden van de banken heeft er enkel voor gezorgd andere banken niet het geld behoeve voor te schieten voor het depositogarantiestelsel, Maar het MKB is door diezelfde geredde banken wel hard in de kont genaaid door die rente swaps en daar hebben de banken letterlijk hun vingers bij afgelikt. Het MKB heeft door die bankencrisis een ongelooflijke harde klap gekregen terwijl de multinationals de lachende derde waren door al dat al spotgoedkope geld waarvan 0 procent in de reëele economie terecht is gekomen. En doordat die banken zijn gered is ook de groei van de schulden gigantisch toegenomen. Waren de banken niet gered, dan betwijfel ik of dat dan ook was gebeurd.Het redden van de banken heeft er ook niet voor gezorgd dat de banken werden gesplitst in een retail en een zakenbank. En: het is zeer de vraag of de staat het restant van het geld wat niet is afgelost wel terug krijgt.


De zogenoemde bail-outs werden verricht door de fiscale autoriteiten, die nadien onverstandige keuzes hebben gemaakt: in de Noord-Europese lidstaten grepen de fiscale autoriteiten terug op het beleid van loonmatiging en sanering, terwijl in de zuidelijke lidstaten der Unie noodzakelijke hervormingen uitbleven. Hierdoor herstelden economieën zich niet en namen de onevenwichtigheden binnen de Europese Unie hand boven hand toe. De Europese Centrale Bank vreesde niet onbegrijpelijk een implosie van de economie en besloot het voorbeeld van de monetaire autoriteiten in onder meer de monetaire autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten te volgen. Vanuit de Europese Centrale Bank wordt voor de goede luisteraars duidelijk te kennen gegeven dat hij hiervan geen voorstander is doch weinig anders bij een ongewijzigd beleid door de fiscale autoriteiten.

Biertje schreef:
Juist ook de sterke bezuinigingen en de crisis hebben er ook voor gezorgd dat er veel vaklieden verloren zijn gegaan - met name in de bouw- en nu men opnieuw constateert het aanbod veel en veel lager is dan de vraag. Leuk voor de huiseigenaar maar vervelend voor hen die een huis willen kopen. Die sterke bezuinigingen heeft ook voor een belangrijk gemis gezorgd aan de inkomstenkant qua loonheffingen en BTW,

Resumé, de financiële econonomie is tijdelijk tegen een veel te hoge prijs provisorisch gestut en heeft ook de marktwerking ernstig verstoord. Dat is geen 24 miljard als een banken een nieuwe crisis niet kunnen overleven.


De prijs voor het overeind houden van het financiële stelsel is inderdaad hoog. Als millennial ondervindt ondergetekende dagelijks de gevolgen hiervan. Het is echter aan de fiscale autoriteiten om hun beleid te wijzigen. De verdeling van kapitaal en politieke invloed in onze samenlevingen is echter zodanig, dat hervormingen niet of nauwelijks kunnen worden doorgevoerd.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 8:47 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje doet er goed aan onderstaand bericht nogmaals te lezen en het debat zuiver te houden.

P-G schreef:


De preoccupatie van Biertje met de Zuidelijke staten der Europese Unie is misplaatst. In relatie tot het bruto binnenlands product en bovenal in relatie met het netto besteedbaar inkomen zijn in de Zuidelijke staten de private schulden aanzienlijk lager dan in bijvoorbeeld Nederland. Indien de Europese Centrale Bank haar beleid abrupt normaliseert, dan komt menig Nederlands huishouden acuut in de financiële problemen.
Waar lees jij dat de rente voor de huishoudens jarenlang geleidelijk is gestegen? Het is juist andersom en wel vanaf 2007, Daarom is er geen enkele reden te verwachten dat de Nederlandse huishoudens in de problemen komen als de rente geleidelijk wordt verhoogd.


Niet gesteld is dat de rente is gestegen. Wel is gesteld dat ingeval de Europese Centrale Bank abrupt haar beleid normaliseert, menig huishouden in de financiële problemen komt. Het is een feit van algemene bekendheid dat - mede gezien de continue loonmatiging - de huizenmarkt nog altijd over-gecrediteerd is en huishoudens thans een eigen woning hebben kunnen verkrijgen dankzij de uiterst lage rentes.

Biertje schreef:
Maar stel dat dit wel zo is, dan kan je met aangrenzende zekerheid stellen dat de problemen vooruit zijn geschoven en er tijd gekocht is. En in die tussentijd is er vrijwel niets gedaan, tenminste niet in Europa.


Noord-Europa voert reeds uit jaar en dag het beleid van loonmatiging en sanering. Over de ruggen van de eigen werknemers is gewerkt aan een zodanige bevordering van de concurrentiepositie, dat tegen de Noord-Europese marktpartijen moeilijk kan worden geconcurreerd. De prijs hiervoor is hoog: de loonmatiging is sedert het uitbreken van de crisis nauwelijks verbeterd en de Noord-Europese lidstaten hebben een excessieve, in strijd met het Stabiliteits- en Groeipact zijnde overschot op de betalingsbalans dat de onevenwichtigheden binnen de Europese Unie als gesloten economie op de spits drijft.

Spijtig genoeg worden de vergrijzing en haar gevolgen inmiddels ook steeds voelbaarder. Een vergrijzing gaat samen met inactiviteit, zodat geld niet meer gaat 'rollen'. Oudere generaties blijven op hun geld zitten en dat is voor de loonontwikkeling van werkenden allesbehalve bevorderlijk.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 7:31 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje doet er goed aan onderstaand bericht nogmaals te lezen en het debat zuiver te houden.

P-G schreef:
Biertje schreef:
En dan nog iets wat bepalend is voor de gehele wereldeconomie: de rente kan niet omhoog. !/2 procent renteverhoging voor Zuid-Europa betekent faillissement van Europa. De eurocrisis is dus niet opgelost


De preoccupatie van Biertje met de Zuidelijke staten der Europese Unie is misplaatst. In relatie tot het bruto binnenlands product en bovenal in relatie met het netto besteedbaar inkomen zijn in de Zuidelijke staten de private schulden aanzienlijk lager dan in bijvoorbeeld Nederland. Indien de Europese Centrale Bank haar beleid abrupt normaliseert, dan komt menig Nederlands huishouden acuut in de financiële problemen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 3:59 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje schreef:
P-G schreef:
HvR schreef:Zo lijkt het op korte termijn wellicht, maar de Europese bankensector is nog altijd onvoldoende gesaneerd.

Zogenaamd omdat banken niet failliet kunnen / mogen gaan hier.... :rolleyes:


Ingeval banken failleren, raakt dat de institutionele beleggers. Als millenial heeft ondergetekende daarbij weinig te verliezen, maar de politieke macht ligt bij de oudere generaties die acuut hun pensioen kunnen verliezen.
Je durft toch het probleem niet aan te pakken, zie ik. Ik ben niet overtuigd dat de markt geen hogere rente kan betalen voor toegenomen risico maar de markten dit proberen tegen te houden door marktmacht. Daarnaast hebben institutionele beleggers niet alleen in de financiele sector belegd. Dat ons ongebreideld kapitalisme, waarvan waarde nergens meer op gebaseerd is, zichzelf vernietigd zou iedereen moeten snappen.


Welke punt(en) Biertje tracht te maken, is vanwege de taalkundigheid niet achterhalen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: di jan 09, 2018 1:35 am 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


HvR schreef:
P-G schreef:
De meeste reddingsoperaties waren rendabel.Zo lijkt het op korte termijn wellicht, maar de Europese bankensector is nog altijd onvoldoende gesaneerd.

Zogenaamd omdat banken niet failliet kunnen / mogen gaan hier.... :rolleyes:


Ingeval banken failleren, raakt dat de institutionele beleggers. Als millenial heeft ondergetekende daarbij weinig te verliezen, maar de politieke macht ligt bij de oudere generaties die acuut hun pensioen kunnen verliezen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: ma jan 08, 2018 11:05 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


De meeste reddingsoperaties waren rendabel.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: ma jan 08, 2018 7:35 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Taalkundig schort het één en ander aan het bovenstaande. In elk geval is niet duidelijk welk maatschappelijk voordeel wordt behaald bij het laten instorten van de financiële infrastructuur.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: ma jan 08, 2018 6:58 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
En dan nog iets wat bepalend is voor de gehele wereldeconomie: de rente kan niet omhoog. !/2 procent renteverhoging voor Zuid-Europa betekent faillissement van Europa. De eurocrisis is dus niet opgelost


De preoccupatie van Biertje met de Zuidelijke staten der Europese Unie is misplaatst. In relatie tot het bruto binnenlands product en bovenal in relatie met het netto besteedbaar inkomen zijn in de Zuidelijke staten de private schulden aanzienlijk lager dan in bijvoorbeeld Nederland. Indien de Europese Centrale Bank haar beleid abrupt normaliseert, dan komt menig Nederlands huishouden acuut in de financiële problemen.
Fijn dat je bevestigt dat de Nederlandse banken niet gered hadden moeten worden.


Het bovenstaande is onnavolgbaar.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: zo jan 07, 2018 8:08 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Het één en ander houdt ook verband met de demografische ontwikkelingen als de vergrijzing en het feit dat vakbonden zichzelf buitenspel zetten middels hun profilering als ouderenbonden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: vr jan 05, 2018 12:50 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje schreef:
En dan nog iets wat bepalend is voor de gehele wereldeconomie: de rente kan niet omhoog. !/2 procent renteverhoging voor Zuid-Europa betekent faillissement van Europa. De eurocrisis is dus niet opgelost


De preoccupatie van Biertje met de Zuidelijke staten der Europese Unie is misplaatst. In relatie tot het bruto binnenlands product en bovenal in relatie met het netto besteedbaar inkomen zijn in de Zuidelijke staten de private schulden aanzienlijk lager dan in bijvoorbeeld Nederland. Indien de Europese Centrale Bank haar beleid abrupt normaliseert, dan komt menig Nederlands huishouden acuut in de financiële problemen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: vr dec 01, 2017 10:53 am 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Enzo501 schreef:
Lancelot schreef:
P-G schreef:


Indien de lonen gelijk blijven bij economische groei, leidt zulks tot een lagere arbeidsinkomensquote. Ingeval deze stelstelmatig blijft dalen, duidt dit op een hogere exploitatiegraad ten aanzien van werknemers.
En wat is daar mis mee, het beste uit de mensen halen?

Wellicht is het wat te vermoeiend voor velen.


Met een tijdelijke arbeidsovereenkomst zeventig uur per week werken en dan de helft of meer van het netto-inkomen (!) moeten aanwenden voor de huur van een studio van amper dertig vierkante meter is inderdaad vermoeiend.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: vr dec 01, 2017 10:51 am 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Lancelot schreef:
P-G schreef:
Lancelot schreef:
Wat is het probleem eigenlijk als de besteedbare huishoudinkomens niet stijgen als de inflatie nihil is?


Indien de lonen gelijk blijven bij economische groei, leidt zulks tot een lagere arbeidsinkomensquote. Ingeval deze stelstelmatig blijft dalen, duidt dit op een hogere exploitatiegraad ten aanzien van werknemers.
En wat is daar mis mee, het beste uit de mensen halen?


Pardon? Met name jongeren betalen de rekening van het bovenstaande. Het aanbod van arbeid wordt geacht zich te allen tijde aan te passen. Het resultaat mag er zijn: historisch lage lonen, het ontbreken enige zekerheid omtrent de arbeidsovereenkomst en derhalve een geringe koopkracht alsmede een onzekere toekomst. Menigeen die jonger is dan veertig kan moeilijk een eigen bestaan opbouwen. En dat is kennelijk het "beste uit mensen halen".

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: do nov 30, 2017 10:01 pm 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Lancelot schreef:
Wat is het probleem eigenlijk als de besteedbare huishoudinkomens niet stijgen als de inflatie nihil is?


Indien de lonen gelijk blijven bij economische groei, leidt zulks tot een lagere arbeidsinkomensquote. Ingeval deze stelstelmatig blijft dalen, duidt dit op een hogere exploitatiegraad ten aanzien van werknemers.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: ma okt 30, 2017 11:45 am 

Reacties: 397
Bekeken: 19603


Biertje schreef:
P-G schreef:
Ondergetekende heeft nimmer ontkent dat feitelijk sprake was van een vernieuwde bankencrisis, waarbij onder meer Britse (!) banken andermaal uit de brand geholpen zijn.
Ik spreek liever van een bankencrisis die nooit is opgelost. Nou, jij was het die vond dat de Nederlandse banken gered moesten worden. Het waarom blijft onduidelijkheid. (Systeem)banken zijn gewone bedrijven die net als elk ander bedrijf failliet moeten kunnen gaan, dat ze zogenaamd te groot zijn om om te vallen komt door de mensen die hun geld onvoldoende spreiden, en ten onrechte menen dat daarom de banken gered moet worden.


Ondergetekende heeft reeds een groot aantal malen een uiteenzetting gegeven over waarom de overheid er niet aan ontkomt systeembanken te redden ingeval zij in nood verkeren.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 3 [ Er voldeden 41 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling