Het is nu wo aug 21, 2019 2:51 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 54 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo feb 27, 2019 11:17 am 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Raya schreef:
P-G schreef:
P-G schreef:
Een principiële vraag luidt of de democratie bij een volstrekt democratisch genomen besluit mag worden afgeschaft.


Bovenstaande vraag is wederom onbeantwoord gebleken. Kennelijk mag in een democratie op een volstrekt democratische wijze besloten worden tot afschaffing van grondrechten, inclusief die van politieke aard - men denke aan passief en actief kiesrecht. Zie in dit verband ook de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie: op een democratische - lees: procedureel juiste - wijze is besloten tot afschaffing van grondrechten. In casu is dan ook sprake van majoritarisme, aldus een dictatuur van de meerderheid.


Nee, je mag bij een democratisch genomen besluit als zijnde een meerderheid niet zomaar grondrechten afschaffen. Ten eerste is daar een meerderheid van 2/3 en nogmaals een meerderheid voor nodig.
Ten tweede moet er een noodzaak zijn en mag het niet leiden tot onrechtvaardigheid.


Waarom is Raya dan voorstander van de komende afschaffing van grondrechten voor burgers van het Verenigd Koninkrijk?

Raya schreef:
Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van soevereiniteit aan Brussel. Zo leidt het overdragen van de bevoegdheid de inkomensgrens van sociale huurwoningen, over te dragen aan Brussel, tot vele daklozen, die niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, terwijl zij hogere huren en koop niet kunnen betalen. Het argument, dat de woningmarkt geprivatiseerd dient te zijn en concurrentie de prijzen moeten bepalen, gaat namelijk niet op bij woningnood.


Ach, Raya denkt dat hij na een week dezelfde leugen weer van stal mag halen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo feb 27, 2019 10:31 am 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


P-G schreef:
Een principiële vraag luidt of de democratie bij een volstrekt democratisch genomen besluit mag worden afgeschaft.


Bovenstaande vraag is wederom onbeantwoord gebleken. Kennelijk mag in een democratie op een volstrekt democratische wijze besloten worden tot afschaffing van grondrechten, inclusief die van politieke aard - men denke aan passief en actief kiesrecht. Zie in dit verband ook de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie: op een democratische - lees: procedureel juiste - wijze is besloten tot afschaffing van grondrechten. In casu is dan ook sprake van majoritarisme, aldus een dictatuur van de meerderheid.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: di feb 26, 2019 6:34 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Een principiële vraag luidt of de democratie bij een volstrekt democratisch genomen besluit mag worden afgeschaft.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: di feb 26, 2019 6:09 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Raya schreef:
Lumiere schreef:
Raya schreef:
Democratie = democratie.

Als je de grens van democratie opzoekt, ben je er al overheen, en is er geen sprake meer van democratie. Democratie is namelijk democratie en niets anders!


Mja als wij democratisch beslissen dat jij de giertank in moet springen, dan spring jij dogmatisch zonder na te denken in de giertank. Democratie is een proces, en net zoals het doel niet de middelen heiligt, heiligt het middel ook niet het doel. Een dom besluit is een dom besluit, ongeacht of het democratisch is of niet.


Democratie = democratie, geen dictatuur en ook zeker geen dictatuur van een meerderheid.

Ga terug naar af en leer eerst wat democratie is.


Na een volksraadpleging met een geringe en toevallige meerderheid heeft het Britse Lagerhuis besloten tot een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, hetgeen resulteert in een schending van grondrechten. Zolang Raya van deze schending geen afstand neemt, kan hij het bovenstaande niet menen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: di feb 26, 2019 4:49 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


baedeker schreef:
Maar P-G, niemand hoeft nu te weten wat er straks in de plaats komt van de backstop. 29 maart is puur om de overgangsperiode te regelen. Wat moet je wél weten? Dat er een backstop is, dat die na de overgangsperiode vervalt, en dat partijen daar iets over gaan afspreken. Punt. Dat theater eromheen dat het VK niet zou weten wat het wil is bs, en dat weet je best. Het is de EU die op 29 maart alvast een punt probeert te scoren voor na de overgangsperiode, en niet weet of het daarvoor een "no deal" wil riskeren.


Ingeval het Verenigd Koninkrijk wél weet waarheen het wil, zou baedeker dan even het één en ander uiteen kunnen zetten? Zelfs over de overgangsperiode is de politiek in het Verenigd Koninkrijk uiterst verdeeld.
Maar nee, zonder enige bronvermelding moet in stand worden gehouden het beeld dat de Europese Unie en alle zevenentwintig achterblijvende lidstaten louter uit zijn op het afstraffen van het Verenigd Koninkrijk. Niets is echter minder waar.

phpBB [media]


baedeker schreef:
Je begint verkeerd. De EU is een politiek project dat onherroepelijk leidt tot de superstaat EU, en dat is een slecht idee.
(1) Omdat niemand dat wil.
(2) Omdat de EU geen democratie is, en dat ook nooit zal worden.
(3) Omdat deze een vehikel is voor Duitse overheersing. Zie hoe het Duits ordoliberalisme heerst en leidt tot de vernietiging van de middenklasse en kaalslag in decentrale regio's.
(4) Omdat de EU niet in staat is zichzelf te hervormen.
(5) Omdat deze het belangrijker vindt dat zijn activiteiten de superstaat dichterbij brengen, dan dat deze bruikbare doelen realiseren. Zie bijvoorbeeld de euro, die leidt tot een tweedeling tussen Noord en Zuid, en tot economische stagnatie van het geheel. De euro is economisch een dikke faal, en dient hoofdzakelijk om steeds meer greep te krijgen op de lidstaten.
... ik vergeet er vast een paar.


Grief nummer 1 kan baedeker nooit bewijzen. Tegen grief nummer 2 kan worden ingebracht dat de Europese Unie de grenzen van de democratie heeft opgezocht, voor zover een federatie wordt afgewezen. Europese besluitvorming komt tot stand middels een initiatief van de Europese Commissie - wiens leden worden voorgedragen door de Europese Raad, waarna het Europees Parlement daarover stemt -, waarna het Europees Parlement - rechtstreeks gekozen door de Europese burgers - en de Europese Raad - waarin alle met een democratische mandaat handelende staatshoofden en regeringsleiders de lidstaten vertegenwoordigen - ermee dienen in te stemmen conform een bepaalde procedure. Wil baedeker nog meer democratie, dan kan hij dat krijgen. Maar daarmee wordt spoedig het zwaartepunt van de politieke besluitvorming binnen de Europese Unie verplaatst naar waar het vanuit democratisch en doelmatig oogpunt thuishoort, te weten: de Europese politiek zélf.
Maar om onverwijld in te gaan om grief 4: voorgestelde democratisering vindt onder druk van populisten ter linker- en rechterzijde van het politieke spectrum niet plaats, omdat men kennelijk koste wat het kost terug wil naar de tijd van vóór 1957.

Indien grief 3 zonder meer waarheid zou zijn, kan baedeker dan verklaren waarom de Europese Centrale Bank in weerwil van de Duitse regering en de Duitse Bondsbank heeft besloten tot kwantitatieve verruimingen? Waarom is de Bondsrepubliek Duitsland overstag gegaan en overgegaan - na veel verzet vanuit leden van de Bondsregering en de Bondsdag - tot financiële ondersteuning van Griekenland? Hoe verklaart baedeker dat lidstaten uiteenlopende groepen vormen?

Bij grief 5 wordt de rol van de fiscale autoriteiten volkomen miskent. Zouden de Europese instituties greep hebben gekregen de fiscale autoriteiten van de lidstaten, dan hadden Noord en Zuid het tegenovergestelde beleid dan de huidige praktijk gevoerd.

baedeker schreef:
Weg Europees Parlement. Weg euro zoals nu georganiseerd. Geen ideologisch politieke inmenging in de lidstaten.


Baedeker heeft, wanneer het erop aankomt - niets met de democratische rechtsstaat. Daarbij moet evenwel gezegd worden dat een rechts-, politieke en sociale orde niet zonder ideologie kan bestaan. Elke samenleving is uiteindelijk gebouwd op fundamentele waarden, grondbeginselen, die mede door de historie zijn gevormd.
Daarbij moet worden vermeld dat ook Oost-Europese lidstaten als Hongarije en Polen zich hebben gecommitteerd aan de Europese verdragen, die tevens voorzien in de vorming van een waarde-unie.

baedeker schreef:
Splits de verschillende EU activiteiten op in van elkaar gescheiden agentschappen.


Wat een geldverspilling streeft baedeker na.

baedeker schreef:
We houden een handelsunie over, en dan is Brexit gelijk ook maar zo van tafel.


Wenst baedeker een tot afbraak en wantrouwen resulterende race to the bottom - zoals Baedet cum suims - of een handelsunie met een investeerders-staatsarbitrage?

baedeker schreef:
Vrijheid van personen is leuk ... totdat Bep van hiernaast (of wie dan ook) de deur wagenwijd openzet voor volksverhuizers en allerlei questieuze types de grens over wandelen.


Wellicht is de race to the bottom-equivalent van de vrijheid van personen. :keeporder:
In elk geval is dit een argument vóór harmonisatie van wet- en regelgeving in plaats van het afschaffen van bedoelde grondrecht.

baedeker schreef:
Vrijheid van diensten is onvolledig uitgevoerd. Vrijheid van kapitaal mist maatregelen tegen belastingontwijking. De ordoliberale EU gaat dat niet regelen.


Belastingontwijking overstijgt de Europese Unie. Voorts vormt fiscaliteit geen (welhaast) uitsluitend een competentie voor de lidstaten en zie alhier hoe goed zij daarmee goed gaan! Uiteraard wordt niet die lidstaten waaronder Nederland doch uitsluitend en onterecht de Europese Unie tegengeworpen. Het is juist de Europese Commissie die in verband met concurrentievervalsing de belastingontduiking wil aanpakken en dat is nog altijd tegen het zere been van onder meer de Nederlandse regering.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: do feb 21, 2019 8:03 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Raya schreef:
Wisp schreef:
Raya schreef:


GB wil niet blijven tennissen op de tennisclub. Handel heeft niets te maken met gebruik maken van diensten van de ander, maar leveren of afnemen van goederen of diensten en daar gewoon voor betalen, zoals jij je aardappels ook moet afrekenen bij de super, en jij uurtje factuurtje schrijft aan jouw klant.


Handel met andere landen gaat via de douane
Handel met Oekraïne, Turkije, India of Verenigde Staten van Amerika of Brazilië
Maar handel tussen Nederland en Duitsland gaat fundamenteel anders dan handel tussen Nederland en Brazilië
En dat verschil heet EU
Het maakt mij niet uit of jij dat een dienst noemt of er een ander naampje aan geeft
Maar als het VK handel met de EU wil zoals Brazilië dan komt er dus een douane tussen Noord-Ierland en Ierland


Handel gaat via douane, ja, maar dat is wederzijds. En daarvoor hef je invoerrechten, als je dat nodig vindt, tenzij je daar in een handelsovereenkomst vanaf ziet.


Handelsbelemmeringen gaan verder dan alleen invoerrechten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: do feb 21, 2019 2:20 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Raya schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:

Dat het VK gestraft moet worden is een domme gedachte die bovendien in strijd is met art 50. Deze gedachte uitspreken is nog veel dommer, en toch is dat wat een aantal "toppers" van de EU bij herhaling gedaan hebben. Het tekent de kwade trouw van de EU die in belangrijke mate verantwoordelijk is voor het onrustige verloop van de onderhandelingen.

Gaat P-G werkelijk beweren dat May en EU niet precies weten wat er nodig is om een meerderheid in het lagerhuis te krijgen? Het is simpelweg een punt van onderhandeling, waarbij nb de EU kiest voor het risico van een "no deal" door tot het laatste moment te wachten met bewegen. Waarom dan die opzichtig minder snuggere frame dat het VK niet zou weten waar het naartoe wil?


Wellicht heeft baedeker gemist dat het Britse Lagerhuis de overeenkomst met de Europese Unie onlangs verwierp. Ingeval partijen weten wat nodig is om een meerderheid in het Lagerhuis te krijgen, kan baedeker de gewenste inhoud dan even uit de doeken doen? Wenst men het opwerpen van handelsbelemmeringen of dat het Verenigd Koninkrijk een faxdemocratie wordt vanwege het moeten overnemen van Europese wet- en regelgeving? Wenst men gesloten grenzen op het Ierse eiland of dat de grens met de Europese Unie op zee komt te liggen, zodat Noord-Ierland onderdeel blijft van de Europese Unie en een stap richting een Ierse hereniging wordt gezet?

Nee, dat de onderhandelingen zo moeilijk verlopen komt bovenal door de chaos in de Britse politiek. Maar dat is kennelijk het afstraffen door de Europese Unie. Nog even en straks wordt beweerd dat de zogenoemde Brexit het Verenigd Koninkrijk wordt aangedaan.


Het is inderdaad een feit dat de EU weigerde tegemoet te komen aan de problemen die de Britten ervoeren met de ongebreidelde import uit Oost-Europese landen, omdat 'het nu eenmaal EU-regels waren' en er voor GB geen verdere uitzondering kon worden gemaakt of er uberhaupt iets aan gedaan zou worden, omdat vrij verkeer van personen, om wat voor reden dan ook, heilig werd gevonden door Brussel.
Deze problemen hebben een grote rol gespeeld bij het referendum en bijgedragen tot de brexit.


Racisme heeft inderdaad een rol gespeeld. De Poolse loodgieter stond symbool voor de Europese Unie. Maar dat mensen met een Poolse achtergrond echter nog geen twee procent van de bevolking uitmaken, werd echter verzwegen.
Het Verenigd Koninkrijk wenst de vrijheid van personen te beperken, maar dan zonder wederkerigheid: wel een beperking van de immigratie vanuit de lidstaten van de Europese Unie doch geen beperking van de emigratie vanuit de Europese Unie. Dat is van twee walletjes willen eten. En wat deed de Europese Unie? Die ging ermee akkoord!

Het beperken van de vrijheid van personen in combinatie van het ongemoeid laten van de vrijheid van kapitaal leidt overigens tot een hogere - om maar een marxistische term te gebruiken - exploitatiegraad van de arbeider; wordt aan de wensen van het kapitaal onvoldoende gehoor gegeven, dan kan het kapitaal zich wel en de arbeider zich niet verplaatsen. Dit zou voor een socialist als Raya onaanvaardbaar moeten zijn.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: do feb 21, 2019 2:08 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


baedeker schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:
Dat het VK gestraft moet worden is een domme gedachte die bovendien in strijd is met art 50. Deze gedachte uitspreken is nog veel dommer, en toch is dat wat een aantal "toppers" van de EU bij herhaling gedaan hebben. Het tekent de kwade trouw van de EU die in belangrijke mate verantwoordelijk is voor het onrustige verloop van de onderhandelingen.

Gaat P-G werkelijk beweren dat May en EU niet precies weten wat er nodig is om een meerderheid in het lagerhuis te krijgen? Het is simpelweg een punt van onderhandeling, waarbij nb de EU kiest voor het risico van een "no deal" door tot het laatste moment te wachten met bewegen. Waarom dan die opzichtig minder snuggere frame dat het VK niet zou weten waar het naartoe wil?
Wellicht heeft baedeker gemist dat het Britse Lagerhuis de overeenkomst met de Europese Unie onlangs verwierp. Ingeval partijen weten wat nodig is om een meerderheid in het Lagerhuis te krijgen, kan baedeker de gewenste inhoud dan even uit de doeken doen? Wenst men het opwerpen van handelsbelemmeringen of dat het Verenigd Koninkrijk een faxdemocratie wordt vanwege het moeten overnemen van Europese wet- en regelgeving? Wenst men gesloten grenzen op het Ierse eiland of dat de grens met de Europese Unie op zee komt te liggen, zodat Noord-Ierland onderdeel blijft van de Europese Unie en een stap richting een Ierse hereniging wordt gezet?

Nee, dat de onderhandelingen zo moeilijk verlopen komt bovenal door de chaos in de Britse politiek. Maar dat is kennelijk het afstraffen door de Europese Unie. Nog even en straks wordt beweerd dat de zogenoemde Brexit het Verenigd Koninkrijk wordt aangedaan.

Daar zit wat in. Als je eerlijk bent besef je dat in de basis Brexit komt door het onvermogen van de EU om in andere termen dan als superstaat te denken over de toekomst.
:misselijk:

Het huidige voorstel van May, met een geloofwaardige beperking van de backstop zal op een meerderheid in het lagerhuis kunnen rekenen. Alleen weet de EU nog steeds niet wat het wil, zodat het nog even spannend blijft. Over de precieze uitwerking van het uiteindelijk regime kan na 29 maart nog eindeloos gesoebat worden.


De Britse regering zal komen met een voorstel dat erin voorziet dat de zogenoemde backstop niet eindeloos kan duren. Maar daarmee wordt juist bevestigd dat men in het Verenigd Koninkrijk niet weet wat het wil; de backstop geeft men tijd om verder te onderhandelen, maar men weet niet waarnaar gestreefd moet worden. En dat, baedeker, kan de Europese Unie en de achterblijvende lidstaten niet worden tegengeworpen, hoe graag sommigen dat ook willen.

De Europese Unie voorziet onder meer in de bewerkstelliging van een interne markt. Daarom is besloten tot de vrijheid van personen, goederen, diensten en kapitaal. De Europese Unie en haar lidstaten hebben daarbij evenwel afgezien van zonder meer een race to the bottom - eerlijk is eerlijk: het bestrijden daarvan vindt nog onvoldoende plaats - en/of een investeerder-staatsarbitrage. Gekozen is voor een harmonisatie van wet- en regelgeving, zodat gerechtvaardigde belangen kunnen worden beschermd.
Wat is het alternatief dat de tegenstanders van de Europese Unie voor ogen hebben? Protectionisme in de vorm van het wederom opwerpen van handelsbelemmeringen die ervoor zorgen dat iedereen effectief de afzetmarkt kleiner ziet worden? Een race to the bottom al dan niet combinatie met een investeerder-staatsarbitrage? Een zogenoemde samenwerking tussen landen waarbij het schenden van gemaakte afspraken hetzij nopen tot het negeren van die schendingen, hetzij tot het nemen van strafmaatregelen die leiden tot spanningen en nieuwe handelsbelemmeringen? Zeg het maar!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: do feb 21, 2019 12:43 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


baedeker schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:
Ja, dat is het beeld dat de EU probeert te vestigen, de partij die van Brexit een strafexpeditie maakte. Nu de Duitse auto industrie wel eens tegelijkertijd in de VS en het VK klappen zou kunnen oplopen zitten ze wat ongemakkelijk op hun stoel. Snugger is het natuurlijk niet.
Gaat baedeker werkelijk beweren dat men in het Verenigd Koninkrijk überhaupt weet waar het naartoe wil gaan? Houd toch op met de leugen dat de Europese Unie en de achterliggende lidstaten het Verenigd Koninkrijk willen afstraffen - iets dat op zichzelf overigens volkomen terecht zou zijn.

Dat het VK gestraft moet worden is een domme gedachte die bovendien in strijd is met art 50. Deze gedachte uitspreken is nog veel dommer, en toch is dat wat een aantal "toppers" van de EU bij herhaling gedaan hebben. Het tekent de kwade trouw van de EU die in belangrijke mate verantwoordelijk is voor het onrustige verloop van de onderhandelingen.

Gaat P-G werkelijk beweren dat May en EU niet precies weten wat er nodig is om een meerderheid in het lagerhuis te krijgen? Het is simpelweg een punt van onderhandeling, waarbij nb de EU kiest voor het risico van een "no deal" door tot het laatste moment te wachten met bewegen. Waarom dan die opzichtig minder snuggere frame dat het VK niet zou weten waar het naartoe wil?


Wellicht heeft baedeker gemist dat het Britse Lagerhuis de overeenkomst met de Europese Unie onlangs verwierp. Ingeval partijen weten wat nodig is om een meerderheid in het Lagerhuis te krijgen, kan baedeker de gewenste inhoud dan even uit de doeken doen? Wenst men het opwerpen van handelsbelemmeringen of dat het Verenigd Koninkrijk een faxdemocratie wordt vanwege het moeten overnemen van Europese wet- en regelgeving? Wenst men gesloten grenzen op het Ierse eiland of dat de grens met de Europese Unie op zee komt te liggen, zodat Noord-Ierland onderdeel blijft van de Europese Unie en een stap richting een Ierse hereniging wordt gezet?

Nee, dat de onderhandelingen zo moeilijk verlopen komt bovenal door de chaos in de Britse politiek. Maar dat is kennelijk het afstraffen door de Europese Unie. Nog even en straks wordt beweerd dat de zogenoemde Brexit het Verenigd Koninkrijk wordt aangedaan.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo feb 20, 2019 10:02 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


baedeker schreef:
P-G schreef:
baedeker schreef:
En de gesprekken tussen VS en EU lopen ook al niet lekker. Vier van de zes punten zijn eigen brouwsel uit Den Haag en/of Brussel.
:hum:
De chaos omtrent de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is bovenal een aangelegenheid vanuit Londen.

Ja, dat is het beeld dat de EU probeert te vestigen, de partij die van Brexit een strafexpeditie maakte. Nu de Duitse auto industrie wel eens tegelijkertijd in de VS en het VK klappen zou kunnen oplopen zitten ze wat ongemakkelijk op hun stoel. Snugger is het natuurlijk niet.


Gaat baedeker werkelijk beweren dat men in het Verenigd Koninkrijk überhaupt weet waar het naartoe wil gaan? Houd toch op met de leugen dat de Europese Unie en de achterliggende lidstaten het Verenigd Koninkrijk willen afstraffen - iets dat op zichzelf overigens volkomen terecht zou zijn.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo feb 20, 2019 9:31 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Raya schreef:
Enzo501 schreef:
baedeker schreef:

Zo opdringerig als het partijkartel kleeft aan vak K, zo rap zijn hun aanhangers om de schuld elders te leggen als het weer eens fout gaat.
Wat een cultuurtje ...
:misselijk:

''De schuld' lag bij de EU die zo verstandig was niet aan de de kwaliteitseisen aan geimporteerd voedsel te tornen en niet bedrijven rechtstreeks de mogelijkheid te geven rechtzaken tegen landen aan te spannen als ze wetten aannemen die slecht voor ze zouden kunnen uitpakken. Amerikaanse eisen wat de onderhandelingen deden vastlopen.


De EU heeft het even geparkeerd ivm de vele en massale protesten van de burgers van de EU.


Weer een op niets gebaseerde beschuldiging.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo feb 20, 2019 9:09 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


baedeker schreef:
P-G schreef:
Een nieuwe recessie lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Vandaag kon via de reguliere media worden vernomen dat het consumentenvertrouwen is gedaald. Het laat zich eenvoudig verklaren aan de hand van de achterblijvende loonontwikkeling, de hogere inflatie, de onzekerheid omtrent de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China en het onrechtvaardige energieakkoord.

En de gesprekken tussen VS en EU lopen ook al niet lekker. Vier van de zes punten zijn eigen brouwsel uit Den Haag en/of Brussel.
:hum:


De chaos omtrent de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is bovenal een aangelegenheid vanuit Londen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo feb 20, 2019 8:35 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Een nieuwe recessie lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Vandaag kon via de reguliere media worden vernomen dat het consumentenvertrouwen is gedaald. Het laat zich eenvoudig verklaren aan de hand van de achterblijvende loonontwikkeling, de hogere inflatie, de onzekerheid omtrent de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China en het onrechtvaardige energieakkoord.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: vr jan 12, 2018 10:01 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Biertje schreef:
P-G schreef:
De verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting geldt ook voor het midden- en kleinbedrijf waarbij het bedrijf wordt uitgevoerd door een besloten vennootschap.
Voor de Nederlandse beleggers is de dividendbelasting een voorheffing, zij merken er niets van. Het gaat om de buitenlandse beleggers.


Met winstbelasting wordt over het algemeen de vennootschapsbelasting bedoelt. Biertje sprak ook over een verlaging in plaats van afschaffing.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: vr jan 12, 2018 12:17 am 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


De verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting geldt ook voor het midden- en kleinbedrijf waarbij het bedrijf wordt uitgevoerd door een besloten vennootschap.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: do jan 11, 2018 4:44 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Raya schreef:
Overigens is het vermogen van onze pensioenfondsen dusdanig gegroeid, in weerwil van wat politici ons willen doen geloven, dat ze wel een klap van een paar miljard aankunnen.


De hoeveelheid activa zegt op zichzelf weinig over de solvabiliteit.

http://www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 10:07 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Biertje schreef:
P-G schreef:
Biertje schreef:
Je hebt deels ongelijk. Dat van die loonmatiging klopt en de vergrijzing voor een deel ook maar de rest niet. Ook prof. Steve Keen ergert zich jaren waarom politici niet wat mer ambitie tonen om het bedrag wat men mag lenen naar beneden te brengen en de bouw van de huizen juist te bevorderen. Het mes snijdt dan ten minste aan beide kanten. Er is juist bewust vraaguitval gecreëerd en gefaciliteerd en dit komt ten gunste van mensen die al een huis hebben, maar dit heeft ook tot gevolg dat het tekort aan huizen de komende decennia niet wordt opgelost.


Een beroep op de standpunten van een willekeurig gekozen econoom doet het één en ander niet aan kracht winnen. Hoe dan ook, gewezen zij het vorige bericht van ondergetekende. Volksvertegenwoordigers die weeffouten signaleren, de gevolgen voor bovenal jongere generaties inzien en komen met allerhande voorstellen, gaan spoedig tegen de gevestigde belangen - lees: die van oudere generaties - in en zullen mede gezien de demografische opbouw van onze samenleving bovenal door populisten worden afgeschilderd als onbetrouwbaar, leugenachtig en als een dief.

Weer deels out. Steve Keen kun je niet beschouwen als een willekeurig econoom daar hij eens van de weinige was die de crisis voorspelde en ook waar het mis zou gaan, mede omdat hij geld als schuld begreep en dat in zijn model verwerkte. Ik kan niet constateren waar Keen nu ongelijk heeft en jij ook niet. En inderdaad, wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Als goed opgeleide jeugd vertrekt omdat de woningen hier te duur zijn is dat een ramp.


Uit de standpunten van voornoemde econoom komt geenszins naar voren dat een abrupte normalisering van het monetaire beleid geenszins problematisch is; desbetreffende econoom is voorstander van een 'volkse' kwantitatieve verruiming.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 9:44 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Biertje zij ook gewezen op onderstaande berichten.

P-G schreef:
HvR schreef:
P-G schreef:
De meeste reddingsoperaties waren rendabel.Zo lijkt het op korte termijn wellicht, maar de Europese bankensector is nog altijd onvoldoende gesaneerd.

Zogenaamd omdat banken niet failliet kunnen / mogen gaan hier.... :rolleyes:


Ingeval banken failleren, raakt dat de institutionele beleggers. Als millenial heeft ondergetekende daarbij weinig te verliezen, maar de politieke macht ligt bij de oudere generaties die acuut hun pensioen kunnen verliezen.


P-G schreef:


Fiscale autoriteiten hebben tijdens de kredietcrisis gekozen voor de zogenoemde bail-out, maar gaven later de voorkeur voor de zogenoemde bail-out: niet de belastingbetaler doch de houders van aandelen en verschaffers van vreemd vermogen dienen (in eerste instantie) hun verliezen te nemen ingeval van een faillerend bankbedrijf. Het is evenwel problematisch dat in eerste instantie de institutionele beleggers - pensioenfondsen en levensverzekeraars - geraakt zullen worden, direct gevolgd door de huidige pensioengerechtigden en degene met een aflopende en met de waarde uit een kapitaalverzekering af te lossen eigenwoningsschuld.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 9:36 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Biertje schreef:
Je hebt deels ongelijk. Dat van die loonmatiging klopt en de vergrijzing voor een deel ook maar de rest niet. Ook prof. Steve Keen ergert zich jaren waarom politici niet wat mer ambitie tonen om het bedrag wat men mag lenen naar beneden te brengen en de bouw van de huizen juist te bevorderen. Het mes snijdt dan ten minste aan beide kanten. Er is juist bewust vraaguitval gecreëerd en gefaciliteerd en dit komt ten gunste van mensen die al een huis hebben, maar dit heeft ook tot gevolg dat het tekort aan huizen de komende decennia niet wordt opgelost.


Een beroep op de standpunten van een willekeurig gekozen econoom doet het één en ander niet aan kracht winnen. Hoe dan ook, gewezen zij het vorige bericht van ondergetekende. Volksvertegenwoordigers die weeffouten signaleren, de gevolgen voor bovenal jongere generaties inzien en komen met allerhande voorstellen, gaan spoedig tegen de gevestigde belangen - lees: die van oudere generaties - in en zullen mede gezien de demografische opbouw van onze samenleving bovenal door populisten worden afgeschilderd als onbetrouwbaar, leugenachtig en als een dief.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Nederland presteert geweldig op wereldniveau

Geplaatst: wo jan 10, 2018 9:30 pm 

Reacties: 497
Bekeken: 34352


Biertje schreef:
P-G schreef:
De meeste reddingsoperaties waren rendabel.
Het is maar hoe het bekijkt. Het redden van de banken heeft er enkel voor gezorgd andere banken niet het geld behoeve voor te schieten voor het depositogarantiestelsel, Maar het MKB is door diezelfde geredde banken wel hard in de kont genaaid door die rente swaps en daar hebben de banken letterlijk hun vingers bij afgelikt. Het MKB heeft door die bankencrisis een ongelooflijke harde klap gekregen terwijl de multinationals de lachende derde waren door al dat al spotgoedkope geld waarvan 0 procent in de reëele economie terecht is gekomen. En doordat die banken zijn gered is ook de groei van de schulden gigantisch toegenomen. Waren de banken niet gered, dan betwijfel ik of dat dan ook was gebeurd.Het redden van de banken heeft er ook niet voor gezorgd dat de banken werden gesplitst in een retail en een zakenbank. En: het is zeer de vraag of de staat het restant van het geld wat niet is afgelost wel terug krijgt.


De zogenoemde bail-outs werden verricht door de fiscale autoriteiten, die nadien onverstandige keuzes hebben gemaakt: in de Noord-Europese lidstaten grepen de fiscale autoriteiten terug op het beleid van loonmatiging en sanering, terwijl in de zuidelijke lidstaten der Unie noodzakelijke hervormingen uitbleven. Hierdoor herstelden economieën zich niet en namen de onevenwichtigheden binnen de Europese Unie hand boven hand toe. De Europese Centrale Bank vreesde niet onbegrijpelijk een implosie van de economie en besloot het voorbeeld van de monetaire autoriteiten in onder meer de monetaire autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten te volgen. Vanuit de Europese Centrale Bank wordt voor de goede luisteraars duidelijk te kennen gegeven dat hij hiervan geen voorstander is doch weinig anders bij een ongewijzigd beleid door de fiscale autoriteiten.

Biertje schreef:
Juist ook de sterke bezuinigingen en de crisis hebben er ook voor gezorgd dat er veel vaklieden verloren zijn gegaan - met name in de bouw- en nu men opnieuw constateert het aanbod veel en veel lager is dan de vraag. Leuk voor de huiseigenaar maar vervelend voor hen die een huis willen kopen. Die sterke bezuinigingen heeft ook voor een belangrijk gemis gezorgd aan de inkomstenkant qua loonheffingen en BTW,

Resumé, de financiële econonomie is tijdelijk tegen een veel te hoge prijs provisorisch gestut en heeft ook de marktwerking ernstig verstoord. Dat is geen 24 miljard als een banken een nieuwe crisis niet kunnen overleven.


De prijs voor het overeind houden van het financiële stelsel is inderdaad hoog. Als millennial ondervindt ondergetekende dagelijks de gevolgen hiervan. Het is echter aan de fiscale autoriteiten om hun beleid te wijzigen. De verdeling van kapitaal en politieke invloed in onze samenlevingen is echter zodanig, dat hervormingen niet of nauwelijks kunnen worden doorgevoerd.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 3 [ Er voldeden 54 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling