Het is nu wo apr 24, 2019 5:52 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 21 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: wo nov 04, 2015 9:04 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


wortel schreef:
Bij mij riep deze documentaire het gevoel op dat regeringen hier weer teveel aan het stuur willen zitten. De rol van een regering zie ik primair in het verzekeren van aanvaardbaar onderwijs, en in het in stand houden (dus ondertussen het opnieuw tot stand brengen) van plaatsen waar wetenschappelijke excellentie kan schitteren zonder inmenging van ideologische en zakelijke partners. Er zijn waarschijnlijk maar een aantal velden waar dit cruciaal is om vooruit te komen maar ik ben er van overtuigd dat de wetenschappelijke onafhankelijkheid een zeldzame diersoort aan het worden is als zakelijke en politieke druk te groot wordt.

De staat is nog nooit slim geweest maar er bestaan zaken waar de staat de instantie bij uitstek is om initiatieven te nemen. Daarin zullen we echter niet moeten doorschieten want de echt allergrootste innovaties komen van onafhankelijk onderzoek en particulier initiatief. De staat moet een lijstje maken van situaties waar je van mag aannemen dat deze algemene redenering juist niet kan opgaan - en zichzelf matigen.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: zo nov 01, 2015 6:14 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Enzo501 schreef:
Jazeker. We zijn het eens, ik zie het alleen wat breder dan de obsessie met links.

Logisch redeneren, feiten laten spreken, is in alle kringen een opgave. In ons land is bepaald een flinke polarisatie opgetreden en een goed gesprek is dan moeizaam; terwijl toch meestal mijn opponenten met interessante tegenwerpingen of originele oplossingen komen waar iedereen tot slot wat aan heeft. Dankzij de polarisatie zien we alles in een bepaald politiek licht en dit heeft zelfs de wetenschap aangetast. Toen ik dit draadje begon wist ik ook niet dat met een paar weken toch op www.elsevier.nl verschillende onderwerpen zouden staan die betrekking hebben op de houdbaarheid van beweringen die ons als "wetenschap" door de strot worden geduwd maar waarvan de feiten, de complexe verbanden, in mijn ogen een voorzichtige skepsis wel rechtvaardigen: het vleesrapport van de IARC zou best eens een gevolg kunnen zijn van toegeven aan politieke pressie, en het totaalplaatje van psychologisch en sociologisch onderzoek duidt op een onvermogen van bevlogen wetenschappers om zorgvuldig te werken. Ja, meningen hebben invloed op de "uitkomsten" van "wetenschap". Hiermee wordt het lastig om achter de waarheid te komen, die we als burger wel kunnen gebruiken om bijvoorbeeld gezond en vreedzaam samen te kunnen leven.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: zo nov 01, 2015 1:21 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


wortel schreef:
Dus mag ik concluderen dat het uiteindelijk om het doel gaat? Zoals de stelling zegt, moet je gelijk kunnen kopen. In mijn ogen moet je dan heel veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Dat is er maar voor weinigen weggelegd. 9/11 had als doel, ok noem het gevolg, om (wellicht zelf veroorzaakt) terrorisme te bestrijden. Helaas kom ik tot de conclusie dat dit een farce is. De wetenschap wordt ondermijnd en zal net zo ongeloofwaardig worden als de politiek.

Maar het is geen stelling geweest waar ik mij gelukkig bij voel. Het woordje "helaas" zou prima in die zin passen! Zo hoop ik ook dat beter wordt begrepen dat goed onderzoek veel geduld en respect nodig heeft en dat je voor heikele problemen en voor de langste adem niet het beste uit bent met het huidige model. Nu is het niet de bedoeling de belastingbetaler nog verder te belasten of om uit de sociale zekerheid nog meer geld te betrekken voor extra onderzoeks-instituten. Een verschuiving van geldstromen zou er toe moeten leiden dat epidemiologie, farmacologie en ecologie bijvoorbeeld ook kunnen worden bedreven op enkele europese instellingen die geheel vrij zouden zijn van korte-termijn politieke pressie en geldstromen uit stichtingen en/of bedrijfsleven. Onderzoekers zouden hun kans op een mooie positie in het bedrijfsleven moeten opgeven en wellicht eerst een onderwijs-bevoegdheid moeten halen om nog een uitstroomkans te hebben, als extra zekerheid naast een zorgvuldig opgezette en ruime pensioenvoorziening.

Dat opgeven zou van belang zijn bij het aanvaarden van een vaste aanstelling. Zorgvuldige selectie en begeleiding lijken mij heel zinvol.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: vr okt 30, 2015 5:46 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Bizar is de globale vaststelling dat bepaalde meningen in bepaalde kringen toch een veel sterkere invloed hebben dan in andere? De vaststelling is bedoeld voor degenen die een "meerderheidsstandpunt" niet automatisch wensen te aanvaarden maar die zicht willen hebben op hoe standpunten, conclusies, tot stand komen. Een inventarisatie van hoe er wordt gedacht in zekere kringen is verhelderend. Ja, het lost ons probleem niet op en het verklaart weinig maar zodra er politiek geladen conclusies moeten worden getrokken, zal het ineens wel van belang zijn.

Neem het IPCC. Wie begon met die onzin? Een politicus die zijn zin wilde doordrijven zorgde voor de oprichting van een Climate Research Unit en de aangestelden moeten dankbaar aan hun grote Mecenas bij elke stap die ze deden. Neem de IARC: ook daar suggereert de pers dat politieke druk nodig was om de IARC "om" te krijgen. Mogen we beginnen ons een beeld te vormen van hoe de meningen verdeeld zijn in de kringen met meer invloed dan op ons forum, en van hoe hier geopereerd wordt op het moment dat "politiek gevoelige conclusies" dreigen te worden ontlopen dan wel dreigen te worden getrokken?

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: vr okt 30, 2015 4:59 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Waarheid schreef:
De NPO werkt nog altijd volgens het zelfde principe. Zendtijd naar lidmaatschap. Als het aanbod niet bevalt, dan ligt er gewoon een mogelijkheid om daar iets aan te doen. De NOS is een taakomroep en vervult die taak, zo objectief mogelijk berichtgeven, zeer naar behoren.

Mensen die hyperrancuneus schrijven over universiteiten, neem ik niet al te serieus. Het blijft altijd bij ongefundeerd geblèr of oude koeien.

Je legt de vinger op de zere plek: conservatieven die ook flink wat tijd en moeite investeren voor de publieke zaak die doen misschien veel voor branche-verenigingen of schoolbesturen, maar in de politiek, in de opinievorming, zijn ze sterk afwezig. Progressieven werken langer aan hetzelfde, in groter getale, en dat heeft invloed.

Nu vind ik het altijd heerlijk om eens bij een universiteit rond te kijken, zonder rancune hoor. Het is nogmaals gewoon de constatering dat onder studenten en afgestudeerden een bepaald type mening krachtig heeft post gevat. Mag ik dan wijzen op de andersdenkenden die even goed in zulke kringen nog te vinden zijn?

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: vr okt 30, 2015 4:53 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


hein schreef:

Roos Vonk is als een baken om ons te waarschuwen. Maar het baken staat op de zandbank, om te kunnen navigeren moet je de vaargeul weten en dat komt overeen met wetenschappelijke kwaliteit en onafhankelijkheid - zaken die veertig jaar geleden als verdacht werden ervaren. Nu geloof ik dat onze ijver om "maatschappelijk relevant" bezig te zijn, in de wetenschap maar op 1 manier valt uit te leggen, namelijk als het zoeken naar een waarheid die soms ongrijpbaar is en die soms de politiek-correcte beoefenaar verrassen kan.

Maar we willen graag onze mening bevestigd zien en niets menselijks is de werkers op de kennis-instellingen vreemd. Als tegenbeweging stel ik voor dat we allerlei discussies af en toe eens uiteenrafelen en zo kunnen we bijvoorbeeld het IPCC en de IARC zien als groepen van mensen die sterk blootstaan aan externe druk en aan intern verlangen naar een voor de eigen overtuiging passend wereldbeeld. IPCC en IARC proberen conclusies te trekken (de aarde vergaat door het broeikaseffect en van vlees eten ga je dood).

Zulke conclusies kunnen rekenen op brede politieke steun! Mij interesseren vooral de publicaties die TEN GRONDSLAG liggen aan zulke conclusies, en het werk van mensen die wellicht wel de goede waarnemingen hebben gedaan. Ik begrijp echter hoe ook de "bias" (de partijdige neiging) in de wereld komt.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: vr okt 30, 2015 4:37 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


hein schreef:
Er is een verschil tussen de originele opzet van de PO en hoe het in de praktijk heeft uitgewerkt. De christelijke omroepen zijn verworden tot herauten van het politiek correctisme en hun actualiteitenrubrieken zijn al heel lang (s)links geörienteerd. De NOS is ook een links bolwerk terwijl die neutraal zou moeten zijn. Het is net een rood kankergezwel daar in Hilversum, het zaait zich in alle richtingen uit. Hel, zelfs de EO is er vatbaar voor gebleken.

Datzelfde geldt voor mensen die iets dergelijks beweren over de Nederlandse universiteiten.


Ik denk dat jij een vuiltje in je oog hebt.

https://filantropius.wordpress.com/2013 ... -historie/

Hadden we dat kunnen weten? Volgens mij wel want het is al heel erg lang bekend dat journalisten en programmamakers bijna nooit op het CDA stemden, dus ook niet degenen die werkten bij KRO en NCRV.
We kunnen een zeker overwicht van bepaalde visies in bepaalde kringen toch wel waarnemen? Net zoals we kunnen waarnemen dat andere visies volop bestaan in onze maatschappij, ook als de bestaande omroepen daar slechts spaarzaam aandacht aan besteden?

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: vr okt 30, 2015 8:41 am 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Waarheid schreef:
Iemand die iets schrijft als "de NPO is links", of "de NPO is gekleurd", geeft daarmee impliciet al aan niets van het omroepstelsel te begrijpen. Datzelfde geldt voor mensen die iets dergelijks beweren over de Nederlandse universiteiten.

Niet dat de statuten en reglementen van deze instellingen vermelden dat alle conservatisme uit den boze is. Niet dat niet iedereen kan deelnemen. Maar binnen grote groepen in de journalistiek en in de universitaire wereld is "men" toch progressief en daar waar de maatschappelijke discussie onontkoombaar lijkt, vlucht de laatste conservatief weg voordat hij weg-gepromoveerd wordt. O ja dat is nu niet meer nodig nu het ontslagrecht zo ver is uitgekleed: universitaire docenten kun je nu doodleuk ontslaan als ze niet zo goed in de groep liggen is dat zelfs een ontslaggrond om het gemakkelijker te maken.

Goed, de mening van de meerderheid is heel belangrijk binnen zulke groepen en heeft zich ook "gevestigd" en daarvoor zijn geen statuten nodig. Het is ook officieus: de KRO en de NCRV brengen geen jaarlijkse enquete uit van de opiniemakers en journalisten die voor hen werken maar ik vertel toch geen geheim als ik zeg dat een journalist bijvoorbeeld zeer zelden CDA stemt wat toch een grote volkspartij is. De PVV in een recentere ontwikkeling deelt nu in dit ongenoegen. Journalisten die op de VVD stemmen vindt men vooral in beperkte kring. Wonderwel zal blijken dat zulke beweringen ook grosso modo voor de universiteiten zullen gelden.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: vr okt 30, 2015 8:33 am 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Waarheid schreef:
Wat jij doet is juist het tegenovergestelde van relativeren, door hier, gericht aan een voornamelijk lekenpubliek, een proefschrift te reduceren tot: "ze begrijpt causale relaties niet", of iets dergelijks, waarbij je juist de in het proefschrift beschreven relativeringen weglaat. Dat is minstens kwalijk te noemen.

Het proefschrift raakt sterk aan de algemene belangstelling. Wie het leest wordt niet via het proefschrift op de gedachten gebracht die Martijn Katan wel via de televisie uit kon spreken: men begrijpt dus niet (dwz kent niet het exacte mechanisme ondanks een veelheid van actieve stofjes als nitriet en polycyclische aromaten) waarom degenen die relatief meer vleeswaren eten, meer gezondheidsklachten hebben en gemiddeld iets meer kans hebben op vroeg overlijden. De levensstijl kan niet helemaal gevat worden in inkomenscategorie of hoogst genoten opleiding: het blijft onmogelijk om precies de wirwar van relaties te ontknopen en wat je statistisch ziet, bewijst niet dat vlees de oorzaak is.

Daar houd ik rekening mee, dat rood vlees en vleeswaren misschien niet zo gezond zijn en dus eet ik regelmatig noten, bonen,vis, kip, kalkoen... terwijl de Masai geen problemen hebben met hart- en vaatziekten of kankers, maar ze nuttigen zelfs het bloed van de koeien in grote hoeveelheden... raadselachtig.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: do okt 29, 2015 4:57 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Zou de ervaring niet uitwijzen dat die linkse partijen eind tachtiger jaren een goed punt hadden?

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: do okt 29, 2015 3:00 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


hein schreef:
Wie de NPO links en gekleurd vindt, moet eens naar onze universiteiten kijken

"Misschien is een meer open geest ook voor progressieven gunstig. Dat hoort bij een academische instelling en kan de verdere uitholling van de geesteswetenschappen voorkomen. Als vrijwel niemand het binnen de universiteit vreemd vindt dat er hele vakgebieden zijn die geen andere bestaansreden hebben dan waarheid en westerse cultuur te ondermijnen en relativeren, zou ik me zorgen maken. Van een echte universiteit is dan geen sprake meer, dan wordt er een ideologie uitgerold."

Nou en of, dat gebeurt al veertig jaar lang! De kwaliteit valt vaak tegen; zeker als je het vergelijkt met wat elders, of onder andere omstandigheden mogelijk zou zijn geweest. Het is ongeacht je ideologische positie toch sowieso nog van belang dat je altijd kunt rekenen, en vooral in de sociale wetenschappen heb je hulp nodig van een goede statisticus als het voor jou iets te hoog gegrepen zou zijn. Zodat je publicaties in ieder geval vaker steekhoudend worden geacht: http://www.elsevier.nl/Kennis/achtergro ... eid=158493

Mijn keiharde kritiek op de halfzachte, ideologisch eenzijdige universiteiten komt heus niet voort uit de affaires rondom Diederik Stapel of Roos Vonk: dat het veel beter kon hadden mensen die er zelf werken mij allang verteld en ik meende dat ook aan veel zaken te kunnen aflezen. Het gaat dus niet om fraude; die fraude is alleen maar het topje van de ijsberg.

Het gaat om wetenschappelijke kwaliteit en om academische vrijheid en dus om onafhankelijkheid van grote spelers uit het bedrijfsleven en uit het actiewezen.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: ma okt 26, 2015 9:34 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Einstein schreef:
We schoppen ergens tegenaan, zo breed mogelijk.. maar waar precies tegen.. geen idee :hum: :gniffel:

Het is nu eenmaal helemaal niet zo zeker dat er zo'n groot gevaar ligt in de consumptie van een beetje zout. O, ik houd er wel een beetje rekening mee en ik adviseer ook iedereen om rustig de zoutjes in te wisselen voor wat ongezouten nootjes, bij voorbeeld.

Maar vandaag zal de kijker van het journaal allicht te veel worden bepaald bij heel kleine invloeden in de orde van heel misschien 5 procent meer kans om te overlijden. We weten niet zo zeker of het echt wel een oorzaak is, of een niet-oorzakelijk verband. Roken, suiker en vitaminegebrek richten meer schade aan dan 5 procent en dat is dan weer mijn subjectieve oordeel.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: ma okt 26, 2015 9:13 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Vanwaar de grote angst voor elke relativering die juist volop in de studies zelf nog te vinden is, en in eerlijke debatten vanouds zijn rol speelt? Ik breng niets en niemand in diskrediet behalve misschien de angstvalligste Gutmenschen die twijfel veroordelen en alles willen afmeten aan "goede bedoelingen" - zelfs als daarmee de weg naar de hel blijkt te zijn geplaveid. Maar dat is nu eenmaal mijn ondankbare rol op een forum.

Wat ik aanraadt is om waar mogelijk te lezen waarop een conclusie is gebaseerd, en om alle geciteer in de media met een korreltje zout te nemen. Het is zo'n oude discussie merk ik nu ik even doorkijk op internet: http://www.thelancet.com/pdfs/journals/ ... 5793-2.pdf en kijk maar hier gaat het om onderzoek dat juist wel een verband vindt, maar... ik herhaal de vraag... is het ook een oorzakelijk verband?

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: ma okt 26, 2015 8:03 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Voor de engelstaligen de links naar wat is besproken en wat is bedoeld:

Het verband onderzocht: Aburto NJ, Ziolkovska A, Hooper L. et al., 2013 http://www.bmj.com/content/bmj/346/bmj.f1326.full.pdf

En van Maria Hendriksen's proefschrift: http://edepot.wur.nl/360652 voor de modelstudie

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: ma okt 26, 2015 7:45 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Eigenlijk begrijpen we niet echt hoe het werkt, en welk verband er is tussen zoutconsumptie en gezondheid. Dan zit er niets anders op dan voorzichtig zijn. Maar het geneuzel vandaag over de vleeswaren en het zout.... de echte kwesties zijn het roken, alcoholmisbruik, suiker, en het enorme tekort aan vitamine D. De rest kan even wachten, zou ik zeggen als ik op het ministerie zat.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: ma okt 26, 2015 7:07 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Waarheid schreef:
Kijk jij naar de daadwerkelijke inhoud van het proefschrift, of kijk jij naar de dikke koppen die populaire media er vervolgens over schrijven?

Bijvoorbeeld op pagina 136: "..... the health impact assessments executed for the Netherlands (Chapter 4) and for nine countries in Europe (Chapter 5) assumed the causal chain from salt intake to blood pressure and then to cardiovascular disease. "
Een inschatting van het effect van zout op de gezondheid berust dus op een veronderstelling (assumption) dat ook de verhoging van bloeddruk die zout te weeg brengt, direct van invloed is op hart- en vaatziekten. Een probleem waar de promovenda niet omheen draait, maar wat ze ook niet verder uitlegt, is dat ze gewoon statistische verbanden ziet tussen A en B, vervolgens tussen B en C, en dan veronderstelt dat als je A verandert door enkel meer of minder zout toe te voegen, dat C (sterfte door hart- en vaatziekten) daar dan op zal reageren.

Het blijft toch een slag in de lucht, op deze manier. Broeikaswetenschap daar doet het mij aan denken, en niet voor niets want ik weet dat inmiddels zout in het eten een stokpaardje van vele instanties is geworden. Ik begrijp er nog steeds geen barst van.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: ma okt 26, 2015 6:08 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Dat werk van Maria Hendriksen over zout is het soort modellenbouw waar voor mij toch een verdacht luchtje aan zit. Het staat online dus wie het precies wil weten moet het maar doorlezen. Het ziet er uit als een bekende misvatting: zouter eten hangt samen met hogere bloeddruk en hogere bloeddruk hangt samen met meer kans op hart- en herseninfarcten. Betekent dit dan dat het verwerken van minder zout in brood en chips leidt tot minder sterfte en invaliditeit? Samenhang is niet hetzelfde als causaliteit, dus de verbanden zijn niet vanzelf ook oorzakelijk. Er zijn ongetwijfeld vele oorzaken en zout eten bevat veel andere voedingsmiddelen, wordt door andere mensen gegeten, etc., etc.

Is nu deze mevrouw Hendriksen een fraudeur, of haar instituut frauduleus omdat ze een heel onzerekere materie toch maar op zijn janboerenfluitjes probeert in te schatten?

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: ma okt 26, 2015 5:25 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Einstein schreef:
Ojee wat een tranendal schets je nu.. het klinkt ook alsof je stress als begrijpelijk excuus opvat voor fraude.. daar zijn we het oneens hoor !

En dit verhaal kun je zeker niet over "de wetenschap" generaliseren. Ik zie stress niet zozeer als eerste oorzaak van fraude.. vaker speelt geld een rol, verstrengeling van belangen (dokters !) of een rat race, om als eerste te publiceren. Maar de wetenschap raakt moeilijk "gecorrumpeerd": het publiceren kent ook zijn terugkoppelingsmechanismen en verkeerde conclusies drijven uiteindelijk altijd boven, artikelen kunnen worden teruggetrokken, of gedwongen worden teruggetrokken.

Nou de life sciences met al zijn farmaceutische preparaten en geneesmiddelen, dat is ook reuze glibberig. Je kunt al gauw alle kanten op hoor. Op termijn is de kans groot dat ook een dwaling wel weer wordt gecorrigeerd. Maar de werkelijkheid is mistig zoals in de epidemiologie die vanmiddag op tv was - dat verhaal over rood vlees en vleeswaren daar zei Martijn Katan het helemaal goed: er zijn zo veel invloeden die je haast niet echt goed kunt doorzien! En wat denk je van die mevrouw Hendriksen van het RIVM: is het lek nu boven water en mogen we nu echt aannemen dat al dat zout zo schadelijk is? Hopelijk zet ze haar proefschrift online.

Maar fraude... dat is zo'n groot woord. Er zijn dwalingen en onnauwkeurigheden, er is selectie in de vraagstellingen, in de proefopzet en ongewenste bevindingen niet publiceren daar hoef je meestal niet voor te jokken. Zo krijg je echter wel "bias" oftewel, een zekere vooringenomenheid - ook in de biologie en in de klimaatwetenschap.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: ma okt 26, 2015 3:57 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Einstein schreef:
Beste Rightnow, wanneer jij het hebt over "het verrassende verhaal van een wetenschapper die posthuum in zijn gelijk werd gesteld" is dat uiteraard zo, maar dat rehabiliteert hem nog niet. Stel, hij had gelijk, reservatrol helpt. Dipak Das kan bijvoorbeeld kilometers voor de troepen uit hebben gelopen, met valse bevindingen en voorbarige conclusies. Klopt het dan ook, met terugwerkende kracht ? dat hij (bijvoorbeeld) alle eer voor deze mooie ontdekking naar hemzelf heeft toegetrokken ?

Heel goed gezien. Gezien de omstandigheden zal het heel aantrekkelijk geweest zijn om iets te veel gretigheid te hebben, om althans nog een heel klein beetje te kunnen bijverdienen bijvoorbeeld. Ik speculeer, ik heb het geval niet in detail uitgezocht.

Waar het om gaat is dat onder de noemer "wetenschap" veel wordt verkocht wat niet als onafhankelijke wetenschap tot stand kan komen omdat praktisch alle wetenschappers en dus ook veel "fundamentele" wetenschappers onder extreme druk leven om te publiceren en/of om geld binnen te halen. Bekijk het persoonlijk leven van deze mensen die voor zeventig procent vrijgezel zijn gebleven omdat ze dag en nacht met hun werk bezig zijn: dat extreme gedrag is ingegeven door te veel gedrevenheid waarmee ze zichzelf in een hoek drijven terwijl het bevechten van onafhankelijkheid ook vaak niet meer kan. Je kunt alleen natuurlijk in die wereld geluk hebben en dan funding en enige vrijheid hebben - zo lang het duurt.

 Forum: Computer, wetenschap & internet   Onderwerp: Wetenschappelijk gelijk moet je en kun je kopen.

Geplaatst: vr okt 23, 2015 3:36 pm 

Reacties: 88
Bekeken: 8311


Beste Einstein, het is niet zo'n prettige waarheid die in het gezegde schuilt dat je wel gelijk kunt hebben, maar dat je het niet kunt krijgen. Het trieste feit van de dagelijkse realiteit is dat velen hun gelijk krijgen die het in wezen niet zouden moeten hebben.

Assertiviteit (bescheiden definitie nog uit de jaren-80) is dat je op vriendelijke en correcte wijze je zo weet op te stellen en op zo'n manier je punt naar voren brengt, dat je de mensen meekrijgt, die helpen om je je zin te geven. Als je niets doet om voor je rechten op te komen, lopen veel mensen zo maar over je heen.

Ik ken de weeklachten van gedreven wetenschappers dat de academische vrijheid wordt beperkt door de noodzaak om het budget van de faculteit in de zwarte cijfers te houden. Gezien de goede bijdragen van het bedrijfsleven, uiteindelijk wel gekoppeld aan het leveren van gewenste uitkomsten, is de onafhankelijke uitoefening van wetenschap een fictie.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 2 [ Er voldeden 21 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling