Het is nu za okt 19, 2019 7:31 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 40 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Brexit: nieuwe fase!
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jul 13, 2018 2:08 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Enzo501 schreef:
De relatieve teruggang van het westen en de EU is al 25 jaar geleden voorspeld. Er is toen al gewaarschuwd voor het te zware sociale stelsel, de ongrote disbalans tussen actieven en inactieven door vergrijzing en immigratie, globalisering en de noodzaak tot het hervormen van de economie en vooral de overheidsfinancieen. Dat is te weinig gebeurd: inflexibiliteit. Er is wat dat betreft in West-Europa een luie mentaliteit, waarbij vertrouwd wordt op resultaten uit het verleden. Het is niet voor niets dat 'minder uitontwikkelde' economien (ook EU landen) in het voormalige oostblok momenteel veel beter draaien, hun economische model ligt dichter bij het Amerikaanse dan het West-Europese. Ik snap dat alles richting de EU gedraaid moet worden maar het is wel een beetje gelegenheidsargumentatie: het gebeurt allemaal in de EU, dus moet het wel aan de EU liggen. De regionale verschillen bewijzen dat dat niet zo is, of in elk geval niet de hoofdoorzaak.

Luiheid ook als intellectuele luiheid, helaas. Europa moet echter wakker worden en met of zonder EU verder komen:

Europa bestaat echt uit verschillende landen / volkeren en verschillende culturen, hoewel er gemeenschappelijke historische, culturele en religieuze achtergronden bestaan. De kracht van de EU zou moeten worden gevonden in Eenheid in Verscheidenheid - tegenover de federalistische USA waar maar EEN soort cultuur heerst moet een Europa staan dat gezamenlijk de NAVO kan ondersteunen (sommige landen wellicht dan niet), gezamenlijk de bestaande EU handelseenheid overeen houdt (sommige landen weer niet) maar dat niet zoals Juncker en Timmermans willen, wordt geprobeerd een eenheidsstaat onder Brusselse dictatuur te worden.

Hiertegen beginnen Europese volkeren bezwaar te maken en Trump is bezig dit vuurtje op te stoken. Wij hebben veel gemeenschappelijke wetten en verdragen. Laten we daar het beste van maken en het goede verdedigen maar laat ons proberen om dit niet in het extreme door te drijven, en onze kracht ook in onze verscheidenheid te gaan zoeken.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: ma jul 09, 2018 9:49 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Aasgieren uit Holland staan al klaar als er problemen komen vanuit de Brexit: https://www.elsevierweekblad.nl/economi ... nd-629878/

Walgelijk!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo maart 14, 2018 10:32 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


kwaaisteniet schreef:
Een raadgevend referendum toont niets meer dan wat een deel van de bevolking zou wensen. Het is aan de politieke partijen en de regering om daar op een verstandige manier mee om te gaan.
In Engeland en ook in ons land is dat verkeerd begrepen o.a. door vooraf te melden dat men sowieso de uitslag van de gehouden referenda zou volgen. Dat is niet erg slim (gebleken).
Bestuurders en polici zullen o.a. moeten overwegen wat de uitslag is, hoeveel mensen gestemd hebben, wat hun motieven waren om voor of tegen te stemmen en in hoeverre men die factoren moet (mee)wegen bij de besluitvorming. Dat is niet in voldoende mate en of op correcte wijze beoordeeld.
Nu zit men met de gevolgen.

Wel is er grondig en lang over nagedacht. Het valt te billijken ook al zitten wij hier als Nederlanders nu met de gebakken peren en ook al schieten de Britten er weinig mee op gezien alle moeilijkheden die de Brexit ook met zich mee gaat brengen.

De eurofiele David Cameron had zeker beter geen referendum kunnen uitschrijven want de kiezers vinden datgene wat allesbepalend is, zoals Europa, toch in wezen altijd een ver-van-mijn-bed show en verder kun je ze op alles verdelen en heersen. Dat is toch de schuld van die kiezers: ik meen het serieus en vind zelf ook dat het prima is dat het referendum wordt afgeschaft.

Maar kijk eens: hoe bestaat het dat D66 het ooit zo graag heeft willen hebben? En wat voor knettergekke voorstellen hebben D66-congressen al eerder aangenomen, zoals dat de economische groei tot NUL zou moeten worden afgeremd (wat hebben de liberalen dan ook een fijne tijd gehad, de afgelopen 10 jaar). Eigenlijk heeft D66 naast een oppervlakkig modieus liberalisme weinig in de melk te brokkelen zodat Alexander Pechtold zich enkel succesvol kon promoten door zich a la Carl Schmitt op te stellen als de doodsvijand van alles wat in zijn ogen naar populisme ruikt - een enorme tegenstelling tegenover de populistische wens voor het referendum. Toen het volk bij referendum een paar keer liet zien wat er echt werd gedacht door degenen die de moeite namen om hun stem te gaan uitbrengen, nam Pechtold kennelijk de moeite om er nog eens over na te denken. Dat is prijzenswaardig en met het oogluikend begin van bestuurlijk elitarisme, een eerste begin van conservatisme.

Al zou hij dat zelf nooit zo zeggen. Sommige, niet alle, conservatieven waren echter al veel langer tegen een referendum.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: ma maart 05, 2018 4:05 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


kwaaisteniet schreef:
Banken hebben goedkope leningen aan bedrijven en iedereen verstrekt. De Hypotheekrente is in vele jaren niet zo laag geweest en daarmee is de huizenmarkt in ons land weer op gang gekomen. Dat heeft weer een geweldige impuls aan de huizenmarkt gegeven en is de werkgelegenheid behoorlijk aangetrokken. Zo werkt dat in de economie.
Alleen banken die niet te redden zijn gaan failliet.

Als ze maar groot genoeg zijn worden ze altijd door de overheid gered. Zie boven.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: ma maart 05, 2018 4:03 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Zie daar de bank die CDA-minister Jan Kees de Jager https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kees_de_Jager had willen opsplitsen. Ik hoop dat ik het nog goed kan vertellen: Op het laatste moment weigerde hij echter de sprong tot faillissement waardoor "to big to fail" ontstond: een splitsing zat er ook niet in waardoor de megabank ook morgen (bij de komende crisis van 2021 of zo) weer op omvallen staat, als heel Italië failliet blijkt na een nieuw rondje Berlusconi.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: ma feb 12, 2018 6:32 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Hij bedoelt het goed. Natuurlijk wordt er tegen hem geageerd: https://www.elsevierweekblad.nl/buitenl ... rs-585166/

Maar op die manier doe ik het hier niet, ik wijs op zijn invloed want veel zogenaamde intellectuelen kennen zijn naam niet. Dat is jammer want het is werkelijk een invloedrijk iemand. Omdat hij in het openbaar werkt is het allemaal heel gemakkelijk te volgen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: ma feb 12, 2018 2:54 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


George Soros de grote globaliseerder en superkapitalist werd schatrijk door speculaties op de val van het pond. NU werpt hij zich op als beschermer van de Britten: https://www.volkskrant.nl/buitenland/ge ... ~a4569108/

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo feb 07, 2018 12:48 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Het blijft hopen op een weder-aansluiting van het VK. Ik begrijp dat de politiek aldaar niet direct terug wil krabbelen, zelfs al stapelen de onzekerheden en moeilijkheden zich op. Gedane zaken nemen echter (niet heel snel) een keer want je doet geen refendum om het vervolgens naast je neer te leggen, dat is kennelijk alleen in ons eigen land mogelijk.

Nu moeten we er mee leven en dat betekent 1 medestander minder. Zoals Hume zegt moeten we ons richten op andere landen waar we veel mee delen.

Ondertussen zal het Nederlandse bedrijfsleven het bezuren. Vooral het MKB dat niet opgewassen is tegen alle bureaucratische import-export beslommeringen. Die resulteren namelijk als geen goede deal wordt bereikt over handelsbetrekkingen. De Europese Commissie heeft al diverse berichten doen uitgaan naar het bedrijfsleven met als motto: denk erom, het is bijna 30 maart 2019 en misschien wordt het dan heel moeilijk voor handel in goederen, zelfs als je naar Ierland wil exporteren en de auto's moeten door het VK.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo aug 09, 2017 10:43 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


P-G schreef:
Rightnow schreef:
Je kunt ook een speelveld hebben met met elkaar in evenwicht zijnde valuta.


Moet uit het bovenstaande worden geconcludeerd dat Rightnow voorstander is van vaste wisselkoersen? Zulks komt neer op een muntunie zonder een gezamenlijke munt in fysieke zin.


Nee, een vaste koers komt toch neer op de huidige situatie. Juist de mogelijkheid om koersen te veranderen, helpt de economie van de gehele Unie - in het geval men de gezamenlijke euro zou verlaten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo aug 09, 2017 10:39 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Er zijn verschillende toekomstige mogelijkheden voor de EU. Behoud van de euro wellicht, maar ook andere alternatieven zijn besproken. U kent de mening van de Europese Commissie hierover; er zijn ook andere keuzes die men kan maken.

Men kan ook een speelveld hebben met met elkaar in evenwicht zijnde valuta. Een muntunie tussen landen die verregaand bij elkaar passen is altijd mogelijk. Handel is geen oorlog en je moet het er ook niet van maken want dan krijg je een handelsoorlog.

Een niet-gekoppelde valuta compenseert problemen die je binnen een valuta samen zult moeten oplossen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo jul 12, 2017 11:17 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


De skepsis wint terecht baan. Lies, in jouw link lees ik onder andere:

Citaat:
Het dogmatische geloof dat Europa één moet worden en zijn invloedssfeer en macht steeds verder moet uitbreiden, is op zijn retour. Door de crises groeit het besef dat er tussen lidstaten wezenlijke onderlinge verschillen zijn, die vaak terug zijn te voeren op een andere geschiedenis, cultuur en economische ontwikkeling. En dat die verschillen van cruciaal belang zijn voor de eigen samenleving. Voor de Brusselse bobo’s, die van de EU het liefst zo snel mogelijk een eenheidsstaat willen maken, is deze ontwikkeling onaanvaardbaar.


Die bobo's daarmee zullen de leden van de Europese Commissie zijn bedoeld. Waar ik vroeger meestal wel instemde merk ik dat ik steeds meer steiger, al sinds Barosso.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo jul 05, 2017 7:05 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Ik heb een oplossing voor Juncker: probeer het parlement maar weer af te schaffen; het voegt niet zo veel toe aan de Europese democratie die toch via de nationale parlementen zou moeten lopen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di jul 04, 2017 3:10 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


portman schreef:
Lies schreef:
Zelfvoorzienend zijn wordt vaak vergeten. Van het niet zijn plukken we nu de 'vruchten'.

De Arabische wereld kan zichzelf niet voeden. En dat raakt ons allemaal
Om massa-imigratie vanuit het Midden-Oosten te voorkomen, zal Europa in actie moeten komen.

https://fd.nl/blogs/1185700/de-arabisch ... s-allemaal

Als het brood opraakt

Frustratie over het totale gebrek aan perspectief op een goede baan en een beter leven is er een gegeven. Maar machthebbers weten dat het volk koest blijft zolang het voldoende te eten krijgt. Dan kan met een juiste combinatie van repressie en beloning jarenlang stabiliteit worden afgedwongen. Maar als het brood opraakt, wordt het link.Ja, dan wordt het link. Maar dan moet, wat "de Arabische wereld" betreft, het schaamteloos rijke Saoedi-Arabië maar brood voor ze kopen. Maar wie koopt er brood voor ons als er hier geen brood meer is? Zouden wij dan ook niet graag willen vertrekken naar een land waar er genoeg brood is?

Reken je nog op Saoedi-Arabië? Ik ging er van uit dat als iemand echt iets gaat doen voor groepen en volkeren in het Midden-Oosten, zonder doel van bekering of overheersing, dat dit dan uit Europa moet komen. Noch Qatar, noch Saoedi-Arabië heb ik vertrouwen in dat die het gaan oplossen - al zou ik niet ophouden ze uit te nodigen!

Als we daarmee ongewenste immigratie voorkomen, dan komen er zo veel miljarden vrij... laten we nu beginnen om in een positieve toekomst van zelfbeschikking voor Arabieren en vooral voor anderdenkenden in hun landen, te investeren.

Eindelijk eens gaan denken vanuit de positie van onderdrukte volkeren, in plaats van pas gaan denken als een grote groep immigranten in onze achtertuin neerstrijkt want dat is een teken dat we niet geanticipeerd hebben en dat we mensen al lang in de steek hadden gelaten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di jul 04, 2017 11:35 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Hume schreef:
Duitsland is al jaren een van onze belangrijkste handelspartner en dat geldt nu ook voor Europa.
Dit kunnen we niet op het spel zetten, omdat een paar idioten als Wilders en Beaudet een Nexit preken.

Omdat een Nexit ook geen meerderheid in de kamers krijgt, en er nooit meer een referendum zal komen, is inderdaad Duitsland onze politieke- en handelspartner.

Het is belangrijk dat kleine landen in de EU wel ook elkaar vinden. En: teveel overheersing van een of twee grote landen is uiteindelijk zelfs niet in HUN belang.

Het gaat er om dat er inderdaad iets blijft van een gemeenschappelijke markt en niet dat als je in een Duitse supermarkt komt, zoals nu een feit is, je overal leest: al onze goederen zijn van Duitse makelij. Daarvoor is de EU niet opgericht!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di jul 04, 2017 11:33 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Hume schreef:
Rightnow schreef:
Alleen internationale samenwerking kan een zekere grens trekken aan de graaierij van bonussen, topsalarissen, vertrekpremies en belastingparadijzen. Obama en Barosso hebben er destijds te weinig aan gedaan!


Je hebt gelijk ,maar de Nederlandse regeringen hebben er ook weinig aan gedaan.
Nu wil Rutte III de bonussen weer verhogen en ook de CU gaat hierin mee.
Dus de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Alles wat we kunnen doen is ten eerste niet proberen het VK te overtroeven in topsalarissen maar ook niet roomser dan de Paus zijn want Amsterdam heeft veel te bieden en kan veel bijdragen aan Nederland.

Amsterdam zal zich uitbreiden tot over de Oostvaardersplassen die hopelijk gedempt worden om er grote bankkantoren neer te zetten. Maar niet ten kosten van alles; Lelystad is een prima alternatief met eigen vliegveld.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di jul 04, 2017 11:05 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Alleen internationale samenwerking kan een zekere grens trekken aan de graaierij van bonussen, topsalarissen, vertrekpremies en belastingparadijzen. Obama en Barosso hebben er destijds te weinig aan gedaan!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di jul 04, 2017 11:01 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Voor ons, Nederlanders, is de Brexit een akelige gebeurtenis omdat we toch niet gaan volgen met een Nexit, worden we enkel afgesneden van een land waar we veel mee optrokken. Nederland moet nu zuchten onder Duitse overheersing zonder tegenwicht; alles een gevolg van de hereniging van Oost en West Duitsland.

Als er EEN groep mensen zou zijn die werkgelegenheid kan gebruiken, dan zijn het mensen uit de wereld van banken en verzekeringen. De lonen van hoger-opgeleiden zullen het eerst stijgen waarna ook nog een paar middelbaar-opgeleiden van 50 jaar en ouder aan de bak komen of hun werk behouden.

Dus welkom zijn die banken wel en ik adviseer de regering niet om het VK in te halen op het gebied van superbonussen of topsalarissen maar wel om niet te ver uit de pas te lopen met de rest van Europa. Amsterdam heeft goede kansen en laten we die niet verknoeien want het hele land kan zich er aan optrekken.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jun 09, 2017 1:24 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Hume schreef:
Nu is 60 % tegen een Brexit.

Altijd, geruime tijd na de grote beslissing. Maar ongetwijfeld is er geen 60 % die echt terug wil. Al sluit ik niets meer uit op dit gebied. Voor Nederland is het triest om de Britten in de EU te moeten gaan missen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jun 09, 2017 1:23 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Veel kiezers zijn hoogst onvoorspelbaar: gaan ze wel of niet stemmen; en zo ja, op welke kandidaat?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: do maart 30, 2017 3:14 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 137839


Voor de Elite geldt: Adeldom verplicht!
Sorteer op:  
Pagina 1 van 2 [ Er voldeden 40 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling