Het is nu do nov 14, 2019 1:12 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 13 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Islam is religie.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: di apr 24, 2018 1:24 pm 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Wat zijn de beweegredenen van Europeanen (en andere westerse landen) om zich met het MO te bemoeien? Ik dacht drieledig: Israel steunen; toegang houden tot energiebronnen; vrede in de wereld.

Daarachter liggen weer andere motieven, en ik zie in ieder geval voor de bovengenoemde 3 motieven, als achterliggend: het hoog houden van verwante maatschappelijke waarden; het lijfsbehoud door het voorkomen van economische instorting bij een olieboycot en lijfsbehoud door voorkoming van oorlog (maakt niet uit of die elders in de wereld is dan wel in Europa zelf).

Zeker zullen economische spelers proberen beleid te beinvloeden en daarvan is een helder beeld nodig zodat de bovenstaande achterliggende motieven tot hun recht komen in plaats van ondergesneeuwd te raken door deelbelangen of korte termijn belangen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: ma sep 25, 2017 6:58 pm 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Als je er over kunt spreken wanneer een ideologie of een godsdienst fundamentalistisch wordt en wanneer je vindt dat het strijdig wordt met fundamentele zaken die we met zijn (bijna) allen delen, dan kun je ruimte laten voor de religie en voor de ideologie die andersdenkenden in hun waarde laat.

Terwijl je er ruimte voor laat kun je het met veel best oneens zijn en het (verbaal) bestrijden; dat is niet hetzelfde als dat je het onbarmhartig neersabelt of mensen het leven zuur gaat maken, omdat ze niet leven zoals jij vindt dat ze hadden moeten leven. En het fundamentalisme wat vooral maar niet alleen in de Islam huist, daar kun je dan tegen optreden omdat je niet accepteert dat die over een paar generaties hier de dienst gaan uitmaken nadat ze op onbehoorlijke wijze de macht aan zich hebben getrokken.

Er zijn er die menen dat Pechtold radicaal is, en Buma fundamentalistisch, en het is veel belangrijker om goed te begrijpen wat men verstaat onder allerlei termen, dan om iets te gaan roepen over "de" moslims.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: ma sep 25, 2017 11:56 am 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Sorry dat ik er geen houding in zag maar ik zal wel bedoeld hebben, vanuit gemeenschappelijk gedeelde waarden en normen.

Eerst telt, dat een godsdienst op zich geen ideologie is. Een godsdienst hoeft niet fundamentalistisch te worden opgevat, het is aan de belijder van een godsdienst die dat (individueel of collectief, passief of actief) invult.

Ten tweede, een ideologie hoeft niet fundadmentalistisch te worden opgevat. Het is aan de aanhanger(s)!

Natuurlijk kan een godsdienst als je hem op een bepaalde tijd of plaats, vanuit een grondlegger of aanhanger gezien, beschouwt, in een bepaald geval ideologische trekjes hebben.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: ma sep 25, 2017 11:00 am 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Gestopt schreef:
Het hoort hier gewoon niet thuis

Je hebt het anders wel binnengelaten dus nu zul je er je houding tegenover moeten bepalen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: ma sep 25, 2017 10:57 am 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Ja het maakt uit, omdat we nog in een rechtsstaat leven met een grondwet, met scheiding van kerk en staat bijvoorbeeld. Religie plaats ik onder de levensovertuigingen. Een levensovertuiging en een ideologie, dat zijn toch 2 heel verschillende zaken:

Een ideologie kan zich, en zal zich ook meestal, richten op de inrichting van de maatschappij, en op de wetten van een land.

Een levensovertuiging kan zich, en zal zich ook vaak, daar verre van houden, maar heeft te maken met persoonlijke keuze van zingeving.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: zo sep 24, 2017 7:27 pm 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Raya schreef:
Uitspraken van de Paus mogen geen doorwerking hebben in onze wetgeving

Misschien moeten dan maar helemaal niet meer naar hem luisteren want het gevaar van luisteren is ook dat men er iets van opsteekt en dan is natuurlijk het hek van de dam: dan zouden burgers, gemeenschappen en zelfs een land onder invloed komen te staan van iemand die een bepaalde visie heeft en dat duidelijk naar voren brengt.

Er moeten maatregelen tegen komen, ik stel voor dat de heren Marijnissen, Meijer en Roemer in conclaaf gaan en met een actieprogramma komen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: za sep 23, 2017 4:18 pm 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Het zijn mensen die een ideologie willen zien of maken vanuit een (meestal georganiseerde) godsdienst. En die menselijke actie is een besluit, een daad, die niet noodzakelijkerwijs strookt met de essentie van godsdienst als persoonlijke levenskeuze. Met name als de ideologie fundamentalistisch wordt: men meent het dan anderen op te moeten leggen.

Dat er in het verleden mensen hebben bestaan die dit hebben gedaan, zegt weinig over de vraag of het nu zinvol is, en het is bovendien een politieke, een maatschappelijke, een sociale keuze. Gautama of Mohammed zijn niet per definitie vereerd door de fundamentalistische interpretaties en het onwellevend gedrag jegens anderen, anno 2017, van vermeende volgelingen van deze grote grondleggers.

Maar ik ga ook niet uit van de gedachte dat alle godsdiensten hetzelfde zijn. Waarom zou een godsdienst niet een bepaalde tendens in zich kunnen herbergen (waar volgelingen al dan niet in mee kunnen gaan). Het lijkt mij logisch dat het Christendom uitmondde in de Verlichting terwijl de Islam het moeilijk heeft om zo'n stadium te bereiken, vanuit wat ik begrijp van deze godsdiensten. Ik ben overigens geen islamoloog maar ik meen dat de profeet Mohammed op een dag zijn vredelievende activiteiten gedag zei en besloot zijn publiek wat steviger aan te pakken; in die tijd en op die plaats kreeg hij toen veel volgelingen. Dat was toen hij zich naar Medina had begeven, zo meen ik mij te herinneren.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: do sep 21, 2017 6:20 pm 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Fortuyn gebruikte het woord fundamentalisme. Siebelt werkte het verder uit en wijdde uit over varianten van Islam en de ontwikkeling van de politieke Islam.

Fortuyn als uitgangspunt nemend, zegt in "Tegen de islamisering van onze cultuur" op pagina 32:
Citaat:
Fundamentalisme is een politieke houding op basis van een maatschappijbeschouwing of een religieuze opvatting, waarbij de religieuze opvatting of maatschappijbeschouwing absoluut genomen wordt en als bepalend functioneert voor de politieke houding".

Hij legt vervolgens uit dat dit dan betekent dat ook niet-gelovigen of andersgelovigen, dus de ander, er zich aan zou moeten houden. Hij gaat hier verder op in, heel relevant voor dit onderwerp. Wilders daarentegen roept een enkele zin waarbij hij alles door elkaar haalt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: do sep 21, 2017 5:27 pm 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Velen die het met een paar korrels zout nemen, zijn bezig afvallig te worden, of hun kinderen. Dat is de keiharde realiteit van godsdiensten in verval, gezien vanuit een conservatief en orthodox standpunt zoals ik altijd graag inneem.

Wat kunnen we dan hopen? Dat velen die de Islam wel zeer serieus nemen, beseffen dat we in een andere tijd leven, een tijd waarin het niet zinvol of nodig is om geweld in te zetten, zoals hun profeet DESTIJDS wel deed. Ook waren er toen geen democratische samenlevingen met een rechtsstaat zoals we nu in het westen hebben opgebouwd.

Dus wat denk je dat een eerlijk islamitische orthodoxie kan beslissen, eentje die zich niet gek heeft laten maken door een paar ketters die de weg kwijt waren geraakt? Want het islamisme heeft wellicht te veel naar Lenin en Robespierre gekeken, begoocheld dus misschíen wel door westers revolutionair elan, wat toch niet uit de Islam is voortgekomen!

Ik ben het met je eens als je meent dat de Islam door zijn aanvangsgeschiedenis (de Profeet gaat naar Mediana en verlaat Mekka, kiest voor een gewelddadiger aanpak) zijn eigen karakter heeft maar dat hoeft uiteindelijk niet te hinderen. Uiteindelijk, maar inderdaad hoop ik dat dit korter duurt dan Fortuyn somberde.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: do sep 21, 2017 11:29 am 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Tim Engelbart noemt dit "platte-aarde" denken: http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/ ... rs-van-nu/

Geert Wilder is er ook heel goed in.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: zo sep 17, 2017 10:01 pm 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Vroeger had je tenminste nog wel (overigens verklaarbare) vijandsbeelden over oprukkende sociaaldemocratie maarhoe meer kennis en bekendheid er mee kwam, hoe minder dit opspeelde toen in de jaren 50 en 60 de PvdA zijn glorietijd meemaakte. Daar doet je reactie mij overigens aan denken.

Ja, ALS. ALS de SP de alleenheerschappij had dan hadden we hier NoordKoreaanse toestanden?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Re: Islam is religie.
Geplaatst: zo sep 17, 2017 4:21 pm 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Ik blijf geloven dat Islam een religie is. Maar wat doen de aanhangers er mee? Een gewelddadig islamisme dat kun je elkaar inderdaad aanpraten.

De analyse gaat verder, dat mag ook. Waarom heeft de Islam wereldwijd het moeilijk, de grote Soenni- en Shia stromingen? Waarom lijkt Islam strijdig met democratie, niet op papier maar gewoon als ik naar islamitische landen kijk waar democratie zoals we hem kennen, met volgens Human Rights Watch enigszins functionerende mensenrechten? Met vrijheid om je mening te zeggen en te schrijven?

Ik heb het niet over hufterige "kunst"uitingen om elkaar te sarren maar dat je op een normale wijze zonder laster je mening uit zoals hier in Europa al een eeuw op veel plekken redelijk lukt. Waarom hier wel en in de islamitische wereld zo veel minder?

Dus juist het verschil met hedendaagse orthodox-christelijke stromingen versus orthodox-islamitische stromingen is interessant. Is het de wasmachine van Pim Fortuyn? Waarom ontstond die Verlichting in Europa en niet in Arabische, islamitische gebieden, ondanks veelbelovende wetenschap en filosofie in de begintijd van de Islam?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Islam is religie.

 Berichttitel: Islam is religie.
Geplaatst: za sep 16, 2017 2:08 pm 

Reacties: 77
Bekeken: 8503


Wilders heeft weer een nieuwe stelling geponeerd: de Islam zou geen religie zijn maar een ideologie. Het is in mijn ogen een variant op een bekend liedje waarin Wilders zoals altijd spreekt over "de Islam" terwijl hij niet uitlegt wat volgens hem daaronder valt. De stelling is bijna waar voor de wijze waarop veel islamieten in de wereld staan en toch noem ik de stelling onwaar.

De grote stromingen van de Islam hebben hun problemen en een conflict is onvermijdelijk tussen belangrijke representanten van deze stromingen en de westerse moderniteit. Maar het veralgemeniserend alles over een kam scherende gepraat van Wilders daar heb ik het toch wel moeilijk mee: http://www.elsevierweekblad.nl/nederlan ... et-541594/
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 13 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling