Het is nu ma jun 01, 2020 10:51 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 19 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: do feb 13, 2020 4:40 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


baedeker schreef:
Behalve dat in dit land de rechter niet onafhankelijk is, het OM politiek aangestuurd wordt, de wetgevende zich laat ringeloren door de uitvoerende macht, de staatsomroep ad €800 miljoen links en volgzaam is, en het wemelt van de nuttige idioten die hun tijd besteden aan het ontkennen van deze feiten. Een nieuwe regering kan beginnen met zowat alle topambtenaren te ontslaan, omdat die allemaal tot over de oren betrokken zijn bij deze corruptie.

Je kunt het er zo van maken, en Wilders is de exponent van dit gebeuren.
Maar dat is dus juist niet de bedoeling.
Ging die omroepvereniging van jou ook niet meedoen met de 'staatsomroep'?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: do feb 13, 2020 1:16 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Het is in onze democratische rechtsstaat zo geregeld dat de politiek zich niet met rechtszaken bemoeit, oftewel mag bemoeien.
Het heeft alles te maken met de scheiding der machten; de trias politica.
Een rechtszaak mag daarmee niet bezoedeld of beïnvloed worden door de wetgever, zijnde de tweede kamer.
Dit geldt vooral en in hoge mate voor lopende rechtszaken.
De rechter moet geheel onafhankelijk van al deze heisa en intriges zijn oordeel kunnen vellen.
Wilders moet zich dus concentreren op zijn verdediging, samen met zijn advocaat, in de rechtszaal.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: do feb 13, 2020 11:36 am 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


HvR schreef:
kwaaisteniet schreef:
HvR schreef:

Dit is wel een heel merkwaardige gang van zaken.
Volgens mij is dit geheel tegen de uitdrukkelijke eis van Wilders dat de politiek zich niet met de rechtszaak mag bemoeien.
Het ziet er naar uit dat Wilders hiermee juist een poging doet om er een politieke zaak van te maken.
Vreemd, vreemd en nog eens vreemd.
Het was al even vreemd dat hij zich tijdens de rechtszaak als aanklager ging gedragen en de aanklagers min of meer als verdachten aanmerkte.
Ook vreemd dat zijn advocaat dit liet gebeuren en de rechter niet ingreep.


Dus wanneer politici een proces proberen te manipuleren, dan mag een politicus zich daar niet tegen verweren omdat hij dan politiek zou bedrijven....

Je bakt ze weer bruin. :foei2:

Wilders mag zich niet alleen verweren, dat is zijn rol in de rechtszaak. Hij moet zich daar verweren.
Maar dat moet je niet vermengen met de politiek in de tweede kamer.
De tweede kamer zou zich na de rechtszaak gaan bezig gaan houden met hoe dit al dan niet tot stand gekomen is.
Dat lijkt mij de juiste volgorde.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 11:54 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Biertje schreef:
kwaaisteniet schreef:
Biertje schreef:
En hoe verder je naar het zuiden gaat hoe erger het wordt.

https://www.ad.nl/politiek/d66-europarl ... ~a7ea6973/

Uit het bericht kan ik niet anders concluderen dan dat In 't Veld dit keurig doet.
Nope, want het kwam in de krant en pas toen stortte terug. Als het niet in de krant was geweest had In 't Veld dit bedrag nooit teruggestort. En nergens heb ik D66-ers horen zeggen dat dat die regeling niet deugt.

Je hebt het bericht niet goed gelezen.
D66 en de Europarlementariërs van D66 laten zich ieder jaar door een accountant controleren en storten dienovereenkomstig ieder jaar datgene terug dat niet aan de precieze eisen voldoet.
Niet alleen afgelopen jaar, maar ieder jaar.
Het zou zeer te appreciëren zijn als alle fracties uit dit parlement dit zouden volgen.
Maar die houden 'wijselijk' hun klep dicht. die hoor je er niet over.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 10:40 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


HvR schreef:

Dit is wel een heel merkwaardige gang van zaken.
Volgens mij is dit geheel tegen de uitdrukkelijke eis van Wilders dat de politiek zich niet met de rechtszaak mag bemoeien.
Het ziet er naar uit dat Wilders hiermee juist een poging doet om er een politieke zaak van te maken.
Vreemd, vreemd en nog eens vreemd.
Het was al even vreemd dat hij zich tijdens de rechtszaak als aanklager ging gedragen en de aanklagers min of meer als verdachten aanmerkte.
Ook vreemd dat zijn advocaat dit liet gebeuren en de rechter niet ingreep.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 10:34 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Biertje schreef:
kwaaisteniet schreef:
Graus ook al. Dat is helemaal een duister figuur.
Het zijn allemaal een stelletje zakkenvullers bij elkaar, terwijl hun vergoeding als kamerlid toch ook al zeer royaal is.
En dat allemaal van de getergde belastingbetalers.
En hoe verder je naar het zuiden gaat hoe erger het wordt.

https://www.ad.nl/politiek/d66-europarl ... ~a7ea6973/

Uit het bericht kan ik niet anders concluderen dan dat In 't Veld dit keurig doet.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 7:04 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Graus ook al. Dat is helemaal een duister figuur.
Het zijn allemaal een stelletje zakkenvullers bij elkaar, terwijl hun vergoeding als kamerlid toch ook al zeer royaal is.
En dat allemaal van de getergde belastingbetalers.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 5:41 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Biertje schreef:
Citaat:
Als er een ingewikkelde politiek bestuurlijke situatie ontstaat die men niet eerder heeft meegemaakt kan er onduidelijkheid ontstaan over hoe er in die situatie gehandeld moet worden. Daarmee kan niet zondermeer gesteld worden dat de wet wordt overtreden. Men zal moeten uitzoeken wat er in de gegeven situatie gedaan moet worden.
Onzin. Als een minister langdurig ziek is ze geen minister meer is en haar ambt niet oefend heeft ze geen bevoegdheden en dus ook geen stemrecht in de ministerraad, daar Van Veldhoven waarneemt. En ze is dus ook geen minister zonder portefeuille. Hier is geen sprake van een ingewikkelde situatie daar er wel vaker ministers ziek zijn.


Maar meestal duurt dat niet zo lang.

Andere voorbeelden zijn: Zowel Wilders als Hiddema bezondigden zich aan het vermelden van een vals of onjuist woonadres, waardoor ze een veel te hoge reisvergoeding ontvingen.
Dit gebeuren kan aangemerkt worden als het plegen van fraude.
Als er echter geen aangifte gedaan wordt zal het OM niet zomaar besluiten om tot vervolging over te gaan.
Daarvoor zijn tenminste aangiften noodzakelijk.
Als Baudet, zonder daartoe bevoegd te zijn, zijn vakantie bekostigt met geld uit de verenigingskas, kan dat aangemerkt worden als diefstal. Maar als er geen aangifte volgt zal het OM geen actie ondernemen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 5:18 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Raya schreef:
kwaaisteniet schreef:
Ik denk meer als bliksem-toeleider.

Er is een verschil met het overtreden van een wet, als dat al het geval is, en het overtreden van een strafwet.
Een strafwet waar politici uitstekend mee op de hoogte zijn, terwijl ze bovendien ook nog een eed, of belofte hebben gezworen op de grondwet tijdens hun installatie als volksvertegenwoordiger. Zij weten 100% beter.


Er is geen verschil in het overtreden van een wet en overtreden van een strafwet. Een strafwet is gewoon een wet, en wetten mogen niet overtreden worden.

Helaas hebben een aantal figuren geitenpaadjes getrapt, waardoor niet meer wordt gekeken naar de geest van de wet, maar of iets expliciet verboden is of niet, en maken anderen misbruik van de vrijheid die zij krijgen, zoals ambtenaren en politici, maar bestuurders van grote bedrijven, die moeilijk als persoon te veroordelen zijn.


Er zijn allerlei soorten rechts- of wetsgebieden die beslist niet op dezelfde wijze opvolging krijgen.

Als Biertje bijvoorbeeld in een camper gaat wonen op een daarvoor niet bestemd terrein, overtreedt hij een wet, en misschien wel twee wetten.
Maar hij komt daarvoor niet voor de strafrechter, maar krijgt wel een beschikking van de gemeente dat hij deze illegale woonsituatie moet beëindigen.
Als hij dit zou weigeren kan de gemeente met dwangsommen hem hiertoe toch dwingen.
Dat is dus een meer bestuurlijk wetsgebied.
Hij kan daartegen beroep aantekenen en uiteindelijk een beroep doen op de Raad van State om alsnog gelijk te krijgen.
Vanzelfsprekend kan hij dat niet zomaar krijgen.

Als er een ingewikkelde politiek bestuurlijke situatie ontstaat die men niet eerder heeft meegemaakt kan er onduidelijkheid ontstaan over hoe er in die situatie gehandeld moet worden. Daarmee kan niet zondermeer gesteld worden dat de wet wordt overtreden. Men zal moeten uitzoeken wat er in de gegeven situatie gedaan moet worden.

Als een politicus met name buiten het parlement of de gemeenteraad e.d. over de schreef gaat, in dit geval van de strafwet kan hij/zij daarvoor vervolgd worden. Of er vervolging plaats vindt is ter beoordeling aan het Openbaar Ministerie.
Dat aangiften daarbij een belangrijke rol spelen is evident.
Maar het ministerie kan inderdaad ook besluiten om het er maar bij te laten zitten. Men moet het dan wel goed motiveren.

Als er een zwaar geweldsdelict gepleegd wordt kan het OM besluiten tot vervolging over te gaan, ook zonder aangifte.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 2:49 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Ik denk meer als bliksem-toeleider.

Er is een verschil met het overtreden van een wet, als dat al het geval is, en het overtreden van een strafwet.
Een strafwet waar politici uitstekend mee op de hoogte zijn, terwijl ze bovendien ook nog een eed, of belofte hebben gezworen op de grondwet tijdens hun installatie als volksvertegenwoordiger. Zij weten 100% beter.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 2:31 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Daar was dan ook alle reden toe.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 12:50 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Het is allemaal klinkklare nonsens.
Er zijn in dit geval vele duizenden aangiftes tegen Wilders gedaan.
Het OM kan deze niet zomaar terzijde schuiven, ook al zouden ze dat veel liever willen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 12:01 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Een politicus die voor de strafrechter gedaagd wordt zal altijd claimen dat het een politiek proces is.
Daar is het een politicus voor. Het zijn afleidingsmanoeuvres.
Maar daar draait de zaak dus niet om.

Gelukkig was Wilders een fervent pleitbezorger van strenge straffen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: wo feb 12, 2020 11:35 am 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Als er wel een belangrijk document zou zijn was dat al boven water gekomen.
Het maakt verder niet veel uit, want het strafproces tegen Wilders gaat daar niet over.
Het gaat over de opruiende, haat zaaiende en discriminerende oproep jegens een minderheidsgroep in onze samenleving van een landelijk opererend politicus
Iedereen, maar vooral politici, dienen zich aan de wet te houden en het goede voorbeeld met name op dit zeer gevoelige terrein te geven, oftewel zich te onthouden van dit soort maatschappelijk kwaadaardige en niet ongevaarlijke gedragingen.
Wilders is al eerder veroordeeld voor een vergelijkbaar geval. Hij heeft toen openlijk de ernstige waarschuwing van de rechter brutaalweg gebruuskeerd.
Dit is dan een tweede geval. Hij is een duidelijke en onverbeterlijke recidivist.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: zo mei 20, 2018 11:43 am 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Je ziet alleen even over het hoofd dat de Noordzee erg groot is en dat het nog wel even duurt voordat die ook leeggegeten is.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: vr maart 18, 2016 7:55 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Ik begrijp nu dat Brammetje er ook advies over geeft.
Deze heeft bepaald niet de allerbeste reputatie op het gebied van integriteit, om het maar eufemistisch te benoemen.
Het wordt zo langzamerhand zeer duister wie welke intrige vanwege welk belang in deze zaak speelt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: vr maart 18, 2016 7:51 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Als je bedoelt dat het alleen om criminele Marokkaanse Nederlanders gaat of alleen diegenen die op de één of andere wijze zich verbonden weten met terrorisme dan is het zaak dat expliciet te vermelden en geen hele bevolkingsgroep in diskrediet en gevaar te brengen. Zo eenvoudig is het.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: vr maart 18, 2016 2:54 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Raya schreef:
De enige die voordeel heeft van alle ophef is Wilders.

Ook daar zijn vraagtekens te zetten.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Wilders gaat wederom een oneerlijk proces tegemoet....

Geplaatst: vr maart 18, 2016 2:05 pm 

Reacties: 242
Bekeken: 12192


Ik weet eenvoudig niet wat ik er van moet denken. Het kan alle kanten opgaan. Niets is te gek op dit punt.
Ik vermoed echter dat iemand, of verscheidene anderen, anders dan de direct betrokkenen, inzicht in het concept heeft of hebben gehad, of er door onzorgvuldigheid de beschikking over konden krijgen . Dan zal naar verwachting daar het lek wel zitten, tenzij er nog andere reële opties zijn.
Verder zal het de rechtsgang niet of nauwelijks beïnvloeden.
Het komt mij voor dat er veel ophef over een niemendalletje gemaakt wordt.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 19 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling