Het is nu zo mei 19, 2019 5:29 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 8 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Hitte records wereldwijd.
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Hitte records wereldwijd.

Geplaatst: do okt 11, 2018 9:04 pm 

Reacties: 93
Bekeken: 4317


Dat zeg ik helemaal niet. Maar denk toch eens na.
€800 miljard, dat is €50.000 per inwoner. Voor een gezin van 4 is dat €200.000.
Of ik maar even de prijs van een woning wil ophoesten over de komende 15 jaar. En in de 15 jaar daarop nóg een.
Omdat een kartel van grootbedrijf, milieu gekkies en pronkerige bestuurders een akkoordje in elkaar geflanst hebben?
Ik dacht het niet.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Hitte records wereldwijd.

Geplaatst: do okt 11, 2018 5:48 pm 

Reacties: 93
Bekeken: 4317


Raya schreef:
baedeker schreef:
Die 0,0003 komt uit de factchecker van de NRC.
Inderdaad best wel een nep-krant, maar in dit geval klinkt hun onderbouwing wel goed.
Ik heb die factcheck gelezen destijds.
Het is een berekening op basis van aannames.

Toch zullen we IETS moeten doen. We kunnen niet doorgaan zoals we bezig zijn en er zijn tal van dingen die we simpel kunnen doen. De VVD wil echter de energiefabrikanten/leveranciers niet dwaszetten. Er wordt 7,5 miljard per jaar aan subsidie voor het stoken van fossiele brandstoffen gegeven en die wil Rutte niet zomaar afpakken.

Ir. Frans Rooijers (directeur CE Delft): kosten van energietransitie zijn de komende 15 jaar €800 miljard.
Dr. Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): de honderden miljarden die Rutte wil uitgeven aan de energietransitie zullen niets veranderen aan het klimaat.
:drunk:

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Hitte records wereldwijd.

Geplaatst: do okt 11, 2018 5:12 pm 

Reacties: 93
Bekeken: 4317


Wisp schreef:
Die 0,0003 is echt een zinloos cijfer
Nederland is een heel klein land
Niemand denkt dat Nederland solo de wereldwijde problemen kan oplossen

Die 0,0003 graden is geen zinloos cijfer. Het geeft precies aan wat je toen (regeerakkoord) kocht voor een beste jongetje van de klas energieakkoord dat €107 miljard zou gaan kosten. Inmiddels lopen we met die absurde gasgekte nog verder uit de pas. En nu dus die Urgenda uitspraak van een groene gekkie rechter.

Er wordt naar mijn mening veel te makkelijk met geld gesmeten. Ik ben er overtuigd dat clubjes als de Copenhagen Consensus veel zuiverder kosten/baten afwegingen maken dan lobbylandje Nederland.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Hitte records wereldwijd.

Geplaatst: do okt 11, 2018 2:15 pm 

Reacties: 93
Bekeken: 4317


Die 0,0003 komt uit de factchecker van de NRC.
Inderdaad best wel een nep-krant, maar in dit geval klinkt hun onderbouwing wel goed.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Hitte records wereldwijd.

Geplaatst: do okt 11, 2018 12:29 pm 

Reacties: 93
Bekeken: 4317


Raya schreef:
baedeker schreef:
Raya schreef:
Ik meen dat er geen straf opgelegd kan worden, wel een dwangsom. M.i. zou er wel degelijk straf opgelegd moeten kunnen worden, en dan geen boete welke door de belastingbetaler wordt betaald, maar door politici zelf, in combinatie met een gevangenisstraf.
Er staat nergens in de wet dat bijvoorbeeld aan politici een dwangsom opgelegd kan worden i.v.m. de zorgplicht.
Dat is ook helemaal niet wenselijk. Als de kamer onvoldoende in staat is om toezicht te houden dan moet je dat daar fixen, en niet weer elders gaan lopen leuren met diezelfde taak.

Raya schreef:
In hoeverre Nederland verantwoordelijk is of maatregelen van Nederland effect hebben, doet er niet toe. Nederland heeft een wettelijke zorgplicht. Bij een inbreker kijken we ook niet naar zijn aandeel in het totaal van inbraken in de wereld en wat het effect is van zijn opsluiting daarop.

Je moet natuurlijk wél iets meetbaars kunnen vaststellen. Een inbreker wordt ook niet veroordeeld als hij niks steelt, niks breekt en zijn aanwezigheid ook geen meetbaar gevolg heeft gehad.
Er staat dus ook niet, dat het niet kan. We hebben wel een duidelijke bedoeling van de wet, namelijk dat iedereen -ook politici- zich aan de wet houden. Dus lijkt een dwangsom me niet verkeerd, al zie ik liever een gevangenisstraf voor politici die willens en wetens zich niet aan de wet houden.
Ook voor politici geldt, zolang een wet geldig is, hebben ook zij deze na te leven. Als zij menen dat een wet niet voldoet er niet zou moeten zijn, staat juist voor hen de weg open de wet te wijzigen of af te schaffen, op voorwaarde dat zij daar de passende meerderheid voor vinden.

Nulla poena sine lege, geen straf zonder wet. Als er geen dwangsom of straf in de wet staat, dan kan het dus niet.
Het lijkt me ook geen goed idee om de rechter op de stoel van kamer of gemeenteraad te zetten.
Doelstellingen in wetten zijn meestal streefgetallen. Als dat te moeilijk is, dan best maar die getallen er uit te halen.

Raya schreef:
Met berekeningen kun je in dit geval ook meten. Er moet een daling zijn van 25%, niet van 10% of 15%. Het percentage is overeengekomen en daar zit het kabinet gewoon aan vast.

0,0003 graden verschil. Dat is voor de leefbare omgeving niet meetbaar.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Hitte records wereldwijd.

Geplaatst: do okt 11, 2018 10:55 am 

Reacties: 93
Bekeken: 4317


Raya schreef:
baedeker schreef:
Raya schreef:
De zorgplicht is een wettelijke taak. Daar gaat vervolgens de rechter over, als iemand zich niet aan de wet houdt, niet de Kamer of de Gemeenteraad. Wetten gelden ook voor politici.
Waar in de wet staat dat bijvoorbeeld aan politici een sanctie opgelegd kan worden i.v.m. de zorgplicht?
Bovendien: Nederland is als klein land verantwoordelijk voor niet meer dan 0,35 procent van de mondiale uitstoot, het Nederlandse klimaatbeleid kan op wereldschaal daarom weinig uitrichten. Hoe weinig is moeilijk precies vast te stellen, maar een bijdrage voor de komende dertien jaar komt wellicht in de buurt van 0,0003 graden. Het verschil qua leefbaarheid waar je je op beroept is theoretisch.
Ik meen dat er geen straf opgelegd kan worden, wel een dwangsom. M.i. zou er wel degelijk straf opgelegd moeten kunnen worden, en dan geen boete welke door de belastingbetaler wordt betaald, maar door politici zelf, in combinatie met een gevangenisstraf.

Er staat nergens in de wet dat bijvoorbeeld aan politici een dwangsom opgelegd kan worden i.v.m. de zorgplicht.
Dat is ook helemaal niet wenselijk. Als de kamer onvoldoende in staat is om toezicht te houden dan moet je dat daar fixen, en niet weer elders gaan lopen leuren met diezelfde taak.

Raya schreef:
In hoeverre Nederland verantwoordelijk is of maatregelen van Nederland effect hebben, doet er niet toe. Nederland heeft een wettelijke zorgplicht. Bij een inbreker kijken we ook niet naar zijn aandeel in het totaal van inbraken in de wereld en wat het effect is van zijn opsluiting daarop.

Je moet natuurlijk wél iets meetbaars kunnen vaststellen. Een inbreker wordt ook niet veroordeeld als hij niks steelt, niks breekt en zijn aanwezigheid ook geen meetbaar gevolg heeft gehad.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Hitte records wereldwijd.

Geplaatst: wo okt 10, 2018 10:26 pm 

Reacties: 93
Bekeken: 4317


Raya schreef:
baedeker schreef:
Raya schreef:
Ten eerste heeft de staat een zorgplicht. Dus ook de taak om te zorgen voor een leefbare omgeving.

Ten tweede ben ik van mening dat politici die zich niet van hun taak kwijten of de wet overtreden c.q. rechterlijke uitspraken naast zich neerleggen, in persoon moeten kunnen worden aangesproken en gestraft. En dan niet met een boete of dwangsom, op te hoesten door belastingbetalers, maar uit eigen zak, aangevuld met een wezenlijke gevangenisstraf.
Aanspreken van politici op hun taak is politiek en gebeurt door de tweede kamer of de gemeenteraad. Als je dat rechters zou willen laten doen, dan is er maar een mogelijkheid en dat is rechters voortaan om de vier jaar verkiesbaar te stellen.

De rechter is over de schreef gegaan met deze uitspraak. De hoge raad zal dit vernietigen, en anders moet de wet of het verdrag van tafel op basis waarvan deze dwangsom nu is toegekend.
De zorgplicht is een wettelijke taak. Daar gaat vervolgens de rechter over, als iemand zich niet aan de wet houdt, niet de Kamer of de Gemeenteraad. Wetten gelden ook voor politici.

Waar in de wet staat dat bijvoorbeeld aan politici een sanctie opgelegd kan worden i.v.m. de zorgplicht?
Bovendien: Nederland is als klein land verantwoordelijk voor niet meer dan 0,35 procent van de mondiale uitstoot, het Nederlandse klimaatbeleid kan op wereldschaal daarom weinig uitrichten. Hoe weinig is moeilijk precies vast te stellen, maar een bijdrage voor de komende dertien jaar komt wellicht in de buurt van 0,0003 graden. Het verschil qua leefbaarheid waar je je op beroept is theoretisch.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Hitte records wereldwijd.

Geplaatst: wo okt 10, 2018 7:48 pm 

Reacties: 93
Bekeken: 4317


Raya schreef:
Biertje schreef:
Lies schreef:
Hoogleraar: Uitspraak klimaatzaak duwt Nederland uit klimaatakkoord
https://www.nu.nl/dvn/5505119/hoogleraa ... koord.html

De in de klimaatzaak door het gerechtshof geëiste uitstootreductie van 25 procent in 2020 (ten opzichte van 1990) is volgens Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht van de Universiteit Leiden, een prikkel voor Nederland om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen.

(.....)

"Dit is een heel radicale beslissing die ik zie als groot risico. Ik ben er ook wel verdrietig over", aldus Voermans tegen NU.nl. "Als we het niet blijken te kunnen betalen, wat moeten we dan? De enige optie is dan om uit het klimaatakkoord te stappen. Als Nederland het niet redt, zou Urgenda zelfs een dwangsom kunnen claimen."

Voermans: "Je maakt staten met zo'n uitspraak kopschuw om ooit nog verdragen met andere landen af te sluiten."

(....)

'Kabinet heeft groot probleem als vonnis niet kan uitvoeren'
Het kabinet heeft volgens hoogleraar klimaatrecht Jonathan Verschuuren een groot probleem als het er toch niet in slaagt om uitvoering te geven aan het vonnis in de klimaatzaak.

"Je bent als overheid verplicht om het recht na te leven. Doe je dat niet, dan plaats je jezelf buiten de juridische rechtsorde. Dat zou heel erg zijn", aldus Verschuuren, die de klimaatzaak al jaren volgt.
"Als ze een uitspraak van de rechter naast zich neerleggen, dan moet dat politieke gevolgen hebben. Ze komen er niet mee weg door te zeggen dat ze het geprobeerd hebben, maar dat het niet is gelukt."
Een kabinet met een groot probleem, wat te doen? Iedereen de auto uit, Schiphol dicht, en alles waar rook uitkomt sluiten?


Nou moet ik echt lachen. Of is het huilen

Ook Urgenda-leider Marjan Minnesma waarschuwt het kabinet voor al te veel terughoudendheid. "Ik hoop dat de overheid in een rechtsstaat zegt: wij luisteren naar de rechter. Er komt eind 2020 een dwangsom als ze niet doen wat ze zouden moeten doen. Dat is nog nooit voorgekomen. Internationale verdragen kun je nog straffeloos negeren, maar deze uitspraak van het gerechtshof is echt afdwingbaar."

Volgens Grin moet er nu echt "doorgemarcheerd" worden. "En niet tussen 2020 en 2030, maar nu. Het kabinet zal snel op zoek moeten gaan naar drastische maatregelen. Dit legt extra druk op de klimaatonderhandelingen."

Overigens verwacht Verschuuren niet dat er allerlei schadeclaims zullen volgen zodra in 2020 de doelstellingen niet worden gehaald. "Er is geen schade dus die claims komen er niet. Mogelijk wordt de staat wel een dwangsom opgelegd", stelt hij.

Waarom Nederland een dwangsom? Maar hoe zit het dan met die militairen die bloot staan aan chemische gassen, zonder dat ze dat weten/ Hoe zit met het die mensen die met Chroom 6 verf bezig waren zonder beschermingsmaatregelen. En nu ineens mag de belastingbetaler een dwangsom ophoesten vanwege een afspraak die niet nagekomen wordt? De omgekeerde wereld.
De CO-2 uitstoot wordt het beste gestopt middels een crisis en dat is geen grap.
Ten eerste heeft de staat een zorgplicht. Dus ook de taak om te zorgen voor een leefbare omgeving.

Ten tweede ben ik van mening dat politici die zich niet van hun taak kwijten of de wet overtreden c.q. rechterlijke uitspraken naast zich neerleggen, in persoon moeten kunnen worden aangesproken en gestraft. En dan niet met een boete of dwangsom, op te hoesten door belastingbetalers, maar uit eigen zak, aangevuld met een wezenlijke gevangenisstraf.

Aanspreken van politici op hun taak is politiek en gebeurt door de tweede kamer of de gemeenteraad. Als je dat rechters zou willen laten doen, dan is er maar een mogelijkheid en dat is rechters voortaan om de vier jaar verkiesbaar te stellen.

De rechter is over de schreef gegaan met deze uitspraak. De hoge raad zal dit vernietigen, en anders moet de wet of het verdrag van tafel op basis waarvan deze dwangsom nu is toegekend.
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 8 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling