Het is nu zo jul 12, 2020 2:31 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 434 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Brexit: nieuwe fase!
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: do jul 20, 2017 11:33 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Je denkt, jeetje wat een verhaal, en dan na een paar zinnen zie je dat het een zoveelste herhaling van zetten is waarbij terloops en onbedoeld de opmerking van Marcel middels het overmatige gebruik van het woordje 'ik' onderschreven wordt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo jul 19, 2017 5:46 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Democratie (Demos = volk; cratie = macht) serieus nemen is alles behalve trollen, P-G. Dat zou een democraat als jij toch moeten weten!


Raya ontwijkt andermaal de inhoud. Hij beschuldigt met zoveel woorden volksvertegenwoordigers dat zij hun plichten verzaken, maar weigert zulks aan de hand van een objectieve maatstaf te onderbouwen.
De zoveelste weigering tot zelfs de geringste onderbouwing noopt tot de conclusie dat de stelling niet onderbouwd kan worden, derhalve onjuist.


Volksvertegenwoordigers die het volk niet vertegenwoordigen verzaken inderdaad hun plicht. Dat ligt nu eenmaal in de aard van het begrip.

Het volk bestaat uit 17 miljoen mensen met ongeveer evenveel meningen, ideeen, belangen, interesses en mate van poltieke betrokkenheid.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo jul 19, 2017 5:11 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Raya trolt weer. Met zoveel woorden stelt Raya dat de volksvertegenwoordigers hun plichten verzaken. Aan de hand van welk [u]objectieve[/i], aldus kentheoretisch juiste maatstaf kan Raya dit bewijzen?


Democratie (Demos = volk; cratie = macht) serieus nemen is alles behalve trollen, P-G. Dat zou een democraat als jij toch moeten weten!


Raya ontwijkt andermaal de inhoud. Hij beschuldigt met zoveel woorden volksvertegenwoordigers dat zij hun plichten verzaken, maar weigert zulks aan de hand van een objectieve maatstaf te onderbouwen.
De zoveelste weigering tot zelfs de geringste onderbouwing noopt tot de conclusie dat de stelling niet onderbouwd kan worden, derhalve onjuist.

Raya diskwalificeert in de politiek per definitie iedereen met een waslijst aan vaagheden (neoliberaal bijvoorbeeld) die niet precies doet wat er in zijn straatje past.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo jul 19, 2017 10:16 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Raya schreef:
Lancelot schreef:
Raya schreef:


Je kunt de huidige EU op geen enkele manier vergelijken met de Benelux of de EEG.
Wij stammen af een een apensoort, maar dat wil niet zeggen dat die aap ook een mens was. Snap-ie?!
De voorlopers van de EU waren niet de EU.

Jawel hoor, de hoofdmoot van de EU is nog steeds de economische unie. Toen de EEG veranderde in de EU kwamen er twee pijlers bij, te weten het buitenlands en veiligheidsbeleid en politionele en justitionele samenwerking. Het merendeel van de verdragen gaan over hoe wij de gezamenlijke markt inrichten, ergo zoals het gebeurde onder de EEG.


De hoofdmoot is een vrije markt: geen last meer van grenzen, douaneformaliteiten en koersverliezen voor de multinationals. Dat is iets anders dan een gemeenschappelijke economie. Die probeert men er wel van te maken, door zelfs de sociale huursector in Nederland in Brusselse handen te leggen. Dat was ten tijde van de Benelux en de EEG allemaal niet het geval, en ook zeer beslist niet het plan. EEG is ook niet voor niets omgedoopt naar EU!

De sociale huursector is in Nederland een doel op zich geworden. Die knop moet om.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo jul 19, 2017 8:45 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Biertje schreef:
Marcel schreef:
Raya schreef:
Er was leven VOOR de EU.
Er zal leven zijn NA de EU.

De EU is niet de heilige graal in het leven. In ieder geval niet voor de gewone burgers.
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de adders onder het gras rond de nieuwe telefoonwetgeving, over gelijk tarief als je belt vanuit andere EU-landen. Daar gaan heel wat mensen instinken.


Ik begrijp dat jij terug verlangt naar de tijd dat je drie gulden per minuut moest betalen als je vanuit het buitenland naar Nederland belde.
Toen hadden we ook een harde gulden. Sterker, destijds kon ik meer doen met de gulden dan nu met de euro. Toen hield je de gesprekken kort en zakelijk en nu wordt er zo een uur met het buitenland geluld, al was het maar om je computer te kraken. Leve de zegeningen van het goedkoop bellen. Ik ervaar het dagelijks in de trein waar mensen met hun telefoon urenlang kleppen, en dat allemaal omdat bellen goedkoop is.

:luidlachen: Er wordt jarenlang gejammerd dat de privatisering en de euro 'alles duurder hebben gemaakt' en als dan een van de voorbeelden wordt genoemd waarbij er een duidelijk voordeel voor de consumenten heeft plaatsgevonden dan is het toch eigenlijk wel beter dat alles zo duur was.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: ma jul 17, 2017 10:21 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Inhoudelijk verweer?
Nee daar hoef je bij raya niet mee aan te komen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: ma jul 17, 2017 10:24 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


P-G schreef:
Raya schreef:
P-G schreef:


Raya leest weer eens niet goed.


Raya heeft goed gelezen. Je verhullend woordgebruik werkt niet. Verschillende lagen in een bevolking betekent niet dat het recht op democratie voor bepaalde lagen mag komen te vervallen.
Raya herhaalt dus:

Raya is een fervent voorstander van democratie, waarin alle eigenaren van Nederland hun inbreng kunnen hebben en niet worden gedomineerd door een stelletje stoethaspels dat zichzelf heeft gebombardeerd tot een elite.


Raya wenst een niet-bestuurde samenleving. Daarmee lijkt hij elke voeling met de realiteit te hebben verloren.

Raya wil dat de burgers meer directe zeggenschap krijgen (hij gaat ervan uit dat burgers daar in overgrote meerderheid ook op zitten te wachten) en dat die burgers allemaal meer regulering en overheidsinvloed willen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jul 14, 2017 8:12 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Marcel schreef:
Eigenaren van Nederland?

Iedereen die netto meer belasting betaalt dan ontvangt.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jul 14, 2017 10:13 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Biertje schreef:
P-G schreef:
Met de verzelfstandiging hebben de vroegere leden zelf moeten instemmen.

Onderwijl bepleit Raya ervoor dat bedoelde rechtspersonen zich op meer zaken concentreren dan huisvesting voor huishoudens met lage inkomens alleen. Daar zij met gemeenschapsgeld dan gaan concurreren met volstrekt private partijen en daarbij hun kostprijs dankzij subsidies kunnen verlagen. Zulks is niets anders dan concurrentievervalsing.
Vindt het bovenstaande plaats, dan is het volstrekt logisch dat desbetreffende bestuurders daarvoor beloond willen worden. Zij domineren dan immers de huurmarkt.

Europese wet- en regelgeving ziet erop toe dat zulks niet plaatsvindt. Uiteraard wordt hierbij gestreefd naar harmonisatie van de noodzakelijke inkomensgrenzen, opdat partijen vooraf weten waaraan zij toe zijn.
Rechts handelt selectief met marktverstoringen, met name bij werklozen die met behoud van een uitkering moeten werken. Je vergeet dat vrijwel alle vastgoedbeleggers bij de VVD zitten en de 'marktwerking' en achterlijke NHG leningen en WSW corp. gewoon bon ton vinden want belangenverstrengeling.Dat de fondsen zeer slecht gekapitaliseerd o.b.v. van behaalde resultaten uit het verleden zegt al genoeg.

'Met name'....het effect op de economie van het vragen van een tegenprestatie voor een uitkering valt natuurlijk in het niet bij de marktverstorende misstanden die optreden vanwege halfbakken semi-overheidsoptreden op de woningmarkt, de zorg en het treinennet. Om maar een paar miljarden verkwistende semi-overheids structuren te noemen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: wo jul 12, 2017 2:18 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Nergens in Europa heeft de overheid een grotere invloed op de woningmarkt middels invloed op bestemmingsplannen en sociale woningbouw en nergens in Europa is de woningmarkt zo duur, krap en in onbalans. En dat al decennia lang. Ik zie een verband.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: di jul 11, 2017 9:36 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


HvR schreef:
Enzo501 schreef:
Weg met ons.Onzin, maar het is wel jammer dat de tijden van het gebroken geweertje zich herhalen,
terwijl het VK en de USA afstand nemen....

Er herhaalt zich niets aangezien we nu de NAVO hebben. En aangezien er (terechte) druk is op NAVO landen om hun defensiebudgetten op niveau te brengen en Trump zich vorige week volledig aan artikel 5 heeft gecommiteerd is er op het vlak van veiligheid in Europa weinig te vrezen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: ma jul 10, 2017 10:24 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Weg met ons.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: za jul 08, 2017 9:03 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Raya schreef:
Enzo501 schreef:
Raya schreef:


Je lijkt P-G wel.

Antwoord mij eerst eens: WIE heeft bepaald dat een referendum een zwart/wit vraag moet zijn?

Referendum wil niets anders zeggen dan dat je het volk raadpleegt. Dat kan op een wijze zijn waarop je een meerderheidsstandpunt kunt bepalen, maar dat hoeft niet. Maar als jij het daar niet mee eens bent, vinden we bij deze het raferendum uit, waarbij het wel mogelijk is stemmers meer genuanceerd te laten zijn.
Dus ik begrijp nog steeds jouw probleem niet.

Ik vind het ook niet bepaald fair dat je me nu aanvalt op een formulering die ik even snel voor jou uit mijn mouw heb geschud en niet voor het 'gansche volk'. Misschien is het jou niet opgevallen, er is ook geen maatschappelijke discussie aan vooraf gegaan, er is geen vrije, eerlijke, ongebonden melding gedaan van voor- en nadelen.

Jammer, je blijkt al net zo'n bureaucraat als P-G als het jou uitkomt.

Jij noemt het bureacratisch, ik noemt het pragmatisch. Als vraagstelling niet eenduidig is krijg je discussie achteraf en dat levert dus per definitie onvrede, nog meer discussie en uiteindelijk frustratie op waardoor mensen de volgende keer thuisblijven. Referendum moeten (of: dat vind ik) bindend zijn, een duidelijke ja/nee stelling hebben die een duidelijke en meetbare resultaten en gevolgen hebben. Alleen dan is er een kans dat het een zinnig instrument is waar mensen voor warm lopen.


Er is dus geen enkele wet die verbiedt dat een stelling bij een referendum meerdere antwoordopties kent.
Dat wilde ik even weten.

Het kan volgens jou niet pragmatisch zijn, ik vind de huidige wijze waarop politici zeggen het volk te vertegenwoordigen (sterker nog, sommigen durven dat zelf al niet meer in de mond te nemen, uit angst er aan gehouden te worden) niet erg pragmatisch.
De burger mag best meer betrokken worden bij de politiek en het reilen en zeilen van zijn EIGEN land. Dat is de enige manier om niet langer naast elkaar heen te leven, maar met elkaar; om SAMEN te leven in een maatschappij waarin je niet om elkaar heen kunt.

Hoe je uitgebreide referenda (of raferenda voor mijn part) pragmatisch vorm gaat geven is iets waar nog veel over na te denken valt. Überhaupt hoe je mensen kunt betrekken bij het besturen van hun EIGEN land en samenleving.
Dat willen tegenhouden is hetzelfde als destijds tegen willen houden van de kleurentelevisie, want we hadden toch al zwart/wit? Als iedereen toen geluisterd zou hebben naar de critici die zeiden dat kleur niet mogelijk of nodig was, hadden we nu nooit kleurentelevisie gehad. Gelukkig waren er mensen die zich niet aan die critici stoorden. laten we hopen dat dat bij het ontwikkelen en terugbrengen van democratie in een moderne tijd, met veel meer mogelijkheden, ook niet het geval zal zijn.

Je blijft weer in algemeenheden hangen waar het de invloed van het volk betreft, maar dat zal wel weer onder het kopje 'visie' vallen. Ik heb aangegeven hoe ik denk dat je referenda kunt inkleden op een manier die bevredigend en zinvol is is, doe er verder mee wat je wilt. Hoe je voorbeeld verder nog iets toevoegt is me niet helemaal duidelijk, je kunt ook gewoon zeggen dat je vooruitgang niet tegen moet houden, mijn insteek is dan weer dat vooruitgang altijd vanuit de particuliere sector voortkomt, en hoe minder de overheid zich ermee bemoeit hoe beter. Misschien kunnen we daar een referendum over opstarten. :wink:

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: za jul 08, 2017 5:47 am 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Raya schreef:
Enzo501 schreef:
Raya schreef:


Dat is nu het probleem bij jou. Jij hebt blijkbaar geen visie.
Waarom zou het een ja of nee moeten zijn, waarom zou de vraag beperkt moeten zijn tot Nexit ja of niee?

Een referendum kan net zo goed uit meer keuzemogelijkheden bestaan.

A
Wilt u de vorming van een gezamenlijke staat met een centrale regering waarbij de soevereiniteit van de lidstaten wordt overgedragen aan die staat? JA / NEE

B
Wilt u samenwerkingsverband waarbij wordt samengewerkt wordt enkel op vlakken waar dit nodig en/of nuttig is? JA / NEE

C
Als voor een samenwerkingsverband bent zoals aangegeven onder B, mag er dan op die vlakken soevereiniteit worden overgedragen aan het samenwerkingsverband?


Zoiets.
Je ziet, het leven hoeft helemaal niet zwart/wit te zijn. Ook de keuze voor samenwerking als EU-landen niet. Met een klein beetje visie kun vele deuren ontsluiten.

Het complimentje van HvR dat jij visie hebt begint je een beetje parten te spelen. Referendumvragen dienen per definitie zwart-wit te zijn, omdat wanneer er ruimte voor interpretatie is zal men dit ook gaan doen en levert het alleen maar oeverloze discussie op en geen oplossing. Google even op 'Zwitsers referendum'. Vooral die tweede vraag is volkomen zinloos (wat is nuttig?). Probeer het nog eens zou ik zeggen.


Je lijkt P-G wel.

Antwoord mij eerst eens: WIE heeft bepaald dat een referendum een zwart/wit vraag moet zijn?

Referendum wil niets anders zeggen dan dat je het volk raadpleegt. Dat kan op een wijze zijn waarop je een meerderheidsstandpunt kunt bepalen, maar dat hoeft niet. Maar als jij het daar niet mee eens bent, vinden we bij deze het raferendum uit, waarbij het wel mogelijk is stemmers meer genuanceerd te laten zijn.
Dus ik begrijp nog steeds jouw probleem niet.

Ik vind het ook niet bepaald fair dat je me nu aanvalt op een formulering die ik even snel voor jou uit mijn mouw heb geschud en niet voor het 'gansche volk'. Misschien is het jou niet opgevallen, er is ook geen maatschappelijke discussie aan vooraf gegaan, er is geen vrije, eerlijke, ongebonden melding gedaan van voor- en nadelen.

Jammer, je blijkt al net zo'n bureaucraat als P-G als het jou uitkomt.

Jij noemt het bureacratisch, ik noemt het pragmatisch. Als vraagstelling niet eenduidig is krijg je discussie achteraf en dat levert dus per definitie onvrede, nog meer discussie en uiteindelijk frustratie op waardoor mensen de volgende keer thuisblijven. Referendum moeten (of: dat vind ik) bindend zijn, een duidelijke ja/nee stelling hebben die een duidelijke en meetbare resultaten en gevolgen hebben. Alleen dan is er een kans dat het een zinnig instrument is waar mensen voor warm lopen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jul 07, 2017 8:31 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Raya schreef:
Enzo501 schreef:
Enzo501 schreef:

Is dat laatste je visie? Ik vind het best hoor. Wat wordt de stelling? Nexit, of durf je dat niet aan?

Een simpele vraag waar ja of nee op geantwoord kan worden.


Dat is nu het probleem bij jou. Jij hebt blijkbaar geen visie.
Waarom zou het een ja of nee moeten zijn, waarom zou de vraag beperkt moeten zijn tot Nexit ja of niee?

Een referendum kan net zo goed uit meer keuzemogelijkheden bestaan.

A
Wilt u de vorming van een gezamenlijke staat met een centrale regering waarbij de soevereiniteit van de lidstaten wordt overgedragen aan die staat? JA / NEE

B
Wilt u samenwerkingsverband waarbij wordt samengewerkt wordt enkel op vlakken waar dit nodig en/of nuttig is? JA / NEE

C
Als voor een samenwerkingsverband bent zoals aangegeven onder B, mag er dan op die vlakken soevereiniteit worden overgedragen aan het samenwerkingsverband?


Zoiets.
Je ziet, het leven hoeft helemaal niet zwart/wit te zijn. Ook de keuze voor samenwerking als EU-landen niet. Met een klein beetje visie kun vele deuren ontsluiten.

Het complimentje van HvR dat jij visie hebt begint je een beetje parten te spelen. Referendumvragen dienen per definitie zwart-wit te zijn, omdat wanneer er ruimte voor interpretatie is zal men dit ook gaan doen en levert het alleen maar oeverloze discussie op en geen oplossing. Google even op 'Zwitsers referendum'. Vooral die tweede vraag is volkomen zinloos (wat is nuttig?). Probeer het nog eens zou ik zeggen.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jul 07, 2017 8:09 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Enzo501 schreef:
Raya schreef:
Enzo501 schreef:

Een visie is lekker makkelijk, je zemelt wat in de ruimte over wat er niet goed is vooral zonder aan te geven hoe het dan wel moet (of dat alternatief steeds te veranderen als je dat in de discussie van pas komt) en hup, je visie is daar.


Ach gut...
Een visie is een visie en dat is niet noodzakerlijkerwijs een dictaat. Zelfs liever niet in een democratie, waar wij als burgers allemaal de kans moeten krijgen ons zegje te doen en aan te geven welke richting we als burgerij op willen gaan. Kom maar met op met het referendum. Als dan blijkt dat we in meerderheid niet deze EU willen en wat wel, kunnen we dat gaan concretiseren.
Of durf je dat niet aan, een referendum over de EU?

Is dat laatste je visie? Ik vind het best hoor. Wat wordt de stelling? Nexit, of durf je dat niet aan?

Een simpele vraag waar ja of nee op geantwoord kan worden.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jul 07, 2017 7:30 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


HvR schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Raya heeft een visie en laat daarbij zijn blik niet inperken door oogkleppen.
Verdragen, richtlijnen en verordeningen zijn geen natuurwetten, maar afspraken tussen mensen en kunnen te allen tijde worden aangepast of zelfs genegeerd door mensen die er schijt aan hebben.


En daarmee ontwijkt Raya andermaal de inhoud. De principiële vraag blijft onbeantwoord.In het geheel niet !

Raya schetst een visie, PG verschuilt zich achter de bureaucratie.... :rolleyes:

Mijn naam is raya, visionair.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jul 07, 2017 6:30 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Raya schreef:
Enzo501 schreef:
P-G schreef:


Een visie die een kritische toets kan doorstaan, moet Raya nog steeds presenteren.

Een visie is lekker makkelijk, je zemelt wat in de ruimte over wat er niet goed is vooral zonder aan te geven hoe het dan wel moet (of dat alternatief steeds te veranderen als je dat in de discussie van pas komt) en hup, je visie is daar.


Ach gut...
Een visie is een visie en dat is niet noodzakerlijkerwijs een dictaat. Zelfs liever niet in een democratie, waar wij als burgers allemaal de kans moeten krijgen ons zegje te doen en aan te geven welke richting we als burgerij op willen gaan. Kom maar met op met het referendum. Als dan blijkt dat we in meerderheid niet deze EU willen en wat wel, kunnen we dat gaan concretiseren.
Of durf je dat niet aan, een referendum over de EU?

Is dat laatste je visie? Ik vind het best hoor. Wat wordt de stelling? Nexit, of durf je dat niet aan?

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jul 07, 2017 5:36 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


P-G schreef:
HvR schreef:
P-G schreef:


En daarmee ontwijkt Raya andermaal de inhoud. De principiële vraag blijft onbeantwoord.In het geheel niet !

Raya schetst een visie, PG verschuilt zich achter de bureaucratie.... :rolleyes:


Een visie die een kritische toets kan doorstaan, moet Raya nog steeds presenteren.

Een visie is lekker makkelijk, je zemelt wat in de ruimte over wat er niet goed is vooral zonder aan te geven hoe het dan wel moet (of dat alternatief steeds te veranderen als je dat in de discussie van pas komt) en hup, je visie is daar.

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Brexit: nieuwe fase!

 Berichttitel: Re: Brexit: nieuwe fase!
Geplaatst: vr jul 07, 2017 1:13 pm 

Reacties: 2847
Bekeken: 153130


Raya schreef:
P-G schreef:
Raya schreef:


Meer inspraak over taken die al overgedragen zijn maar nu via de EC of ambtenaren lopen, bijvoorbeeld. Gaat het je nu dagen?


Zoals eigenlijk altijd weet Raya niet waarover hij spreekt. Had hij de kennis van een brugklasser over de wijze waarop Europese richtlijnen en verordeningen tot stand komt, dan had hij bovenstaande opmerking niet gemaakt.


Raya heeft een visie en laat daarbij zijn blik niet inperken door oogkleppen.
Verdragen, richtlijnen en verordeningen zijn geen natuurwetten, maar afspraken tussen mensen en kunnen te allen tijde worden aangepast of zelfs genegeerd door mensen die er schijt aan hebben.

Blijft toch een spagaat dat je wilt dat de EU morgen in elkaar stort, maar dat je ondertussen wel schande spreekt dat landen zich niet aan afspraken zouden houden.
En dat eerste zinnetje ga ik als mijn signature gebruiken.
Sorteer op:  
Pagina 5 van 22 [ Er voldeden 434 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling