WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29] 

Ga naar: "Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ?"

Anonymous: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (di feb 11, 2014 1:15 pm)


Is dat zo Raya ?
http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/4859/Blijf-van-mijn-lijfhuizen%20moeten%20zich%20aanpassen%20aan%20allochtone%20vrouwen

Begin 2007 was de helft van de vrouwen in de Blijf-van-mijn wijf uh ik bedoel lijfhuizen niet-westers allochtoon.
Klopt van geen kant zeg je ? Ben benieuwd hoeveel het er inmiddels zijn. Ik vermoed niet minder in ieder geval !

En nog even over de verdraagzame moslims :
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22288361/___Zweep_als_straf_voor_wijnbar___.html

Het wordt echt helemaal nooit wat met die ' vreedzame'' Islam.

Nederlander1965: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (di feb 11, 2014 1:21 pm)

Dat minstens 50 % van de vrouwen in de BVML huizen (voor zover ze nog bestaan) allochtoon is, is nog kwalijker als je bedenkt dat
het aantal allochtonen in Nederland veel lager is dan het aantal allochtonen. Er is dus onder allochtonen blijkbaar vele malen meer geweld tegen vrouwen dan onder autochtonen. Dat komt precies overeen met de waarnemingen die je in de media kunt doen, met de
positie van de vrouw in de islam én met wat deze mevrouw met de wijnbar over zich heen krijgt.

Raya: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (di feb 11, 2014 1:37 pm)


Is dat zo Raya ?
http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/4859/Blijf-van-mijn-lijfhuizen%20moeten%20zich%20aanpassen%20aan%20allochtone%20vrouwen

Begin 2007 was de helft van de vrouwen in de Blijf-van-mijn wijf uh ik bedoel lijfhuizen niet-westers allochtoon.
Klopt van geen kant zeg je ? Ben benieuwd hoeveel het er inmiddels zijn. Ik vermoed niet minder in ieder geval !

En nog even over de verdraagzame moslims :
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22288361/___Zweep_als_straf_voor_wijnbar___.htmlKlopt van geen kant!

Het aantal allochtone vrouwen maakte en maakt 40-60% van het geheel uit, maar allochtoon is niet per definitie moslim.
Het aantal moslimvrouwen was aanzienlijk minder. Waarbij nog eens moet worden aangetekend dat er een actie was om blijf-van-mijn-lijfhuizen expliciet onder de aandacht te brengen van allochtonen, onder de belofte van de VVD -middels Ahyaan- dat er extra geld beschikbaar zou komen, wat echter nooit beschikbaar kwam.

Die allochtone vrouwen komen en kwamen uit de hele wereld, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azie, Oost-Europa en wat je verder maar kunt bedenken, waaronder slachtoffers van vrouwenhandel (bestonden toen ook al), mishandelde asielzoeksters, en zelfs mishandelde immigranten uit westerse landen. En uiteraard ook moslima's.

Erger is nog, dat je eigen bron helemaal niet stelt dat het om niet-westerse vrouwen gaat. Dat heb je gewoon gelogen.
In jouw bron staat:

Inmiddels is de helft van de vrouwen van niet-Nederlandse afkomst . Deze allochtone vrouwen zijn zwaar getraumatiseerd. Vaak worden ze nog bedreigd door hun ex-man.

Een onderzoek met werkelijke percentages is al eens naar gelinkt op dit forum.

Overigens kwam ik ook in 2007 al dagelijks bij blijf-van-mijn-lijfhuizen. Ik heb ze van buiten EN van binnen gezien. Ik heb zelfs een tijdlang zelf geturfd om de ridicule uitspraken van nitwits te controleren, die alleen maar onderbuiken na konden praten.
Overigens zijn de doodsbedreigingen van dit meisje in mijn ogen voorlopig van eenzelfde orde als de bedreigingen om homo-seksuelen van torenflats te gooien.
Als er werkelijk een serieuze bedreiging tussen zit, is het voor de CID geen enkel probleem via de AIVD niet alleen de metagegevens, maar ook de inhoud van de communicatie op te vragen waarmee daders met een paar dagen kunnen worden opgepakt. Dat die niet vastgelegd zou zijn is namelijk misvatting. Alle verkeer moet -ik meen tenminste zes maanden, de bedoeling was/is drie jaar- worden bewaard door de providers.

Raya: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (di feb 11, 2014 1:38 pm)


Dat minstens 50 % van de vrouwen in de BVML huizen (voor zover ze nog bestaan) allochtoon is, is nog kwalijker als je bedenkt dat
het aantal allochtonen in Nederland veel lager is dan het aantal allochtonen. Er is dus onder allochtonen blijkbaar vele malen meer geweld tegen vrouwen dan onder autochtonen. Dat komt precies overeen met de waarnemingen die je in de media kunt doen, met de
positie van de vrouw in de islam én met wat deze mevrouw met de wijnbar over zich heen krijgt.


Ze bestaan nog!
Al worden er wel veel plaatsen opgeheven omdat de veiligheid van bedreigde vrouwen is aangemerkt als 'linkse hobby' waar fors op bezuinigd wordt.

Nederlander1965: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (di feb 11, 2014 1:47 pm)

Ongeveer 30 % van de allochtone vrouwen in de BVML huizen is moslim. Dat is dus tussen de 15 en 18 % van het totaal aantal vrouwen.
Ongeveer 10 % van de Nederlandse vrouwen is niet-westers allochtoon. Toch nog een aardige oververtegenwoordiging toch ?

Ik gaf al aan dat er niet veel BVML huizen meer zijn. Dat komt niet alleen door "bezuiniging op linkse hobby's" maar vooral doordat men tegenwoordig de dader eerder te pakken neemt door middel van huisverboden die zeer effectief blijken te zijn.

De eerlijkheid gebied mij nog wel te zeggen dat ook onder andere minder beschaafde volkeren heel wat geweld tegen vrouwen bestaat. Ook onder Surinamers, Antillianen en andere Zuid-Amerikanen. De positie van de vrouw is in die culturen vaak niet veel beter dan binnen de islam. Heeft alles met primitiviteit te maken.

da Vinci: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (di feb 11, 2014 1:59 pm)


Waarom zou ze dat niet mogen? Ik neem aan dat ze in haar businessplan ook met de omgeving en de 'concurrentie' rekening heeft gehouden. 't Is jammer dat ik geen wijn lust, anders was ik er wel heen gegaan.
Mits je boven de 18 bent natuurlijk. :wink:

Nederlander1965: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (di feb 11, 2014 2:04 pm)

Wat de BVML-huizen betreft moet je ook niet vergeten dat de drempel onder moslima's om naar zo'n huis te gaan veel hoger is dan bij niet-moslims/Autochtonen. Het werkelijk aantal moslima's dat mishandeld wordt ligt dus veel hoger dan de genoemde 15-18 %.

Raya: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (di feb 11, 2014 2:18 pm)


Ongeveer 30 % van de allochtone vrouwen in de BVML huizen is moslim. Dat is dus tussen de 15 en 18 % van het totaal aantal vrouwen.
Ongeveer 10 % van de Nederlandse vrouwen is niet-westers allochtoon. Toch nog een aardige oververtegenwoordiging toch ?

Ik gaf al aan dat er niet veel BVML huizen meer zijn. Dat komt niet alleen door "bezuiniging op linkse hobby's" maar vooral doordat men tegenwoordig de dader eerder te pakken neemt door middel van huisverboden die zeer effectief blijken te zijn.

De eerlijkheid gebied mij nog wel te zeggen dat ook onder andere minder beschaafde volkeren heel wat geweld tegen vrouwen bestaat. Ook onder Surinamers, Antillianen en andere Zuid-Amerikanen. De positie van de vrouw is in die culturen vaak niet veel beter dan binnen de islam. Heeft alles met primitiviteit te maken.


Je komt nu al met andere cijfers!
Je vergeet er echter bij te vertellen, dat rond de eeuwwisseling er actie werd ondernomen om meer allochtone vrouwen te bereiken. Voordien waren allochtone vrouwen sterk ondervertegenwoordigd, en niet doordat mishandeling daar niet voorkwam.
De cijfers en beweringen van Ayaan klopten van geen kant. Zo sprak de VVD sprak tegen dat Ayaan bereikt zou hebben dat er 30 miljoen bij zou komen voor de vrouwenopvang als dat Ayaan bereikt zou hebben dat opgevangen vrouwen makkelijker voor een zelfstandige verblijfstatus in aanmerking zouden komen (het ontbreken daarvan was één van de oorzaken dat vrouwen zich niet bij de opvang meldden. De kans was groot dat ze uitgezet zouden worden!)
Dat het aantal allochtone tot 70% uitmaakte van de opvang werd ook weerlegd evenals dat allochtone vrouwen meer zouden worden geslagen door hun partner dan autochtone bij autochtone stellen.
Ayaan loog niet alleen over haar naam. Ze heeft veel onjuiste gegevens de wereld in geholpen waar nu, ruim 10 jaar later, nog steeds van gesmuld wordt door sommigen.


http://vorige.nrc.nl/geslotendossiers/kamerverkiezingen_2003/de_partijen/vvd/article1585560.ece

Als het aantal blijf-van-mijn-lijfhuizen fors is afgenomen, zoals jij schrijft, betekent dat automatisch dat ook de opvang fors is afgenomen, ook die van moslima's. Dat rijmt niet met je andere uitlatingen.Nogmaals:
Voorlopig schaal ik de bedreigingen aan dit meisje in in de orde van het van torenflats werpen van homoseksuelen.
Als er sprake is van een serieuze doodsbedreiging middels een post op internet, is binnen een paar dagen de poster te achterhalen.

Raya: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (di feb 11, 2014 2:21 pm)


Wat de BVML-huizen betreft moet je ook niet vergeten dat de drempel onder moslima's om naar zo'n huis te gaan veel hoger is dan bij niet-moslims/Autochtonen. Het werkelijk aantal moslima's dat mishandeld wordt ligt dus veel hoger dan de genoemde 15-18 %.


Dat is puur een aanname van je. Ik heb al twee keer verteld dat er speciale campagnes zijn geweest om allochtone vrouwen te bereiken.
Dat zij op enig moment oververtegenwoordigd waren (uberhaupt dat zij zich aanmeldden) betekent dat die campagnes succesvol waren.
Verder weet niemand wat zich precies achter welke voordeur afspeelt. Ook jij niet!

Nederlander1965: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (wo feb 12, 2014 7:42 am)Wat de BVML-huizen betreft moet je ook niet vergeten dat de drempel onder moslima's om naar zo'n huis te gaan veel hoger is dan bij niet-moslims/Autochtonen. Het werkelijk aantal moslima's dat mishandeld wordt ligt dus veel hoger dan de genoemde 15-18 %.


Dat is puur een aanname van je. Ik heb al twee keer verteld dat er speciale campagnes zijn geweest om allochtone vrouwen te bereiken.
Dat zij op enig moment oververtegenwoordigd waren (uberhaupt dat zij zich aanmeldden) betekent dat die campagnes succesvol waren.
Verder weet niemand wat zich precies achter welke voordeur afspeelt. Ook jij niet!

Gezien de inhoud van de islam is dat wel aardig in te schatten lijkt mij.....


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]