WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29] 

Ga naar: "Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ?"

Floortje: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 9:47 pm)


Nou goed Floortje, dan reageer ik op diezelfde post.


Mis poes! Ik kende die site al vanuit het Prins Claus fonds en ben nog gaan kijken ook. Je vindt er (vanzelfsprekend) geen actuele cijfers van Nederland en ook geen deelgebieden.

Daar had ie het ook niet over, en ik evenmin.
Even ter herinnering: ik had het over het wegkijken en het negeren van NRC.


Jouw bewering wordt in Nederlandse statistieken bijvoorbeeld al tegen gesproken als je kijkt naar het aantal islamitische scholieren, studenten en werkenden.

Slaat nergens op. Of iemand naar school gaat, studeert, werkt zegt niets over fundamentalisme.
Vraag het maar aan de opleiders van de piloten van 9-11. Heel normale lui waren dat, zo te zien.
Je doet net alsof fundamentalisten gekleed zouden gaan in een burka/soepjurk en alleen per kameel zouden reizen.


Kijk naar het teruggelopen kindertal per gezin.

Mercedes heel duur zijn tegenwoordig in winkel en ook oude niet meer zonder belasting rijden.
Ja der ene dooddoener verdient de andere, nietwaar?


Kijkt naar de bewegingen waar moslims gewoon meedoen met niet-moslims.

Neem nou Arnoud van Doorn... oh wacht effe.


Kijk naar de orthodoxe moskeeën, waar geen fundamentalisten zijn.

Je bedoelt dat we vooral niet naar deze moeten kijken.
https://pauwenwitteman.vara.nl/uploads/media/Onderzoek_IVA_Tilburg.pdf
http://www.omroepwest.nl/nieuws/18-08-2012/imam-fawaz-wil-eigen-moskee-beginnen
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3445200/2013/05/22/Radicale-moskee-mag-geen-geld-uit-buitenland-ontvangen.dhtml
http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article26398983.ece


Kijk naar de concentratie van fundamentalistische moslims in steen als Den Haag en Delft en je bewering wordt gelogenstraft.

Stationsbuurt, Schilderswijk, Den Haag Z-West of Transvaal, anyone? :leugens: :leugens: :leugens:
http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2007/3/Rotterdam-heeft-meeste-probleemwijken-ELSEVIER116962W/


Als ik jou overigens met naam noem en evenals je kompanen, dan doe ik niet neerbuigend naar forumleden toe, maar beweer dat feitelijk op grond van jullie beweringen en eensgezindheid.

Och het is niet meer dan logisch dat ongelovigen in de Linkse Kerk het volkomen met elkaar eens zijn
dat die Linkse Kerk een hoop onzin uitslaat wat vooral bedoeld is omde ogen te sluiten tegen de waarheid,
die niet gezien of gezegd mag worden daar zij de goegemeente van die Linkse Kerk wel eens wat leden kan gaan kosten.

Of je dat als neerbuigend moet beschouwen mag je zelf weten.
Ik beschouw het eerder als een 'buk en ontspan' houding van de Linkskerkelijke zijde.
Die weg met ons mentaliteit wens ik echter niet aan te gaan nemen.

Mooi, dan stellen we hierbij vast dat we elkaar weinig te vertellen hebben.

panda: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 9:51 pm)


De enige die hier, zonder bronnen, roeptoetert over duimzuigerij en neerbuigend naar medeforumleden doet; ben je echt zelf.
Ik geef je de, mag ik toch hopen ook voor jou, betrouwbare bron, n.l. : United Nations Arab Human Development Report ....
Je doet niet eens de moeit om er eens naar te kijken...maar komt met je standaard geroeptoeter over islamofobie, dagelijkse standaard...bah wat een gemakzucht

Mis poes! Ik kende die site al vanuit het Prins Claus fonds en ben nog gaan kijken ook. Je vindt er (vanzelfsprekend) geen actuele cijfers van Nederland en ook geen deelgebieden. Jouw bewering wordt in Nederlandse statistieken bijvoorbeeld al tegen gesproken als je kijkt naar het aantal islamitische scholieren, studenten en werkenden. Kijk naar het teruggelopen kindertal per gezin. Kijkt naar de bewegingen waar moslims gewoon meedoen met niet-moslims. Kijk naar de orthodoxe moskeeën, waar geen fundamentalisten zijn. Kijk naar de concentratie van fundamentalistische moslims in steen als Den Haag en Delft en je bewering wordt gelogenstraft.

Als ik jou overigens met naam noem en evenals je kompanen, dan doe ik niet neerbuigend naar forumleden toe, maar beweer dat feitelijk op grond van jullie beweringen en eensgezindheid.

Ik zie geen enkele bronvermelding; maar dat heb jij zeker ook niet nodig

"die site" en "ik ben nog gaan kijken ook" ?
Het gaat niet om "een site" maar om meerdere VN rapporten van elk 200 pagina's dik. Gezien de snelheid van reageren kun je die onmogelijk hebben bekeken. Ik vrees dat je maar wat gemakzuchtig wat babbelt; en bovendien bijzonder slecht leest :
ik heb het n.l. nergens over fundamentalisme; zelfs niet over streng-orthodox, maar over orthodox. Grappig is dat Mulder worstelt met deze begrippen maar het uiteindelijk toch lastig vindt verschil te vinden: "Inhoudelijk verschilt orthodox niet zo veel van fundamentalistisch, maar dat laatste woord heeft wel een zware politieke bijklank en roept beelden op van ontploffende bommen."
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3565589/2013/12/20/De-islam-gaat-boven-alles-net-als-vroeger-het-christendom.dhtml

En dat terwijl het verschil duidelijk en groot is: orthodoxie beroept zich op de tradities (is zeer conservatief) en fundamentalisme keert terug naar het Schrift en zoekt het 'echte' geloof (en is daarbij vaak brekend met tradities). Zo is bv. de plicht tot besnijdenis typisch orthodox en zijn het juist de fundamentalisten die ermee willen breken (het staat immers niet in de Koran maar heeft een niet-islamitische oorsprong). De eerste generaties moslimimmigranten waren erg orthodox: volledig levend in de tradities van hun cultuur zonder ooit een letter van de Koran te hebben gelezen. De huidige generatie moslims in Europa neigt daarentegen naar fundamentalisme: in het westen opgegroeid en daardoor van hun culturele tradities als moslim 'ontworteld' zoeken zij zelf naar de 'ware' islam waartoe zij zelf de Koran gaan lezen en obscure websites gaan bezoeken.
Of ken je het verschil daartussen niet ?

Als een voetnoot: de hele discussie tussen de drie 'deskundigen' in bovenstaande links lijdt wat aan die begripsverwarring. Nota bene

panda: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 9:52 pm)

Als een voetnoot: de hele discussie tussen de drie 'deskundigen' in bovenstaande links lijdt wat aan die begripsverwarring. Nota bene Mulder worstelt met de begrippen en komt dan tot de conclusie: "Inhoudelijk verschilt orthodox niet zo veel van fundamentalistisch, maar dat laatste woord heeft wel een zware politieke bijklank en roept beelden op van ontploffende bommen"
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3565589/2013/12/20/De-islam-gaat-boven-alles-net-als-vroeger-het-christendom.dhtml

En dat terwijl het verschil duidelijk en groot is: orthodoxie beroept zich op de tradities (is zeer conservatief) en fundamentalisme keert terug naar het Schrift en zoekt het 'echte' geloof (en is daarbij vaak brekend met tradities). Zo is bv. de plicht tot besnijdenis typisch orthodox en zijn het juist de fundamentalisten die ermee willen breken (het staat immers niet in de Koran maar heeft een niet-islamitische oorsprong). De eerste generaties moslimimmigranten waren erg orthodox: volledig levend in de tradities van hun cultuur zonder ooit een letter van de Koran te hebben gelezen. De huidige generatie moslims in Europa neigt daarentegen naar fundamentalisme: in het westen opgegroeid en daardoor van de culturele tradities van hun ouders 'ontworteld' zoeken zij zelf naar de 'ware' islam waartoe zij zelf de Koran gaan lezen en obscure websites gaan bezoeken.

panda: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 10:14 pm)

Volledigheidshalve ook maar even iets over die politieke dimensie van orthodoxie en fundamentalisme (omdat Mulder erover begint). Orthodoxie is in wezen a-politiek: men leeft volgens de regels van zijn tradities en wenst slechts met rust gelaten te worden. Fundamentalisme heeft inderdaad een sterker politiek karakter, in wezen omdat het 'modern' is: men zoekt in de Koran (of de Gouden Eeuw) een blauwdruk voor hoe mensen zouden moeten leven en hoe de maatschappij ingericht zou moeten zijn waardoor fundamentalisme makkelijk een politieke ideologie wordt (omdat fundamentalisten de wereld willen veranderen). En als ideologie gaat het concurreren met andere politieke ideologieen of zelfs openlijk een gewapende strijd voeren tegen de 'vijanden' van zo'n maatschappij op zuiver islamitische leest geschoeid (die vijanden zijn dan uiteraard de VS, Israel, het westen, etc). Bij gebruik van geweld heet het 'extremisme'.

Dick: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 10:31 pm)


http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3565589/2013/12/20/De-islam-gaat-boven-alles-net-als-vroeger-het-christendom.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3563776/2013/12/17/Moslims-in-Europa-dragers-van-pluriformiteit.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3564297/2013/12/18/Imam-Syrie-radicalen-bedreigen-vaker-ons-dan-Wilders.dhtml

Raya: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 10:33 pm)

Maar ik ben blij dat haar niets overkomen is, doordat een stel medeforummers bij haar voor de deur is gaan liggen om haar te beschermen.
Ik ben trots op jullie!

Frankly: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 10:39 pm)


Mis poes! Ik kende die site al vanuit het Prins Claus fonds en ben nog gaan kijken ook. Je vindt er (vanzelfsprekend) geen actuele cijfers van Nederland en ook geen deelgebieden. Jouw bewering wordt in Nederlandse statistieken bijvoorbeeld al tegen gesproken als je kijkt naar het aantal islamitische scholieren, studenten en werkenden. Kijk naar het teruggelopen kindertal per gezin. Kijkt naar de bewegingen waar moslims gewoon meedoen met niet-moslims. Kijk naar de orthodoxe moskeeën, waar geen fundamentalisten zijn. Kijk naar de concentratie van fundamentalistische moslims in steen als Den Haag en Delft en je bewering wordt gelogenstraft.

Als ik jou overigens met naam noem en evenals je kompanen, dan doe ik niet neerbuigend naar forumleden toe, maar beweer dat feitelijk op grond van jullie beweringen en eensgezindheid.

Ik zie geen enkele bronvermelding; maar dat heb jij zeker ook niet nodig

"die site" en "ik ben nog gaan kijken ook" ?
Het gaat niet om "een site" maar om meerdere VN rapporten van elk 200 pagina's dik. Gezien de snelheid van reageren kun je die onmogelijk hebben bekeken. Ik vrees dat je maar wat gemakzuchtig wat babbelt; en bovendien bijzonder slecht leest :
ik heb het n.l. nergens over fundamentalisme; zelfs niet over streng-orthodox, maar over orthodox.
Of ken je het verschil daartussen niet ?

Je vreest maar een eind weg, maar jouw bron heeft het over de Arabische wereld. In het noorden van Rotterdam heeft een islamitische Marokkaanse een wijnbar geopend en de commotie erover vind je echt niet terug in een VN-rapport. Mag ik verder misschien ingaan op wat er hier beweerd wordt zonder met bronnen aan te komen? Een mens heeft namelijk ook nog zoiets als een algemene kennis van zaken en ervaring.

Ik ga er vanuit dat je nu ondertussen wel het verschil tussen fundamentalisme en orthodoxie begrijpt, en terugelezend hebt gezien dat ik het nergens over fundamentalisme heb gehad. Foutje jouwerzijds zullen we maar zeggen.

Nou laat bronvermeldingen dan maar achterwege, en lees ook die VN rapporten maar niet; we zullen het moeten doen met die onovertroffen "algemene kennis van zaken en ervaring" van je.
Op basis daarvan : denk jij nu wel of niet dat een grote meerderheid van de moslims, wereldwijd, in Nederland en in Rotterdam-noord er orthodoxe opvattingen op na houden ? ...en zo nee, het advies om je algemene kennis wat op te gaan spijkeren

panda: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 10:42 pm)http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3565589/2013/12/20/De-islam-gaat-boven-alles-net-als-vroeger-het-christendom.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3563776/2013/12/17/Moslims-in-Europa-dragers-van-pluriformiteit.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3564297/2013/12/18/Imam-Syrie-radicalen-bedreigen-vaker-ons-dan-Wilders.dhtml

Ik heb geen idee wat je met deze link wil zeggen, maar het illustreert wel mooi mijn punt inzake de socialisten (SP) en nazi's (NVU) in http://wspforum.nl/wsp/viewtopic.php?f=2&t=4703&start=60 waar ik schreef:


De NSB had dan ook als leus: weg met het grootkapitaal, panda.


Ik weet er alles van, vuggie. Maar raya zal het ontkennen, want linkse mensen liegen er lustig op los en vervalsen zelfs de geschiedenis om maar niet te hoeven erkennen dat de nazi's ook socialisten waren. Het is net als met mensen die, geconfronteerd met het feit dat een familielid een moordenaar is, gaan ontkennen dat die persoon een familielid is. Ik begrijp dat niet: waarom kun je niet gewoon zeggen "ja, dat is een familielid van me maar een fout familielid"? Waarom zo ook niet eerlijk zeggen "Ja, de nazi's c.q. de NVU zijn inderdaad ook socialisten, maar naar mijn mening foute socialisten (en de SP goede socialisten)"? Ik begrijp dat echt niet.

In jouw link zegt de imam:

"'Veel mensen denken dat radicalen zich vooral op de buitenwereld richten. Geloof mij: het tegendeel is waar. Ik kom elke dag in hun gemeenschap en zoek voortdurend het debat op. Ze vinden het dubbel zo erg als een moslim tegen hun boodschap in gaat. Volgens mij word ik vanuit jihadistische kring vaker bedreigd dan Geert Wilders."

Maar dat geldt natuurlijk ook voor het socialisme zodat bv. een nazi op dezelfde manier kan zeggen:

"'Veel mensen denken dat marxistische socialisten zich vooral op de kapitalistische buitenwereld richten. Geloof mij: het tegendeel is waar. Ik kom elke dag in hun gemeenschap en zoek voortdurend het debat op. Ze vinden het dubbel zo erg als een socialist tegen hun boodschap in gaat. Volgens mij word ik vanuit marxistische kring vaker bedreigd dan de bankiers."

Skip: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 10:58 pm)


Ik zie geen enkele bronvermelding; maar dat heb jij zeker ook niet nodig

"die site" en "ik ben nog gaan kijken ook" ?
Het gaat niet om "een site" maar om meerdere VN rapporten van elk 200 pagina's dik. Gezien de snelheid van reageren kun je die onmogelijk hebben bekeken. Ik vrees dat je maar wat gemakzuchtig wat babbelt; en bovendien bijzonder slecht leest :
ik heb het n.l. nergens over fundamentalisme; zelfs niet over streng-orthodox, maar over orthodox.
Of ken je het verschil daartussen niet ?


Je vreest maar een eind weg, maar jouw bron heeft het over de Arabische wereld. In het noorden van Rotterdam heeft een islamitische Marokkaanse een wijnbar geopend en de commotie erover vind je echt niet terug in een VN-rapport. Mag ik verder misschien ingaan op wat er hier beweerd wordt zonder met bronnen aan te komen? Een mens heeft namelijk ook nog zoiets als een algemene kennis van zaken en ervaring.

Ik ga er vanuit dat je nu ondertussen wel het verschil tussen fundamentalisme en orthodoxie begrijpt, en terugelezend hebt gezien dat ik het nergens over fundamentalisme heb gehad. Foutje jouwerzijds zullen we maar zeggen.

Nou laat bronvermeldingen dan maar achterwege, en lees ook die VN rapporten maar niet; we zullen het moeten doen met die onovertroffen "algemene kennis van zaken en ervaring" van je.
Op basis daarvan : denk jij nu wel of niet dat een grote meerderheid van de moslims, wereldwijd, in Nederland en in Rotterdam-noord er orthodoxe opvattingen op na houden ? ...en zo nee, het advies om je algemene kennis wat op te gaan spijkeren
Jaha Frankly...! Mevroi heeft namelijk 'ook nog zoiets als een algemene kennis van zaken en ervaring'. Ja...ja! Echter, op het moment dat het haar niet uitkomt dan doet de algemene kennis van zaken en ervaring van de ander er niet toe want dan wil ze alléén discussiëren op basis van feiten.
Háár feiten wel te verstaan. :misselijk:

guus kuhne: Re: Mag een Marokkaanse vrouw een wijnbar openen ? (vr feb 14, 2014 11:17 pm)

Al met al kan ik me toch echt niet aan de indruk onttrekken dat er op dit forum mensen zijn die maar wat blij zijn dat er (volgens hen dan) zoveel heethoofdige en bloeddorstige en fundamentalistische moslims wonen. Wat zouden die mensen in godsnaam met hun tijd moeten doen als die er niet zouden zijn ? Dan zouden die mensen geen moer meer te zeuren, te zagen en te klagen hebben.
Wees nou gewoon even blij dat er in ieder geval 1 Marokkaanse vrouw rondloopt die een wijnbar heeft geopend en ga gewoon, bijvoorbeeld om haar te steunen, een fles wijn bij haar kopen. Misschien dat er daarna nog wel een andere Marokkaanse mevrouw bijkomt die iets dergelijks doet enzovoorts. Anders gezegd: jullie negativisme leidt helemaal nergens toe!


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]